اخبار دفتر هماهنگی امور اقتصادی
.جلسه ستاد تسهیل ورفع موانع تولید شهرستان زرندیه-با حضور دبیر ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید 

🔹به ریاست استاندار مرکزی و با حضور دبیر ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید، معاون هماهنگی تمور اقتصادی استانداری مرکزی،مدیرکل صنعت،معدن وتجارت استان مرکزی، جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان زرندیه برگزار شد.
🔹در این نشست دکتر آقا علیخانی برگزاری جلسات ستاد تسهیل را در رفع موانع تولید تاثیر گذار دانست و گفت: استان مرکزی به عنوان یکی از استان‌های موفق در برگزاری نشست های ستاد تسهیل و رفع موانع تولید عمل نموده است که این روند باعث برگشت تعداد زیادی از واحدهای نیمه تعطیل تولیدی به چرخه تولید گردیده است.
🔹وی افزود: مصوبات ستاد تسهیل ملی قانونی و اجرای آن از سوی دستگاه های مرتبط لازم الاجراء می باشد.و دستگاه های نظارتی در این زمینه حمایت های ویژه ای را از مصوبات ستاد تسهیل داشته اند.
🔹در این جلسه مسائل و مشکلات تعدادی از واحدهای تولیدی شهرستان زرندیه مطرح گردید و پس از استماع نظرات کارشناسی دستگاه های مرتبط تصمیماتی در جهت رفع این موانع و مشکلات اخذ گردید.
🔹نحوه محاسبه مواد اولیه در بورس کالا،نحوه محاسبه هزینه های گاز بهاء، عدم تملک اراضی مجاور واحد تولیدی در شهرک صنعتی، تخصیص ارز جهت واردات ماشین آلات تولیدی، مشکلات انتقال سند مالکیت از مسائلی بود که از سوی واحدهای تولیدی شهرستان زرندیه طرح شد.

📅 یکشنبه ۸ بهمن ۱۴۰۲

.جلسه ستاد تسهیل ورفع موانع تولید شهرستان زرندیه-با حضور دبیر ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید 🔹به ریاست استاندار مرکزی و با حضور دبیر ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید، معاون هماهنگی تمور اقتصادی استانداری مرکزی،مدیرکل صنعت،معدن وتجارت استان مرکزی، جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان زرندیه برگزار شد. 🔹در این نشست دکتر آقا علیخانی برگزاری جلسات ستاد تسهیل را در رفع موانع تولید تاثیر گذار دانست و گفت: استان مرکزی به عنوان یکی از استان‌های موفق در برگزاری نشست های ستاد تسهیل و رفع موانع تولید عمل نموده است که این روند باعث برگشت تعداد زیادی از واحدهای نیمه تعطیل تولیدی به چرخه تولید گردیده است. 🔹وی افزود: مصوبات ستاد تسهیل ملی قانونی و اجرای آن از سوی دستگاه های مرتبط لازم الاجراء می باشد.و دستگاه های نظارتی در این زمینه حمایت های ویژه ای را از مصوبات ستاد تسهیل داشته اند. 🔹در این جلسه مسائل و مشکلات تعدادی از واحدهای تولیدی شهرستان زرندیه مطرح گردید و پس از استماع نظرات کارشناسی دستگاه های مرتبط تصمیماتی در جهت رفع این موانع و مشکلات اخذ گردید. 🔹نحوه محاسبه مواد اولیه در بورس کالا،نحوه محاسبه هزینه های گاز بهاء، عدم تملک اراضی مجاور واحد تولیدی در شهرک صنعتی، تخصیص ارز جهت واردات ماشین آلات تولیدی، مشکلات انتقال سند مالکیت از مسائلی بود که از سوی واحدهای تولیدی شهرستان زرندیه طرح شد. 📅 یکشنبه ۸ بهمن ۱۴۰۲

