درحال بارگزاری

درحال بارگزاری

مطالب مرتبط
نشست تبیینی مشارکت زنان در انتخابات و کارگاه تخصصی جنگ شناختی و عملیات روانی به همت دفتر امور زنان و خانواده و شرکت سهامی برق باختر و باحضور نظری معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی ،مفتح زاده مدیر کل امور زنان و خانواده،ناظری مدیر کل سیاسی،انتخابات و تقسیمات کشوری،طالبی مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل  و جمعی از بانوان فعال و کنش‌گر در حوزه‌ اجتماعی و با تدریس جناب آقای اشتری در محل سالن پیامبر اعظم (ص) استانداری برگزار شد.
در این نشست مفتح زاده به جایگاه زنان وتأثیرشان در تربیت نسل آگاه وبصیر پرداخته و بصیرت زنان و حضور اجتماعی وسیاسی آنان را تضمین کننده استمرار پیشرفت کشور درعرصه های مختلف از جمله امور سیاسی ، فرهنگی واجتماعی بویژه عرصه انتخابات  دانست .
 در ادامه اشتری  ابعادجنگ شناختی ،عملیات روانی انجام شده توسط دشمن بر روی افکار عمومی، نقش عملیات روانی دشمن بر کاهش مشارکت در انتخابات و راهکارهای برون رفت از این عملیات ها را تشریح نمود .
شنبه ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۲
نشست تبیینی مشارکت زنان در انتخابات و کارگاه تخصصی جنگ شناختی و عملیات روانی به همت دفتر امور زنان و خانواده و شرکت سهامی برق باختر و باحضور نظری معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی ،مفتح زاده مدیر کل امور زنان و خانواده،ناظری مدیر کل سیاسی،انتخابات و تقسیمات کشوری،طالبی مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل و جمعی از بانوان فعال و کنش‌گر در حوزه‌ اجتماعی و با تدریس جناب آقای اشتری در محل سالن پیامبر اعظم (ص) استانداری برگزار شد. در این نشست مفتح زاده به جایگاه زنان وتأثیرشان در تربیت نسل آگاه وبصیر پرداخته و بصیرت زنان و حضور اجتماعی وسیاسی آنان را تضمین کننده استمرار پیشرفت کشور درعرصه های مختلف از جمله امور سیاسی ، فرهنگی واجتماعی بویژه عرصه انتخابات دانست . در ادامه اشتری ابعادجنگ شناختی ،عملیات روانی انجام شده توسط دشمن بر روی افکار عمومی، نقش عملیات روانی دشمن بر کاهش مشارکت در انتخابات و راهکارهای برون رفت از این عملیات ها را تشریح نمود . شنبه ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۲
بستن