اخبار کمسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان به ریاست دکتر مخلص الائمه ، استاندار مرکزی و رئیس کمیسیون تشکیل جلسه داد

کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان به ریاست دکتر مخلص الائمه ، استاندار مرکزی و رئیس کمیسیون تشکیل جلسه داد

تسریع در تعیین تکلیف کالاهای قاچاق در دستور کار کمیسیون استان

۳ روز پیش ادامه مطلب