جلسه ستاد تسهیل ورفع موانع تولید شهرستان زرندیه/با حضور دبیر ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید 🔹به ریاست استاندار مرکزی و با حضور دبیر ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید، معاون هماهنگی تمور اقتصادی استانداری مرکزی،مدیرکل صنعت،معدن وتجارت استان مرکزی، جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان زرندیه برگزار شد. 🔹در این نشست دکتر آقا علیخانی برگزاری جلسات ستاد تسهیل را در رفع موانع تولید تاثیر گذار دانست و گفت: استان مرکزی به عنوان یکی از استان‌های موفق در برگزاری نشست های ستاد تسهیل و رفع موانع تولید عمل نموده است که این روند باعث برگشت تعداد زیادی از واحدهای نیمه تعطیل تولیدی به چرخه تولید گردیده است. 🔹وی افزود: مصوبات ستاد تسهیل ملی قانونی و اجرای آن از سوی دستگاه های مرتبط لازم الاجراء می باشد.و دستگاه های نظارتی در این زمینه حمایت های ویژه ای را از مصوبات ستاد تسهیل داشته اند. 🔹در این جلسه مسائل و مشکلات تعدادی از واحدهای تولیدی شهرستان زرندیه مطرح گردید و پس از استماع نظرات کارشناسی دستگاه های مرتبط تصمیماتی در جهت رفع این موانع و مشکلات اخذ گردید. 🔹نحوه محاسبه مواد اولیه در بورس کالا،نحوه محاسبه هزینه های گاز بهاء، عدم تملک اراضی مجاور واحد تولیدی در شهرک صنعتی، تخصیص ارز جهت واردات ماشین آلات تولیدی، مشکلات انتقال سند مالکیت از مسائلی بود که از سوی واحدهای تولیدی شهرستان زرندیه طرح شد. 📅 یکشنبه ۸ بهمن ۱۴۰۲

یک ماه پیش ادامه مطلب
.جلسه کارگروه گندم، آرد و نان استان به ریاست میرزاخانی معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی وبا حضوراعضای کارگروه برگزار و مسائل و مشکلات و مرور مصوبات قبل، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. 
در این جلسه مقرر گردید طرح شناورسازی سهمیه گندم تحویلی به کارخانجات آرد به منظور رقابت در تولیدآرد با کیفیت به 30 درصد افزایش یابد. کلیه خبازان موظف به نصب بنر در داخل نانوایی و پلاک روز های تعطیل در پشت درب نانوایی شده اند و کیفیت ارد کارخانجات و میزان مصرف نمک و جوش شیرین در نانوایی ها توسط دانشگاه علوم پزشکی و اداره استاندارد به صورت ماهانه مورد رصد و پایش قرار گیرد با متخلفین برخورد گردد.

.جلسه کارگروه گندم، آرد و نان استان به ریاست میرزاخانی معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی وبا حضوراعضای کارگروه برگزار و مسائل و مشکلات و مرور مصوبات قبل، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. در این جلسه مقرر گردید طرح شناورسازی سهمیه گندم تحویلی به کارخانجات آرد به منظور رقابت در تولیدآرد با کیفیت به 30 درصد افزایش یابد. کلیه خبازان موظف به نصب بنر در داخل نانوایی و پلاک روز های تعطیل در پشت درب نانوایی شده اند و کیفیت ارد کارخانجات و میزان مصرف نمک و جوش شیرین در نانوایی ها توسط دانشگاه علوم پزشکی و اداره استاندارد به صورت ماهانه مورد رصد و پایش قرار گیرد با متخلفین برخورد گردد.

جلسه کارگروه گندم، آرد و نان استان به ریاست میرزاخانی معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی وبا حضوراعضای کارگروه برگزار و مسائل و مشکلات و مرور مصوبات قبل، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. در این جلسه مقرر گردید طرح شناورسازی سهمیه گندم تحویلی به کارخانجات آرد به منظور رقابت در تولیدآرد با کیفیت به 30 درصد افزایش یابد. کلیه خبازان موظف به نصب بنر در داخل نانوایی و پلاک روز های تعطیل در پشت درب نانوایی شده اند و کیفیت ارد کارخانجات و میزان مصرف نمک و جوش شیرین در نانوایی ها توسط دانشگاه علوم پزشکی و اداره استاندارد به صورت ماهانه مورد رصد و پایش قرار گیرد با متخلفین برخورد گردد.

