اخبار معاونت هماهنگی امور اقتصادی
رسیدگی به مشکلات تولید کنندگان استان مرکزی

رسیدگی به مشکلات تولید کنندگان استان مرکزی

جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد استان مركزي با حضور ميرزاخاني سرپرست معاونت هماهنگي امور اقتصادي استانداري ، مديران كل اقتصادي ، مسئولين مربوطه و برخي توليدكنندگان برگزار شد.

یک سال پیش ادامه مطلب
جلسه کمیسیون ماده 11 قانون هوای پاک به ریاست میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای و با حضور مدیران مربوطه برگزار شد.
در این جلسه به بررسی مشکلات واحدهای تولیدی که در زمینه محیط زیست و استقرارشان مشکل داشتند رسیدگی شد.

چهارشنبه 5 بهمن 1401

جلسه کمیسیون ماده 11 قانون هوای پاک به ریاست میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای و با حضور مدیران مربوطه برگزار شد. در این جلسه به بررسی مشکلات واحدهای تولیدی که در زمینه محیط زیست و استقرارشان مشکل داشتند رسیدگی شد. چهارشنبه 5 بهمن 1401

جلسه کمیسیون ماده 11 قانون هوای پاک به ریاست میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای و با حضور مدیران مربوطه برگزار شد. در این جلسه به بررسی مشکلات واحدهای تولیدی که در زمینه محیط زیست و استقرارشان مشکل داشتند رسیدگی شد. چهارشنبه 5 بهمن 1401

۲۵ ژانویه ۲۰۲۳

بررسی مسائل و مشکلات واحدهای صنعتی استان مرکزی: در جلسه ای با حضور معاون وزیر صنعت،معدن وتجارت ورئیس سازمان توسعه وتجارت مسائل و مشکلات گمرکی واحدهای تولیدی استان مرکزی بررسی شد.در این جلسه که معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی،مدیرکل کل صنعت،معدن وتجارت استان مرکزی و رئیس اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی اراک حضور داشتند جودکی به بیان مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی استان در حوزه امور گمرکی پرداخت.
سه شنبه ۴ بهمن ۱۴۰۱

بررسی مسائل و مشکلات واحدهای صنعتی استان مرکزی: در جلسه ای با حضور معاون وزیر صنعت،معدن وتجارت ورئیس سازمان توسعه وتجارت مسائل و مشکلات گمرکی واحدهای تولیدی استان مرکزی بررسی شد.در این جلسه که معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی،مدیرکل کل صنعت،معدن وتجارت استان مرکزی و رئیس اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی اراک حضور داشتند جودکی به بیان مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی استان در حوزه امور گمرکی پرداخت. سه شنبه ۴ بهمن ۱۴۰۱

بررسی مسائل و مشکلات واحدهای صنعتی استان مرکزی: در جلسه ای با حضور معاون وزیر صنعت،معدن وتجارت ورئیس سازمان توسعه وتجارت مسائل و مشکلات گمرکی واحدهای تولیدی استان مرکزی بررسی شد.در این جلسه که معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی،مدیرکل کل صنعت،معدن وتجارت استان مرکزی و رئیس اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی اراک حضور داشتند جودکی به بیان مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی استان در حوزه امور گمرکی پرداخت. سه شنبه ۴ بهمن ماه ۱۴۰۱

۲۴ ژانویه ۲۰۲۳

طی جلسه‌ای با حضور استاندار مرکزی، مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان کشور، فرمانده سپاه روح‌الله، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار، مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شرکت ماشین‌سازی و تعدادی از مدیران استان آخرین وضعیت شرکت ماشین‌سازی اراک، پروژه‌ها و مسائل و موانع توسعه شرکت بررسی شد.


