اخبار فرمانداری شهرستان کمیجان
مراسم آیینی سنتی ثبت ملی شده«سوت آشی»پس از گذشت سالها دوباره در مظهر قنات حسن آباد کمیجان برگزار گردید.

مراسم آیینی سنتی ثبت ملی شده«سوت آشی»پس از گذشت سالها دوباره در مظهر قنات حسن آباد کمیجان برگزار گردید.

مراسم آیینی سنتی ثبت ملی شده«سوت آشی»پس از گذشت سالها دوباره در مظهر قنات حسن آباد کمیجان برگزار گردید.

۷ روز پیش ادامه مطلب
آغاز مراسم گلابگیری در شهرستان کمیجان

آغاز مراسم گلابگیری در شهرستان کمیجان

آغاز مراسم گلابگیری در شهرستان کمیجان

۲۱ مه ۲۰۲۲

بررسی مسائل و مشکلات روستای سیجان با حضور آقای رستمی فرماندار شهرستان ، آقای بداقی معاون فرمانداری در بخشداری میلاجرد

بررسی مسائل و مشکلات روستای سیجان با حضور آقای رستمی فرماندار شهرستان ، آقای بداقی معاون فرمانداری در بخشداری میلاجرد

بررسی مسائل و مشکلات روستای سیجان با حضور آقای رستمی فرماندار شهرستان ، آقای بداقی معاون فرمانداری در بخشداری میلاجرد

۲۱ مه ۲۰۲۲

سرکشی مهندس رستمی فرماندار شهرستان بهمراه آقای بداقی معاون فرمانداری از  بخشداری میلاجرد

سرکشی مهندس رستمی فرماندار شهرستان بهمراه آقای بداقی معاون فرمانداری از بخشداری میلاجرد

سرکشی مهندس رستمی فرماندار شهرستان بهمراه آقای بداقی معاون فرمانداری از بخشداری میلاجرد

۲۱ مه ۲۰۲۲

حضور دکتر علی اکبر کریمی نماینده مردم شریف شهرستان های اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی  در روستای آمره

حضور دکتر علی اکبر کریمی نماینده مردم شریف شهرستان های اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی در روستای آمره

حضور دکتر علی اکبر کریمی نماینده مردم شریف شهرستان های اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی در روستای آمره

۲۱ مه ۲۰۲۲

بازدید میدانی دکتر علی اکبر کریمی نماینده مردم شریف شهرستان های اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی  از جاده معروف به چهرقان - راستگویان همدان

بازدید میدانی دکتر علی اکبر کریمی نماینده مردم شریف شهرستان های اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی از جاده معروف به چهرقان - راستگویان همدان

بازدید میدانی دکتر علی اکبر کریمی نماینده مردم شریف شهرستان های اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی از جاده معروف به چهرقان - راستگویان همدان

۱۹ مه ۲۰۲۲

بازدید دکتر علی اکبر کریمی نماینده مردم شریف شهرستان های اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی از غار معروف به رشگان

بازدید دکتر علی اکبر کریمی نماینده مردم شریف شهرستان های اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی از غار معروف به رشگان

بازدید دکتر علی اکبر کریمی نماینده مردم شریف شهرستان های اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی از غار معروف به رشگان

۱۹ مه ۲۰۲۲

بازدید دکتر علی اکبر کریمی نماینده مردم شریف شهرستان اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی از روستای چهرقان

بازدید دکتر علی اکبر کریمی نماینده مردم شریف شهرستان اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی از روستای چهرقان

بازدید دکتر علی اکبر کریمی نماینده مردم شریف شهرستان اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی از روستای چهرقان

۱۹ مه ۲۰۲۲

بازدید دکتر علی اکبر کریمی نماینده مردم شریف شهرستان های اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی از آسفالت جاده و پل روستای سلوکلو بخش میلاجرد کمیجان و دیدار با اهالی

بازدید دکتر علی اکبر کریمی نماینده مردم شریف شهرستان های اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی از آسفالت جاده و پل روستای سلوکلو بخش میلاجرد کمیجان و دیدار با اهالی