۲۰ ژانویه ۲۰۲۴

.جلسه کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار استان با موضوع بررسی شرایط قیمت وتوزیع گوشت قرمز در استان به ریاست میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منطقه ای برگزار شد.
در این جلسه مقرر گردید گوشت قرمز با قیمت کارشناسی شده وبا قیمت مصوب،با فاکتور با قیمت ۵ درصد سود خرده فروشی عرضه گردد.
همچنین هماهنگی های لازم با شهرداری جهت مدیریت کشتارگاهها توسط فرمانداری شهرستان صورت گیرد.
در پایان مقرر شد با متخلفین در عرضه گوشت برخورد قانونی صورت گیرد.

.جلسه کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار استان با موضوع بررسی شرایط قیمت وتوزیع گوشت قرمز در استان به ریاست میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منطقه ای برگزار شد. در این جلسه مقرر گردید گوشت قرمز با قیمت کارشناسی شده وبا قیمت مصوب،با فاکتور با قیمت ۵ درصد سود خرده فروشی عرضه گردد. همچنین هماهنگی های لازم با شهرداری جهت مدیریت کشتارگاهها توسط فرمانداری شهرستان صورت گیرد. در پایان مقرر شد با متخلفین در عرضه گوشت برخورد قانونی صورت گیرد.

جلسه کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار استان با موضوع بررسی شرایط قیمت وتوزیع گوشت قرمز در استان به ریاست میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منطقه ای برگزار شد. در این جلسه مقرر گردید گوشت قرمز با قیمت کارشناسی شده وبا قیمت مصوب،با فاکتور با قیمت ۵ درصد سود خرده فروشی عرضه گردد. همچنین هماهنگی های لازم با شهرداری جهت مدیریت کشتارگاهها توسط فرمانداری شهرستان صورت گیرد. در پایان مقرر شد با متخلفین در عرضه گوشت برخورد قانونی صورت گیرد.

۲۰ ژانویه ۲۰۲۴

بازدید معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منطقه ای و مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی از طرح توسعه واحد ماهد آلومینیم وبررسی میدانی موانع طرح توسعه شرکت.

بازدید معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منطقه ای و مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی از طرح توسعه واحد ماهد آلومینیم وبررسی میدانی موانع طرح توسعه شرکت.

بازدید معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منطقه ای از طرح توسعه واحد ماهد آلومینیم وبررسی میدانی موانع طرح توسعه شرکت.

۱۶ ژانویه ۲۰۲۴

ازدید معاون هماهنگی امور اقتصادی از واحد تولیدی کنسرو سازی طبیعت
میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی ومدیران اقتصادی ضمن بازدیداز واحد کنسرو سازی طبیعت ،با ارائه پاره ای از مشکلات این واحد توسط مدیران این شرکت به بررسی مشکلات وموانع تولید این واحد پرداخته وتصمیماتی اتخاذ گردید.

ازدید معاون هماهنگی امور اقتصادی از واحد تولیدی کنسرو سازی طبیعت میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی ومدیران اقتصادی ضمن بازدیداز واحد کنسرو سازی طبیعت ،با ارائه پاره ای از مشکلات این واحد توسط مدیران این شرکت به بررسی مشکلات وموانع تولید این واحد پرداخته وتصمیماتی اتخاذ گردید.

ازدید معاون هماهنگی امور اقتصادی از واحد تولیدی کنسرو سازی طبیعت میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی ومدیران اقتصادی ضمن بازدیداز واحد کنسرو سازی طبیعت ،با ارائه پاره ای از مشکلات این واحد توسط مدیران این شرکت به بررسی مشکلات وموانع تولید این واحد پرداخته وتصمیماتی اتخاذ گردید.