یکشنبه ۲ بهمن ۱۴۰۱

طی جلسه‌ای با حضور استاندار مرکزی، مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان کشور، فرمانده سپاه روح‌الله، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار، مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شرکت ماشین‌سازی و تعدادی از مدیران استان آخرین وضعیت شرکت ماشین‌سازی اراک، پروژه‌ها و مسائل و موانع توسعه شرکت بررسی شد. یکشنبه ۲ بهمن ۱۴۰۱

طی جلسه‌ای با حضور استاندار مرکزی، مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان کشور، فرمانده سپاه روح‌الله، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار، مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شرکت ماشین‌سازی و تعدادی از مدیران استان آخرین وضعیت شرکت ماشین‌سازی اراک، پروژه‌ها و مسائل و موانع توسعه شرکت بررسی شد. یکشنبه ۲ بهمن ۱۴۰۱

۲۲ ژانویه ۲۰۲۳

جلسه ستاد تسهیل رفع موانع تولید استان مرکزی به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار و با حضور مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و مدیران مربوطه برگزار شد.در این جلسه مسائل و مشکلات چندین واحد تولیدی استان مطرح و مصوباتی به تایید اعضای حاضر رسید. هزینه های زیر ساختی شهرک‌های صنعتی،استمهال تسهیلات دریافتی مواردی بود که تولیدکنندگان جهت رفع آن در جلسه مطرح و تصمیماتی در این خصوص اتخاذ گردید.

چهارشنبه ۲۱ دی ۱۴۰۱

جلسه ستاد تسهیل رفع موانع تولید استان مرکزی به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار و با حضور مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و مدیران مربوطه برگزار شد.در این جلسه مسائل و مشکلات چندین واحد تولیدی استان مطرح و مصوباتی به تایید اعضای حاضر رسید. هزینه های زیر ساختی شهرک‌های صنعتی،استمهال تسهیلات دریافتی مواردی بود که تولیدکنندگان جهت رفع آن در جلسه مطرح و تصمیماتی در این خصوص اتخاذ گردید. چهارشنبه ۲۱ دی ۱۴۰۱

جلسه ستاد تسهیل رفع موانع تولید استان مرکزی به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار و با حضور مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و مدیران مربوطه برگزار شد.در این جلسه مسائل و مشکلات چندین واحد تولیدی استان مطرح و مصوباتی به تایید اعضای حاضر رسید. هزینه های زیر ساختی شهرک‌های صنعتی،استمهال تسهیلات دریافتی مواردی بود که تولیدکنندگان جهت رفع آن در جلسه مطرح و تصمیماتی در این خصوص اتخاذ گردید. چهارشنبه ۲۱ دی

۱۲ ژانویه ۲۰۲۳

جلسه کارگروه تنظیم بازار استان با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار، مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و اعضای کارگروه به منظور هاهنگی خرید تضمینی مرغ برگزار گردید.

یکشنبه 18 دی 1401

جلسه کارگروه تنظیم بازار استان با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار، مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و اعضای کارگروه به منظور هاهنگی خرید تضمینی مرغ برگزار گردید. یکشنبه 18 دی 1401

جلسه کارگروه تنظیم بازار استان با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار، مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و اعضای کارگروه به منظور هاهنگی خرید تضمینی مرغ برگزار گردید. یکشنبه 18 دی 1401

۹ ژانویه ۲۰۲۳

جلسه. ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی ،جمعی از مسؤولان مرتبط و تولیدکنندگان برگزار شد.
یکشنبه ۱۸ دی ۱۴۰۱

جلسه. ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی ،جمعی از مسؤولان مرتبط و تولیدکنندگان برگزار شد. یکشنبه ۱۸ دی ۱۴۰۱

جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی ،جمعی از مسؤولان مرتبط و تولیدکنندگان برگزار شد. یکشنبه ۱۸ دی ۱۴۰۱

