اخبار معاونت هماهنگی امور اقتصادی
رسیدگی به مشکلات تولید کنندگان استان مرکزی

رسیدگی به مشکلات تولید کنندگان استان مرکزی

جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد استان مركزي با حضور ميرزاخاني سرپرست معاونت هماهنگي امور اقتصادي استانداري ، مديران كل اقتصادي ، مسئولين مربوطه و برخي توليدكنندگان برگزار شد.

۲ سال پیش ادامه مطلب
اولین جلسه شورای راهبری توافقنامه توسعه اقتصاد دانش بنیان در استان مرکزی با حضور استاندار مرکزی،معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منطقه ای استانداری مرکزی وبه رباست معاون توسعه اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی ،فناوری ریاست جمهوری وبا حضور جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی استان مرکزی ومدیران ستادی معاونت علمی ریاست جمهوری در مرکز معاونت علمی ریاست جمهوری برگزار گردید.
در این جلسه ضمن تبادل نظر جهت تعیین فهرست اولیه پروژه های اولویت دار درخصوص تعیین طرحهای پیشنهادی جهت استفاده از مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال کمک بلاعوض معاونت علمی ریاست جمهوری به استان، جمع بندی نهایی بعمل آمده وتصمیماتی در این خصوص اتخاذ گردید.
دوشنبه ۱۴۰۲-۰۷-۰۳

اولین جلسه شورای راهبری توافقنامه توسعه اقتصاد دانش بنیان در استان مرکزی با حضور استاندار مرکزی،معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منطقه ای استانداری مرکزی وبه رباست معاون توسعه اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی ،فناوری ریاست جمهوری وبا حضور جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی استان مرکزی ومدیران ستادی معاونت علمی ریاست جمهوری در مرکز معاونت علمی ریاست جمهوری برگزار گردید. در این جلسه ضمن تبادل نظر جهت تعیین فهرست اولیه پروژه های اولویت دار درخصوص تعیین طرحهای پیشنهادی جهت استفاده از مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال کمک بلاعوض معاونت علمی ریاست جمهوری به استان، جمع بندی نهایی بعمل آمده وتصمیماتی در این خصوص اتخاذ گردید. دوشنبه ۱۴۰۲-۰۷-۰۳

اولین جلسه شورای راهبری توافقنامه توسعه اقتصاد دانش بنیان در استان مرکزی با حضور استاندار مرکزی،معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منطقه ای استانداری مرکزی وبه رباست معاون توسعه اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی ،فناوری ریاست جمهوری وبا حضور جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی استان مرکزی ومدیران ستادی معاونت علمی ریاست جمهوری در مرکز معاونت علمی ریاست جمهوری برگزار گردید. در این جلسه ضمن تبادل نظر جهت تعیین فهرست اولیه پروژه های اولویت دار درخصوص تعیین طرحهای پیشنهادی جهت استفاده از مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال کمک بلاعوض معاونت علمی ریاست جمهوری به استان، جمع بندی نهایی بعمل آمده وتصمیماتی در این خصوص اتخاذ گردید. دوشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۰۳

۲۶ سپتامبر ۲۰۲۳

🏦مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران با استاندار مرکزی دیدار و گفتگو کرد.

🔹در این جلسه که معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استاندار و تعدادی از مدیران بانک قرض الحسنه مهر ایران حضور داشتند، ضمن ارائه گزارشی از عملکرد این بانک، موضوع پرداخت تسهیلات تکلیفی از جمله وام ازدواج و اشتغالزایی و وام‌های خرد در راستای توسعه فرهنگ قرض‌الحسنه، تأکید شد‌.


شنبه یکم مهرماه ۱۴۰۲

🏦مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران با استاندار مرکزی دیدار و گفتگو کرد. 🔹در این جلسه که معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استاندار و تعدادی از مدیران بانک قرض الحسنه مهر ایران حضور داشتند، ضمن ارائه گزارشی از عملکرد این بانک، موضوع پرداخت تسهیلات تکلیفی از جمله وام ازدواج و اشتغالزایی و وام‌های خرد در راستای توسعه فرهنگ قرض‌الحسنه، تأکید شد‌. شنبه یکم مهرماه ۱۴۰۲

