اخبار مناقصات و مزایدات
طرح نهضت اجتماعی در سامانه ستاد

طرح نهضت اجتماعی در سامانه ستاد

امور قراردادها

۵ ماه پیش ادامه مطلب
آگهی برگزاری مزایده عمومی خودرو

آگهی برگزاری مزایده عمومی خودرو

برگزاری مزایده عمومی

۱۱ دسامبر ۲۰۲۳

آگهی مزایده عمومی خودرو استانداری مرکزی

آگهی مزایده عمومی خودرو استانداری مرکزی

آگهی مزایده عمومی خودرو به شماره 1002000213000002 استانداری مرکزی در نظر دارد خودروهای خود با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی www.setadiran.ir با شماره مزایده 1002000213000002 سیستمی به صورت الکترونیکی به فروش برساند . همچنین از تاریخ 29 / 4 / 1402 لغایت 16 / 5 / 1402 همه روزه بجزء ایام تعطیل از ساعت 7 صبح الی 13 با مراجعه به استانداری مرکزی واحد نقلیه و با هماهنگی مسئول مربوطه از خودروهای مورد نظر بازدید و قیمت پیشنهادی خود را در سامانه فوق ثبت نمایند . زمان انتشار در سایت : 29 / 4 / 1402 ساعت 11 مهلت دریافت اسناد مزایده تا تاریخ 19 / 5 / 1402 ساعت 9 آخرین مهلت ارسال پییشنهاد قیمت تا تاریخ : 19 / 5 / 1402 ساعت 9 صبح زمان بازگشایی :19 / 5 / 1402 ساعت 10 صبح زمان اعلام به برنده : 19 / 5 / 1402 ساعت 12

۲۳ ژوئیه ۲۰۲۳

آگهی مزایده عمومی فروش 5 دستگاه خودرو سواری استانداری

آگهی مزایده عمومی فروش 5 دستگاه خودرو سواری استانداری

اعلام مزایده عمومی فروش 5 دستگاه خودرو سواری استانداری مرکزی در مورخ 1402/04/06 انتشار یافت.

۲۸ ژوئن ۲۰۲۳

ابلاغ موافقتنامه اعتبارات هزینه ای

ابلاغ موافقتنامه اعتبارات هزینه ای

ابلاغ اصلاحیه سوم موافقتنامه اعتبارات هزینه ای استانداری مرکزی در مورخ 1401/12/29

۲۶ ژوئن ۲۰۲۳

ابلاغ موافقتنامه اعتبارات 2

ابلاغ موافقتنامه اعتبارات 2

ابلاغ اصلاحیه دوم موافقتنامه اعتبارات هزینه ای استانداری مرکزی در مورخ 1401/12/29

۲۶ ژوئن ۲۰۲۳

ابلاغ موافقتنامه اعتبارات 1

ابلاغ موافقتنامه اعتبارات 1

ابلاغ اصلاحیه اول موافقتنامه اعتبارات هزینه ای استانداری مرکزی در مورخ 1401/09/26

۲۶ ژوئن ۲۰۲۳

ابلاغ موافقتنامه اعتبارات

ابلاغ موافقتنامه اعتبارات

ابلاغ موافقتنامه اعتبارات هزینه ای استانداری مرکزی در مورخ 1401/06/08

۲۶ ژوئن ۲۰۲۳

برگزاری مناقصه عمومی استانداری مرکزی

برگزاری مناقصه عمومی استانداری مرکزی

برگزاری مناقصه عمومی استانداری مرکزی در مورخ 1402/02/31 جهت انجام کلیه امور خدمات اداری ، پشتیبانی و امور مربوط به اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری

۲۶ ژوئن ۲۰۲۳

مناقصه عمومی استانداری مرکزی.

مناقصه عمومی استانداری مرکزی.

برگزاری مناقصه عمومی استانداری مرکزی در مورخ 1402/02/31 جهت خدمات حمل و نقل و سرویس دهی به کارکنان

۲۶ ژوئن ۲۰۲۳

مناقصه عمومی استانداری مرکزی

مناقصه عمومی استانداری مرکزی

برگزاری مناقصه عمومی استانداری مرکزی در مورخ 1402/02/27 جهت تامین نیروی خدمات و پشتیبانی ساختمان های استانداری

۲۶ ژوئن ۲۰۲۳

برگزاری مناقصه تأمین نیروی خدمات و پشتیبانی مروبط به اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی

برگزاری مناقصه تأمین نیروی خدمات و پشتیبانی مروبط به اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی

فراخوان مناقصه تأمین نیروی خدمات و پشتیبانی مروبط به اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی در مورخ 1402/02/13 رأس 10 صبح در محل سالن جلسات معاونت توسعه مدیرت و منابع برگزار شد.

۱۲ ژوئن ۲۰۲۳

برگزاری مناقصه تأمین نیروی خدمات و پشتیبانی ساختمان های استانداری مرکزی

برگزاری مناقصه تأمین نیروی خدمات و پشتیبانی ساختمان های استانداری مرکزی

فراخوان مناقصه تأمین نیروی خدمات و پشتیبانی ساختمان های استانداری مرکزی در مورخ 1402/02/12 رأس 10 صبح در محل سالن جلسات معاونت توسعه مدیرت و منابع برگزار شد.

۱۲ ژوئن ۲۰۲۳

برگزاری مناقصه تأمین وسیله نقلیه با راننده و ارائه خدمات حمل و نقل استانداری مرکزی

برگزاری مناقصه تأمین وسیله نقلیه با راننده و ارائه خدمات حمل و نقل استانداری مرکزی

فراخوان مناقصه تأمین وسیله نقلیه با راننده و ارائه خدمات حمل و نقل استانداری مرکزی در مورخ 1402/01/30 راس 10 صبح در محل سالن جلسات معاونت توسعه مدیرت و منابع برگزار شد که در تاریخ های 1402/02/16 و 1402/02/31 مناقصه مذکور تجدید گردید.

۱۲ ژوئن ۲۰۲۳