اخبار دفتر امور زنان و خانواده
سومین جلسه کارگروه تخصصی برنامه ریزی ، نظارت و ارزیابی ستاد حمایت از خانواده وجوانی جمعیت استان به ریاست سرکار خانم مفتح زاده مدیرکل محترم امور بانوان وخانواده و با حضور اعضای محترم کارگروه مذکور درمحل دفتر امور بانوان وخانواده برگزار و درخصوص آغاز فرآیند ارزیابی دستگاه های عضو ستاد و چگونگی انجام آن بحث و تبادل نظرگردید .1401-06-17

سومین جلسه کارگروه تخصصی برنامه ریزی ، نظارت و ارزیابی ستاد حمایت از خانواده وجوانی جمعیت استان به ریاست سرکار خانم مفتح زاده مدیرکل محترم امور بانوان وخانواده و با حضور اعضای محترم کارگروه مذکور درمحل دفتر امور بانوان وخانواده برگزار و درخصوص آغاز فرآیند ارزیابی دستگاه های عضو ستاد و چگونگی انجام آن بحث و تبادل نظرگردید .1401-06-17

سومین جلسه کارگروه تخصصی برنامه ریزی ، نظارت و ارزیابی ستاد حمایت از خانواده وجوانی جمعیت استان به ریاست سر کار خانم مفتح زاده مدیر کل محترم امور بانوان وخانواده وبا حضور اعضای محترم کارگروه مذکور درمحل دفتر امور بانوان وخانواده برگزار و در خصوص آغاز فرآیند ارزیابی دستگاه های عضو ستاد و چگونگی انجام آن بحث و تبادل نظر گردید .1401/06/17

یک سال پیش ادامه مطلب
جلسه کمیته فرهنگی آموزشی بانوان ستاد اربعین استان ، به ریاست مفتح زاده مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری مرکزی و با حضور اعضا کمیته در محل دفتر امور بانوان برگزار گردید .  ٣٠-٠٦-١٤٠٢

جلسه کمیته فرهنگی آموزشی بانوان ستاد اربعین استان ، به ریاست مفتح زاده مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری مرکزی و با حضور اعضا کمیته در محل دفتر امور بانوان برگزار گردید . ٣٠-٠٦-١٤٠٢

جلسه کمیته فرهنگی آموزشی بانوان ستاد اربعین استان ، به ریاست مفتح زاده مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری مرکزی و با حضور اعضا کمیته در محل دفتر امور بانوان برگزار گردید . ٣٠/٠٦/١٤٠٢

۲۳ سپتامبر ۲۰۲۳

دیدار مفتح زاده مدیر کل دفتر امور بانوان استانداری با آقای نظامی مدیر کل اداره امور عشایر استان با هدف امضای تفاهم نامه همکاری بین دفترامور بانوان و خانواده استان و اداره امور عشایر استان در محل دفتر امور بانوان .  ٢٦-٠٦-١٤٠٢

دیدار مفتح زاده مدیر کل دفتر امور بانوان استانداری با آقای نظامی مدیر کل اداره امور عشایر استان با هدف امضای تفاهم نامه همکاری بین دفترامور بانوان و خانواده استان و اداره امور عشایر استان در محل دفتر امور بانوان . ٢٦-٠٦-١٤٠٢

دیدار مفتح زاده مدیر کل دفتر امور بانوان استانداری با آقای نظامی مدیر کل اداره امور عشایراستان با هدف امضای تفاهم نامه همکاری بین دفترامور بانوان و خانواده استان و اداره امور عشایراستان در محل دفتر امور بانوان . ٢٦/٠٦/١٤٠٢

۱۹ سپتامبر ۲۰۲۳

نشست مفتح زاده مدیر کل دفتر اموربانوان و خانواده استانداری مرکزی با خانم منصوری مسئول مجمع خیرین انتقال خون پیرامون راهکارهای تعامل و همکاری بین دفترامور بانوان و خانواده و مجمع خیرین انتقال خون و بررسی راهکارهای تشویق بانوان به امرخداپسندانه اهدای خون درمحل دفتر امور بانوان برگزارشد .٢٦-٠٦-١٤٠٢