۸ ژانویه ۲۰۲۳

ستاد مدیریت بیماری کرونا در استان مرکزی به ریاست استاندار مرکزی و با حضور معاون امور هماهنگی امور اقتصادی استانداری، مدیران و اعضای مربوطه برگزار شد.
در این جلسه دانشگاه علوم پزشکی ضمن گزارشی از آخرین وضعیت کرونا در استان، اقدامات پیشگیرانه موج هشتم امیکرون زیر سویه های جدید (XBB و BQ.1) تشریح کردند. 
دکتر مخلص الائمه ضرورت تزریق دوز یادآور واکسن کرونا برای تمامی گروه ها و افرادی که دارای بیماری زمینه ای که ۶ ماه از تزریق آخرین دوز واکسن آنها گذشته است تاکید کردند.


یکشنبه ۱۸ دی ۱۴۰۱

ستاد مدیریت بیماری کرونا در استان مرکزی به ریاست استاندار مرکزی و با حضور معاون امور هماهنگی امور اقتصادی استانداری، مدیران و اعضای مربوطه برگزار شد. در این جلسه دانشگاه علوم پزشکی ضمن گزارشی از آخرین وضعیت کرونا در استان، اقدامات پیشگیرانه موج هشتم امیکرون زیر سویه های جدید (XBB و BQ.1) تشریح کردند. دکتر مخلص الائمه ضرورت تزریق دوز یادآور واکسن کرونا برای تمامی گروه ها و افرادی که دارای بیماری زمینه ای که ۶ ماه از تزریق آخرین دوز واکسن آنها گذشته است تاکید کردند. یکشنبه ۱۸ دی ۱۴۰۱

ستاد مدیریت بیماری کرونا در استان مرکزی به ریاست استاندار مرکزی و با حضور معاون امور هماهنگی امور اقتصادی استانداری، مدیران و اعضای مربوطه برگزار شد. در این جلسه دانشگاه علوم پزشکی ضمن گزارشی از آخرین وضعیت کرونا در استان، اقدامات پیشگیرانه موج هشتم امیکرون زیر سویه های جدید (XBB و BQ.1) تشریح کردند. دکتر مخلص الائمه ضرورت تزریق دوز یادآور واکسن کرونا برای تمامی گروه ها و افرادی که دارای بیماری زمینه ای که ۶ ماه از تزریق آخرین دوز واکسن آنها گذشته است تاکید کردند. یکشنبه ۱۸ دی ۱۴۰۱

۸ ژانویه ۲۰۲۳

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداردر اولین گردهمایی مدیران کل صنعت، معدن و تجارت منطقه مرکزی اظهار کرد: بیش از یک چهارم مفاخر و مشاهیر کشور در حوزه های مختلف متعلق به استان مرکزی است و رتبه چهارم صنایع کشور، رتبه اول صنایع مادر و رتبه اول پر تنوع ترین محصولات صنعتی را با ۷۹۰۰ قلم به خود اختصاص داده است.
وی افزود: صنایع راکد و غیرفعال و نیمه فعال متاسفانه در کشور زیاد بوده و هست و می طلبد در راستای فعال شدن آنها کار زیادی انجام گیرد که در یک سال اخیر این موضوع سرلوحه کار صنعتی استان مرکزی قرار گرفته است.
میرزاخانی تصریح کرد: از آبانماه ۱۴۰۰ وضعیت صنایع بزرگ استان مرکزی از جمله هپکو، آذرآب، آونگان، کمباین سازی، ماشین سازی و لوله و پروفیل صفا در ساوه که درگیر چالش های مختلفی بودند، با انجام کار شبانه روزی متعدد امروز به نقطه ای رسیده که با وجود ۱۰۰ روز ناآرامی در کشور تنشی در سطح کارگری استان وجود ندارد و این اتفاق حاصل تلاش مدیران صنعتی استان است که آرامش به این صنایع بازگردانده شد و دست دشمن از این باب خالی شد در حالی که معاندین روی این صنایع حساب ویژه باز کرده بودند که خوشبختانه محقق نشد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی با بیان اینکه استان مرکزی بیش از ۳ هزار واحد صنعتی کوچک و متوسط دارد، افزود: با توجه به شرایط کشور و همه کمبودها، ناتوانی برخی از مدیران در حل مسائل کاری خود در گذشته باعث شده بود که صنایع استان ها با مشکلات جدی روبرو باشند، یکی از راهکارهای رفع این موانع از پیش پای صنایع استان مرکزی، کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید بود که در استان توفیقاتی حاصل شده است

