اخبار دفتر امور زنان و خانواده
سومین جلسه کارگروه تخصصی برنامه ریزی ، نظارت و ارزیابی ستاد حمایت از خانواده وجوانی جمعیت استان به ریاست سرکار خانم مفتح زاده مدیرکل محترم امور بانوان وخانواده و با حضور اعضای محترم کارگروه مذکور درمحل دفتر امور بانوان وخانواده برگزار و درخصوص آغاز فرآیند ارزیابی دستگاه های عضو ستاد و چگونگی انجام آن بحث و تبادل نظرگردید .1401-06-17

سومین جلسه کارگروه تخصصی برنامه ریزی ، نظارت و ارزیابی ستاد حمایت از خانواده وجوانی جمعیت استان به ریاست سرکار خانم مفتح زاده مدیرکل محترم امور بانوان وخانواده و با حضور اعضای محترم کارگروه مذکور درمحل دفتر امور بانوان وخانواده برگزار و درخصوص آغاز فرآیند ارزیابی دستگاه های عضو ستاد و چگونگی انجام آن بحث و تبادل نظرگردید .1401-06-17

سومین جلسه کارگروه تخصصی برنامه ریزی ، نظارت و ارزیابی ستاد حمایت از خانواده وجوانی جمعیت استان به ریاست سر کار خانم مفتح زاده مدیر کل محترم امور بانوان وخانواده وبا حضور اعضای محترم کارگروه مذکور درمحل دفتر امور بانوان وخانواده برگزار و در خصوص آغاز فرآیند ارزیابی دستگاه های عضو ستاد و چگونگی انجام آن بحث و تبادل نظر گردید .1401/06/17

۹ ماه پیش ادامه مطلب
به ریاست خانم مفتح زاده مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری مرکزی جلسه ستاد مردمی جمعیت استان با حضورحجت الاسلام تاج آبادی دبیر جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی و دبیر مجمع فعالان جمعیت استان و نماینده دانشگاه علوم پزشکی در محل دفترامور بانوان تشکیل شد . ١٤٠٢-٠٣-١٠

به ریاست خانم مفتح زاده مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری مرکزی جلسه ستاد مردمی جمعیت استان با حضورحجت الاسلام تاج آبادی دبیر جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی و دبیر مجمع فعالان جمعیت استان و نماینده دانشگاه علوم پزشکی در محل دفترامور بانوان تشکیل شد . ١٤٠٢-٠٣-١٠

به ریاست خانم مفتح زاده مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری مرکزی جلسه ستاد مردمی جمعیت استان با حضورحجت الاسلام تاج آبادی دبیر جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی و دبیر مجمع فعالان جمعیت استان و نماینده دانشگاه علوم پزشکی در محل دفترامور بانوان تشکیل شد . ١٤٠٢/٠٣/١٠

۳۱ مه ۲۰۲۳

در نشستی با حضور دکتر بهنام نظری معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی و همچنین پروین مفتح‌زاده مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری و دکتر سهرابی مدیر درمان تامین اجتماعی استان مرکزی و مدیران و نمایندگان امور بانوان ادارات و سازمان های تابعه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان مجموعه اقدامات صورت گرفته در مدیریت درمان تأمین‌اجتماعی استان مرکزی در راستای اجرای سیاست‌های رشد جوانی جمعیت مورد بررسی قرار گرفت.در ادامه پروین مفتح‌زاده مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری مرکزی گفت: جوانی جمعیت باید در استان مرکزی به یک گفتمان عمومی تبدیل شود واین امرنیازمنداجماع نخبگان که هنوز در این زمینه به نتیجه مطلوب نرسیده ایم و این موضوع یکی از مهمترین ضعف‌های استان محسوب می‌شود.
وی در ادامه گفت : در سال گذشته دو استان همسایه استان مرکزی یعنی استان همدان و لرستان در رتبه‌های دوم و سوم رشد جمعیت کشور بودند و در استان مرکزی نیز باید فعالیت های حوزه جمعیت با محوریت امیدآفرین دنبال شده و همه دستگاه‌ها برای اجرای جز به جز قانون جمعیت اهتمام داشته باشند از همه ظرفیت های موجود در این زمینه استفاده کنند
وی در پایان سخنان خود با اشاره به اهمیت نقش ویژه کادر درمان در اجرای سیاست‌های رشد جوانی جمعیت گفت : مادران در هنگام زایمان نیاز به روحیه و نشاط دارند تا در شرایطی امن و با ارائه خدمات مطلوب، فرزند سالم به دنیا آورند و حس خوب مادر شدن برای آنها باید از شیرین لحظات زندگی آنان باشد. 
٠٨-٠٣-١٤٠٢