نشست مفتح زاده مدیر کل دفتر اموربانوان و خانواده استانداری مرکزی با خانم منصوری مسئول مجمع خیرین انتقال خون پیرامون راهکارهای تعامل و همکاری بین دفترامور بانوان و خانواده و مجمع خیرین انتقال خون و بررسی راهکارهای تشویق بانوان به امرخداپسندانه اهدای خون درمحل دفتر امور بانوان برگزارشد .٢٦-٠٦-١٤٠٢

نشست مفتح زاده مدیر کل دفتر اموربانوان و خانواده استانداری مرکزی با خانم منصوری مسئول مجمع خیرین انتقال خون پیرامون راهکارهای تعامل و همکاری بین دفترامور بانوان و خانواده و مجمع خیرین انتقال خون و بررسی راهکارهای تشویق بانوان به امرخداپسندانه اهدای خون درمحل دفتر امور بانوان برگزار شد .٢٦/٠٦/١٤٠٢

۱۸ سپتامبر ۲۰۲۳

نشست مفتح زاده مدیرکل دفتراموربانوان و خانواده استانداری با فرماندهی سپاه ناحیه اراک به منظور برنامه ریزی تکریم بانوی جانباز ٧٠ درصد دفاع مقدس استان مرکزی مستقر دراراک درمحل دفترامور بانوان و خانواده استانداری تشکیل گردید . ٢٠-٠٦-١٤٠٢

نشست مفتح زاده مدیرکل دفتراموربانوان و خانواده استانداری با فرماندهی سپاه ناحیه اراک به منظور برنامه ریزی تکریم بانوی جانباز ٧٠ درصد دفاع مقدس استان مرکزی مستقر دراراک درمحل دفترامور بانوان و خانواده استانداری تشکیل گردید . ٢٠-٠٦-١٤٠٢

نشست مفتح زاده مدیرکل دفتراموربانوان و خانواده استانداری با فرماندهی سپاه ناحیه اراک به منظور برنامه ریزی تکریم بانوی جانباز ٧٠ درصد دفاع مقدس استان مرکزی مستقر دراراک درمحل دفترامور بانوان و خانواده استانداری تشکیل گردید . ٢٠/٠٦/١٤٠٢

۱۳ سپتامبر ۲۰۲۳

جلسه بررسی وضعیت آرایشگاههای بانوان درسطح شهراراک به ریاست مفتح زاده مدیرکل دفترامور بانوان و خانواده استانداری و با حضور رئیس اتحادیه صنف آرایشگران بانوان و سایراعضا درمحل دفتر امور بانوان و خانواده تشکیل شد . ٢٢-٠٦-١٤٠٢

جلسه بررسی وضعیت آرایشگاههای بانوان درسطح شهراراک به ریاست مفتح زاده مدیرکل دفترامور بانوان و خانواده استانداری و با حضور رئیس اتحادیه صنف آرایشگران بانوان و سایراعضا درمحل دفتر امور بانوان و خانواده تشکیل شد . ٢٢-٠٦-١٤٠٢

جلسه بررسی وضعیت آرایشگاههای بانوان درسطح شهراراک به ریاست مفتح زاده مدیر کل دفترامور بانوان و خانواده استانداری و باحضور رئیس اتحادیه صنف آرایشگران بانوان و سایراعضا درمحل دفتر امور بانوان و خانواده تشکیل شد . ٢٢/٠٦/١٤٠٢

۱۳ سپتامبر ۲۰۲۳

جلسه کمیته فرهنگی ، آموزشی بانوان ستاد اربعین ، به ریاست مفتح زاده مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری مرکزی در محل دفتر امور بانوان با حضور سایر اعضا تشکیل گردید .  ٢٠-٠٦-١٤٠٢

جلسه کمیته فرهنگی ، آموزشی بانوان ستاد اربعین ، به ریاست مفتح زاده مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری مرکزی در محل دفتر امور بانوان با حضور سایر اعضا تشکیل گردید . ٢٠-٠٦-١٤٠٢

جلسه کمیته فرهنگی ، آموزشی بانوان ستاد اربعین ، به ریاست مفتح زاده مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری مرکزی در محل دفتر امور بانوان با حضور سایر اعضا تشکیل گردید . ٢٠/٠٦/١٤٠٢