🏦مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران با استاندار مرکزی دیدار و گفتگو کرد. 🔹در این جلسه که معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استاندار و تعدادی از مدیران بانک قرض الحسنه مهر ایران حضور داشتند، ضمن ارائه گزارشی از عملکرد این بانک، موضوع پرداخت تسهیلات تکلیفی از جمله وام ازدواج و اشتغالزایی و وام‌های خرد در راستای توسعه فرهنگ قرض‌الحسنه، تأکید شد‌. شنبه یکم مهرماه ۱۴۰۲

۲۴ سپتامبر ۲۰۲۳

🔍تشدید نظارت بر بازار گوشت قرمز ومرغ

🔹جلسه کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار استان مرکزی به ریاست میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استاندار و با حضور اعضای مرتبط برگزار گردید.

شنبه ۱۴۰۲-۰۷-۰۱

🔍تشدید نظارت بر بازار گوشت قرمز ومرغ 🔹جلسه کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار استان مرکزی به ریاست میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استاندار و با حضور اعضای مرتبط برگزار گردید. شنبه ۱۴۰۲-۰۷-۰۱

🔍تشدید نظارت بر بازار گوشت قرمز ومرغ 🔹جلسه کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار استان مرکزی به ریاست میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استاندار و با حضور اعضای مرتبط برگزار گردید. شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۰۱

۲۴ سپتامبر ۲۰۲۳

به منظور هماهنگی لازم جهت حضود در جلسه معاونت علمی،فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری با موضوع راهبری توافق نامه منعقده بین معاونت مذکور واستانداری مرکزی ،در راستای توسعه اقتصاد دانش بنیان وتعیین پروژه های اولویت دار توسعه زیست بوم فناوری وطرحهای پیشران،جلسه ای به ریاست میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منطقه ای منعقد وفهرست نهایی این طرح ها تعیین گردید.
اولین جلسه شورای راهبری توافق نامه فوق با حضور استاندار مرکزی ودهقانی معاونت علمی ریاست جمهوری در تهران برگزار خواهد شد.

به منظور هماهنگی لازم جهت حضود در جلسه معاونت علمی،فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری با موضوع راهبری توافق نامه منعقده بین معاونت مذکور واستانداری مرکزی ،در راستای توسعه اقتصاد دانش بنیان وتعیین پروژه های اولویت دار توسعه زیست بوم فناوری وطرحهای پیشران،جلسه ای به ریاست میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منطقه ای منعقد وفهرست نهایی این طرح ها تعیین گردید. اولین جلسه شورای راهبری توافق نامه فوق با حضور استاندار مرکزی ودهقانی معاونت علمی ریاست جمهوری در تهران برگزار خواهد شد.

به منظور هماهنگی لازم جهت حضود در جلسه معاونت علمی،فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری با موضوع راهبری توافق نامه منعقده بین معاونت مذکور واستانداری مرکزی ،در راستای توسعه اقتصاد دانش بنیان وتعیین پروژه های اولویت دار توسعه زیست بوم فناوری وطرحهای پیشران،جلسه ای به ریاست میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منطقه ای منعقد وفهرست نهایی این طرح ها تعیین گردید. اولین جلسه شورای راهبری توافق نامه فوق با حضور استاندار مرکزی ودهقانی معاونت علمی ریاست جمهوری در تهران برگزار خواهد شد.

۲۳ سپتامبر ۲۰۲۳

🔹نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استاندار، رئیس مجمع نمایندگان استان، سایر اعضا و جمعی از فعالان بخش خصوصی و مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد.

میرزاخانی، معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منطقه ای استاندار:
🔸مشکلات شهرک صنعتی ایبک‌آباد اراک نیازمند بررسی‌های کارشناسی است و بر همین اساس باید یک تیم تخصصی تشکیل و در اسرع وقت مشکلات شهرک را به ویژه در حوزه تأمین آب و استفاده از پساب صنعتی، شناسایی و فهرست‌بندی کند تا براساس اولویت نسبت به حل آن‌ها اقدام شود.

🔸فرمانداری اراک باید مصوبات در حوزه شهرک صنعتی ایبک‌آباد را پیگیری کند تا تکلیف صاحبان واحدهای صنعتی و تولیدی مشخص شود.