در نشستی با حضور دکتر بهنام نظری معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی و همچنین پروین مفتح‌زاده مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری و دکتر سهرابی مدیر درمان تامین اجتماعی استان مرکزی و مدیران و نمایندگان امور بانوان ادارات و سازمان های تابعه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان مجموعه اقدامات صورت گرفته در مدیریت درمان تأمین‌اجتماعی استان مرکزی در راستای اجرای سیاست‌های رشد جوانی جمعیت مورد بررسی قرار گرفت.در ادامه پروین مفتح‌زاده مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری مرکزی گفت: جوانی جمعیت باید در استان مرکزی به یک گفتمان عمومی تبدیل شود واین امرنیازمنداجماع نخبگان که هنوز در این زمینه به نتیجه مطلوب نرسیده ایم و این موضوع یکی از مهمترین ضعف‌های استان محسوب می‌شود. وی در ادامه گفت : در سال گذشته دو استان همسایه استان مرکزی یعنی استان همدان و لرستان در رتبه‌های دوم و سوم رشد جمعیت کشور بودند و در استان مرکزی نیز باید فعالیت های حوزه جمعیت با محوریت امیدآفرین دنبال شده و همه دستگاه‌ها برای اجرای جز به جز قانون جمعیت اهتمام داشته باشند از همه ظرفیت های موجود در این زمینه استفاده کنند وی در پایان سخنان خود با اشاره به اهمیت نقش ویژه کادر درمان در اجرای سیاست‌های رشد جوانی جمعیت گفت : مادران در هنگام زایمان نیاز به روحیه و نشاط دارند تا در شرایطی امن و با ارائه خدمات مطلوب، فرزند سالم به دنیا آورند و حس خوب مادر شدن برای آنها باید از شیرین لحظات زندگی آنان باشد. ٠٨-٠٣-١٤٠٢

در نشستی با حضور دکتر بهنام نظری معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی و همچنین پروین مفتح‌زاده مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری و دکتر سهرابی مدیر درمان تامین اجتماعی استان مرکزی و مدیران و نمایندگان امور بانوان ادارات و سازمان های تابعه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان مجموعه اقدامات صورت گرفته در مدیریت درمان تأمین‌اجتماعی استان مرکزی در راستای اجرای سیاست‌های رشد جوانی جمعیت مورد بررسی قرار گرفت.در ادامه پروین مفتح‌زاده مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری مرکزی گفت: جوانی جمعیت باید در استان مرکزی به یک گفتمان عمومی تبدیل شود واین امرنیازمنداجماع نخبگان که هنوز در این زمینه به نتیجه مطلوب نرسیده ایم واین موضوع یکی ازمهمترین ضعف‌های استان محسوب می‌شود. وی در ادامه گفت : در سال گذشته دو استان همسایه استان مرکزی یعنی استان همدان و لرستان در رتبه‌های دوم و سوم رشد جمعیت کشور بودند و در استان مرکزی نیز باید فعالیت های حوزه جمعیت با محوریت امیدآفرین دنبال شده و همه دستگاه‌ها برای اجرای جزبه جز قانون جمعیت اهتمام داشته باشند از همه ظرفیت های موجود در این زمینه استفاده کنند وی در پایان سخنان خود با اشاره به اهمیت نقش ویژه کادر درمان در اجرای سیاست‌های رشد جوانی جمعیت گفت : مادران در هنگام زایمان نیاز به روحیه و نشاط دارند تا در شرایطی امن و با ارائه خدمات مطلوب، فرزند سالم به دنیا آورند و حس خوب مادر شدن برای آنها باید از شیرین لحظات زندگی آنان باشد. ٠٨/٠٣/١٤٠٢