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداردر اولین گردهمایی مدیران کل صنعت، معدن و تجارت منطقه مرکزی اظهار کرد: بیش از یک چهارم مفاخر و مشاهیر کشور در حوزه های مختلف متعلق به استان مرکزی است و رتبه چهارم صنایع کشور، رتبه اول صنایع مادر و رتبه اول پر تنوع ترین محصولات صنعتی را با ۷۹۰۰ قلم به خود اختصاص داده است. وی افزود: صنایع راکد و غیرفعال و نیمه فعال متاسفانه در کشور زیاد بوده و هست و می طلبد در راستای فعال شدن آنها کار زیادی انجام گیرد که در یک سال اخیر این موضوع سرلوحه کار صنعتی استان مرکزی قرار گرفته است. میرزاخانی تصریح کرد: از آبانماه ۱۴۰۰ وضعیت صنایع بزرگ استان مرکزی از جمله هپکو، آذرآب، آونگان، کمباین سازی، ماشین سازی و لوله و پروفیل صفا در ساوه که درگیر چالش های مختلفی بودند، با انجام کار شبانه روزی متعدد امروز به نقطه ای رسیده که با وجود ۱۰۰ روز ناآرامی در کشور تنشی در سطح کارگری استان وجود ندارد و این اتفاق حاصل تلاش مدیران صنعتی استان است که آرامش به این صنایع بازگردانده شد و دست دشمن از این باب خالی شد در حالی که معاندین روی این صنایع حساب ویژه باز کرده بودند که خوشبختانه محقق نشد. معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی با بیان اینکه استان مرکزی بیش از ۳ هزار واحد صنعتی کوچک و متوسط دارد، افزود: با توجه به شرایط کشور و همه کمبودها، ناتوانی برخی از مدیران در حل مسائل کاری خود در گذشته باعث شده بود که صنایع استان ها با مشکلات جدی روبرو باشند، یکی از راهکارهای رفع این موانع از پیش پای صنایع استان مرکزی، کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید بود که در استان توفیقاتی حاصل شده است

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداردر اولین گردهمایی مدیران کل صنعت، معدن و تجارت منطقه مرکزی اظهار کرد: بیش از یک چهارم مفاخر و مشاهیر کشور در حوزه های مختلف متعلق به استان مرکزی است و رتبه چهارم صنایع کشور، رتبه اول صنایع مادر و رتبه اول پر تنوع ترین محصولات صنعتی را با ۷۹۰۰ قلم به خود اختصاص داده است. وی افزود: صنایع راکد و غیرفعال و نیمه فعال متاسفانه در کشور زیاد بوده و هست و می طلبد در راستای فعال شدن آنها کار زیادی انجام گیرد که در یک سال اخیر این موضوع سرلوحه کار صنعتی استان مرکزی قرار گرفته است. میرزاخانی تصریح کرد: از آبانماه ۱۴۰۰ وضعیت صنایع بزرگ استان مرکزی از جمله هپکو، آذرآب، آونگان، کمباین سازی، ماشین سازی و لوله و پروفیل صفا در ساوه که درگیر چالش های مختلفی بودند، با انجام کار شبانه روزی متعدد امروز به نقطه ای رسیده که با وجود ۱۰۰ روز ناآرامی در کشور تنشی در سطح کارگری استان وجود ندارد و این اتفاق حاصل تلاش مدیران صنعتی استان است که آرامش به این صنایع بازگردانده شد و دست دشمن از این باب خالی شد در حالی که معاندین روی این صنایع حساب ویژه باز کرده بودند که خوشبختانه محقق نشد. معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی با بیان اینکه استان مرکزی بیش از ۳ هزار واحد صنعتی کوچک و متوسط دارد، افزود: با توجه به شرایط کشور و همه کمبودها، ناتوانی برخی از مدیران در حل مسائل کاری خود در گذشته باعث شده بود که صنایع استان ها با مشکلات جدی روبرو باشند، یکی از راهکارهای رفع این موانع از پیش پای صنایع استان مرکزی، کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید بود که در استان توفیقاتی حاصل شده است

