درحال بارگزاری

درحال بارگزاری

مطالب مرتبط
🔴 استاندار: تمامی دستگاه‌ها باید در حوزه جوانی جمعیت برنامه ارائه کنند

🔹بیست و یکمین جلسه ستاد بحران جمعیت استان به ریاست استاندار و با حضور جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی، اعضای ستاد و ارتباط وبیناری فرمانداران برگزار شد.

🔸استاندار مرکزی در این جلسه با بیان اینکه تشکیل کمیته‌های تخصصی ذیل ستاد جمعیت استان یک کار ابتکاری در استان مرکزی بود، اظهار کرد: کمیته‌ها از طرف قرارگاه اختیار کامل دارند و همه دستگاه‌ها موظف به همکاری هستند.

🔸دکتر مخلص‌الائمه افزود: کمیته‌بندی ناظر به این است که یک تسیهل‌گری در سطح تعامل اعضای ستاد صورت گیرد و ضمن هماهنگی بین دستگاه‌ها، رصد اقدامات به صورت تخصصی انجام گیرد.

🔸 وی نقش ستاد مردمی جمعیت را بسیار مهم و تأثیرگذار عنوان کرد و افزود: ستاد مردمی موفقیت قابل توجهی در استان مرکزی داشته و قلب ستاد جوانی جمعیت استان قلمداد می‌شود.

🔸مقام عالی دولت در استان مرکزی تأکید کرد: همه‌ی دستگاه‌ها باید تا پایان فروردین ماه برنامه سال ۱۴۰۳ در حوزه جوانی جمعیت را به ستاد ارائه و چند هدف و کار ویژه برای خود تعریف کنند.

🔸مخلص‌الائمه تصریح کرد: برخی دستگاه‌ها وظایفی ذاتی دارند که باید به این وظایف عمل کنند اما لازم است در چارچوب ستاد، تکالیف تعیین شده را با جدیت دنبال کنند.

🔸استاندار مرکزی با تأکید بر تسریع در تشکیل اتاق وضعیت جمعیت خاطرنشان کرد: بحث جوانی جمعیت منحصر به موضوع فرزندآوری نیست بلکه آسیب‌های اجتماعی مختلف بر این حوزه تأثیر گذارند و باید به همه‌ی اجزا توجه شود.

مشروح خبر:
📝 B2n.ir-k60296

#استان_مرکزی
شنبه ۱۸ فروردین ماه
🔴 استاندار: تمامی دستگاه‌ها باید در حوزه جوانی جمعیت برنامه ارائه کنند 🔹بیست و یکمین جلسه ستاد بحران جمعیت استان به ریاست استاندار و با حضور جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی، اعضای ستاد و ارتباط وبیناری فرمانداران برگزار شد. 🔸استاندار مرکزی در این جلسه با بیان اینکه تشکیل کمیته‌های تخصصی ذیل ستاد جمعیت استان یک کار ابتکاری در استان مرکزی بود، اظهار کرد: کمیته‌ها از طرف قرارگاه اختیار کامل دارند و همه دستگاه‌ها موظف به همکاری هستند. 🔸دکتر مخلص‌الائمه افزود: کمیته‌بندی ناظر به این است که یک تسیهل‌گری در سطح تعامل اعضای ستاد صورت گیرد و ضمن هماهنگی بین دستگاه‌ها، رصد اقدامات به صورت تخصصی انجام گیرد. 🔸 وی نقش ستاد مردمی جمعیت را بسیار مهم و تأثیرگذار عنوان کرد و افزود: ستاد مردمی موفقیت قابل توجهی در استان مرکزی داشته و قلب ستاد جوانی جمعیت استان قلمداد می‌شود. 🔸مقام عالی دولت در استان مرکزی تأکید کرد: همه‌ی دستگاه‌ها باید تا پایان فروردین ماه برنامه سال ۱۴۰۳ در حوزه جوانی جمعیت را به ستاد ارائه و چند هدف و کار ویژه برای خود تعریف کنند. 🔸مخلص‌الائمه تصریح کرد: برخی دستگاه‌ها وظایفی ذاتی دارند که باید به این وظایف عمل کنند اما لازم است در چارچوب ستاد، تکالیف تعیین شده را با جدیت دنبال کنند. 🔸استاندار مرکزی با تأکید بر تسریع در تشکیل اتاق وضعیت جمعیت خاطرنشان کرد: بحث جوانی جمعیت منحصر به موضوع فرزندآوری نیست بلکه آسیب‌های اجتماعی مختلف بر این حوزه تأثیر گذارند و باید به همه‌ی اجزا توجه شود. مشروح خبر: 📝 B2n.ir-k60296 #استان_مرکزی شنبه ۱۸ فروردین ماه
بستن