۳۰ مه ۲۰۲۳

حضور مفتح زاده مدیر کل دفترامور زنان و خانواده استانداری درمراسم جشن دهه کرامت اداره کل بهزیستی استان مرکزی ، درادامه این مراسم خانم مفتح زاده ضمن تبریک خجسته سالروز میلاد حضرت فاطمه معصومه (س) فرمودند در جامعه کنونی زنان با تکیه بر توانایی های خود توانسته اند مراحل رشد و پیشرفت را به خوبی طی کنند و به نقش بانوان تاثیر گذار برای معرفی زنان با شاخص خانه داری و ..درعین فعالیت های فرهنگی ، اقتصادی و .. باشد و و درادامه با اجرای برنامه های دیگرمراسم خاتمه یافت .  ١٤٠٢-٠٣-٠٨

حضور مفتح زاده مدیر کل دفترامور زنان و خانواده استانداری درمراسم جشن دهه کرامت اداره کل بهزیستی استان مرکزی ، درادامه این مراسم خانم مفتح زاده ضمن تبریک خجسته سالروز میلاد حضرت فاطمه معصومه (س) فرمودند در جامعه کنونی زنان با تکیه بر توانایی های خود توانسته اند مراحل رشد و پیشرفت را به خوبی طی کنند و به نقش بانوان تاثیر گذار برای معرفی زنان با شاخص خانه داری و ..درعین فعالیت های فرهنگی ، اقتصادی و .. باشد و و درادامه با اجرای برنامه های دیگرمراسم خاتمه یافت . ١٤٠٢-٠٣-٠٨

حضور مفتح زاده مدیر کل دفترامور زنان و خانواده استانداری در مراسم جشن دهه کرامت اداره کل بهزیستی استان مرکزی ، در ادامه این مراسم خانم مفتح زاده ضمن تبریک خجسته سالروز میلاد حضرت فاطمه معصومه (س) فرمودند در جامعه کنونی زنان با تکیه بر توانایی های خود توانسته اند مراحل رشد و پیشرفت را به خوبی طی کنند و به نقش بانوان تاثیر گذار برای معرفی زنان با شاخص خانه داری و ..درعین فعالیت های فرهنگی ، اقتصادی و .. باشد و و درادامه با اجرای برنامه های دیگرمراسم خاتمه یافت . ١٤٠٢/٠٣/٠٨

۳۰ مه ۲۰۲۳

جلسه ستاد جبهه مردمی جمعیت به ریاست خانم مفتح زاده مدیر کل دفترامور زنان وخانواده استانداری و با حضور حجت الاسلام تاج آبادی دبیرجبهه فرهنگی انقلاب اسلامی و دبیر مجمع فعالان جمعیت استان در محل دفترامور زنان وخانواده استانداری برگزار گردید .  ١٤٠٢-٠٣-٠٨

جلسه ستاد جبهه مردمی جمعیت به ریاست خانم مفتح زاده مدیر کل دفترامور زنان وخانواده استانداری و با حضور حجت الاسلام تاج آبادی دبیرجبهه فرهنگی انقلاب اسلامی و دبیر مجمع فعالان جمعیت استان در محل دفترامور زنان وخانواده استانداری برگزار گردید . ١٤٠٢-٠٣-٠٨

جلسه ستاد جبهه مردمی جمعیت به ریاست خانم مفتح زاده مدیرکل دفترامور زنان و خانواده استانداری و با حضور حجت الاسلام تاج آبادی دبیرجبهه فرهنگی انقلاب اسلامی و دبیر مجمع فعالان جمعیت استان در محل دفتر امور زنان وخانواده استانداری برگزار گردید . ١٤٠٢/٠٣/٠٨

