درحال بارگزاری

درحال بارگزاری

۱۰ ماه پیش

۲۰ نوامبر ۲۰۲۱

بازدید یک ساعته دکتر مخلص‌الائمه استاندار مرکزی و رئیس کل دادگستری استان از منازل اهالی جهرم

دکتر مخلص‌الائمه استاندار مرکزی و رئیس کل دادگستری استان به همراه تعدادی از مدیران از منازل اهالی جهرم بازدید و بر پیگیری پرونده منازل این اهالی تاکید کردند.