اخبار دفتر امور زنان و خانواده
سومین جلسه کارگروه تخصصی برنامه ریزی ، نظارت و ارزیابی ستاد حمایت از خانواده وجوانی جمعیت استان به ریاست سرکار خانم مفتح زاده مدیرکل محترم امور بانوان وخانواده و با حضور اعضای محترم کارگروه مذکور درمحل دفتر امور بانوان وخانواده برگزار و درخصوص آغاز فرآیند ارزیابی دستگاه های عضو ستاد و چگونگی انجام آن بحث و تبادل نظرگردید .1401-06-17

سومین جلسه کارگروه تخصصی برنامه ریزی ، نظارت و ارزیابی ستاد حمایت از خانواده وجوانی جمعیت استان به ریاست سرکار خانم مفتح زاده مدیرکل محترم امور بانوان وخانواده و با حضور اعضای محترم کارگروه مذکور درمحل دفتر امور بانوان وخانواده برگزار و درخصوص آغاز فرآیند ارزیابی دستگاه های عضو ستاد و چگونگی انجام آن بحث و تبادل نظرگردید .1401-06-17

سومین جلسه کارگروه تخصصی برنامه ریزی ، نظارت و ارزیابی ستاد حمایت از خانواده وجوانی جمعیت استان به ریاست سر کار خانم مفتح زاده مدیر کل محترم امور بانوان وخانواده وبا حضور اعضای محترم کارگروه مذکور درمحل دفتر امور بانوان وخانواده برگزار و در خصوص آغاز فرآیند ارزیابی دستگاه های عضو ستاد و چگونگی انجام آن بحث و تبادل نظر گردید .1401/06/17

یک سال پیش ادامه مطلب
مفتح زاده مدیر کل دفتر بانوان وخانواده استانداری در مصاحبه با ایسنا به حضور پرشوربانوان پای صندوق های رای تاکید کرد و اشاره کرد که باید بصیرت سیاسی و دشمن شناسی خود را به نمایش بگذارند .
شنبه ۵ اسفند

مفتح زاده مدیر کل دفتر بانوان وخانواده استانداری در مصاحبه با ایسنا به حضور پرشوربانوان پای صندوق های رای تاکید کرد و اشاره کرد که باید بصیرت سیاسی و دشمن شناسی خود را به نمایش بگذارند . شنبه ۵ اسفند

مفتح زاده مدیر کل دفتر بانوان وخانواده استانداری در مصاحبه با ایسنا به حضور پرشوربانوان پای صندوق های رای تاکید کرد و اشاره کرد که باید بصیرت سیاسی و دشمن شناسی خود را به نمایش بگذارند . شنبه ۵ اسفند

۲۶ فوریه ۲۰۲۴

جلسه هم اندیشی پیرامون تشکیل جلسه گفتمانی باموضوع حیات جنین برای مسئولین مراکز نفس شهرستانهای استان به ریاست مفتح زاده مدیرکل دفتر بانوان وخانواده استانداری با حضور دکتر حسنی عضوهیات علمی دانشگاه فرهنگیان ،مسئول ستادمردمی جمعیت استان ومسئول مرکز نفس استان تشکیل گردید.
شنبه ۵ اسفند ۱۴۰۲

جلسه هم اندیشی پیرامون تشکیل جلسه گفتمانی باموضوع حیات جنین برای مسئولین مراکز نفس شهرستانهای استان به ریاست مفتح زاده مدیرکل دفتر بانوان وخانواده استانداری با حضور دکتر حسنی عضوهیات علمی دانشگاه فرهنگیان ،مسئول ستادمردمی جمعیت استان ومسئول مرکز نفس استان تشکیل گردید. شنبه ۵ اسفند ۱۴۰۲

جلسه هم اندیشی پیرامون تشکیل جلسه گفتمانی باموضوع حیات جنین برای مسئولین مراکز نفس شهرستانهای استان به ریاست مفتح زاده مدیرکل دفتر بانوان وخانواده استانداری با حضور دکتر حسنی عضوهیات علمی دانشگاه فرهنگیان ،مسئول ستادمردمی جمعیت استان ومسئول مرکز نفس استان تشکیل گردید. شنبه ۵ اسفند ۱۴۰۲

۲۶ فوریه ۲۰۲۴

مجمع استانی کنگره زنان تاثیر گذار استان به ریاست نظری معاون سیاسی،امنیتی واجتماعی استانداری و با حضور مفتح زاده مدیرکل دفترامور بانوان و روُسای کارگروه های هشت گانه این کنگره به منظورهماهنگی در اجرای اختتامیه دومین کنگره زنان تاثیر گذار استان در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ برگزار شد .
پنج شنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲

مجمع استانی کنگره زنان تاثیر گذار استان به ریاست نظری معاون سیاسی،امنیتی واجتماعی استانداری و با حضور مفتح زاده مدیرکل دفترامور بانوان و روُسای کارگروه های هشت گانه این کنگره به منظورهماهنگی در اجرای اختتامیه دومین کنگره زنان تاثیر گذار استان در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ برگزار شد . پنج شنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲

مجمع استانی کنگره زنان تاثیر گذار استان به ریاست نظری معاون سیاسی،امنیتی واجتماعی استانداری و با حضور مفتح زاده مدیرکل دفترامور بانوان و روُسای کارگروه های هشت گانه این کنگره به منظورهماهنگی در اجرای اختتامیه دومین کنگره زنان تاثیر گذار استان در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ برگزار شد . پنج شنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲

۲۴ فوریه ۲۰۲۴

بازدید شبانه از غرفه جوانی جمعیت و محصولات تولیدی بانوان کارآفرین 

🔶️حضور مفتح زاده مدیرکل دفتر امورزنان وخانواده استان و مدیران کل امور زنان و خانواده استانداری های سراسر کشور در برنامه جشن فرهنگی شهرستان کنگان استان بوشهر
در معیت دکتر اختری مدیر کل دفتر زنان وامورخانواده وزارت کشور 

🔸️بازدید از غرفه جوانی جمعیت مرکز بهداشت شهرستان کنگان

🔸️بازدید از غرفه های کار آفرینی زنان سرپرست خانوار شهرستان کنگان


🔰یکشنبه ۲۹ بهمن ۱۴۰۲

بازدید شبانه از غرفه جوانی جمعیت و محصولات تولیدی بانوان کارآفرین 🔶️حضور مفتح زاده مدیرکل دفتر امورزنان وخانواده استان و مدیران کل امور زنان و خانواده استانداری های سراسر کشور در برنامه جشن فرهنگی شهرستان کنگان استان بوشهر در معیت دکتر اختری مدیر کل دفتر زنان وامورخانواده وزارت کشور 🔸️بازدید از غرفه جوانی جمعیت مرکز بهداشت شهرستان کنگان 🔸️بازدید از غرفه های کار آفرینی زنان سرپرست خانوار شهرستان کنگان 🔰یکشنبه ۲۹ بهمن ۱۴۰۲

بازدید شبانه از غرفه جوانی جمعیت و محصولات تولیدی بانوان کارآفرین 🔶️حضور مفتح زاده مدیرکل دفتر امورزنان وخانواده استان و مدیران کل امور زنان و خانواده استانداری های سراسر کشور در برنامه جشن فرهنگی شهرستان کنگان استان بوشهر در معیت دکتر اختری مدیر کل دفتر زنان وامورخانواده وزارت کشور 🔸️بازدید از غرفه جوانی جمعیت مرکز بهداشت شهرستان کنگان 🔸️بازدید ازغرفه های کار آفرینی زنان سرپرست خانوار شهرستان کنگان 🔰یکشنبه ۲۹ بهمن ۱۴۰۲

۲۱ فوریه ۲۰۲۴

حضورمفتح زاده مدیرکل دفتر امورزنان وخانواده استان به همراه مدیران کل دفاتر امور زنان و خانواده استانداری های سراسر کشور در استان بوشهر 

💠بررسی راهکارهای عملیاتی حل بحران جمعیت در ادامه روند ماموریت های دبیرخانه ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و برنامه ریزی برای سال ۱۴۰۳

💠عسلویه ۳۰ بهمن تا اول اسفندماه 


🔰دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

حضورمفتح زاده مدیرکل دفتر امورزنان وخانواده استان به همراه مدیران کل دفاتر امور زنان و خانواده استانداری های سراسر کشور در استان بوشهر 💠بررسی راهکارهای عملیاتی حل بحران جمعیت در ادامه روند ماموریت های دبیرخانه ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و برنامه ریزی برای سال ۱۴۰۳ 💠عسلویه ۳۰ بهمن تا اول اسفندماه 🔰دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

حضورمفتح زاده مدیرکل دفتر امورزنان وخانواده استان به همراه مدیران کل دفاترامور زنان و خانواده استانداری های سراسر کشور در استان بوشهر 💠بررسی راهکارهای عملیاتی حل بحران جمعیت در ادامه روند ماموریت های دبیرخانه ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و برنامه ریزی برای سال ۱۴۰۳ 💠عسلویه ۳۰ بهمن تا اول اسفندماه دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

۲۱ فوریه ۲۰۲۴

استاندار: استان مرکزی آماده برگزاری یک انتخابات پُرشور است

🔻 حضور مدیران در جلسات انتخاباتی نامزدها ممنوع است

🔹نشست شورای اداری استان مرکزی به ریاست استاندار و با حضور معاون پارلمانی وزارت اطلاعات،وباحضور مفتح زاده مدیر کل دفتر امور بانوان وخانواده استانداری و سایر مدیران برگزار شد.