۱۳ سپتامبر ۲۰۲۳

درمان ناباروری در سیاست‌های کلی جمعیت دارای جایگاه بسیار مهمی است- هم‌افزایی برای درمان زوجین نابارور در استان مرکزی 

🔹استاندار مرکزی عصر شنبه «۱۸ شهریور ماه» به اتفاق جمعی از مدیران استانی از جمله مدیرکل دفتر اموربانوان وخانواده استانداری با حضور در بیمارستان سینا اراک ضمن افتتاح مرکز ماموگرافی و پزشکی هسته‌ای این بیمارستان از مرکز درمان ناباروری «رستاک» بازدید کرد.

مخلص الائمه، استاندار:
🔸در بحث درمان ناباروری در تلاش هستیم هماهنگی و هم افزایی لازم را بین بخش‌های مختلف درمان ناباروری در سطح استان اعم از بخش دولتی، خصوصی، جهاد دانشگاهی و همچنین خیرین ایجاد کنیم.

🔸در اجرای سیاست‌های کلی مرتبط با بحث جمعیت، موضوع درمان ناباروری جایگاه بسیار مهمی دارد و خانواده‌های فراوانی با این معضل مواجه هستند که تمایل دارند با طی مراحل درمانی مشکل را برطرف کنند.

🔸 مرکز درمان ناباروری بیمارستان سینا(رستاک) در حوزه درمانی موفقیت‌های خیلی خوبی داشته که از این اقدامات تشکر می‌کنیم و امیدواریم با کمک بخش دولتی و مرکز خیریه درمان ناباروری استان در زیرمجموعه جهاد دانشگاهی بتوانیم گام‌های بلند و مؤثری برای درمان زوجینی که تمایل به فرزندآوری دارند برداریم.  ١٨-٠٦-١٤٠٢

درمان ناباروری در سیاست‌های کلی جمعیت دارای جایگاه بسیار مهمی است- هم‌افزایی برای درمان زوجین نابارور در استان مرکزی 🔹استاندار مرکزی عصر شنبه «۱۸ شهریور ماه» به اتفاق جمعی از مدیران استانی از جمله مدیرکل دفتر اموربانوان وخانواده استانداری با حضور در بیمارستان سینا اراک ضمن افتتاح مرکز ماموگرافی و پزشکی هسته‌ای این بیمارستان از مرکز درمان ناباروری «رستاک» بازدید کرد. مخلص الائمه، استاندار: 🔸در بحث درمان ناباروری در تلاش هستیم هماهنگی و هم افزایی لازم را بین بخش‌های مختلف درمان ناباروری در سطح استان اعم از بخش دولتی، خصوصی، جهاد دانشگاهی و همچنین خیرین ایجاد کنیم. 🔸در اجرای سیاست‌های کلی مرتبط با بحث جمعیت، موضوع درمان ناباروری جایگاه بسیار مهمی دارد و خانواده‌های فراوانی با این معضل مواجه هستند که تمایل دارند با طی مراحل درمانی مشکل را برطرف کنند. 🔸 مرکز درمان ناباروری بیمارستان سینا(رستاک) در حوزه درمانی موفقیت‌های خیلی خوبی داشته که از این اقدامات تشکر می‌کنیم و امیدواریم با کمک بخش دولتی و مرکز خیریه درمان ناباروری استان در زیرمجموعه جهاد دانشگاهی بتوانیم گام‌های بلند و مؤثری برای درمان زوجینی که تمایل به فرزندآوری دارند برداریم. ١٨-٠٦-١٤٠٢