۱۶ ژانویه ۲۰۲۴

.تدارک وبرنامه ریزی برای تشدید نظارت ها در ایام پایان سال
جلسه کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار استان به ریاست میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منطقه ای وبا حضور اعضای کمیته برگزار شد.
در این جلسه ضمن بررسی عملکرد دستگاه های ضابط در امر نظارت وتنظیم بازار در دوره ۹ ماهه ،نقاط ضعف وکمبودهای این حوزه موردبحث وتبادل نظر قرار گرفت ومشخصا شرایط عرضه گوشت قرمز ومرغ نیز بررسی گردید ومقرر شد با توجه به عملکرد شهرستانهای استان در امر نظارت بر بازار،توزیع کالاهای اساسی ویارانه ای در آنها صورت گیرد وبا همکاری جهاد وصمت بحث قیمت گذاری مرغ قطعه بندی شده وگوشت قرمز بر اساس میانگین کشوری ومیانگین استانهای همجوار اقدام شده ونتیجه برای تصمیم به کمیته اقدام مشترک وکارگروه تنظیم بازار منعکس گردد.
همچنین تدارک وبرنامه ریزی برای تشدیدنظارت ها در ایام پایان سال نیز مورد تاکید قرار گرفت ومقرر شد دستگاههای ناظر برنامه خود را به دبیر خانه کمیته ارسال تا تعزیرات حکومتی بر عملکرد وبرنامه دستگاهها نظارت نماید.
یکشنبه ۱۴۰۲-۱۰-۱۰

.تدارک وبرنامه ریزی برای تشدید نظارت ها در ایام پایان سال جلسه کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار استان به ریاست میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منطقه ای وبا حضور اعضای کمیته برگزار شد. در این جلسه ضمن بررسی عملکرد دستگاه های ضابط در امر نظارت وتنظیم بازار در دوره ۹ ماهه ،نقاط ضعف وکمبودهای این حوزه موردبحث وتبادل نظر قرار گرفت ومشخصا شرایط عرضه گوشت قرمز ومرغ نیز بررسی گردید ومقرر شد با توجه به عملکرد شهرستانهای استان در امر نظارت بر بازار،توزیع کالاهای اساسی ویارانه ای در آنها صورت گیرد وبا همکاری جهاد وصمت بحث قیمت گذاری مرغ قطعه بندی شده وگوشت قرمز بر اساس میانگین کشوری ومیانگین استانهای همجوار اقدام شده ونتیجه برای تصمیم به کمیته اقدام مشترک وکارگروه تنظیم بازار منعکس گردد. همچنین تدارک وبرنامه ریزی برای تشدیدنظارت ها در ایام پایان سال نیز مورد تاکید قرار گرفت ومقرر شد دستگاههای ناظر برنامه خود را به دبیر خانه کمیته ارسال تا تعزیرات حکومتی بر عملکرد وبرنامه دستگاهها نظارت نماید. یکشنبه ۱۴۰۲-۱۰-۱۰

تدارک وبرنامه ریزی برای تشدید نظارت ها در ایام پایان سال جلسه کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار استان به ریاست میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منطقه ای وبا حضور اعضای کمیته برگزار شد. در این جلسه ضمن بررسی عملکرد دستگاه های ضابط در امر نظارت وتنظیم بازار در دوره ۹ ماهه ،نقاط ضعف وکمبودهای این حوزه موردبحث وتبادل نظر قرار گرفت ومشخصا شرایط عرضه گوشت قرمز ومرغ نیز بررسی گردید ومقرر شد با توجه به عملکرد شهرستانهای استان در امر نظارت بر بازار،توزیع کالاهای اساسی ویارانه ای در آنها صورت گیرد وبا همکاری جهاد وصمت بحث قیمت گذاری مرغ قطعه بندی شده وگوشت قرمز بر اساس میانگین کشوری ومیانگین استانهای همجوار اقدام شده ونتیجه برای تصمیم به کمیته اقدام مشترک وکارگروه تنظیم بازار منعکس گردد. همچنین تدارک وبرنامه ریزی برای تشدیدنظارت ها در ایام پایان سال نیز مورد تاکید قرار گرفت ومقرر شد دستگاههای ناظر برنامه خود را به دبیر خانه کمیته ارسال تا تعزیرات حکومتی بر عملکرد وبرنامه دستگاهها نظارت نماید. یکشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۰

۱ ژانویه ۲۰۲۴

.مسائل واحد‌های تولیدی و صنعتی استان مرکزی در کارگروه تسهیل بررسی شد

نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان مرکزی به ریاست میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استاندار وبا حضور جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی، شبکه بانکی و واحد‌های تولیدی برگزار شد.
در این نشست مسائل تعدادی از واحد‌های تولیدی و صنعتی بزرگ و متوسط استان بررسی و تصمیماتی در راستای رفع مشکلات صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، امهال تسهیلات و تقسیط بدهی‌های بانکی و مالیاتی به منظور رفع موانع تولید اتخاذ شد.
                     