۷ ژانویه ۲۰۲۳

دیدار معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج كشاورزی و معاون امور زراعت جهاد کشاورزی با استاندار و معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار

چهارشنبه ۱۴ دی ۱۴۰۱

دیدار معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج كشاورزی و معاون امور زراعت جهاد کشاورزی با استاندار و معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار چهارشنبه ۱۴ دی ۱۴۰۱

دیدار معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج كشاورزی و معاون امور زراعت جهاد کشاورزی با استاندار و معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار چهارشنبه ۱۴ دی ۱۴۰۱

۴ ژانویه ۲۰۲۳

جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان به ریاست میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار و با حضور سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی و مدیران مربوطه  برگزار شد 
در این جلسه میزان اثربخشی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید بر رفع مشکلات واحدهای تولیدی و صنایع استان مورد بررسی قرار گرفت وتصمیماتی اتخاذ شد.

یک شنبه 11 دی1401

جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان به ریاست میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار و با حضور سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی و مدیران مربوطه برگزار شد در این جلسه میزان اثربخشی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید بر رفع مشکلات واحدهای تولیدی و صنایع استان مورد بررسی قرار گرفت وتصمیماتی اتخاذ شد. یک شنبه 11 دی1401

جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان به ریاست میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار و با حضور سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی و مدیران مربوطه برگزار شد در این جلسه میزان اثربخشی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید بر رفع مشکلات واحدهای تولیدی و صنایع استان مورد بررسی قرار گرفت وتصمیماتی اتخاذ شد. یک شنبه 11 دی1401

۱ ژانویه ۲۰۲۳

بررسی طرح شهرک گیاهان دارویی در دیدار دکتر غفارزادگان سرپرست پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی کشور با استاندار مرکزی و معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار

پنج شنبه ۸ دی ۱۴۰۱

بررسی طرح شهرک گیاهان دارویی در دیدار دکتر غفارزادگان سرپرست پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی کشور با استاندار مرکزی و معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار پنج شنبه ۸ دی ۱۴۰۱

بررسی طرح شهرک گیاهان دارویی در دیدار دکتر غفارزادگان سرپرست پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی کشور با استاندار مرکزی و معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار پنج شنبه ۸ دی ۱۴۰۱

۲۹ دسامبر ۲۰۲۲

جلسه بررسی طرح شهرک گیاهان دارویی با حضور دکتر غفارزادگان رییس پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی کشور به ریاست میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منطقه ای استاندار، مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی وجمعی از مدیران برگزار گردید

پنجشنبه 8دی 1401

جلسه بررسی طرح شهرک گیاهان دارویی با حضور دکتر غفارزادگان رییس پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی کشور به ریاست میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منطقه ای استاندار، مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی وجمعی از مدیران برگزار گردید پنجشنبه 8دی 1401

جلسه بررسی طرح شهرک گیاهان دارویی با حضور دکتر غفارزادگان رییس پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی کشور به ریاست میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منطقه ای استاندار، مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی وجمعی از مدیران برگزار گردید پنجشنبه 8دی 1401

۲۹ دسامبر ۲۰۲۲

یازدهمین. نمایشگاه صنعت خودرو،قطعات و صنایع وابسته در اراک افتتاح شد.دراین مراسم که معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار ،مدیرعامل شرکت ایران خودرو،نماینده مردم شریف اراک،خنداب و کمیجان و نایب رئیس کمسیون صنایع مجلس شورای اسلامی،مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و مدیرکل صمت استان حضور داشتند توانمندی های صنعت خودرویی استان در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفت.این نمایشگاه تاپایان روز جمعه نهم دیماه آماده بازدید علاقمندان این صنعت در نمایشگاه بین المللی غرب ایران در اراک می باشد.