درمان ناباروری در سیاست‌های کلی جمعیت دارای جایگاه بسیار مهمی است/ هم‌افزایی برای درمان زوجین نابارور در استان مرکزی 🔹استاندار مرکزی عصر شنبه «۱۸ شهریور ماه» به اتفاق جمعی از مدیران استانی از جمله مدیرکل دفتر اموربانوان وخانواده استانداری با حضور در بیمارستان سینا اراک ضمن افتتاح مرکز ماموگرافی و پزشکی هسته‌ای این بیمارستان از مرکز درمان ناباروری «رستاک» بازدید کرد. مخلص الائمه، استاندار: 🔸در بحث درمان ناباروری در تلاش هستیم هماهنگی و هم افزایی لازم را بین بخش‌های مختلف درمان ناباروری در سطح استان اعم از بخش دولتی، خصوصی، جهاد دانشگاهی و همچنین خیرین ایجاد کنیم. 🔸در اجرای سیاست‌های کلی مرتبط با بحث جمعیت، موضوع درمان ناباروری جایگاه بسیار مهمی دارد و خانواده‌های فراوانی با این معضل مواجه هستند که تمایل دارند با طی مراحل درمانی مشکل را برطرف کنند. 🔸 مرکز درمان ناباروری بیمارستان سینا(رستاک) در حوزه درمانی موفقیت‌های خیلی خوبی داشته که از این اقدامات تشکر می‌کنیم و امیدواریم با کمک بخش دولتی و مرکز خیریه درمان ناباروری استان در زیرمجموعه جهاد دانشگاهی بتوانیم گام‌های بلند و مؤثری برای درمان زوجینی که تمایل به فرزندآوری دارند برداریم. ١٨/٠٦/١٤٠٢

۱۰ سپتامبر ۲۰۲۳

جلسه هم اندیشی با بانوان دارای پست مدیریتی در استانداری پیرامون راهکارهای شغلی و بهره وری سیستمی خانمهای کارمند به ریاست مفتح زاده مدیرکل دفترامور بانوان و خانواده استانداری درمحل دفتر امور بانوان تشکیل گردید .  ١٣-٠٦-١٤٠٢

جلسه هم اندیشی با بانوان دارای پست مدیریتی در استانداری پیرامون راهکارهای شغلی و بهره وری سیستمی خانمهای کارمند به ریاست مفتح زاده مدیرکل دفترامور بانوان و خانواده استانداری درمحل دفتر امور بانوان تشکیل گردید . ١٣-٠٦-١٤٠٢

جلسه هم اندیشی با بانوان دارای پست مدیریتی در استانداری پیرامون راهکارهای شغلی و بهره وری سیستمی خانمهای کارمند به ریاست مفتح زاده مدیرکل دفترامور بانوان و خانواده استانداری درمحل دفتر امور بانوان تشکیل گردید . ١٣/٠٦/١٤٠٢

۵ سپتامبر ۲۰۲۳

جلسه هسته هم اندیشی هیات اندیشه ورز بانوان پیرامون کمیته بانوان اربعین و فعالیت هیات دختران فاطمی ( علیها سلام) و رویداد عطرا ٢ و پویش کمک به زندانیان زن جرائم غیر عمد به ریاست مفتح زاده مدیر کل دفتر امور بانوان استانداری وبا حضور سایر اعضا درمحل دفتر امور بانوان و خانواده برگزار گردید . ٠٩-٠٦-١٤٠٢

جلسه هسته هم اندیشی هیات اندیشه ورز بانوان پیرامون کمیته بانوان اربعین و فعالیت هیات دختران فاطمی ( علیها سلام) و رویداد عطرا ٢ و پویش کمک به زندانیان زن جرائم غیر عمد به ریاست مفتح زاده مدیر کل دفتر امور بانوان استانداری وبا حضور سایر اعضا درمحل دفتر امور بانوان و خانواده برگزار گردید . ٠٩-٠٦-١٤٠٢

جلسه هسته هم اندیشی هیات اندیشه ورز بانوان پیرامون کمیته بانوان اربعین و فعالیت هیات دختران فاطمی ( علیها سلام) و رویداد عطرا ٢ و پویش کمک به زندانیان زن جرائم غیر عمد به ریاست مفتح زاده مدیر کل دفتر امور بانوان استانداری و با حضور سایر اعضا درمحل دفتر امور بانوان و خانواده برگزار گردید . ٠٩/٠٦/١٤٠٢

۳۱ اوت ۲۰۲۳

بازدید مفتح زاده مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری از موکب های اربعین ، در آستانه فرارسیدن اربعین حسینی و نحوه خدمات رسانی آنها به زائرین به ویژه بانوان .  ٠٧-٠٦-١٤٠٢