🔸دکتر "فرزاد مخلص‌الائمه" در این نشست اظهار کرد: ستاد انتخابات استان در بالاترین سطح آمادگی برای اجرای انتخابات پرشور قرار دارد، به اذعان همه دست اندرکاران انتخابات در ادوار گذشته که تجربه برگزاری متعدد را داشته ‌اند، در هیچ انتخاباتی ستاد انتخابات به این اندازه در استان و کشور آمادگی نداشته است.

🔸 استاندار مرکزی تأکید کرد: در این انتخابات حتی شاهد شگفت‌زدگی دوست‌داران نظام خواهیم بود و قطعاً دشمنان نظام نیز در این انتخابات شاهد یک موفقیت دیگری درنظام جمهوری اسلامی خواهند بود و گرگ‌هایی که دندان تیز کرده‌اند ناکام خواهند ماند.

🔸مقام عالی دولت در استان مرکزی همچنین خاطرنشان کرد: حضور مدیران در همه سطوح در جلسات انتخاباتی نامزدها حتی در خارج از ساعات اداری و روزهای تعطیل ممنوع است.

🔸وی در خصوص برنامه‌های دهه فجر نیز ضمن تشکر از همکاری‌ همه دستگاه‌ها، گفت: در این ایام در مجموع هزار و ۷۱۳ طرح عمرانی و اقتصادی با سرمایه‌گذاری معادل ۱۶ و نیم همت در سراسر استان بهره‌برداری شد و همچنین چند کار ویژه نیز در استان صورت گرفت.

شنبه ۲۸ بهمن ۱۴۰۲

استاندار: استان مرکزی آماده برگزاری یک انتخابات پُرشور است 🔻 حضور مدیران در جلسات انتخاباتی نامزدها ممنوع است 🔹نشست شورای اداری استان مرکزی به ریاست استاندار و با حضور معاون پارلمانی وزارت اطلاعات،وباحضور مفتح زاده مدیر کل دفتر امور بانوان وخانواده استانداری و سایر مدیران برگزار شد. 🔸دکتر "فرزاد مخلص‌الائمه" در این نشست اظهار کرد: ستاد انتخابات استان در بالاترین سطح آمادگی برای اجرای انتخابات پرشور قرار دارد، به اذعان همه دست اندرکاران انتخابات در ادوار گذشته که تجربه برگزاری متعدد را داشته ‌اند، در هیچ انتخاباتی ستاد انتخابات به این اندازه در استان و کشور آمادگی نداشته است. 🔸 استاندار مرکزی تأکید کرد: در این انتخابات حتی شاهد شگفت‌زدگی دوست‌داران نظام خواهیم بود و قطعاً دشمنان نظام نیز در این انتخابات شاهد یک موفقیت دیگری درنظام جمهوری اسلامی خواهند بود و گرگ‌هایی که دندان تیز کرده‌اند ناکام خواهند ماند. 🔸مقام عالی دولت در استان مرکزی همچنین خاطرنشان کرد: حضور مدیران در همه سطوح در جلسات انتخاباتی نامزدها حتی در خارج از ساعات اداری و روزهای تعطیل ممنوع است. 🔸وی در خصوص برنامه‌های دهه فجر نیز ضمن تشکر از همکاری‌ همه دستگاه‌ها، گفت: در این ایام در مجموع هزار و ۷۱۳ طرح عمرانی و اقتصادی با سرمایه‌گذاری معادل ۱۶ و نیم همت در سراسر استان بهره‌برداری شد و همچنین چند کار ویژه نیز در استان صورت گرفت. شنبه ۲۸ بهمن ۱۴۰۲