۲۹ مه ۲۰۲۳

به ریاست خانم مفتح زاده مدیر کل دفترامور زنان وخانواده استانداری مرکزی جلسه هسته هیات اندیشه ورز بانوان استان در محل دفتر بانوان جهت بررسی وضعیت کارگروه ها و اصلاح برخی امور برگزار شد . ٠٤-٠٣-١٤٠٢

به ریاست خانم مفتح زاده مدیر کل دفترامور زنان وخانواده استانداری مرکزی جلسه هسته هیات اندیشه ورز بانوان استان در محل دفتر بانوان جهت بررسی وضعیت کارگروه ها و اصلاح برخی امور برگزار شد . ٠٤-٠٣-١٤٠٢

به ریاست خانم مفتح زاده مدیرکل دفترامور زنان وخانواده استانداری مرکزی جلسه هسته هیات اندیشه ورز بانوان استان در محل دفتر بانوان جهت بررسی وضعیت کارگروه ها و اصلاح برخی امور برگزار شد . ٠٤/٠٣/١٤٠٢

۲۵ مه ۲۰۲۳

برگزاری رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت در استان مرکزی ،به گفته مفتح زاده مدیر کل دفتر امور زنان وخانواده استانداری و دبیر رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت در استان در راستای اجرای ماده ١٩ قانون جمعیت فرایند رویداد در استان همزمان با سراسر کشور از اسفند ١٤٠١ آغاز و تا ١٩ اردیبهشت ادامه یافت و در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان از هفت برتر استانی در محورهای هفت گانه توسط نماینده ولی فقیه در استان و استاندار محترم مورد تقدیر قرار گرفتند .  ٠٢-٠٣-١٤٠٢

برگزاری رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت در استان مرکزی ،به گفته مفتح زاده مدیر کل دفتر امور زنان وخانواده استانداری و دبیر رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت در استان در راستای اجرای ماده ١٩ قانون جمعیت فرایند رویداد در استان همزمان با سراسر کشور از اسفند ١٤٠١ آغاز و تا ١٩ اردیبهشت ادامه یافت و در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان از هفت برتر استانی در محورهای هفت گانه توسط نماینده ولی فقیه در استان و استاندار محترم مورد تقدیر قرار گرفتند . ٠٢-٠٣-١٤٠٢

برگزاری رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت در استان مرکزی ،به گفته مفتح زاده مدیر کل دفتر امور زنان وخانواده استانداری و دبیر رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت در استان در راستای اجرای ماده ١٩ قانون جمعیت فرایند رویداد در استان همزمان با سراسر کشور از اسفند ١٤٠١ آغاز و تا ١٩ اردیبهشت ادامه یافت و در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان از هفت برتر استانی در محورهای هفت گانه توسط نماینده ولی فقیه دراستان و استاندار محترم مورد تقدیر قرار گرفتند . ٠٢/٠٣/١٤٠٢

۲۵ مه ۲۰۲۳

برگزاری جلسه ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت استان مرکزی به ریاست نظری معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی ، دبیری مفتح زاده مدیر کل امور زنان وخانواده استانداری و با حضور دکترصابر جباری سرپرست مرکز جوانی جمعیت ، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت ، اعضای ستاد جمعیت استان و فرمانداران شهرستانهای تابعه ( ازطریق ویدئو کنفرانس ) در محل استانداری برگزار گردید .  ١٤٠٢-٠٣-٠١

برگزاری جلسه ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت استان مرکزی به ریاست نظری معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی ، دبیری مفتح زاده مدیر کل امور زنان وخانواده استانداری و با حضور دکترصابر جباری سرپرست مرکز جوانی جمعیت ، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت ، اعضای ستاد جمعیت استان و فرمانداران شهرستانهای تابعه ( ازطریق ویدئو کنفرانس ) در محل استانداری برگزار گردید . ١٤٠٢-٠٣-٠١

