درحال بارگزاری

درحال بارگزاری

تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین
اهتمام جدی دستگاه های اجرایی برای تحقق سند تحول دولت مردمی- استمرار و ارتقای حرکت های جهادی و تحول آفرین در استان

اهتمام جدی دستگاه های اجرایی برای تحقق سند تحول دولت مردمی- استمرار و ارتقای حرکت های جهادی و تحول آفرین در استان

دکتر مخلص الائمه استاندار مرکزی در اولین نشست شورای اداری استان، گفت: با توجه به تکالیف سند تحول دولت مردمی، تمامی دستگاه‌های اداری استان موظفند تا پایان سال جاری ۲۳۷ اقدام را در استان مرکزی سامان دهند که در این زمینه باید اهتمام مجدانه داشته باشند.

۳ آوریل ۲۰۲۲

ادامه مطلب