پنجشنبه 8 دی 1401

یازدهمین. نمایشگاه صنعت خودرو،قطعات و صنایع وابسته در اراک افتتاح شد.دراین مراسم که معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار ،مدیرعامل شرکت ایران خودرو،نماینده مردم شریف اراک،خنداب و کمیجان و نایب رئیس کمسیون صنایع مجلس شورای اسلامی،مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و مدیرکل صمت استان حضور داشتند توانمندی های صنعت خودرویی استان در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفت.این نمایشگاه تاپایان روز جمعه نهم دیماه آماده بازدید علاقمندان این صنعت در نمایشگاه بین المللی غرب ایران در اراک می باشد. پنجشنبه 8 دی 1401

یازدهمین نمایشگاه صنعت خودرو،قطعات و صنایع وابسته در اراک افتتاح شد.دراین مراسم که معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار ،مدیرعامل شرکت ایران خودرو،نماینده مردم شریف اراک،خنداب و کمیجان و نایب رئیس کمسیون صنایع مجلس شورای اسلامی،مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و مدیرکل صمت استان حضور داشتند توانمندی های صنعت خودرویی استان در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفت.این نمایشگاه تاپایان روز جمعه نهم دیماه آماده بازدید علاقمندان این صنعت در نمایشگاه بین المللی غرب ایران در اراک می باشد. پنجشنبه 8 دی 1401

۲۹ دسامبر ۲۰۲۲

یازدهمین نمایشگاه صنعت خودرو، قطعات و صنایع وابسته در اراک با حضور میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استانداری و مدیرعامل شرکت ایران خودرو 
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو گفت: تولیدات کیفی گروه صنعتی ایران خودرو ۵۰ درصد افزایش یافت.
 خطیبی چهارشنبه شب در حاشیه گشایش نمایشگاه خودرو و قطعات وابسته در نمایشگاه بین‌المللی اراک افزود: پروژه تولید کامل ایران خودرو به تنهایی ۲۵ درصد ارتقای کیفیت برای محصولات به همراه داشته و حدود ۸۰ درصد از ۲۷۹ پروژه ارتقای کیفی تعریف شده در این صنعت، اجرا شده است.
وی بیان کرد: بحث افزایش ارتقای کیفی تولیدات ایران خودرو، آرام آرام برای مشتریان محسوس می‌شود.
مدیرعامل ایران گروه صنعتی ایران خودرو ادامه داد: امسال اتفاق مهمی در صنعت خودروسازی رخ داد و این گروه برای همیشه با خودروهای ناقص خداحافظی کرد، خودروهای ناقص دهه‌های اخیر صنعت خودرو را آزار می‌داد و از ابتدای خردادماه امسال ۱۰۰ درصد تولیدات ایران خودرو تولید کامل است.
خطیبی اظهار داشت: برنامه تولید گروه صنعتی ایران خودرو تا پایان سال، حدود ۷۵۰ هزار دستگاه هدفگذاری شده است که امید است بخش زیادی از آن محقق شود و از ابتدای امسال تا صبح امروز (چهارشنبه) بالغ بر ۴۷۰ هزار دستگاه تولید شده و این به معنی آن است که تولیدات ۱۴۹ هزار دستگاه نسبت به مدت مشابه قبل بیشتر شده است.
وی تصریح کرد: همچنین میزان عرضه و تحویل به بازار هم مقدار قابل توجهی نسبت به سال قبل افزایش داشته و حدود ۴۰ درصد تحویل بیشتر شده است.