پنج‌شنبه ۳۰ شهریور

🔹نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استاندار، رئیس مجمع نمایندگان استان، سایر اعضا و جمعی از فعالان بخش خصوصی و مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد. میرزاخانی، معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منطقه ای استاندار: 🔸مشکلات شهرک صنعتی ایبک‌آباد اراک نیازمند بررسی‌های کارشناسی است و بر همین اساس باید یک تیم تخصصی تشکیل و در اسرع وقت مشکلات شهرک را به ویژه در حوزه تأمین آب و استفاده از پساب صنعتی، شناسایی و فهرست‌بندی کند تا براساس اولویت نسبت به حل آن‌ها اقدام شود. 🔸فرمانداری اراک باید مصوبات در حوزه شهرک صنعتی ایبک‌آباد را پیگیری کند تا تکلیف صاحبان واحدهای صنعتی و تولیدی مشخص شود. پنج‌شنبه ۳۰ شهریور

🔹نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استاندار، رئیس مجمع نمایندگان استان، سایر اعضا و جمعی از فعالان بخش خصوصی و مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد. میرزاخانی، معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منطقه ای استاندار: 🔸مشکلات شهرک صنعتی ایبک‌آباد اراک نیازمند بررسی‌های کارشناسی است و بر همین اساس باید یک تیم تخصصی تشکیل و در اسرع وقت مشکلات شهرک را به ویژه در حوزه تأمین آب و استفاده از پساب صنعتی، شناسایی و فهرست‌بندی کند تا براساس اولویت نسبت به حل آن‌ها اقدام شود. 🔸فرمانداری اراک باید مصوبات در حوزه شهرک صنعتی ایبک‌آباد را پیگیری کند تا تکلیف صاحبان واحدهای صنعتی و تولیدی مشخص شود. پنج‌شنبه ۳۰ شهریور

۲۲ سپتامبر ۲۰۲۳

🔹نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان مرکزی به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استانداری مرکزی، جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی، شبکه بانکی و واحد‌های تولیدی برگزار شد.

میرزاخانی، معاون استاندار:
🔸در این نشست مسائل تعدادی از تولیدکنندگان استان مورد بررسی قرار گرفت و تصمیماتی در راستای امهال تسهیلات، تقسیط بدهی‌های مالیاتی و بیمه‌ای به منظور رفع موانع تولید اتخاذ شد.

پنج شنبه ۳۰ شهریورماه ۱۴۰۲

🔹نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان مرکزی به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استانداری مرکزی، جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی، شبکه بانکی و واحد‌های تولیدی برگزار شد. میرزاخانی، معاون استاندار: 🔸در این نشست مسائل تعدادی از تولیدکنندگان استان مورد بررسی قرار گرفت و تصمیماتی در راستای امهال تسهیلات، تقسیط بدهی‌های مالیاتی و بیمه‌ای به منظور رفع موانع تولید اتخاذ شد. پنج شنبه ۳۰ شهریورماه ۱۴۰۲

🔹نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان مرکزی به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استانداری مرکزی، جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی، شبکه بانکی و واحد‌های تولیدی برگزار شد. میرزاخانی، معاون استاندار: 🔸در این نشست مسائل تعدادی از تولیدکنندگان استان مورد بررسی قرار گرفت و تصمیماتی در راستای امهال تسهیلات، تقسیط بدهی‌های مالیاتی و بیمه‌ای به منظور رفع موانع تولید اتخاذ شد. پنج شنبه ۳۰ شهریورماه ۱۴۰۲

۲۲ سپتامبر ۲۰۲۳

تخصیص بخشی از منابع تسهیلات بند الف تبصره ۱۸قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به استان
جلسه کمیته استانی بند (الف) تبصره ۱۸ قانون بودجه به ریاست میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منطقه ای وبا حضور اعضای اصلی کمیته برگزار شد.
در این جلسه طرحهای بررسی شده در کمیته کارشناسی در بخش صنعت،ارتباطات وفناوری اطلاعات وپارک علم وفناوری به تاییدکمیته استانی رسید.
چهار شنبه ۱۴۰۲-۰۶-۲۹

تخصیص بخشی از منابع تسهیلات بند الف تبصره ۱۸قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به استان جلسه کمیته استانی بند (الف) تبصره ۱۸ قانون بودجه به ریاست میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منطقه ای وبا حضور اعضای اصلی کمیته برگزار شد. در این جلسه طرحهای بررسی شده در کمیته کارشناسی در بخش صنعت،ارتباطات وفناوری اطلاعات وپارک علم وفناوری به تاییدکمیته استانی رسید. چهار شنبه ۱۴۰۲-۰۶-۲۹