بازدید مفتح زاده مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری از موکب های اربعین ، در آستانه فرارسیدن اربعین حسینی و نحوه خدمات رسانی آنها به زائرین به ویژه بانوان . ٠٧-٠٦-١٤٠٢

بازدید مفتح زاده مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری از موکب های اربعین ، در آستانه فرارسیدن اربعین حسینی و نحوه خدمات رسانی آنها به زائرین به ویژه بانوان . ٠٧/٠٦/١٤٠٢

۳۰ اوت ۲۰۲۳

جلسه توانمند سازی واشتغال زایی بانوان عشایر با دستور کار بررسی راهکارهای کمک به اقتصاد خانواده و مشارکت در فعالیت های اقتصادی زنان عشایر به ریاست مفتح زاده مدیرکل دفتراموربانوان و خانواده استانداری و با حضور دستگاه های اجرایی مدعو در محل استانداری برگزار گردید .
یکشنبه ۵مرداد۱۴۰۲

جلسه توانمند سازی واشتغال زایی بانوان عشایر با دستور کار بررسی راهکارهای کمک به اقتصاد خانواده و مشارکت در فعالیت های اقتصادی زنان عشایر به ریاست مفتح زاده مدیرکل دفتراموربانوان و خانواده استانداری و با حضور دستگاه های اجرایی مدعو در محل استانداری برگزار گردید . یکشنبه ۵مرداد۱۴۰۲

جلسه توانمند سازی واشتغال زایی بانوان عشایر با دستور کار بررسی راهکارهای کمک به اقتصاد خانواده و مشارکت در فعالیت های اقتصادی زنان عشایر به ریاست مفتح زاده مدیرکل دفتراموربانوان و خانواده استانداری و با حضور دستگاه های اجرایی مدعو در محل استانداری برگزار گردید . یکشنبه ۵مرداد۱۴۰۲

۲۸ اوت ۲۰۲۳

جلسه ماهنگی پویش آزادسازی زنان جرائم غیرعمد به ریاست مفتح زاده مدیر کل امور بانوان وخانواده  استانداری با حضور اعضا در محل دفتر امور بانوان وخانواده استان برگزار گردید . ٠٢-٠٦-١٤٠٢

جلسه ماهنگی پویش آزادسازی زنان جرائم غیرعمد به ریاست مفتح زاده مدیر کل امور بانوان وخانواده استانداری با حضور اعضا در محل دفتر امور بانوان وخانواده استان برگزار گردید . ٠٢-٠٦-١٤٠٢

جلسه هماهنگی پویش آزادسازی زنان جرائم غیر عمد به ریاست مفتح زاده مدیر کل امور بانوان وخانواده استانداری با حضور اعضا در محل دفتر امور بانوان وخانواده استان برگزار گردید . ٠٢/٠٦/١٤٠٢

۲۶ اوت ۲۰۲۳

نشست کمیته گفتمان و تبلیغ ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با حضور استاندار مرکزی، تعدادی از اعضای ستاد و فعالان مردمی حوزه جمعیت برگزار شد.

استاندار:
🔸باید با گفتمان‌سازی، تبلیغ و ترویج، موضوع جوانی جمعیت و اجرای قانون را دنبال کنیم البته مورد بحث فقط فرزندآوری نیست و در سایر شاخه‌ها از جمله درمان ناباروری، کاهش طلاق، کاهش سن ازدواج، کاهش سن بارداری و کاهش سقط نیازمند یک کار جدی با اهتمام همه‌ی دستگاه‌های مسئول و همراهی مردم هستیم.

🔸در استان مرکزی با محوریت ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همراهی ستاد مردمی از پیشنهادات اجرایی و ایده‌های خلاقانه در حوزه جوانی جمعیت حمایت خواهیم کرد.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری:
🔸با توجه به تأکید استاندار، چهار کمیته در راستای بررسی تخصصی قانون جوانی جمعیت و پیگیری اجرای آن، ذیل ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت استان مرکزی تشکیل شده است.

🔸ستاد حاکمیتی پشتیبان ستاد مردمی است و با توجه به اینکه در قانون جوانی جمعیت نیز دستگاه‌های مختلف به طور مستقیم یا غیرمستقیم با هم مرتبط هستند لذا باید همپوشانی ایجاد کنیم.

