درحال بارگزاری

درحال بارگزاری

مطالب مرتبط
دستور رئیس جمهور برای استفاده از ظرفیت شرکت‌های واگن‌سازی داخلی

🔹جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی در سال جاری، به ریاست استاندار، با حضور نمایندگان خانه ملت و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی برگزار شد. 

استاندار:
🔸به دستور ریاست جمهور مقرر شد تقاضای داخلی برای تهیه واگن‌های مترو که عمدتاً مربوط به شهرداری تهران است نیز بین همه شرکت‌های واگن‌سازی در کشور به نسبت متناسب و صحیح توزیع شود تا به همان نسبت که خرید از خارج از کشور انجام می‌شود به همان نسبت سفارش داخلی نیز انجام شود و از انحصار تقاضا تنها برای یک شرکت اجتناب شود، همچنین ظرفیت تولید داخل فعال شود.

🔸نگرانی از رهاسازی و عدم استفاده از ظرفیت واگن‌سازی بود که با این تصمیم، برطرف و نیاز خطوط مترو تهران با تولیدات با کیفیت داخلی تامین می‌شود.‌

🔸ضربه‌ای که در دوران خصوصی‌سازی با خیانت و فساد به هپکو وارد شد هنوز جبران نشده اما رکورد تحویل همزمان ماشین‌آلات به متقاضیان شکسته شده که نشان دهنده حرکت شرکت در مسیر درست است.

🔸وضعیت نظام آموزش عالی و آموزش و پرورش در تأمین نیروی کار مطلوب نیست و روند آموزش در دانشگاه‌ها، تأمین کننده نیروی کار ماهر نیست هرچند افراد جویای کار هم اکثراً به دنبال کار و استخدام در بخش دولتی هستند که البته محدودیت‌هایی در این بخش وجود دارد.

🔸بعد از سال‌ها شرکت‌های صنعتی مجدد بورسیه دانشجوها در استان مرکزی را آغاز کردند که ایده بسیار خوب و ارزشمندی است.
دستور رئیس جمهور برای استفاده از ظرفیت شرکت‌های واگن‌سازی داخلی 🔹جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی در سال جاری، به ریاست استاندار، با حضور نمایندگان خانه ملت و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی برگزار شد. استاندار: 🔸به دستور ریاست جمهور مقرر شد تقاضای داخلی برای تهیه واگن‌های مترو که عمدتاً مربوط به شهرداری تهران است نیز بین همه شرکت‌های واگن‌سازی در کشور به نسبت متناسب و صحیح توزیع شود تا به همان نسبت که خرید از خارج از کشور انجام می‌شود به همان نسبت سفارش داخلی نیز انجام شود و از انحصار تقاضا تنها برای یک شرکت اجتناب شود، همچنین ظرفیت تولید داخل فعال شود. 🔸نگرانی از رهاسازی و عدم استفاده از ظرفیت واگن‌سازی بود که با این تصمیم، برطرف و نیاز خطوط مترو تهران با تولیدات با کیفیت داخلی تامین می‌شود.‌ 🔸ضربه‌ای که در دوران خصوصی‌سازی با خیانت و فساد به هپکو وارد شد هنوز جبران نشده اما رکورد تحویل همزمان ماشین‌آلات به متقاضیان شکسته شده که نشان دهنده حرکت شرکت در مسیر درست است. 🔸وضعیت نظام آموزش عالی و آموزش و پرورش در تأمین نیروی کار مطلوب نیست و روند آموزش در دانشگاه‌ها، تأمین کننده نیروی کار ماهر نیست هرچند افراد جویای کار هم اکثراً به دنبال کار و استخدام در بخش دولتی هستند که البته محدودیت‌هایی در این بخش وجود دارد. 🔸بعد از سال‌ها شرکت‌های صنعتی مجدد بورسیه دانشجوها در استان مرکزی را آغاز کردند که ایده بسیار خوب و ارزشمندی است.
بستن