📅چهارشنبه ۶ دیماه ۱۴۰۲

.مسائل واحد‌های تولیدی و صنعتی استان مرکزی در کارگروه تسهیل بررسی شد نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان مرکزی به ریاست میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استاندار وبا حضور جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی، شبکه بانکی و واحد‌های تولیدی برگزار شد. در این نشست مسائل تعدادی از واحد‌های تولیدی و صنعتی بزرگ و متوسط استان بررسی و تصمیماتی در راستای رفع مشکلات صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، امهال تسهیلات و تقسیط بدهی‌های بانکی و مالیاتی به منظور رفع موانع تولید اتخاذ شد. 📅چهارشنبه ۶ دیماه ۱۴۰۲

مسائل واحد‌های تولیدی و صنعتی استان مرکزی در کارگروه تسهیل بررسی شد نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان مرکزی به ریاست میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استاندار وبا حضور جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی، شبکه بانکی و واحد‌های تولیدی برگزار شد. در این نشست مسائل تعدادی از واحد‌های تولیدی و صنعتی بزرگ و متوسط استان بررسی و تصمیماتی در راستای رفع مشکلات صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، امهال تسهیلات و تقسیط بدهی‌های بانکی و مالیاتی به منظور رفع موانع تولید اتخاذ شد. 📅چهارشنبه ۶ دیماه ۱۴۰۲

۲۸ دسامبر ۲۰۲۳

.نشست بررسی راه اندازی قانون پایانه فروشگاهی وسامانه مودیان برای صنف طلا وجواهرات برگزار شد.
درپی اعتراض صنف طلا فروشان به اجرای قانون پایانه فروشگاهی وسامانه مودیان از ابتدای دیماه سال جاری جلسه ای به ریاست میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منطقه ای ومدیران مربوطه واعضای اتحادیه صنف طلا وجواهرات برگزار وپیرامون نحوه اجرای این قانون وابعاد زمان اجرای سامانه ،همچنین مشکلات وابهامات پبش رو تصمیماتی اتخاذ گردید.
همچنین مقرر گردید اداره کل امور مالیاتی ضمن آموزش لازم به تمامی اعضای اتحادیه وکمک به آنها در استقرار سامانه، اقدامات لازم را به عمل آورد.

.نشست بررسی راه اندازی قانون پایانه فروشگاهی وسامانه مودیان برای صنف طلا وجواهرات برگزار شد. درپی اعتراض صنف طلا فروشان به اجرای قانون پایانه فروشگاهی وسامانه مودیان از ابتدای دیماه سال جاری جلسه ای به ریاست میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منطقه ای ومدیران مربوطه واعضای اتحادیه صنف طلا وجواهرات برگزار وپیرامون نحوه اجرای این قانون وابعاد زمان اجرای سامانه ،همچنین مشکلات وابهامات پبش رو تصمیماتی اتخاذ گردید. همچنین مقرر گردید اداره کل امور مالیاتی ضمن آموزش لازم به تمامی اعضای اتحادیه وکمک به آنها در استقرار سامانه، اقدامات لازم را به عمل آورد.

نشست بررسی راه اندازی قانون پایانه فروشگاهی وسامانه مودیان برای صنف طلا وجواهرات برگزار شد. درپی اعتراض صنف طلا فروشان به اجرای قانون پایانه فروشگاهی وسامانه مودیان از ابتدای دیماه سال جاری جلسه ای به ریاست میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منطقه ای ومدیران مربوطه واعضای اتحادیه صنف طلا وجواهرات برگزار وپیرامون نحوه اجرای این قانون وابعاد زمان اجرای سامانه ،همچنین مشکلات وابهامات پبش رو تصمیماتی اتخاذ گردید. همچنین مقرر گردید اداره کل امور مالیاتی ضمن آموزش لازم به تمامی اعضای اتحادیه وکمک به آنها در استقرار سامانه، اقدامات لازم را به عمل آورد.