پنجشنبه 8 دی 1401

یازدهمین نمایشگاه صنعت خودرو، قطعات و صنایع وابسته در اراک با حضور میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استانداری و مدیرعامل شرکت ایران خودرو مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو گفت: تولیدات کیفی گروه صنعتی ایران خودرو ۵۰ درصد افزایش یافت. خطیبی چهارشنبه شب در حاشیه گشایش نمایشگاه خودرو و قطعات وابسته در نمایشگاه بین‌المللی اراک افزود: پروژه تولید کامل ایران خودرو به تنهایی ۲۵ درصد ارتقای کیفیت برای محصولات به همراه داشته و حدود ۸۰ درصد از ۲۷۹ پروژه ارتقای کیفی تعریف شده در این صنعت، اجرا شده است. وی بیان کرد: بحث افزایش ارتقای کیفی تولیدات ایران خودرو، آرام آرام برای مشتریان محسوس می‌شود. مدیرعامل ایران گروه صنعتی ایران خودرو ادامه داد: امسال اتفاق مهمی در صنعت خودروسازی رخ داد و این گروه برای همیشه با خودروهای ناقص خداحافظی کرد، خودروهای ناقص دهه‌های اخیر صنعت خودرو را آزار می‌داد و از ابتدای خردادماه امسال ۱۰۰ درصد تولیدات ایران خودرو تولید کامل است. خطیبی اظهار داشت: برنامه تولید گروه صنعتی ایران خودرو تا پایان سال، حدود ۷۵۰ هزار دستگاه هدفگذاری شده است که امید است بخش زیادی از آن محقق شود و از ابتدای امسال تا صبح امروز (چهارشنبه) بالغ بر ۴۷۰ هزار دستگاه تولید شده و این به معنی آن است که تولیدات ۱۴۹ هزار دستگاه نسبت به مدت مشابه قبل بیشتر شده است. وی تصریح کرد: همچنین میزان عرضه و تحویل به بازار هم مقدار قابل توجهی نسبت به سال قبل افزایش داشته و حدود ۴۰ درصد تحویل بیشتر شده است. پنجشنبه 8 دی 1401

یازدهمین نمایشگاه صنعت خودرو، قطعات و صنایع وابسته در اراک با حضور میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استانداری و مدیرعامل شرکت ایران خودرو مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو گفت: تولیدات کیفی گروه صنعتی ایران خودرو ۵۰ درصد افزایش یافت. خطیبی چهارشنبه شب در حاشیه گشایش نمایشگاه خودرو و قطعات وابسته در نمایشگاه بین‌المللی اراک افزود: پروژه تولید کامل ایران خودرو به تنهایی ۲۵ درصد ارتقای کیفیت برای محصولات به همراه داشته و حدود ۸۰ درصد از ۲۷۹ پروژه ارتقای کیفی تعریف شده در این صنعت، اجرا شده است. وی بیان کرد: بحث افزایش ارتقای کیفی تولیدات ایران خودرو، آرام آرام برای مشتریان محسوس می‌شود. مدیرعامل ایران گروه صنعتی ایران خودرو ادامه داد: امسال اتفاق مهمی در صنعت خودروسازی رخ داد و این گروه برای همیشه با خودروهای ناقص خداحافظی کرد، خودروهای ناقص دهه‌های اخیر صنعت خودرو را آزار می‌داد و از ابتدای خردادماه امسال ۱۰۰ درصد تولیدات ایران خودرو تولید کامل است. خطیبی اظهار داشت: برنامه تولید گروه صنعتی ایران خودرو تا پایان سال، حدود ۷۵۰ هزار دستگاه هدفگذاری شده است که امید است بخش زیادی از آن محقق شود و از ابتدای امسال تا صبح امروز (چهارشنبه) بالغ بر ۴۷۰ هزار دستگاه تولید شده و این به معنی آن است که تولیدات ۱۴۹ هزار دستگاه نسبت به مدت مشابه قبل بیشتر شده است. وی تصریح کرد: همچنین میزان عرضه و تحویل به بازار هم مقدار قابل توجهی نسبت به سال قبل افزایش داشته و حدود ۴۰ درصد تحویل بیشتر شده است. پنجشنبه 8 دی 1401