تخصیص بخشی از منابع تسهیلات بند الف تبصره ۱۸قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به استان جلسه کمیته استانی بند (الف) تبصره ۱۸ قانون بودجه به ریاست میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منطقه ای وبا حضور اعضای اصلی کمیته برگزار شد. در این جلسه طرحهای بررسی شده در کمیته کارشناسی در بخش صنعت،ارتباطات وفناوری اطلاعات وپارک علم وفناوری به تاییدکمیته استانی رسید. چهار شنبه ۱۴۰۲/۰۶/۲۹

۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳

نظارت برعرضه وقیمت محصولات بازار ایام ابتدای مهر ماه با جدیت بیشتر صورت پذیرد.
جلسه کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار استان به ریاست میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منطقه ای وبا حضور اعضای مرتبط برگزار گردید.
در این جلسه آخرین شرایط مرتبط با نظارت بر بازار ایام ابتدای مهر ماه همزمان با بازگشایی مدارس اعم از کیف ،کفش،لوازم تحریر ،پوشاک وسرویس مدارس مورد بررسی قرار گرفت ومقرر شدبا محوریت تعزیرات حکومتی استان ومشارکت اداره کل صمت واتاق اصناف نظارت بر عرضه محصولات مرتبط با جدیت تمام صورت گیرد.
همچنین آخرین شرایط عرضه گوشت قرمز ومرغ در بازار از نظر حجم وقیمت آن مورد بررسی قرار گرفت ومقرر شد بانگاه به منافع عموم مردم ومصرف کننده قیمت ها موردتجدید نظر قرار گرفته ونظارت لازم صورت گیرد واز ورود گوشت مرغ درصورت تعدیل قیمت به نفع مصرف کننده ممانعت بعمل نیاید.
چهار شنبه ۱۴۰۲-۰۶-۲۹

نظارت برعرضه وقیمت محصولات بازار ایام ابتدای مهر ماه با جدیت بیشتر صورت پذیرد. جلسه کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار استان به ریاست میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منطقه ای وبا حضور اعضای مرتبط برگزار گردید. در این جلسه آخرین شرایط مرتبط با نظارت بر بازار ایام ابتدای مهر ماه همزمان با بازگشایی مدارس اعم از کیف ،کفش،لوازم تحریر ،پوشاک وسرویس مدارس مورد بررسی قرار گرفت ومقرر شدبا محوریت تعزیرات حکومتی استان ومشارکت اداره کل صمت واتاق اصناف نظارت بر عرضه محصولات مرتبط با جدیت تمام صورت گیرد. همچنین آخرین شرایط عرضه گوشت قرمز ومرغ در بازار از نظر حجم وقیمت آن مورد بررسی قرار گرفت ومقرر شد بانگاه به منافع عموم مردم ومصرف کننده قیمت ها موردتجدید نظر قرار گرفته ونظارت لازم صورت گیرد واز ورود گوشت مرغ درصورت تعدیل قیمت به نفع مصرف کننده ممانعت بعمل نیاید. چهار شنبه ۱۴۰۲-۰۶-۲۹

نظارت برعرضه وقیمت محصولات بازار ایام ابتدای مهر ماه با جدیت بیشتر صورت پذیرد. جلسه کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار استان به ریاست میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منطقه ای وبا حضور اعضای مرتبط برگزار گردید. در این جلسه آخرین شرایط مرتبط با نظارت بر بازار ایام ابتدای مهر ماه همزمان با بازگشایی مدارس اعم از کیف ،کفش،لوازم تحریر ،پوشاک وسرویس مدارس مورد بررسی قرار گرفت ومقرر شدبا محوریت تعزیرات حکومتی استان ومشارکت اداره کل صمت واتاق اصناف نظارت بر عرضه محصولات مرتبط با جدیت تمام صورت گیرد. همچنین آخرین شرایط عرضه گوشت قرمز ومرغ در بازار از نظر حجم وقیمت آن مورد بررسی قرار گرفت ومقرر شد بانگاه به منافع عموم مردم ومصرف کننده قیمت ها موردتجدید نظر قرار گرفته ونظارت لازم صورت گیرد واز ورود گوشت مرغ درصورت تعدیل قیمت به نفع مصرف کننده ممانعت بعمل نیاید. چهار شنبه ۱۴۰۲/۰۶/۲۹

۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳

شست رفع موانع فعالین اقتصادی استان مرکزی:در ادامه سفر وزیر امور اقتصادی و دارایی به استان مرکزی نشست رفع موانع فعالین اقتصادی استان با حضور دکتر خاندوزی برگزارشد. در این نشست مدیران عامل واحدهای تولیدی استان مرکزی به بیان مسائل و مشکلات پیش روی پرداختند.در حاشیه این نشست مدیرعامل بانک ملی کشور و رئیس کل گمرک کشور که وزیر امور اقتصادی و دارایی را همراهی می نمودند در جلسات جداگانه ای به رفع موانع واحدهای تولیدی استان در حوزه های گمرکی و بانکی پرداختند. 
📅 جمعه ۳ شهریور ۱۴۰۲ 
🎙

شست رفع موانع فعالین اقتصادی استان مرکزی:در ادامه سفر وزیر امور اقتصادی و دارایی به استان مرکزی نشست رفع موانع فعالین اقتصادی استان با حضور دکتر خاندوزی برگزارشد. در این نشست مدیران عامل واحدهای تولیدی استان مرکزی به بیان مسائل و مشکلات پیش روی پرداختند.در حاشیه این نشست مدیرعامل بانک ملی کشور و رئیس کل گمرک کشور که وزیر امور اقتصادی و دارایی را همراهی می نمودند در جلسات جداگانه ای به رفع موانع واحدهای تولیدی استان در حوزه های گمرکی و بانکی پرداختند. 📅 جمعه ۳ شهریور ۱۴۰۲ 🎙

شست رفع موانع فعالین اقتصادی استان مرکزی:در ادامه سفر وزیر امور اقتصادی و دارایی به استان مرکزی نشست رفع موانع فعالین اقتصادی استان با حضور دکتر خاندوزی برگزارشد. در این نشست مدیران عامل واحدهای تولیدی استان مرکزی به بیان مسائل و مشکلات پیش روی پرداختند.در حاشیه این نشست مدیرعامل بانک ملی کشور و رئیس کل گمرک کشور که وزیر امور اقتصادی و دارایی را همراهی می نمودند در جلسات جداگانه ای به رفع موانع واحدهای تولیدی استان در حوزه های گمرکی و بانکی پرداختند. 📅 جمعه ۳ شهریور ۱۴۰۲ 🎙

۲۶ اوت ۲۰۲۳

استفاده حد اکثری از حضور وزیر امور اقتصادی ودارایی به استان مرکزی
در نشستی که به ریاست میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منطقه ای برگزار شد ،دستور کارهای جلسه شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی که قرار است با حضور وزیر امور اقتصادی وداریی برگزار شود مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین نظرات وپیشنهادات اعضاء به منظور برون رفت از مشکلات این حوزه مورد بحث وتبادل نظر قرار گرفت وتصمیماتی در این خصوص اتخاذ گردید.
🗓چهارشنبه یکم شهریور 1402

استفاده حد اکثری از حضور وزیر امور اقتصادی ودارایی به استان مرکزی در نشستی که به ریاست میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منطقه ای برگزار شد ،دستور کارهای جلسه شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی که قرار است با حضور وزیر امور اقتصادی وداریی برگزار شود مورد بررسی قرار گرفت. همچنین نظرات وپیشنهادات اعضاء به منظور برون رفت از مشکلات این حوزه مورد بحث وتبادل نظر قرار گرفت وتصمیماتی در این خصوص اتخاذ گردید. 🗓چهارشنبه یکم شهریور 1402

استفاده حد اکثری از حضور وزیر امور اقتصادی ودارایی به استان مرکزی در نشستی که به ریاست میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منطقه ای برگزار شد ،دستور کارهای جلسه شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی که قرار است با حضور وزیر امور اقتصادی وداریی برگزار شود مورد بررسی قرار گرفت. همچنین نظرات وپیشنهادات اعضاء به منظور برون رفت از مشکلات این حوزه مورد بحث وتبادل نظر قرار گرفت وتصمیماتی در این خصوص اتخاذ گردید. 🗓چهارشنبه یکم شهریور 1402