۲۸ دسامبر ۲۰۲۳

-شناسایی عوامل تاثیر گذار در افزایش نرخ تورم در اسنان
جلسه بررسی شرایط استان در شاخص تورم به منظور اقدام در راستای شعار سال برای مهار تورم به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منطقه ای ومدیران دستگاههای مرتبط برگزار شد.
در این جلسه ضمن بررسی آخرین وضعیت تورم در استان،گزارشی از آن دسته از کالاهایی که نرخ تورم آنها در استان از میانگین کشوری بالا تر است ارائه گردید ومقرر شد با جلسات مستمر وشناسایی عوام تاثیر گذار در افزایش تورم وحل مسئله تا حصول نتیجه پی گیری شود.
دوشنبه ۱۴۰۲-۰۹-۲۰

-شناسایی عوامل تاثیر گذار در افزایش نرخ تورم در اسنان جلسه بررسی شرایط استان در شاخص تورم به منظور اقدام در راستای شعار سال برای مهار تورم به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منطقه ای ومدیران دستگاههای مرتبط برگزار شد. در این جلسه ضمن بررسی آخرین وضعیت تورم در استان،گزارشی از آن دسته از کالاهایی که نرخ تورم آنها در استان از میانگین کشوری بالا تر است ارائه گردید ومقرر شد با جلسات مستمر وشناسایی عوام تاثیر گذار در افزایش تورم وحل مسئله تا حصول نتیجه پی گیری شود. دوشنبه ۱۴۰۲-۰۹-۲۰

شناسایی عوامل تاثیر گذار در افزایش نرخ تورم در اسنان جلسه بررسی شرایط استان در شاخص تورم به منظور اقدام در راستای شعار سال برای مهار تورم به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منطقه ای ومدیران دستگاههای مرتبط برگزار شد. در این جلسه ضمن بررسی آخرین وضعیت تورم در استان،گزارشی از آن دسته از کالاهایی که نرخ تورم آنها در استان از میانگین کشوری بالا تر است ارائه گردید ومقرر شد با جلسات مستمر وشناسایی عوام تاثیر گذار در افزایش تورم وحل مسئله تا حصول نتیجه پی گیری شود. دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۰

۱۴ دسامبر ۲۰۲۳

نشان اقتصاد مقاومتی به واحدهای تولیدی موفق استان مرکزی اعطا می‌شود

نشان اقتصاد مقاومتی به واحدهای تولیدی موفق استان مرکزی اعطا می‌شود

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی گفت: طرح «نشان اقتصاد مقاومتی» با هدف معرفی واحدهای تولیدی توانمند و الگوسازی در عرصه تولید، در این استان اجرا خواهد شد.

۱۳ اکتبر ۲۰۲۳

,,مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید لازم‌الاجرا است 

🔹نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان مرکزی به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استاندار، جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی، شبکه بانکی و واحد‌های تولیدی برگزار شد.
میرزاخانی، معاون استاندار:
🔸گزارشات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان هر سه ماه به وزارت کشور ارسال و جمع‌بندی آن به دفتر معاون اول رئیس جمهور ارائه می‌شود.

🔸جلسات کارشناسی ستاد تسهیل استان باید با حضور معاونین تخصصی دستگاه‌ها برگزار و مدیران کل نیز شخصا در جلسات کارگروه حضور داشته باشد.
🔸مصوبات ستاد تسهیل استان لازم‌الاجرا است و بی‌توجهی به آن مصداق ترک فعل بوده و علیه مدیران و دستگاه‌هایی که مصوبات ستاد تسهیل را اجرا نکنند اعلام جرم خواهد شد.