🔸یکی از اولویت‌ها در سند تحول استان مرکزی بحث جمعیت است که به این موضوع به صورت ویژه پرداخته خواهد شد.

🔹در این نشست گزارشی از اقدامات کمیته گفتمان و تبلیغ ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت استان ارائه و اعضا به ارائه پیشنهاداتی پرداختند.  ٠١-٠٦-١٤٠٢

نشست کمیته گفتمان و تبلیغ ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با حضور استاندار مرکزی، تعدادی از اعضای ستاد و فعالان مردمی حوزه جمعیت برگزار شد. استاندار: 🔸باید با گفتمان‌سازی، تبلیغ و ترویج، موضوع جوانی جمعیت و اجرای قانون را دنبال کنیم البته مورد بحث فقط فرزندآوری نیست و در سایر شاخه‌ها از جمله درمان ناباروری، کاهش طلاق، کاهش سن ازدواج، کاهش سن بارداری و کاهش سقط نیازمند یک کار جدی با اهتمام همه‌ی دستگاه‌های مسئول و همراهی مردم هستیم. 🔸در استان مرکزی با محوریت ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همراهی ستاد مردمی از پیشنهادات اجرایی و ایده‌های خلاقانه در حوزه جوانی جمعیت حمایت خواهیم کرد. مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری: 🔸با توجه به تأکید استاندار، چهار کمیته در راستای بررسی تخصصی قانون جوانی جمعیت و پیگیری اجرای آن، ذیل ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت استان مرکزی تشکیل شده است. 🔸ستاد حاکمیتی پشتیبان ستاد مردمی است و با توجه به اینکه در قانون جوانی جمعیت نیز دستگاه‌های مختلف به طور مستقیم یا غیرمستقیم با هم مرتبط هستند لذا باید همپوشانی ایجاد کنیم. 🔸یکی از اولویت‌ها در سند تحول استان مرکزی بحث جمعیت است که به این موضوع به صورت ویژه پرداخته خواهد شد. 🔹در این نشست گزارشی از اقدامات کمیته گفتمان و تبلیغ ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت استان ارائه و اعضا به ارائه پیشنهاداتی پرداختند. ٠١-٠٦-١٤٠٢

نشست کمیته گفتمان و تبلیغ ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با حضور استاندار مرکزی، تعدادی از اعضای ستاد و فعالان مردمی حوزه جمعیت برگزار شد. ٠١/٠٦/١٤٠٢ استاندار: 🔸باید با گفتمان‌سازی، تبلیغ و ترویج، موضوع جوانی جمعیت و اجرای قانون را دنبال کنیم البته مورد بحث فقط فرزندآوری نیست و در سایر شاخه‌ها از جمله درمان ناباروری، کاهش طلاق، کاهش سن ازدواج، کاهش سن بارداری و کاهش سقط نیازمند یک کار جدی با اهتمام همه‌ی دستگاه‌های مسئول و همراهی مردم هستیم. 🔸در استان مرکزی با محوریت ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همراهی ستاد مردمی از پیشنهادات اجرایی و ایده‌های خلاقانه در حوزه جوانی جمعیت حمایت خواهیم کرد. مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری: 🔸با توجه به تأکید استاندار، چهار کمیته در راستای بررسی تخصصی قانون جوانی جمعیت و پیگیری اجرای آن، ذیل ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت استان مرکزی تشکیل شده است. 🔸ستاد حاکمیتی پشتیبان ستاد مردمی است و با توجه به اینکه در قانون جوانی جمعیت نیز دستگاه‌های مختلف به طور مستقیم یا غیرمستقیم با هم مرتبط هستند لذا باید همپوشانی ایجاد کنیم. 🔸یکی از اولویت‌ها در سند تحول استان مرکزی بحث جمعیت است که به این موضوع به صورت ویژه پرداخته خواهد شد. 🔹در این نشست گزارشی از اقدامات کمیته گفتمان و تبلیغ ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت استان ارائه و اعضا به ارائه پیشنهاداتی پرداختند.