استاندار: استان مرکزی آماده برگزاری یک انتخابات پُرشور است 🔻 حضور مدیران در جلسات انتخاباتی نامزدها ممنوع است 🔹نشست شورای اداری استان مرکزی به ریاست استاندار و با حضور معاون پارلمانی وزارت اطلاعات،وباحضور مفتح زاده مدیر کل دفتر امور بانوان وخانواده استانداری و سایر مدیران برگزار شد. 🔸دکتر "فرزاد مخلص‌الائمه" در این نشست اظهار کرد: ستاد انتخابات استان در بالاترین سطح آمادگی برای اجرای انتخابات پرشور قرار دارد، به اذعان همه دست اندرکاران انتخابات در ادوار گذشته که تجربه برگزاری متعدد را داشته ‌اند، در هیچ انتخاباتی ستاد انتخابات به این اندازه در استان و کشور آمادگی نداشته است. 🔸 استاندار مرکزی تأکید کرد: در این انتخابات حتی شاهد شگفت‌زدگی دوست‌داران نظام خواهیم بود و قطعاً دشمنان نظام نیز در این انتخابات شاهد یک موفقیت دیگری در نظام جمهوری اسلامی خواهند بود و گرگ‌هایی که دندان تیز کرده‌اند ناکام خواهند ماند. 🔸مقام عالی دولت در استان مرکزی همچنین خاطرنشان کرد: حضور مدیران در همه سطوح در جلسات انتخاباتی نامزدها حتی در خارج از ساعات اداری و روزهای تعطیل ممنوع است. 🔸وی در خصوص برنامه‌های دهه فجر نیز ضمن تشکر از همکاری‌ همه دستگاه‌ها، گفت: در این ایام در مجموع هزار و ۷۱۳ طرح عمرانی و اقتصادی با سرمایه‌گذاری معادل ۱۶ و نیم همت در سراسر استان بهره‌برداری شد و همچنین چند کار ویژه نیز در استان صورت گرفت. شنبه ۲۸ بهمن ۱۴۰۲

۲۱ فوریه ۲۰۲۴

نشست تبیینی مشارکت زنان در انتخابات و کارگاه تخصصی جنگ شناختی و عملیات روانی به همت دفتر امور زنان و خانواده و شرکت سهامی برق باختر و باحضور نظری معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی ،مفتح زاده مدیر کل امور زنان و خانواده،ناظری مدیر کل سیاسی،انتخابات و تقسیمات کشوری،طالبی مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل و جمعی از بانوان فعال و کنش‌گر در حوزه‌ اجتماعی و با تدریس جناب آقای اشتری در محل سالن پیامبر اعظم (ص) استانداری برگزار شد.
در این نشست مفتح زاده به جایگاه زنان وتأثیرشان در تربیت نسل آگاه وبصیر پرداخته و بصیرت زنان و حضور اجتماعی وسیاسی آنان را تضمین کننده استمرار پیشرفت کشور درعرصه های مختلف از جمله امور سیاسی ، فرهنگی واجتماعی بویژه عرصه انتخابات دانست .
 در ادامه اشتری ابعادجنگ شناختی ،عملیات روانی انجام شده توسط دشمن بر روی افکار عمومی، نقش عملیات روانی دشمن بر کاهش مشارکت در انتخابات و راهکارهای برون رفت از این عملیات ها را تشریح نمود .
شنبه ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۲

نشست تبیینی مشارکت زنان در انتخابات و کارگاه تخصصی جنگ شناختی و عملیات روانی به همت دفتر امور زنان و خانواده و شرکت سهامی برق باختر و باحضور نظری معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی ،مفتح زاده مدیر کل امور زنان و خانواده،ناظری مدیر کل سیاسی،انتخابات و تقسیمات کشوری،طالبی مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل و جمعی از بانوان فعال و کنش‌گر در حوزه‌ اجتماعی و با تدریس جناب آقای اشتری در محل سالن پیامبر اعظم (ص) استانداری برگزار شد. در این نشست مفتح زاده به جایگاه زنان وتأثیرشان در تربیت نسل آگاه وبصیر پرداخته و بصیرت زنان و حضور اجتماعی وسیاسی آنان را تضمین کننده استمرار پیشرفت کشور درعرصه های مختلف از جمله امور سیاسی ، فرهنگی واجتماعی بویژه عرصه انتخابات دانست . در ادامه اشتری ابعادجنگ شناختی ،عملیات روانی انجام شده توسط دشمن بر روی افکار عمومی، نقش عملیات روانی دشمن بر کاهش مشارکت در انتخابات و راهکارهای برون رفت از این عملیات ها را تشریح نمود . شنبه ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۲

نشست تبیینی مشارکت زنان در انتخابات و کارگاه تخصصی جنگ شناختی و عملیات روانی به همت دفتر امور زنان و خانواده و شرکت سهامی برق باختر و با حضور نظری معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی ،مفتح زاده مدیر کل امور زنان و خانواده،ناظری مدیر کل سیاسی،انتخابات و تقسیمات کشوری،طالبی مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل و جمعی از بانوان فعال و کنش‌گر در حوزه‌ اجتماعی و با تدریس جناب آقای اشتری در محل سالن پیامبر اعظم (ص) استانداری برگزار شد. در این نشست مفتح زاده به جایگاه زنان وتأثیرشان در تربیت نسل آگاه وبصیر پرداخته و بصیرت زنان و حضور اجتماعی وسیاسی آنان را تضمین کننده استمرار پیشرفت کشور درعرصه های مختلف از جمله امور سیاسی ، فرهنگی واجتماعی بویژه عرصه انتخابات دانست . در ادامه اشتری ابعادجنگ شناختی ،عملیات روانی انجام شده توسط دشمن بر روی افکار عمومی، نقش عملیات روانی دشمن بر کاهش مشارکت در انتخابات و راهکارهای برون رفت از این عملیات ها را تشریح نمود . شنبه ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۲