🔸کارگروهی متشکل از ادارات کل صمت، اقتصاد و دارایی و امور مالیاتی، مصوبات سفر وزیر اقتصاد به استان را بررسی و گزارش پیشرفت کار را به ستاد تسهیل استان ارائه کنند.
🔸احداث نیروگاه‌های خودتأمین ضمن کمک به تأمین برق صنایع، ناترازی صنعت برق را برطرف می‌کند لذا صنایع انرژی بر باید به تکالیف قانونی خود در این زمینه عمل کنند.
🔹در این نشست مسائل تعدادی از واحد‌های تولیدی و صنعتی استان بررسی و تصمیماتی در راستای امهال تسهیلات، تقسیط بدهی‌های بانکی و معافیت مالیاتی به منظور رفع موانع تولید اتخاذ شد، همچنین مقرر شد به منظور اخذ مصوبات لازم در سطوح ملی، برخی موارد به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور ارجاع و مکاتبات لازم صورت گیرد.
چهارشنبه ۱۲ مهرماه
@Economicostandarimarkazi

,,مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید لازم‌الاجرا است 🔹نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان مرکزی به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استاندار، جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی، شبکه بانکی و واحد‌های تولیدی برگزار شد. میرزاخانی، معاون استاندار: 🔸گزارشات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان هر سه ماه به وزارت کشور ارسال و جمع‌بندی آن به دفتر معاون اول رئیس جمهور ارائه می‌شود. 🔸جلسات کارشناسی ستاد تسهیل استان باید با حضور معاونین تخصصی دستگاه‌ها برگزار و مدیران کل نیز شخصا در جلسات کارگروه حضور داشته باشد. 🔸مصوبات ستاد تسهیل استان لازم‌الاجرا است و بی‌توجهی به آن مصداق ترک فعل بوده و علیه مدیران و دستگاه‌هایی که مصوبات ستاد تسهیل را اجرا نکنند اعلام جرم خواهد شد. 🔸کارگروهی متشکل از ادارات کل صمت، اقتصاد و دارایی و امور مالیاتی، مصوبات سفر وزیر اقتصاد به استان را بررسی و گزارش پیشرفت کار را به ستاد تسهیل استان ارائه کنند. 🔸احداث نیروگاه‌های خودتأمین ضمن کمک به تأمین برق صنایع، ناترازی صنعت برق را برطرف می‌کند لذا صنایع انرژی بر باید به تکالیف قانونی خود در این زمینه عمل کنند. 🔹در این نشست مسائل تعدادی از واحد‌های تولیدی و صنعتی استان بررسی و تصمیماتی در راستای امهال تسهیلات، تقسیط بدهی‌های بانکی و معافیت مالیاتی به منظور رفع موانع تولید اتخاذ شد، همچنین مقرر شد به منظور اخذ مصوبات لازم در سطوح ملی، برخی موارد به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور ارجاع و مکاتبات لازم صورت گیرد. چهارشنبه ۱۲ مهرماه @Economicostandarimarkazi

⚙مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید لازم‌الاجرا است 🔹نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان مرکزی به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استاندار، جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی، شبکه بانکی و واحد‌های تولیدی برگزار شد. میرزاخانی، معاون استاندار: 🔸گزارشات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان هر سه ماه به وزارت کشور ارسال و جمع‌بندی آن به دفتر معاون اول رئیس جمهور ارائه می‌شود. 🔸جلسات کارشناسی ستاد تسهیل استان باید با حضور معاونین تخصصی دستگاه‌ها برگزار و مدیران کل نیز شخصا در جلسات کارگروه حضور داشته باشد. 🔸مصوبات ستاد تسهیل استان لازم‌الاجرا است و بی‌توجهی به آن مصداق ترک فعل بوده و علیه مدیران و دستگاه‌هایی که مصوبات ستاد تسهیل را اجرا نکنند اعلام جرم خواهد شد. 🔸کارگروهی متشکل از ادارات کل صمت، اقتصاد و دارایی و امور مالیاتی، مصوبات سفر وزیر اقتصاد به استان را بررسی و گزارش پیشرفت کار را به ستاد تسهیل استان ارائه کنند. 🔸احداث نیروگاه‌های خودتأمین ضمن کمک به تأمین برق صنایع، ناترازی صنعت برق را برطرف می‌کند لذا صنایع انرژی بر باید به تکالیف قانونی خود در این زمینه عمل کنند. 🔹در این نشست مسائل تعدادی از واحد‌های تولیدی و صنعتی استان بررسی و تصمیماتی در راستای امهال تسهیلات، تقسیط بدهی‌های بانکی و معافیت مالیاتی به منظور رفع موانع تولید اتخاذ شد، همچنین مقرر شد به منظور اخذ مصوبات لازم در سطوح ملی، برخی موارد به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور ارجاع و مکاتبات لازم صورت گیرد. چهارشنبه ۱۲ مهرماه @Economicostandarimarkazi