۲۶ اوت ۲۰۲۳

برگزاری نمایشگاه سنگ محلات در مهر ماه:
به منظور برگزاری هرچه بهتر نمایشگاه سنگ محلات در مهر ماه، در شهر نیم ور نشستی به ریاست میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منطقه ای واعضای مرتبط برگزار گردید.
در این نشست ضمن بررسی سوابق وعملکرد دوره های گذشته، به منظورهم افزایی وافزایش اثر بخشی نمایشگاه با مشارکت دستگاههای اجرایی وبا محوریت فرمانداری شهرستان محلات مورد بحث وتبادل نظر قرار گرفت وتصمیمات لازم برای هرچه بهتر برگزار شدن این نمایشگاه اتخاذ گردید.
چهار شنبه یکم شهریور ماه 1402

برگزاری نمایشگاه سنگ محلات در مهر ماه: به منظور برگزاری هرچه بهتر نمایشگاه سنگ محلات در مهر ماه، در شهر نیم ور نشستی به ریاست میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منطقه ای واعضای مرتبط برگزار گردید. در این نشست ضمن بررسی سوابق وعملکرد دوره های گذشته، به منظورهم افزایی وافزایش اثر بخشی نمایشگاه با مشارکت دستگاههای اجرایی وبا محوریت فرمانداری شهرستان محلات مورد بحث وتبادل نظر قرار گرفت وتصمیمات لازم برای هرچه بهتر برگزار شدن این نمایشگاه اتخاذ گردید. چهار شنبه یکم شهریور ماه 1402

برگزاری نمایشگاه سنگ محلات در مهر ماه: به منظور برگزاری هرچه بهتر نمایشگاه سنگ محلات در مهر ماه، در شهر نیم ور نشستی به ریاست میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منطقه ای واعضای مرتبط برگزار گردید. در این نشست ضمن بررسی سوابق وعملکرد دوره های گذشته، به منظورهم افزایی وافزایش اثر بخشی نمایشگاه با مشارکت دستگاههای اجرایی وبا محوریت فرمانداری شهرستان محلات مورد بحث وتبادل نظر قرار گرفت وتصمیمات لازم برای هرچه بهتر برگزار شدن این نمایشگاه اتخاذ گردید. چهار شنبه یکم شهریور ماه 1402

۲۶ اوت ۲۰۲۳

●نحوه توزیع آرد ونان مورد نیاز مواکب اربعین مورد بررسی قرار گرفت.
جلسه کارگروه گندم،آرد ونان استان به ریاست گودرزی مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری وبا حضور دیگر اعضاء برگزار شد.
در این جلسه پیرامون نحوه بازرسی ورسیدگی به تخلفات نانواییها توسط سازمان جهاد کشتورزی استان،نحوه توزیع آرد ونان مورو نیاز مواکب اربعین، 
نحوه شناور سازی گندم کارخانجات آرد استان ونظارت بر محصولات تولیدی از آرد ،توسط دانشگاه علوم پزشکی استان
مورد بحث وبررسی قرار گرفت وتصمیماتی اتخاذ گردید.
دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۴۰۲

●نحوه توزیع آرد ونان مورد نیاز مواکب اربعین مورد بررسی قرار گرفت. جلسه کارگروه گندم،آرد ونان استان به ریاست گودرزی مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری وبا حضور دیگر اعضاء برگزار شد. در این جلسه پیرامون نحوه بازرسی ورسیدگی به تخلفات نانواییها توسط سازمان جهاد کشتورزی استان،نحوه توزیع آرد ونان مورو نیاز مواکب اربعین، نحوه شناور سازی گندم کارخانجات آرد استان ونظارت بر محصولات تولیدی از آرد ،توسط دانشگاه علوم پزشکی استان مورد بحث وبررسی قرار گرفت وتصمیماتی اتخاذ گردید. دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۴۰۲

●نحوه توزیع آرد ونان مورد نیاز مواکب اربعین مورد بررسی قرار گرفت. جلسه کارگروه گندم،آرد ونان استان به ریاست گودرزی مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری وبا حضور دیگر اعضاء برگزار شد. در این جلسه پیرامون نحوه بازرسی ورسیدگی به تخلفات نانواییها توسط سازمان جهاد کشتورزی استان،نحوه توزیع آرد ونان مورو نیاز مواکب اربعین، نحوه شناور سازی گندم کارخانجات آرد استان ونظارت بر محصولات تولیدی از آرد ،توسط دانشگاه علوم پزشکی استان مورد بحث وبررسی قرار گرفت وتصمیماتی اتخاذ گردید. دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۴۰۲