برگزاری جلسه ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت استان مرکزی به ریاست نظری معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی ، دبیری مفتح زاده مدیر کل امور زنان وخانواده استانداری و با حضور دکترصابر جباری سرپرست مرکز جوانی جمعیت ، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت ، اعضای ستاد جمعیت استان و فرمانداران شهرستانهای تابعه ( ازطریق ویدئو کنفرانس ) در محل استانداری برگزار گردید . ١٤٠٢/٠٣/٠١

۲۳ مه ۲۰۲۳

حضور مفتح زاده مدیر کل دفتر امور زنان وخانواده استانداری مرکزی در همایش گرامیداشت روز ملی جمعیت در محل فرهنگسرای اندیشه محلات که در این مراسم برنامه هایی نظیر سخنرانی مدیر کل امور بانوان و مدیر کل دفتر امور شهری و شوراها و اهدای هدیه به زوجین دارای سه فرزند ... به اجرا در آمد . ٣١-٠٢-١٤٠٢

حضور مفتح زاده مدیر کل دفتر امور زنان وخانواده استانداری مرکزی در همایش گرامیداشت روز ملی جمعیت در محل فرهنگسرای اندیشه محلات که در این مراسم برنامه هایی نظیر سخنرانی مدیر کل امور بانوان و مدیر کل دفتر امور شهری و شوراها و اهدای هدیه به زوجین دارای سه فرزند ... به اجرا در آمد . ٣١-٠٢-١٤٠٢

حضور مفتح زاده مدیر کل دفتر امور زنان وخانواده استانداری مرکزی در همایش گرامیداشت روز ملی جمعیت در محل فرهنگسرای اندیشه محلات که در این مراسم برنامه هایی نظیر سخنرانی مدیر کل امور بانوان و مدیر کل دفتر امور شهری و شوراها و اهدای هدیه به زوجین دارای سه فرزند ... به اجرا در آمد . ٣١/٠٢/١٤٠٢

۲۲ مه ۲۰۲۳

مدیر کل دفتر امور زنان وخانواده استانداری مرکزی در گفتگو با دیار آفتاب از برگزاری جشن سراسری روز دختر با رویکرد هویت سازی در استان مرکزی خبرداد ، مفتح زاده، مدیر کل دفتر امور زنان خانواده استانداری در ادامه اضافه کرد با توجه به اهمیت برگزاری مراسم روز دختر و ضرورت بازنمایی نشاط و امید دختر ایرانی جشن سراسری روز دختر با رویکرد هویت سازی برای دختر ایرانی در نقاط مختلف استان برگزار خواهد شد . ١٤٠٢-٠٣-٠١

مدیر کل دفتر امور زنان وخانواده استانداری مرکزی در گفتگو با دیار آفتاب از برگزاری جشن سراسری روز دختر با رویکرد هویت سازی در استان مرکزی خبرداد ، مفتح زاده، مدیر کل دفتر امور زنان خانواده استانداری در ادامه اضافه کرد با توجه به اهمیت برگزاری مراسم روز دختر و ضرورت بازنمایی نشاط و امید دختر ایرانی جشن سراسری روز دختر با رویکرد هویت سازی برای دختر ایرانی در نقاط مختلف استان برگزار خواهد شد . ١٤٠٢-٠٣-٠١

مدیر کل دفتر امور زنان وخانواده استانداری مرکزی در گفتگو با دیار آفتاب از برگزاری جشن سراسری روز دختر با رویکرد هویت سازی در استان مرکزی خبرداد ، مفتح زاده ،مدیر کل دفتر امور زنان خانواده استانداری در ادامه اضافه کرد با توجه به اهمیت برگزاری مراسم روز دختر و ضرورت بازنمایی نشاط و امید دختر ایرانی جشن سراسری روز دختر با رویکرد هویت سازی برای دختر ایرانی در نقاط مختلف استان برگزار خواهد شد .١٤٠٢/٠٣/٠١

