درحال بارگزاری

درحال بارگزاری

مطالب مرتبط
استان مرکزی در مردمی‌سازی اقدامات حوزه جوانی جمعیت الگو است- کسب رتبه پنجم کشور در تهیه بوم جمعیتی استان
🔸مفتح زاده، مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری در نشست شورای اداری استان، بیان کرد: به فضل الهی در تهیه بوم جمعیتی استان رتبه پنجم کشوری را حائز شدیم و در تشکیل ستاد مردمی جوانی جمعیت رتبه اول کشور را در اختیار داریم.
 🔸وی تصریح کرد: راه‌اندازی مؤسسه خیریه "امید رویش رویان" توسط جهاد دانشگاهی در استان نیز از کارهای بی‌نظیر در کشور است که نیاز به حمایت دارد تا بتواند برنامه‌های عملیاتی برای حمایت از زوج های نابارور را دنبال کند.
🔸 مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری مرکزی اضافه کرد: تشکیل ۵۰ بیت الزهرا در راستای ترویج فرزندآوری و ازدواج آسان با همت ستاد مردمی جوانی جمعیت و تشکیل هفت کارگروه تخصصی ذیل این ستاد نیز از دیگر اقدامات انجام شده در استان است.
🔸وی ادامه داد: در کنار کارگروه تخصصی مقابله با سقط جنین، مرکز مردمی نفس نیز با هدف جلوگیری از سقط در تمامی شهرستان‌های استان فعال است.
🔸مفتخ‌زاده خاطرنشان کرد: به منظور تسهیل در اجرای قانون جوانی جمعیت در استان چهار کمیته تخصصی گفتمان و تبلیغ، سلامت و بهداشت، اقتصادی و بررسی‌های ویژه ذیل ستاد جمعیت تشکیل شده است و کمیته فرهنگی و اجتماعی نیز اضافه خواهد شد.
 🔸مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری مرکزی با بیان اینکه امروز نظام مسائل جمعیت در استان، پیش رو است، از مدیران استان خواست در راستای حل این مسائل برنامه‌ریزی کنند.
یکشنبه ۱ بهمن ماه
استان مرکزی در مردمی‌سازی اقدامات حوزه جوانی جمعیت الگو است- کسب رتبه پنجم کشور در تهیه بوم جمعیتی استان 🔸مفتح زاده، مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری در نشست شورای اداری استان، بیان کرد: به فضل الهی در تهیه بوم جمعیتی استان رتبه پنجم کشوری را حائز شدیم و در تشکیل ستاد مردمی جوانی جمعیت رتبه اول کشور را در اختیار داریم. 🔸وی تصریح کرد: راه‌اندازی مؤسسه خیریه "امید رویش رویان" توسط جهاد دانشگاهی در استان نیز از کارهای بی‌نظیر در کشور است که نیاز به حمایت دارد تا بتواند برنامه‌های عملیاتی برای حمایت از زوج های نابارور را دنبال کند. 🔸 مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری مرکزی اضافه کرد: تشکیل ۵۰ بیت الزهرا در راستای ترویج فرزندآوری و ازدواج آسان با همت ستاد مردمی جوانی جمعیت و تشکیل هفت کارگروه تخصصی ذیل این ستاد نیز از دیگر اقدامات انجام شده در استان است. 🔸وی ادامه داد: در کنار کارگروه تخصصی مقابله با سقط جنین، مرکز مردمی نفس نیز با هدف جلوگیری از سقط در تمامی شهرستان‌های استان فعال است. 🔸مفتخ‌زاده خاطرنشان کرد: به منظور تسهیل در اجرای قانون جوانی جمعیت در استان چهار کمیته تخصصی گفتمان و تبلیغ، سلامت و بهداشت، اقتصادی و بررسی‌های ویژه ذیل ستاد جمعیت تشکیل شده است و کمیته فرهنگی و اجتماعی نیز اضافه خواهد شد. 🔸مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری مرکزی با بیان اینکه امروز نظام مسائل جمعیت در استان، پیش رو است، از مدیران استان خواست در راستای حل این مسائل برنامه‌ریزی کنند. یکشنبه ۱ بهمن ماه
بستن