۱۸ فوریه ۲۰۲۴

جلسه هماهنگی تشکیل مجمع استانی کنگره ملی زنان تاثیر گذار استان در سوم اسفند ماه سال جاری با حضور استاندار وسایر مسئولین استانی باهدف نقد وبررسی فرایند کنگره وفعالیتهای انجام گرفته تاکنون، ارائه پیشنهاد برای کنگره سال آینده، بررسی راهکارهای ارتقای مشارکت سیاسی اجتماعی بانوان وحضور تأثیرگذار در انتخابات، به ریاست مفتح زاده مدیر کل دفتر امور زنان وخانواده استانداری و با حضور روسای کارگروه های تخصصی هشتگانه در محل استانداری برگزار گردید.
چهارشنبه ۲۵بهمن ۱۴۰۲

جلسه هماهنگی تشکیل مجمع استانی کنگره ملی زنان تاثیر گذار استان در سوم اسفند ماه سال جاری با حضور استاندار وسایر مسئولین استانی باهدف نقد وبررسی فرایند کنگره وفعالیتهای انجام گرفته تاکنون، ارائه پیشنهاد برای کنگره سال آینده، بررسی راهکارهای ارتقای مشارکت سیاسی اجتماعی بانوان وحضور تأثیرگذار در انتخابات، به ریاست مفتح زاده مدیر کل دفتر امور زنان وخانواده استانداری و با حضور روسای کارگروه های تخصصی هشتگانه در محل استانداری برگزار گردید. چهارشنبه ۲۵بهمن ۱۴۰۲

جلسه هماهنگی تشکیل مجمع استانی کنگره ملی زنان تاثیر گذار استان در سوم اسفند ماه سال جاری با حضور استاندار وسایر مسئولین استانی باهدف نقد وبررسی فرایند کنگره وفعالیتهای انجام گرفته تاکنون، ارائه پیشنهاد برای کنگره سال آینده، بررسی راهکارهای ارتقای مشارکت سیاسی اجتماعی بانوان وحضور تأثیرگذار در انتخابات، به ریاست مفتح زاده مدیر کل دفتر امور زنان وخانواده استانداری و با حضور روسای کارگروه های تخصصی هشتگانه در محل استانداری برگزار گردید. چهارشنبه ۲۵بهمن ۱۴۰۲

۱۸ فوریه ۲۰۲۴

🇮🇷حضور مفتح زاده مدیر کل دفتر امور زنان و خانواده استانداری به همراه معاون وکارشناسان دفتر در جلسه ویدیو کنفرانسی با دفتر امور زنان و خانواده وزارت کشور باموضوع برنامه ریزی برای مشارکت حداکثری بانوان در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و هشتمین دوره مجلس خبرگان رهبری .
ارائه مباحث مهم توسط رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور و مدیران کل دفاتر زنان و خانواده ومدیرکل سیاسی وزارت کشور و ارائه گزارش برنامه های پیشنهادی مدیران کل دفاتر امور زنان و خانواده استانداری های سراسر کشور در راستای افزایش مشارکت بانوان در انتخابات از مهمترین موارد مطرح شده در جلسه مذکور بود .
سه شنبه ۲۴بهمن۱۴۰۲

🇮🇷حضور مفتح زاده مدیر کل دفتر امور زنان و خانواده استانداری به همراه معاون وکارشناسان دفتر در جلسه ویدیو کنفرانسی با دفتر امور زنان و خانواده وزارت کشور باموضوع برنامه ریزی برای مشارکت حداکثری بانوان در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و هشتمین دوره مجلس خبرگان رهبری . ارائه مباحث مهم توسط رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور و مدیران کل دفاتر زنان و خانواده ومدیرکل سیاسی وزارت کشور و ارائه گزارش برنامه های پیشنهادی مدیران کل دفاتر امور زنان و خانواده استانداری های سراسر کشور در راستای افزایش مشارکت بانوان در انتخابات از مهمترین موارد مطرح شده در جلسه مذکور بود . سه شنبه ۲۴بهمن۱۴۰۲