۲۴ اوت ۲۰۲۳

حضور مفتح زاده مدیرکل دفتربانوان و خانواده استانداری در جلسه هماهنگی برنامه های هفته دولت که به ریاست آقای نظری معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استانداری و با حضورسایر اعضا در محل سالن جلسات استانداری برگزار گردید. .  ٢٧-٠٥-١٤٠٢

حضور مفتح زاده مدیرکل دفتربانوان و خانواده استانداری در جلسه هماهنگی برنامه های هفته دولت که به ریاست آقای نظری معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استانداری و با حضورسایر اعضا در محل سالن جلسات استانداری برگزار گردید. . ٢٧-٠٥-١٤٠٢

حضور مفتح زاده مدیر کل دفتربانوان و خانواده استانداری در جلسه هماهنگی برنامه های هفته دولت که به ریاست آقای نظری معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری و با حضورسایر اعضا در محل سالن جلسات استانداری برگزار گردید. . ٢٧/٠٥/١٤٠٢

۲۲ اوت ۲۰۲۳

جلسه هماهنگی برگزاری رویداد عطرا ٢ ( لباس اجتماع بانوان ) به ریاست مفتح زاده مدیرکل دفتراموربانوان و خانواده استانداری و با حضوراعضا درمحل دفتر اموربانوان برگزار گردید .
رویداد عطرا ٢ به مدت ٣ روز در شهریور ماه سال جاری برگزاری خواهد شد .  ٢٩-٠٥-١٤٠٢

جلسه هماهنگی برگزاری رویداد عطرا ٢ ( لباس اجتماع بانوان ) به ریاست مفتح زاده مدیرکل دفتراموربانوان و خانواده استانداری و با حضوراعضا درمحل دفتر اموربانوان برگزار گردید . رویداد عطرا ٢ به مدت ٣ روز در شهریور ماه سال جاری برگزاری خواهد شد . ٢٩-٠٥-١٤٠٢

جلسه هماهنگی برگزاری رویداد عطرا ٢ ( لباس اجتماع بانوان ) به ریاست مفتح زاده مدیرکل دفتراموربانوان و خانواده استانداری و با حضوراعضا درمحل دفتراموربانوان برگزار گردید . رویداد عطرا ٢ به مدت ٣روز درشهریور ماه سال جاری برگزاری خواهد شد . ٢٩/٠٥/١٤٠٢

۲۲ اوت ۲۰۲۳

حضور مفتح زاده مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری در نشست ستاد گرامیداشت مناسبت‌های ملی دفاع مقدس و مقاومت استان مرکزی که به ریاست مخلص الائمه استاندار و با حضور رئیس مجمع نمایندگان استان، جانشین سپاه روح‌الله، جمعی از مدیران و اعضای ستاد برگزار گردید .

استاندار مرکزی:
🔸در تمام مناسبت‌های ملی و مذهبی به ویژه در ارتباط با دفاع مقدس علاوه بر گرامیداشت یاد مناسبت باید پیام را استمرار دهیم و به نسل‌های بعدی منتقل کنیم.

🔸دوره ۸ ساله دفاع مقدس مملو از ارزش‌هایی است که پیام‌های مؤثر و اثر بخشی در آن‌ها نهفته است‌.

🔸استفاده از ظرفیت ارزشمند دفاع مقدس برای تبیین آرمان‌ها و دستاوردهای نظام می‌تواند برملا کننده توطئه دشمنان باشد که این مهم نقش آفرینی پیشکسوتان را می‌طلبد و استان مرکزی در این زمینه غنی است.

🔸هم افزایی دستگاه‌های اجرایی در گرامیداشت هفته دفاع مقدس مورد تأکید است و به عنوان یک تکلیف باید برنامه‌های مردمی تمهید و پشتیبانی شوند.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس:
🔸شعار هماهنگ «ما متحد هستیم» برای هفته دفاع مقدس انتخاب شده و در مجموع برای برگزاری بیش از ۲ هزار برنامه در این هفته با رویکرد جدید در استان هدف‌گذاری شده است.

