درحال بارگزاری

درحال بارگزاری

مطالب مرتبط
راه‌اندازی هنرستان‌های جوار صنعت به توانمندسازی نیروی کار می‌انجامد

🔸 دکتر مخلص‌الائمه در کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان مرکزی در ساوه، بیان کرد: با تلاش‌های صورت گرفته استان مرکزی هم اکنون رتبه اول تعداد مصوبات کارگروه‌های رفع موانع تولید را در اختیار دارد و  در موضوع تسهیلات بانکی تبصره ۱۸ نیز که حسب دستور رئیس جمهور در حال تخصیص است، استان مرکزی حائز رتبه پنجم کشور است. 

🔸نرخ بیکاری استان مرکزی از ۸.۱ درصد در پاییز سال گذشته، امسال به ۶.۳ درصد رسیده است.

🔸تأسیس هنرستان‌های جوار صنعت در دستور کار است و نخستین هنرستان، در جوار شرکت ماشین‌سازی اراک تأسیس شد تا از تجهیزات و ظرفیت واحدهای تولیدی در راستای مهارت‌آموزی و توانمندسازی نیروی کار استفاده شود، لذا صنایع باید در تعامل با آموزش و پرورش، برای راه‌اندازی هنرستان‌های جوار صنعت به میدان بیایند.

🔸با توجه به وضعیت بارندگی‌ها، در سال آینده با محدودیت‌های آب و برق مواجه خواهیم شد، بنابراین تمام صنایع استان باید از هم‌اکنون پیش‌بینی‌های لازم را داشته باشند.
راه‌اندازی هنرستان‌های جوار صنعت به توانمندسازی نیروی کار می‌انجامد 🔸 دکتر مخلص‌الائمه در کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان مرکزی در ساوه، بیان کرد: با تلاش‌های صورت گرفته استان مرکزی هم اکنون رتبه اول تعداد مصوبات کارگروه‌های رفع موانع تولید را در اختیار دارد و در موضوع تسهیلات بانکی تبصره ۱۸ نیز که حسب دستور رئیس جمهور در حال تخصیص است، استان مرکزی حائز رتبه پنجم کشور است. 🔸نرخ بیکاری استان مرکزی از ۸.۱ درصد در پاییز سال گذشته، امسال به ۶.۳ درصد رسیده است. 🔸تأسیس هنرستان‌های جوار صنعت در دستور کار است و نخستین هنرستان، در جوار شرکت ماشین‌سازی اراک تأسیس شد تا از تجهیزات و ظرفیت واحدهای تولیدی در راستای مهارت‌آموزی و توانمندسازی نیروی کار استفاده شود، لذا صنایع باید در تعامل با آموزش و پرورش، برای راه‌اندازی هنرستان‌های جوار صنعت به میدان بیایند. 🔸با توجه به وضعیت بارندگی‌ها، در سال آینده با محدودیت‌های آب و برق مواجه خواهیم شد، بنابراین تمام صنایع استان باید از هم‌اکنون پیش‌بینی‌های لازم را داشته باشند.
بستن