حضور مفتح زاده مدیر کل دفتر امور زنان و خانواده استانداری به همراه معاون وکارشناسان دفتر در جلسه ویدیو کنفرانسی با دفتر امور زنان و خانواده وزارت کشور باموضوع برنامه ریزی برای مشارکت حداکثری بانوان در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و هشتمین دوره مجلس خبرگان رهبری . ارائه مباحث مهم توسط رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور و مدیران کل دفاتر زنان و خانواده ومدیرکل سیاسی وزارت کشور و ارائه گزارش برنامه های پیشنهادی مدیران کل دفاتر امور زنان و خانواده استانداری های سراسر کشور در راستای افزایش مشارکت بانوان در انتخابات از مهمترین موارد مطرح شده در جلسه مذکور بود . سه شنبه ۲۴بهمن۱۴۰۲

۱۴ فوریه ۲۰۲۴

در ششمین روز از دهه خجسته فجر 
معاون دفترامور زنان وخانواده استانداري مركزي ،مشاوران امور بانوان دستگاههای اجرايي استان و فرمانداری اراک ، از محل تصفیه خانه فاضلاب شهر اراک بازدید نمودند .
مهمترین برنامه های اجرا شده در این بازدید عبارتند از :
تشریح دستاوردهای انقلاب شکوهمند اسلامی در حوزه آب 
 آموزش توجیهی پیرامون مصرف بهینه آب 
توضیح پیرامون تاسیسات و روند فعالیت تصفیه خانه 
۱۴۰۲-۱۱-۱۷سه شنبه

در ششمین روز از دهه خجسته فجر معاون دفترامور زنان وخانواده استانداري مركزي ،مشاوران امور بانوان دستگاههای اجرايي استان و فرمانداری اراک ، از محل تصفیه خانه فاضلاب شهر اراک بازدید نمودند . مهمترین برنامه های اجرا شده در این بازدید عبارتند از : تشریح دستاوردهای انقلاب شکوهمند اسلامی در حوزه آب آموزش توجیهی پیرامون مصرف بهینه آب توضیح پیرامون تاسیسات و روند فعالیت تصفیه خانه ۱۴۰۲-۱۱-۱۷سه شنبه

در ششمین روز از دهه خجسته فجر معاون دفترامور زنان وخانواده استانداري مركزي ،مشاوران امور بانوان دستگاههای اجرايي استان و فرمانداری اراک ، از محل تصفیه خانه فاضلاب شهر اراک بازدید نمودند . مهمترین برنامه های اجرا شده در این بازدید عبارتند از : تشریح دستاوردهای انقلاب شکوهمند اسلامی در حوزه آب آموزش توجیهی پیرامون مصرف بهینه آب توضیح پیرامون تاسیسات و روند فعالیت تصفیه خانه ۱۴۰۲/۱۱/۱۷سه شنبه

۷ فوریه ۲۰۲۴

در ششمین روز از دهه خجسته فجر جلسه تبادل تفاهم‌نامه فیمابین مدير عامل شرکت برق منطقه‌ای باختر و مدير کل دفترامور زنان و خانواده استانداري مركزي ، به منظور ارتقا سطح همکاریهای مشترک درزمینه ترویج فرهنگ مدیریت بهینه مصرف برق در محل شرکت برق منطقه ای باخترتشکیل گردید.
در این جلسه دستاوردهای انقلاب شکوهمند اسلامی در حوزه برق تشریح شد .
🔸درادامه برنامه معاون دفترامور زنان وخانواده استانداري مركزي ،مشاوران امور بانوان دستگاههای اجرايي استان وفرمانداری اراک ، از پست برق 400كيلوولت انجيرك بازديد نمودند.
۱۴۰۲-۱۱-۱۷سه شنبه

در ششمین روز از دهه خجسته فجر جلسه تبادل تفاهم‌نامه فیمابین مدير عامل شرکت برق منطقه‌ای باختر و مدير کل دفترامور زنان و خانواده استانداري مركزي ، به منظور ارتقا سطح همکاریهای مشترک درزمینه ترویج فرهنگ مدیریت بهینه مصرف برق در محل شرکت برق منطقه ای باخترتشکیل گردید. در این جلسه دستاوردهای انقلاب شکوهمند اسلامی در حوزه برق تشریح شد . 🔸درادامه برنامه معاون دفترامور زنان وخانواده استانداري مركزي ،مشاوران امور بانوان دستگاههای اجرايي استان وفرمانداری اراک ، از پست برق 400كيلوولت انجيرك بازديد نمودند. ۱۴۰۲-۱۱-۱۷سه شنبه

در ششمین روز از دهه خجسته فجر جلسه تبادل تفاهم‌نامه فیمابین مدير عامل شرکت برق منطقه‌ای باختر و مدير کل دفترامور زنان و خانواده استانداري مركزي ، به منظور ارتقا سطح همکاریهای مشترک درزمینه ترویج فرهنگ مدیریت بهینه مصرف برق در محل شرکت برق منطقه ای باخترتشکیل گردید. در این جلسه دستاوردهای انقلاب شکوهمند اسلامی در حوزه برق تشریح شد . 🔸درادامه برنامه معاون دفترامور زنان وخانواده استانداري مركزي ،مشاوران امور بانوان دستگاههای اجرايي استان وفرمانداری اراک ، از پست برق 400كيلوولت انجيرك بازديد نمودند. ۱۴۰۲/۱۱/۱۷سه شنبه