🔸به جهت نقش مهم بانوان در دفاع مقدس و ضرورت تبیین این نقش برجسته، تکریم و تجلیل از ۲۰ هزار نفر از همسران رزمندگان و ایثارگران استان برنامه‌ریزی شده است که تا پایان سال انجام خواهد شد.  ١٤٠٢-٠٥-٢٨

حضور مفتح زاده مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری در نشست ستاد گرامیداشت مناسبت‌های ملی دفاع مقدس و مقاومت استان مرکزی که به ریاست مخلص الائمه استاندار و با حضور رئیس مجمع نمایندگان استان، جانشین سپاه روح‌الله، جمعی از مدیران و اعضای ستاد برگزار گردید . استاندار مرکزی: 🔸در تمام مناسبت‌های ملی و مذهبی به ویژه در ارتباط با دفاع مقدس علاوه بر گرامیداشت یاد مناسبت باید پیام را استمرار دهیم و به نسل‌های بعدی منتقل کنیم. 🔸دوره ۸ ساله دفاع مقدس مملو از ارزش‌هایی است که پیام‌های مؤثر و اثر بخشی در آن‌ها نهفته است‌. 🔸استفاده از ظرفیت ارزشمند دفاع مقدس برای تبیین آرمان‌ها و دستاوردهای نظام می‌تواند برملا کننده توطئه دشمنان باشد که این مهم نقش آفرینی پیشکسوتان را می‌طلبد و استان مرکزی در این زمینه غنی است. 🔸هم افزایی دستگاه‌های اجرایی در گرامیداشت هفته دفاع مقدس مورد تأکید است و به عنوان یک تکلیف باید برنامه‌های مردمی تمهید و پشتیبانی شوند. مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس: 🔸شعار هماهنگ «ما متحد هستیم» برای هفته دفاع مقدس انتخاب شده و در مجموع برای برگزاری بیش از ۲ هزار برنامه در این هفته با رویکرد جدید در استان هدف‌گذاری شده است. 🔸به جهت نقش مهم بانوان در دفاع مقدس و ضرورت تبیین این نقش برجسته، تکریم و تجلیل از ۲۰ هزار نفر از همسران رزمندگان و ایثارگران استان برنامه‌ریزی شده است که تا پایان سال انجام خواهد شد. ١٤٠٢-٠٥-٢٨

حضور مفتح زاده مدیرکل دفتر امو بانوان و خانواده استانداری در نشست ستاد گرامیداشت مناسبت‌های ملی دفاع مقدس و مقاومت استان مرکزی که به ریاست مخلص الائمه استاندار و با حضور رئیس مجمع نمایندگان استان، جانشین سپاه روح‌الله، جمعی از مدیران و اعضای ستاد برگزار گردید . استاندار مرکزی: 🔸در تمام مناسبت‌های ملی و مذهبی به ویژه در ارتباط با دفاع مقدس علاوه بر گرامیداشت یاد مناسبت باید پیام را استمرار دهیم و به نسل‌های بعدی منتقل کنیم. 🔸دوره ۸ ساله دفاع مقدس مملو از ارزش‌هایی است که پیام‌های مؤثر و اثر بخشی در آن‌ها نهفته است‌. 🔸استفاده از ظرفیت ارزشمند دفاع مقدس برای تبیین آرمان‌ها و دستاوردهای نظام می‌تواند برملا کننده توطئه دشمنان باشد که این مهم نقش آفرینی پیشکسوتان را می‌طلبد و استان مرکزی در این زمینه غنی است. 🔸هم افزایی دستگاه‌های اجرایی در گرامیداشت هفته دفاع مقدس مورد تأکید است و به عنوان یک تکلیف باید برنامه‌های مردمی تمهید و پشتیبانی شوند. مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس: 🔸شعار هماهنگ «ما متحد هستیم» برای هفته دفاع مقدس انتخاب شده و در مجموع برای برگزاری بیش از ۲ هزار برنامه در این هفته با رویکرد جدید در استان هدف‌گذاری شده است. 🔸به جهت نقش مهم بانوان در دفاع مقدس و ضرورت تبیین این نقش برجسته، تکریم و تجلیل از ۲۰ هزار نفر از همسران رزمندگان و ایثارگران استان برنامه‌ریزی شده است که تا پایان سال انجام خواهد شد. ١٤٠٢/٠٥/٢٨

۲۱ اوت ۲۰۲۳

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 20