۲۲ مه ۲۰۲۳

حضور خانم مفتح زاده مدیر کل امور زنان و خانواده استانداری در برنامه پرسش شبکه آفتاب به مناسبت هفته ملی جمعیت ، ایشان در ابتدا به بیانات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)پیرامون تاکید برمساله جمعیت وسپس به تشریح قانون ملی جمعیت و میزان مشارکت دستگاههای اجرایی دراجرای آن پرداختند . ٢٧-٠٢-١٤٠٢

حضور خانم مفتح زاده مدیر کل امور زنان و خانواده استانداری در برنامه پرسش شبکه آفتاب به مناسبت هفته ملی جمعیت ، ایشان در ابتدا به بیانات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)پیرامون تاکید برمساله جمعیت وسپس به تشریح قانون ملی جمعیت و میزان مشارکت دستگاههای اجرایی دراجرای آن پرداختند . ٢٧-٠٢-١٤٠٢

حضور خانم مفتح زاده مدیر کل امور زنان و خانواده استانداری در برنامه پرسش شبکه آفتاب به مناسبت هفته ملی جمعیت ، ایشان در ابتدا به بیانات مقام معظم رهبری(مد ظله العالی ) پیرامون تاکید برمساله جمعیت وسپس به تشریح قانون ملی جمعیت و میزان مشارکت دستگاههای اجرایی دراجرای آن پرداختند . ٢٧/٠٢/١٤٠٢

۲۰ مه ۲۰۲۳

حضور استاندار مرکزی در مراسم بزرگداشت روز ملی جمعیت و رویداد جایزه ملی جمعیت به صورت ویدئو کنفراس به همراه هیات داوران این رویداد که در به اتفاق همه استان ها که در پایان هم از تعدادی از منتخبین این رویداد تقدیر به عمل آمد.٣٠-٠٢-١٤٠٢

حضور استاندار مرکزی در مراسم بزرگداشت روز ملی جمعیت و رویداد جایزه ملی جمعیت به صورت ویدئو کنفراس به همراه هیات داوران این رویداد که در به اتفاق همه استان ها که در پایان هم از تعدادی از منتخبین این رویداد تقدیر به عمل آمد.٣٠-٠٢-١٤٠٢

حضور استاندار مرکزی در مراسم بزرگداشت روز ملی جمعیت و رویداد جایزه ملی جمعیت به صورت ویدئو کنفراس به همراه هیات داوران این رویداد که در به اتفاق همه استان ها که در پایان هم از تعدادی از منتخبین این رویداد تقدیر به عمل آمد.٣٠/٠٢/١٤٠٢

۲۰ مه ۲۰۲۳

حضور مدیرکل امورزنان وخانواده استانداری خانم مفتح زاده در همایش حکمرانی متعالی با موضوع جمعیت در دانشکده علوم انسانی دانشگاه اراک به عنوان سخنران ،ایشان اظهار داشتند اولین گام درحوزه جمعیت هوشیار سازی است که باید تخبگان دراین راستا هوشیار شوند . 
١٤٠٢-٠٢-٢٧

حضور مدیرکل امورزنان وخانواده استانداری خانم مفتح زاده در همایش حکمرانی متعالی با موضوع جمعیت در دانشکده علوم انسانی دانشگاه اراک به عنوان سخنران ،ایشان اظهار داشتند اولین گام درحوزه جمعیت هوشیار سازی است که باید تخبگان دراین راستا هوشیار شوند . ١٤٠٢-٠٢-٢٧

ضور مدیرکل امورزنان وخانواده استانداری خانم مفتح زاده در همایش حکمرانی متعالی با موضوع جمعیت در دانشکده علوم انسانی دانشگاه اراک به عنوان سخنران ،ایشان اظهار داشتند اولین گام درحوزه جمعیت هوشیار سازی است که باید تخبگان دراین راستا هوشیار شوند . ١٤٠٢/٠٢/٢٧

۱۸ مه ۲۰۲۳

دیدار مفتح زاده مدیر کل امور زنان وخانواده استانداری با مدیر کل ورزش وجوانان استان پیرامون نحوه برگزاری رویداد ملی جایزه ملی جمعیت در محل دقتر امور زنان وخانواده استانداری برگزار گردید .  ٢٥-٠٢-١٤٠٢

