اخبار معاونت هماهنگی امور اقتصادی
رسیدگی به مشکلات تولید کنندگان استان مرکزی

رسیدگی به مشکلات تولید کنندگان استان مرکزی

جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد استان مركزي با حضور ميرزاخاني سرپرست معاونت هماهنگي امور اقتصادي استانداري ، مديران كل اقتصادي ، مسئولين مربوطه و برخي توليدكنندگان برگزار شد.

۱۰ ماه پیش ادامه مطلب
جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان به ریاست میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار و با حضور سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی، مدیران و نمایندگان دستگاه های اجرایی برگزار شد.
در این جلسه مشکلات شرکت نورد لوله صفا مورد بررسی قرار گرفت.

جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان به ریاست میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار و با حضور سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی، مدیران و نمایندگان دستگاه های اجرایی برگزار شد. در این جلسه مشکلات شرکت نورد لوله صفا مورد بررسی قرار گرفت.

جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان به ریاست میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار و با حضور سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی، مدیران و نمایندگان دستگاه های اجرایی برگزار شد. در این جلسه مشکلات شرکت نورد لوله صفا مورد بررسی قرار گرفت.

۲۴ سپتامبر ۲۰۲۲

جلسه تامین مالی زنجیره ای و استعلام فاکتورهای الکترونیکی
جلسه ای به منظور بررسی آخرین وضعیت ، مسائل و مشکلات فرایند پرداخت تسهیلات از روشهای تامین مالی زنجیره ای و استعلام فاکتور الکترونیکی توسط بانک مرکزی به کلیه بانک های عامل با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار و مدیران مربوطه برگزار شد.

سه شنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۱

جلسه تامین مالی زنجیره ای و استعلام فاکتورهای الکترونیکی جلسه ای به منظور بررسی آخرین وضعیت ، مسائل و مشکلات فرایند پرداخت تسهیلات از روشهای تامین مالی زنجیره ای و استعلام فاکتور الکترونیکی توسط بانک مرکزی به کلیه بانک های عامل با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار و مدیران مربوطه برگزار شد. سه شنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۱

جلسه تامین مالی زنجیره ای و استعلام فاکتورهای الکترونیکی جلسه ای به منظور بررسی آخرین وضعیت ، مسائل و مشکلات فرایند پرداخت تسهیلات از روشهای تامین مالی زنجیره ای و استعلام فاکتور الکترونیکی توسط بانک مرکزی به کلیه بانک های عامل با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار و مدیران مربوطه برگزار شد. سه شنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۱

۲۱ سپتامبر ۲۰۲۲

آیین آغاز سال زراعی ۱۴۰۱ _ ۱۴۰۲ با حضور میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار برگزار گردید و از برگزیدگان ملی بخش کشاورزی استان تجلیل گردید.

سه شنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۱

آیین آغاز سال زراعی ۱۴۰۱ _ ۱۴۰۲ با حضور میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار برگزار گردید و از برگزیدگان ملی بخش کشاورزی استان تجلیل گردید. سه شنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۱

آیین آغاز سال زراعی ۱۴۰۱ _ ۱۴۰۲ با حضور میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار برگزار گردید و از برگزیدگان ملی بخش کشاورزی استان تجلیل گردید. سه شنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۱

۲۱ سپتامبر ۲۰۲۲

دیدار سفیر ساحل عاج در ایران با استاندار مرکزی و معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار

دیدار سفیر ساحل عاج در ایران با استاندار مرکزی و معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار

دیدار سفیر ساحل عاج در ایران با استاندار مرکزی و معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار

۲۰ سپتامبر ۲۰۲۲

سفیر کشور ساحل عاج در سفر به استان مرکزی وارد شهر اراک شد و مورد استقبال رسمی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار و مدیران استان قرار گرفت.

یک شنبه 27 شهریور 1401

سفیر کشور ساحل عاج در سفر به استان مرکزی وارد شهر اراک شد و مورد استقبال رسمی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار و مدیران استان قرار گرفت. یک شنبه 27 شهریور 1401

سفیر کشور ساحل عاج در سفر به استان مرکزی وارد شهر اراک شد و مورد استقبال رسمی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار و مدیران استان قرار گرفت. یک شنبه 27 شهریور 1401

۱۸ سپتامبر ۲۰۲۲

جلسه کارگروه استانی تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ قاتون بودجه به ریاست میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ومدیران مربوطه برگزار شد.
در این جلسه ضمن تاکید بر توزیع تسهیلات فوق بین شهرستانها با هدف توزیع عادلانه منابع تسهیلاتی ،فهرست طرحهای متقاضی تسهیلات در بخش صنعت، کشاورزی،  گردشگری وصنایع دستی که در کمیته کارشناسی بررسی گردیده اند به تصویب کارگروه رسید.

دوشنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۱

جلسه کارگروه استانی تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ قاتون بودجه به ریاست میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ومدیران مربوطه برگزار شد. در این جلسه ضمن تاکید بر توزیع تسهیلات فوق بین شهرستانها با هدف توزیع عادلانه منابع تسهیلاتی ،فهرست طرحهای متقاضی تسهیلات در بخش صنعت، کشاورزی،  گردشگری وصنایع دستی که در کمیته کارشناسی بررسی گردیده اند به تصویب کارگروه رسید. دوشنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۱

جلسه کارگروه استانی تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ قاتون بودجه به ریاست میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ومدیران مربوطه برگزار شد. در این جلسه ضمن تاکید بر توزیع تسهیلات فوق بین شهرستانها با هدف توزیع عادلانه منابع تسهیلاتی ،فهرست طرحهای متقاضی تسهیلات در بخش صنعت، کشاورزی،  گردشگری وصنایع دستی که در کمیته کارشناسی بررسی گردیده اند به تصویب کارگروه رسید. دوشنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۱

۱۲ سپتامبر ۲۰۲۲

جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان ، به منظور رسیدگی به مشکلات واحدهای صنعتی به ریاست میرزاخانی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار و با حضور سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی و مدیران مربوطه برگزار شد.
 شنبه 19 شهریور 1401

جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان ، به منظور رسیدگی به مشکلات واحدهای صنعتی به ریاست میرزاخانی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار و با حضور سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی و مدیران مربوطه برگزار شد. شنبه 19 شهریور 1401

جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان ، به منظور رسیدگی به مشکلات واحدهای صنعتی به ریاست میرزاخانی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار و با حضور سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی و مدیران مربوطه برگزار شد. شنبه 19 شهریور 1401

۱۰ سپتامبر ۲۰۲۲

📌بررسي مشكلات شركتهاي آذرآب،واگن پارس و هپكو 

🔴طي جلسه اي به ریاست معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منطقه ای استاندار و سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی و مدیران مربوطه مسائل و مشكلات شركت آذرآب بررسي و پيگيري شد.

پنجشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۱

📌بررسي مشكلات شركتهاي آذرآب،واگن پارس و هپكو 🔴طي جلسه اي به ریاست معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منطقه ای استاندار و سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی و مدیران مربوطه مسائل و مشكلات شركت آذرآب بررسي و پيگيري شد. پنجشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۱

📌بررسي مشكلات شركتهاي آذرآب،واگن پارس و هپكو 🔴طي جلسه اي به ریاست معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منطقه ای استاندار و سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی و مدیران مربوطه مسائل و مشكلات شركت آذرآب بررسي و پيگيري شد. پنجشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۱

۸ سپتامبر ۲۰۲۲

رییس سازمان بازرسی، استاندار . معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار به همراه هیئت همراه از شرکت واگن پارس مپنا بازدید کردند


چهار شنبه ۱۶ شهریور  ۱۴۰۱

رییس سازمان بازرسی، استاندار . معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار به همراه هیئت همراه از شرکت واگن پارس مپنا بازدید کردند چهار شنبه ۱۶ شهریور  ۱۴۰۱

رییس سازمان بازرسی، استاندار . معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار به همراه هیئت همراه از شرکت واگن پارس مپنا بازدید کردند چهار شنبه ۱۶ شهریور  ۱۴۰۱

۸ سپتامبر ۲۰۲۲

جلسه شورای اداری استان مرکزی با حضور رییس سازمان بازرسی کشور، استاندار و معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار، فرمانده انتظامی استان و مدیران دستگاه‌های اجرایی در استانداری مرکزی برگزار شد.
چهار شنبه ۱۶ شهریور  ۱۴۰۱

جلسه شورای اداری استان مرکزی با حضور رییس سازمان بازرسی کشور، استاندار و معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار، فرمانده انتظامی استان و مدیران دستگاه‌های اجرایی در استانداری مرکزی برگزار شد. چهار شنبه ۱۶ شهریور  ۱۴۰۱

جلسه شورای اداری استان مرکزی با حضور رییس سازمان بازرسی کشور، استاندار و معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار، فرمانده انتظامی استان و مدیران دستگاه‌های اجرایی در استانداری مرکزی برگزار شد. چهار شنبه ۱۶ شهریور  ۱۴۰۱

۷ سپتامبر ۲۰۲۲

جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان ، به منظور رسیدگی به مشکلات واحدهای صنعتی به ریاست میرزاخانی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار و با حضور سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی و مدیران مربوطه برگزار شد.
سه شنبه 15 شهریور 1401

جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان ، به منظور رسیدگی به مشکلات واحدهای صنعتی به ریاست میرزاخانی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار و با حضور سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی و مدیران مربوطه برگزار شد. سه شنبه 15 شهریور 1401

جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان ، به منظور رسیدگی به مشکلات واحدهای صنعتی به ریاست میرزاخانی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار و با حضور سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی و مدیران مربوطه برگزار شد. سه شنبه 15 شهریور 1401

۶ سپتامبر ۲۰۲۲

جلسه بررسی مشکلات بانکی شرکت آذرآب به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منطقه ای  استاندار و با حضور سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی و مدیران مربوطه  برگزار گردید                            

دوشنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۱

جلسه بررسی مشکلات بانکی شرکت آذرآب به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منطقه ای  استاندار و با حضور سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی و مدیران مربوطه  برگزار گردید                            دوشنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۱

جلسه بررسی مشکلات بانکی شرکت آذرآب به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منطقه ای  استاندار و با حضور سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی و مدیران مربوطه  برگزار گردید                            دوشنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۱

۵ سپتامبر ۲۰۲۲

آیین افتتاح پروژه ۱۱۰واحدی تعاونی مسکن کارکنان راه و شهر سازی با حضور دکتر مخلص الائمه استاندار مرکزی،کریمی نماینده مردم شهرستان های اراک،خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی،معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار و جمعی از مسئولین برگزار شد.


شنبه ۱۲ شهریور  ۱۴۰۱

آیین افتتاح پروژه ۱۱۰واحدی تعاونی مسکن کارکنان راه و شهر سازی با حضور دکتر مخلص الائمه استاندار مرکزی،کریمی نماینده مردم شهرستان های اراک،خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی،معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار و جمعی از مسئولین برگزار شد. شنبه ۱۲ شهریور  ۱۴۰۱

آیین افتتاح پروژه ۱۱۰واحدی تعاونی مسکن کارکنان راه و شهر سازی با حضور دکتر مخلص الائمه استاندار مرکزی،کریمی نماینده مردم شهرستان های اراک،خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی،معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار و جمعی از مسئولین برگزار شد. شنبه ۱۲ شهریور  ۱۴۰۱

۳ سپتامبر ۲۰۲۲

آیین تقدیر از تعاونی های برتر و تجلیل از کارآفرینان برتر استان با حضور استاندار مرکزی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار و جمعی از مسئولین برگزار شد.


شنبه ۱۲ شهریور  ۱۴۰۱

آیین تقدیر از تعاونی های برتر و تجلیل از کارآفرینان برتر استان با حضور استاندار مرکزی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار و جمعی از مسئولین برگزار شد. شنبه ۱۲ شهریور  ۱۴۰۱

آیین تقدیر از تعاونی های برتر و تجلیل از کارآفرینان برتر استان با حضور استاندار مرکزی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار و جمعی از مسئولین برگزار شد. شنبه ۱۲ شهریور  ۱۴۰۱

۳ سپتامبر ۲۰۲۲

همزمان با هفته دولت استاندار مرکزی به همراه نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار، فرماندار محلات و جمعی از مدیران با حضور در گلزار مطهر شهدای نیم‌ور به مقام شامخ شهدا ادای احترام کردند

پنج‌شنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۱

همزمان با هفته دولت استاندار مرکزی به همراه نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار، فرماندار محلات و جمعی از مدیران با حضور در گلزار مطهر شهدای نیم‌ور به مقام شامخ شهدا ادای احترام کردند پنج‌شنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۱

همزمان با هفته دولت استاندار مرکزی به همراه نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار، فرماندار محلات و جمعی از مدیران با حضور در گلزار مطهر شهدای نیم‌ور به مقام شامخ شهدا ادای احترام کردند پنج‌شنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۱

۱ سپتامبر ۲۰۲۲

همزمان با هفته دولت با حضور استاندار مرکزی به همراه معاون وزیر صمت، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار، نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی، فرماندار محلات و جمعی از مدیران کارخانه تریکو گلزار در ارقده به بهره‌برداری رسید

پنج‌شنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۱

همزمان با هفته دولت با حضور استاندار مرکزی به همراه معاون وزیر صمت، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار، نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی، فرماندار محلات و جمعی از مدیران کارخانه تریکو گلزار در ارقده به بهره‌برداری رسید پنج‌شنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۱

همزمان با هفته دولت با حضور استاندار مرکزی به همراه معاون وزیر صمت، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار، نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی، فرماندار محلات و جمعی از مدیران کارخانه تریکو گلزار در ارقده به بهره‌برداری رسید پنج‌شنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۱

۱ سپتامبر ۲۰۲۲

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 16