۷ فوریه ۲۰۲۴

جلسه برنامه ریزی برای تشکیل اتاق وضعیت جمعیت استان در دبیرخانه ستاد جمعیت به ریاست مفتح زاده مدیر کل دفتر بانوان وخانواده با حضور اعضا تشکیل گردید .
دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۲

جلسه برنامه ریزی برای تشکیل اتاق وضعیت جمعیت استان در دبیرخانه ستاد جمعیت به ریاست مفتح زاده مدیر کل دفتر بانوان وخانواده با حضور اعضا تشکیل گردید . دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۲

جلسه برنامه ریزی برای تشکیل اتاق وضعیت جمعیت استان در دبیرخانه ستاد جمعیت به ریاست مفتح زاده مدیر کل دفتر بانوان وخانواده با حضور اعضا تشکیل گردید . دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۲

۶ فوریه ۲۰۲۴

جلسه بررسی نحوه مدیریت اجرای ۱ درصد بندح تبصره ۹ ماده قانونی بودجه هزینه ای دستگاههای اجرایی درحوزه زنان وخانواده به ریاست مفتح زاده مدیرکل دفتراموربانوان وخانواده وبا حضورنماینده سازمان برنامه وبودجه وسایراعضا دردفتر اموربانوان تشکیل گردید.
دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۲

جلسه بررسی نحوه مدیریت اجرای ۱ درصد بندح تبصره ۹ ماده قانونی بودجه هزینه ای دستگاههای اجرایی درحوزه زنان وخانواده به ریاست مفتح زاده مدیرکل دفتراموربانوان وخانواده وبا حضورنماینده سازمان برنامه وبودجه وسایراعضا دردفتر اموربانوان تشکیل گردید. دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۲

جلسه بررسی نحوه مدیریت اجرای ۱ درصد بندح تبصره ۹ ماده قانونی بودجه هزینه ای دستگاههای اجرایی درحوزه زنان وخانواده به ریاست مفتح زاده مدیرکل دفتراموربانوان وخانواده وبا حضورنماینده سازمان برنامه وبودجه وسایراعضا دردفتر اموربانوان تشکیل گردید. دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۲

۶ فوریه ۲۰۲۴

میز خدمت در مصلای اراک برگزار شد- دیدار چهره به چهره استاندار مرکزی با مردم

🔹در دومین روز از دهه مبارک فجر، با حضور استاندار مرکزی، میز خدمت دستگاه‌های اجرایی در حوزه خانواده و جوانی جمعیت در مصلای اراک برگزار شد.

🔹در این برنامه که به همت دفتر امور بانوان و خانواده استانداری مرکزی و مشارکت دستگاه‌های اجرایی، دستگاه قضایی و بانک‌های عامل استان برگزار شد، ۲۳ میز خدمت در حوزه‌های جوانی جمعیت، کارآفرینی بانوان، تحکیم خانواده و مشاوره حقوقی و قضایی دایر گردید.

🔹دکتر مخلص‌الائمه، استاندار مرکزی نیز ضمن بازدید از میزهای خدمت و گفتگوی چهره به چهره با مردم، درخواست‌های برخی مراجعین را مورد بررسی قرار داد و دستورات لازم را برای رسیدگی صادر کرد.
جمعه ۱۳ بهمن ماه ۱۴۰۲

میز خدمت در مصلای اراک برگزار شد- دیدار چهره به چهره استاندار مرکزی با مردم 🔹در دومین روز از دهه مبارک فجر، با حضور استاندار مرکزی، میز خدمت دستگاه‌های اجرایی در حوزه خانواده و جوانی جمعیت در مصلای اراک برگزار شد. 🔹در این برنامه که به همت دفتر امور بانوان و خانواده استانداری مرکزی و مشارکت دستگاه‌های اجرایی، دستگاه قضایی و بانک‌های عامل استان برگزار شد، ۲۳ میز خدمت در حوزه‌های جوانی جمعیت، کارآفرینی بانوان، تحکیم خانواده و مشاوره حقوقی و قضایی دایر گردید. 🔹دکتر مخلص‌الائمه، استاندار مرکزی نیز ضمن بازدید از میزهای خدمت و گفتگوی چهره به چهره با مردم، درخواست‌های برخی مراجعین را مورد بررسی قرار داد و دستورات لازم را برای رسیدگی صادر کرد. جمعه ۱۳ بهمن ماه ۱۴۰۲