بازدید دکتر علی اکبر کریمی نماینده مردم شریف شهرستان های اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی از آسفالت جاده و پل روستای سلوکلو بخش میلاجرد کمیجان و دیدار با اهالی

۱۹ مه ۲۰۲۲

بازدید دکتر علی اکبر کریمی نماینده مردم شریف شهرستان اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی از روستای ولازجرد

بازدید دکتر علی اکبر کریمی نماینده مردم شریف شهرستان اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی از روستای ولازجرد

بازدید دکتر علی اکبر کریمی نماینده مردم شریف شهرستان اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی از روستای ولازجرد

۱۹ مه ۲۰۲۲

دهگردشی و بازدید میدانی ابراهیم رستمی، فرماندار شهرستان به همراه آرزومند بخشدار میلاجرد از روستای ینگه ملک
🔸️🔸️🔸️

دهگردشی و بازدید میدانی ابراهیم رستمی، فرماندار شهرستان به همراه آرزومند بخشدار میلاجرد از روستای ینگه ملک 🔸️🔸️🔸️

دهگردشی و بازدید میدانی ابراهیم رستمی، فرماندار شهرستان به همراه آرزومند بخشدار میلاجرد از روستای ینگه ملک 🔸️🔸️🔸️

۱۹ مه ۲۰۲۲

احداث واحد‌های مسکن محرومین در شهرستان کمیجان

احداث واحد‌های مسکن محرومین در شهرستان کمیجان

احداث واحد‌های مسکن محرومین در شهرستان کمیجان

۱۹ مه ۲۰۲۲

فرماندار شهرستان کمیجان:پروژه مسکن فرهنگیان در شهرستان اجراء خواهد

فرماندار شهرستان کمیجان:پروژه مسکن فرهنگیان در شهرستان اجراء خواهد

فرماندار شهرستان کمیجان:پروژه مسکن فرهنگیان در شهرستان اجراء خواهد

۱۹ مه ۲۰۲۲

تقدیر دکتر آصفری، نماینده مردم شریف شهرستان های اراک، کمیجان‌‌ و خنداب در مجلس شورای اسلامی به فرماندار، معاونین فرماندار، بخشدار مرکزی و برخی مدیران شهرستان

تقدیر دکتر آصفری، نماینده مردم شریف شهرستان های اراک، کمیجان‌‌ و خنداب در مجلس شورای اسلامی به فرماندار، معاونین فرماندار، بخشدار مرکزی و برخی مدیران شهرستان

تقدیر دکتر آصفری، نماینده مردم شریف شهرستان های اراک، کمیجان‌‌ و خنداب در مجلس شورای اسلامی به فرماندار، معاونین فرماندار، بخشدار مرکزی و برخی مدیران شهرستان

۱۹ مه ۲۰۲۲

بررسی تحقق مصوبات سفرهای نماینده محترم شهرستان به روستاهای تابعه بخش مرکزی

بررسی تحقق مصوبات سفرهای نماینده محترم شهرستان به روستاهای تابعه بخش مرکزی

بررسی تحقق مصوبات سفرهای نماینده محترم شهرستان به روستاهای تابعه بخش مرکزی

۱۹ مه ۲۰۲۲

اجرای "مجلس نامه" *عاشق شدن انوشیروان به آذرنوش بانو* در روستاهای چهرقان و وفس

اجرای "مجلس نامه" *عاشق شدن انوشیروان به آذرنوش بانو* در روستاهای چهرقان و وفس

اجرای "مجلس نامه" *عاشق شدن انوشیروان به آذرنوش بانو* در روستاهای چهرقان و وفس

۱۸ مه ۲۰۲۲

بازدید فرماندار و بخشدار مرکزی از دهیاری روستای چهرقان

بازدید فرماندار و بخشدار مرکزی از دهیاری روستای چهرقان

بازدید فرماندار و بخشدار مرکزی از دهیاری روستای چهرقان

۱۸ مه ۲۰۲۲

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 22