۲۱ اوت ۲۰۲۳

●نحوه توزیع آرد ونان مورد نیاز مواکب اربعین مورد بررسی قرار گرفت.
جلسه کارگروه گندم،آرد ونان استان به ریاست گودرزی مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری وبا حضور دیگر اعضاء برگزار شد.
در این جلسه پیرامون نحوه بازرسی ورسیدگی به تخلفات نانواییها توسط سازمان جهاد کشتورزی استان،نحوه توزیع آرد ونان مورو نیاز مواکب اربعین، 
نحوه شناور سازی گندم کارخانجات آرد استان ونظارت بر محصولات تولیدی از آرد ،توسط دانشگاه علوم پزشکی استان
مورد بحث وبررسی قرار گرفت وتصمیماتی اتخاذ گردید.
دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۴۰۲

●نحوه توزیع آرد ونان مورد نیاز مواکب اربعین مورد بررسی قرار گرفت. جلسه کارگروه گندم،آرد ونان استان به ریاست گودرزی مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری وبا حضور دیگر اعضاء برگزار شد. در این جلسه پیرامون نحوه بازرسی ورسیدگی به تخلفات نانواییها توسط سازمان جهاد کشتورزی استان،نحوه توزیع آرد ونان مورو نیاز مواکب اربعین، نحوه شناور سازی گندم کارخانجات آرد استان ونظارت بر محصولات تولیدی از آرد ،توسط دانشگاه علوم پزشکی استان مورد بحث وبررسی قرار گرفت وتصمیماتی اتخاذ گردید. دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۴۰۲

●نحوه توزیع آرد ونان مورد نیاز مواکب اربعین مورد بررسی قرار گرفت. جلسه کارگروه گندم،آرد ونان استان به ریاست گودرزی مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری وبا حضور دیگر اعضاء برگزار شد. در این جلسه پیرامون نحوه بازرسی ورسیدگی به تخلفات نانواییها توسط سازمان جهاد کشتورزی استان،نحوه توزیع آرد ونان مورو نیاز مواکب اربعین، نحوه شناور سازی گندم کارخانجات آرد استان ونظارت بر محصولات تولیدی از آرد ،توسط دانشگاه علوم پزشکی استان مورد بحث وبررسی قرار گرفت وتصمیماتی اتخاذ گردید. دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۴۰۲

۲۱ اوت ۲۰۲۳

نشست کمیته جذب مشارکت صنایع وواحدهای تولیدی استان در ستاد اربعین به ریاست میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منطقه ای ،با حضور نظری معاون سیاسی ، امنیتی واجتماعی استانداری ورضایی دبیر ستاد اربعین استان برگزار وتصمیماتی اتخاذ گردید.
یکشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۲

نشست کمیته جذب مشارکت صنایع وواحدهای تولیدی استان در ستاد اربعین به ریاست میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منطقه ای ،با حضور نظری معاون سیاسی ، امنیتی واجتماعی استانداری ورضایی دبیر ستاد اربعین استان برگزار وتصمیماتی اتخاذ گردید. یکشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۲

نشست کمیته جذب مشارکت صنایع وواحدهای تولیدی استان در ستاد اربعین به ریاست میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منطقه ای ،با حضور نظری معاون سیاسی ، امنیتی واجتماعی استانداری ورضایی دبیر ستاد اربعین استان برگزار وتصمیماتی اتخاذ گردید. یکشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۲

۲۰ اوت ۲۰۲۳

تصویب توزیع مصارف جزء ۲و۳ بند ب تبصره ۱۸ سال۱۴۰۲
جلسه کارگروه استانی تبصره ۱۸ قانون بودجه به ریاست میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منطقه ای وبا حضور مدعوین برگزار شد.
دراین جلسه توزیع مصارف جزء ۲و۳ بند ب تبصره ۱۸ قانون بودجه سال۱۴۰۲ مطرح وبه تصویب اعضا رسید.
همچنین مقرر شد سهم دستگاههای اجرایی ونهادهای حمایتی از مصارف فوق به وزارت امور اقتصاد دارایی منعکس گردد.
یکشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۲