میز خدمت در مصلای اراک برگزار شد/ دیدار چهره به چهره استاندار مرکزی با مردم 🔹در دومین روز از دهه مبارک فجر، با حضو استاندار مرکزی، میز خدمت دستگاه‌های اجرایی در حوزه خانواده و جوانی جمعیت در مصلای اراک برگزار شد. 🔹در این برنامه که به همت دفتر امور بانوان و خانواده استانداری مرکزی و مشارکت دستگاه‌های اجرایی، دستگاه قضایی و بانک‌های عامل استان برگزار شد، ۲۳ میز خدمت در حوزه‌های جوانی جمعیت، کارآفرینی بانوان، تحکیم خانواده و مشاوره حقوقی و قضایی دایر گردید. 🔹دکتر مخلص‌الائمه، استاندار مرکزی نیز ضمن بازدید از میزهای خدمت و گفتگوی چهره به چهره با مردم، درخواست‌های برخی مراجعین را مورد بررسی قرار داد و دستورات لازم را برای رسیدگی صادر کرد. جمعه ۱۳ بهمن ماه ۱۴۰۲

۴ فوریه ۲۰۲۴

جلسه هماهنگی برگزاری میز ارتباطات مردمی به ریاست مفتح زاده مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری تشکیل گردید.
در این جلسه مقرر شد مسئولین ۲۳ دستگاه اجرائی استان در ایام الله دهه خجسته فجر در تاریخ ۱۳ بهمن ماه (روز زنان و تحکیم خانواده)در محل مصلای نماز جمعه شهر اراک در موضوع های جمعیت ، کارآفرینی، حقوقی و قضائی به شهروندان ارائه خدمت نمایند .

سه شنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۲

جلسه هماهنگی برگزاری میز ارتباطات مردمی به ریاست مفتح زاده مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری تشکیل گردید. در این جلسه مقرر شد مسئولین ۲۳ دستگاه اجرائی استان در ایام الله دهه خجسته فجر در تاریخ ۱۳ بهمن ماه (روز زنان و تحکیم خانواده)در محل مصلای نماز جمعه شهر اراک در موضوع های جمعیت ، کارآفرینی، حقوقی و قضائی به شهروندان ارائه خدمت نمایند . سه شنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۲

جلسه هماهنگی برگزاری میز ارتباطات مردمی به ریاست مفتح زاده مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری تشکیل گردید. در این جلسه مقرر شد مسئولین ۲۳ دستگاه اجرائی استان در ایام الله دهه خجسته فجر در تاریخ ۱۳ بهمن ماه (روز زنان و تحکیم خانواده)در محل مصلای نماز جمعه شهر اراک در موضوع های جمعیت ، کارآفرینی، حقوقی و قضائی به شهروندان ارائه خدمت نمایند . سه شنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۲

۴ فوریه ۲۰۲۴

نشست برخط با مشاوران امور بانوان فرمانداری های شهرستان های تابعه به ریاست مفتح زاده مدیر کل دفتر امور بانوان وخانواده استانداری با ۳ دستور کار :۱_ برنامه ریزی برای ایام الله خجسته دهه فجر، ۲_بررسی راهکارهای افزایش مشارکت در انتخابات و ۳_بهره گیری از ایام اعتکاف در راستای هوشیار سازی مردم پیرامون موضوعات جمعیت و عفاف و حجاب برگزارگردید .

چهارشنبه ۴ بهمن ۱۴۰۲

نشست برخط با مشاوران امور بانوان فرمانداری های شهرستان های تابعه به ریاست مفتح زاده مدیر کل دفتر امور بانوان وخانواده استانداری با ۳ دستور کار :۱_ برنامه ریزی برای ایام الله خجسته دهه فجر، ۲_بررسی راهکارهای افزایش مشارکت در انتخابات و ۳_بهره گیری از ایام اعتکاف در راستای هوشیار سازی مردم پیرامون موضوعات جمعیت و عفاف و حجاب برگزارگردید . چهارشنبه ۴ بهمن ۱۴۰۲

نشست برخط با مشاوران امور بانوان فرمانداری های شهرستان های تابعه به ریاست مفتح زاده مدیر کل دفتر امور بانوان وخانواده استانداری با ۳ دستور کار :۱_ برنامه ریزی برای ایام الله خجسته دهه فجر، ۲_بررسی راهکارهای افزایش مشارکت در انتخابات و ۳_بهره گیری از ایام اعتکاف در راستای هوشیار سازی مردم پیرامون موضوعات جمعیت و عفاف و حجاب برگزارگردید . چهارشنبه ۴ بهمن ۱۴۰۲

۲۷ ژانویه ۲۰۲۴

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 25