درحال بارگزاری

درحال بارگزاری

مطالب مرتبط
وضعیت مطلوب استان مرکزی در نرخ بیکاری- ایجاد اشتغالِ ۲ سال گذشته مازاد بر تعهدات استان بود

🔹کارگروه تخصصی اشتغال استان مرکزی به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استاندار و با حضور جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی استان برگزار شد.

میرزاخانی، معاون استاندار:
🔸در ۲ سال اخیر در استان مرکزی تمام تعهداتی که دولت برای ایجاد اشتغال در نظر گرفته بود انجام شد و مازاد بر آن هم شغل ایجاد شده است.

🔸ایجاد اشتغال در استان مرکزی در سال جاری، ۲۳ درصد از سهم تعهدی جلوتر است.

🔸با قرار گرفتن در رتبه دوم کاهش نرخ بیکاری در کشور شرایط خوبی در این زمینه داریم و انتظار است اشتغال‌های ایجاد شده بلافاصله در سامانه به ثبت برسد و به پایان مهلت موکول نشود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان:
🔸تعهد ایجاد اشتغال‌ِ امسال در استان مرکزی ۱۰ هزار و ۹۹۶ شغل است که از ابتدای سال تاکنون ۱۳ هزار و ۴۴۰ شغل جدید توسط دستگاه‌های اجرایی ثبت شده  که بیانگر ۱۲۳ درصد پیشرفت نسبت به تعهدات است.


سه‌شنبه ۵ دی ماه
وضعیت مطلوب استان مرکزی در نرخ بیکاری- ایجاد اشتغالِ ۲ سال گذشته مازاد بر تعهدات استان بود 🔹کارگروه تخصصی اشتغال استان مرکزی به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استاندار و با حضور جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی استان برگزار شد. میرزاخانی، معاون استاندار: 🔸در ۲ سال اخیر در استان مرکزی تمام تعهداتی که دولت برای ایجاد اشتغال در نظر گرفته بود انجام شد و مازاد بر آن هم شغل ایجاد شده است. 🔸ایجاد اشتغال در استان مرکزی در سال جاری، ۲۳ درصد از سهم تعهدی جلوتر است. 🔸با قرار گرفتن در رتبه دوم کاهش نرخ بیکاری در کشور شرایط خوبی در این زمینه داریم و انتظار است اشتغال‌های ایجاد شده بلافاصله در سامانه به ثبت برسد و به پایان مهلت موکول نشود. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان: 🔸تعهد ایجاد اشتغال‌ِ امسال در استان مرکزی ۱۰ هزار و ۹۹۶ شغل است که از ابتدای سال تاکنون ۱۳ هزار و ۴۴۰ شغل جدید توسط دستگاه‌های اجرایی ثبت شده که بیانگر ۱۲۳ درصد پیشرفت نسبت به تعهدات است. سه‌شنبه ۵ دی ماه
بستن