تصویب توزیع مصارف جزء ۲و۳ بند ب تبصره ۱۸ سال۱۴۰۲ جلسه کارگروه استانی تبصره ۱۸ قانون بودجه به ریاست میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منطقه ای وبا حضور مدعوین برگزار شد. دراین جلسه توزیع مصارف جزء ۲و۳ بند ب تبصره ۱۸ قانون بودجه سال۱۴۰۲ مطرح وبه تصویب اعضا رسید. همچنین مقرر شد سهم دستگاههای اجرایی ونهادهای حمایتی از مصارف فوق به وزارت امور اقتصاد دارایی منعکس گردد. یکشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۲

تصویب توزیع مصارف جزء ۲و۳ بند ب تبصره ۱۸ سال۱۴۰۲ جلسه کارگروه استانی تبصره ۱۸ قانون بودجه به ریاست میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منطقه ای وبا حضور مدعوین برگزار شد. دراین جلسه توزیع مصارف جزء ۲و۳ بند ب تبصره ۱۸ قانون بودجه سال۱۴۰۲ مطرح وبه تصویب اعضا رسید. همچنین مقرر شد سهم دستگاههای اجرایی ونهادهای حمایتی از مصارف فوق به وزارت امور اقتصاد دارایی منعکس گردد. یکشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۲

۲۰ اوت ۲۰۲۳

نهایی شدن سهم دستگاههای اجرایی از منابع تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱
به منظور هماهنگی های لازم جهت نهایی شدم سهم دستگاههای اجرایی از منابع تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ وهمچنین بحث وتبادل نظر پیرامون توزیع تسهیلات موضوع جزء ۲و۳بند ب تسهیلات تبصره ۱۸ سال ۱۴۰۲ بین دستگاههای اجرایی ونهادهای حمایتی جلسه ای با محوریت معاونت هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منطقه ای وزارت کشور ومدیران اقتصاد دارایی واعضای کارگروه استانی تبصره ۱۸ به ریاست میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منطقه ای بصورت وبینار برگزار شد.
براساس هماهنگی های انجام شده وپیشنهاد استان در خصوص توزیع منابع تبصره ۱۸ سال ۱۴۰۲،پس از تفویض اختیار از سوی شورای برنامه ریزی ظرف هفته آینده تعیین وبه وزارت امور اقتصاد دارایی اعلام خواهد شد.
چهارشنبه ۱۴۰۲-۰۵-۲۵

نهایی شدن سهم دستگاههای اجرایی از منابع تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به منظور هماهنگی های لازم جهت نهایی شدم سهم دستگاههای اجرایی از منابع تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ وهمچنین بحث وتبادل نظر پیرامون توزیع تسهیلات موضوع جزء ۲و۳بند ب تسهیلات تبصره ۱۸ سال ۱۴۰۲ بین دستگاههای اجرایی ونهادهای حمایتی جلسه ای با محوریت معاونت هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منطقه ای وزارت کشور ومدیران اقتصاد دارایی واعضای کارگروه استانی تبصره ۱۸ به ریاست میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منطقه ای بصورت وبینار برگزار شد. براساس هماهنگی های انجام شده وپیشنهاد استان در خصوص توزیع منابع تبصره ۱۸ سال ۱۴۰۲،پس از تفویض اختیار از سوی شورای برنامه ریزی ظرف هفته آینده تعیین وبه وزارت امور اقتصاد دارایی اعلام خواهد شد. چهارشنبه ۱۴۰۲-۰۵-۲۵

نهایی شدن سهم دستگاههای اجرایی از منابع تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به منظور هماهنگی های لازم جهت نهایی شدم سهم دستگاههای اجرایی از منابع تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ وهمچنین بحث وتبادل نظر پیرامون توزیع تسهیلات موضوع جزء ۲و۳بند ب تسهیلات تبصره ۱۸ سال ۱۴۰۲ بین دستگاههای اجرایی ونهادهای حمایتی جلسه ای با محوریت معاونت هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منطقه ای وزارت کشور ومدیران اقتصاد دارایی واعضای کارگروه استانی تبصره ۱۸ به ریاست میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منطقه ای بصورت وبینار برگزار شد. براساس هماهنگی های انجام شده وپیشنهاد استان در خصوص توزیع منابع تبصره ۱۸ سال ۱۴۰۲،پس از تفویض اختیار از سوی شورای برنامه ریزی ظرف هفته آینده تعیین وبه وزارت امور اقتصاد دارایی اعلام خواهد شد. چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۲۵

۱۷ اوت ۲۰۲۳

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 26