دیدار مفتح زاده مدیر کل امور زنان وخانواده استانداری با مدیر کل ورزش وجوانان استان پیرامون نحوه برگزاری رویداد ملی جایزه ملی جمعیت در محل دقتر امور زنان وخانواده استانداری برگزار گردید . ٢٥-٠٢-١٤٠٢

دیدار مفتح زاده مدیر کل امور زنان وخانواده استانداری با مدیر کل ورزش وجوانان استان پیرامون نحوه برگزاری رویداد ملی جایزه ملی جمعیت درمحل دقتر امور زنان وخانواده استانداری برگزار گردید . ٢٥/٠٢/١٤٠٢

۱۵ مه ۲۰۲۳

حضور مخلص الائمه استاندار مرکزی ، نظری معاون سیاسی ، سیاسی ، امنیتی واجتماعی استانداری و اعضای ستاد جمعیت استان در جلسه ویدئو کنفرانسی ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت وزارت کشور، که در محل سالن جلسات پروین اعتصامی طبقه اول استانداری برگزار گردید . ٢٤-٠٢-١٤٠٢

حضور مخلص الائمه استاندار مرکزی ، نظری معاون سیاسی ، سیاسی ، امنیتی واجتماعی استانداری و اعضای ستاد جمعیت استان در جلسه ویدئو کنفرانسی ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت وزارت کشور، که در محل سالن جلسات پروین اعتصامی طبقه اول استانداری برگزار گردید . ٢٤-٠٢-١٤٠٢

حضور مخلص الائمه استاندار مرکزی ، نظری معاون سیاسی ، سیاسی ، امنیتی واجتماعی استانداری و اعضای ستاد جمعیت استان در جلسه ویدئو کنفرانسی ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت وزارت کشور ، که در محل سالن جلسات پروین اعتصامی طبقه اول استانداری برگزار گردید . ٢٤/٠٢/١٤٠٢

۱۴ مه ۲۰۲۳

به ریاست سرکار خانم مفتح زاده مدیر کل دفتر امورزنان و خانواده استانداری جلسه هماهنگی برنامه های هفته ملی جمعیت با حضوراعضا از اداره ورزش و جوانان و.. درمحل دفتر امورزنان و خانواده استانداری برگزار گردید .

به ریاست سرکار خانم مفتح زاده مدیر کل دفتر امورزنان و خانواده استانداری جلسه هماهنگی برنامه های هفته ملی جمعیت با حضوراعضا از اداره ورزش و جوانان و.. درمحل دفتر امورزنان و خانواده استانداری برگزار گردید .

به ریاست سرکار خانم مفتح زاده مدیرکل دفتر امورزنان و خانواده استانداری جلسه هماهنگی برنامه های هفته ملی جمعیت با حضور اعضا از اداره ورزش و جوانان و.. درمحل دفتر امورزنان و خانواده استانداری برگزار گردید .

۱۳ مه ۲۰۲۳

جلسه هماهنگی برنامه های برگزاری روز دختر به ریاست سرکارخانم مفتح زاده مدیر کل امور زنان و خانواده استانداری با حضور رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و اعضای کمیته های سه گانه در محل دفتر برگزار گردید . ١٤٠٢-٠٢-٢٠

جلسه هماهنگی برنامه های برگزاری روز دختر به ریاست سرکارخانم مفتح زاده مدیر کل امور زنان و خانواده استانداری با حضور رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و اعضای کمیته های سه گانه در محل دفتر برگزار گردید . ١٤٠٢-٠٢-٢٠

جلسه هماهنگی برنامه های برگزاری روز دختربه ریاست سرکار خانم مفتح زاده مدیر کل امور زنان و خانواده استانداری با حضور رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و اعضای کمیته های سه گانه در محل دفتر برگزار گردید . ١٤٠٢/٠٢/٢٠

۱۱ مه ۲۰۲۳

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 15