۲۹ دسامبر ۲۰۲۲

جلسه ستاد تسهیل رفع موانع تولید استان 
 جلسه ستادتسهیل رفع موانع واحدهای صنعتی استان به ریاست معاون امورهماهنگی اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار و با حضور مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و سایرمدیران اجرایی برگزارشد.دراین جلسه اعضا به بررسی مسائل و مشکلات پیش روی ۸ واحد تولیدی پرداختند.موضوع استمهال تسهیلات،درخواست سرمایه در گردش و مسائل مرتبط با بانک های عامل مواردی بود که از سوی مدیران واحدهای تولیدی مطرح و در خصوص آنها تصمیم گیری شد.

چهارشنبه 7 دی 1401

جلسه ستاد تسهیل رفع موانع تولید استان جلسه ستادتسهیل رفع موانع واحدهای صنعتی استان به ریاست معاون امورهماهنگی اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار و با حضور مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و سایرمدیران اجرایی برگزارشد.دراین جلسه اعضا به بررسی مسائل و مشکلات پیش روی ۸ واحد تولیدی پرداختند.موضوع استمهال تسهیلات،درخواست سرمایه در گردش و مسائل مرتبط با بانک های عامل مواردی بود که از سوی مدیران واحدهای تولیدی مطرح و در خصوص آنها تصمیم گیری شد. چهارشنبه 7 دی 1401

جلسه ستاد تسهیل رفع موانع تولید استان جلسه ستادتسهیل رفع موانع واحدهای صنعتی استان به ریاست معاون امورهماهنگی اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار و با حضور مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و سایرمدیران اجرایی برگزارشد.دراین جلسه اعضا به بررسی مسائل و مشکلات پیش روی ۸ واحد تولیدی پرداختند.موضوع استمهال تسهیلات،درخواست سرمایه در گردش و مسائل مرتبط با بانک های عامل مواردی بود که از سوی مدیران واحدهای تولیدی مطرح و در خصوص آنها تصمیم گیری شد. چهارشنبه 7 دی 1401

۲۸ دسامبر ۲۰۲۲

نشست اقدام مشترک کارگروه اقدام مشترک ملی و کارگروه منطقه 4 استانی با حضور کوشش تبار معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور، میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار، گودرزی مدیرکل دفتر اقتصادی و مدیران کل اعضای کارگروه اقدام مشترک به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.
در این نشست مسائل، مشکلات و پیشنهادات مرتبط با کارگروه و شرایط بازار و نظارت بازرسی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

دوشنبه 5 دیماه 1401

نشست اقدام مشترک کارگروه اقدام مشترک ملی و کارگروه منطقه 4 استانی با حضور کوشش تبار معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور، میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار، گودرزی مدیرکل دفتر اقتصادی و مدیران کل اعضای کارگروه اقدام مشترک به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد. در این نشست مسائل، مشکلات و پیشنهادات مرتبط با کارگروه و شرایط بازار و نظارت بازرسی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ شد. دوشنبه 5 دیماه 1401

نشست اقدام مشترک کارگروه اقدام مشترک ملی و کارگروه منطقه 4 استانی با حضور کوشش تبار معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور، میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار، گودرزی مدیرکل دفتر اقتصادی و مدیران کل اعضای کارگروه اقدام مشترک برگزار شد. در این نشست مسائل، مشکلات و پیشنهادات مرتبط با کارگروه و شرایط بازار و نظارت بازرسی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ شد. دوشنبه 5 دیماه 1401

۲۶ دسامبر ۲۰۲۲

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 20