۴ اکتبر ۲۰۲۳

🔹کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان مرکزی به ریاست استاندار و با حضور سایر اعضا برگزار شد.

استاندار:
🔸صادرات از جمله متغیرهای کلان اقتصاد کشور است و آمار واردات و صادرات استان تابع شرایطی است که صرفاً بر مبنای گزارش گمرکات قابل تحلیل نیست.

🔸بخش غیردولتی باید موانع عمده‌ای که در قالب کارگروه توسعه صادرات استان قابل حل هستند را با راهکار پیشنهادی مطرح و بخش دولتی نیز پس از بررسی کارشناسی، متناسب با این مسائل از کارگروه مصوبه بگیرد.

🔸سال گذشته مصوبه تأسیس مرکز لجستیک استان اخذ شده که اخیراً به دهکده ارتقا یافت و امیدواریم با شکل‌گیری این دهکده و بندر خشک در استان اتفاقات خوبی در حوزه تبادلات تجاری استان شکل بگیرد.

🔸در بخش صادرات استان در زمینه فرش و صنایع دستی، کشاورزی و در صنعت شاهد افزایش و در خام فروشی کاهش داشته‌ایم لذا باید با توجه به مزیت‌ها و موفقیت‌ها، مسیر رشد را با جدیت دنبال کنیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار:
🔸با توجه به اینکه تجار نمی‌توانند به تنهایی به بازار برخی کشورها ورود کنند لذا اتاق بازرگانی و سازمان صمت باید به دنبال ایجاد و تقویت کنسرسیوم‌های صادراتی باشند.

🔹در این نشست ضمن بررسی آخرین وضعیت تبادلات تجاری استان در نیمه نخست سال و موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات، همچنین آمادگی برای برپایی پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی سنگ ایران در محلات و برگزاری نمایشگاه صنعت استان، ارزیابی و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

#استان_مرکزی 
#توسعه_صادرات

دوشنبه ۱۰ مهرماه

🔹کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان مرکزی به ریاست استاندار و با حضور سایر اعضا برگزار شد. استاندار: 🔸صادرات از جمله متغیرهای کلان اقتصاد کشور است و آمار واردات و صادرات استان تابع شرایطی است که صرفاً بر مبنای گزارش گمرکات قابل تحلیل نیست. 🔸بخش غیردولتی باید موانع عمده‌ای که در قالب کارگروه توسعه صادرات استان قابل حل هستند را با راهکار پیشنهادی مطرح و بخش دولتی نیز پس از بررسی کارشناسی، متناسب با این مسائل از کارگروه مصوبه بگیرد. 🔸سال گذشته مصوبه تأسیس مرکز لجستیک استان اخذ شده که اخیراً به دهکده ارتقا یافت و امیدواریم با شکل‌گیری این دهکده و بندر خشک در استان اتفاقات خوبی در حوزه تبادلات تجاری استان شکل بگیرد. 🔸در بخش صادرات استان در زمینه فرش و صنایع دستی، کشاورزی و در صنعت شاهد افزایش و در خام فروشی کاهش داشته‌ایم لذا باید با توجه به مزیت‌ها و موفقیت‌ها، مسیر رشد را با جدیت دنبال کنیم. معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار: 🔸با توجه به اینکه تجار نمی‌توانند به تنهایی به بازار برخی کشورها ورود کنند لذا اتاق بازرگانی و سازمان صمت باید به دنبال ایجاد و تقویت کنسرسیوم‌های صادراتی باشند. 🔹در این نشست ضمن بررسی آخرین وضعیت تبادلات تجاری استان در نیمه نخست سال و موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات، همچنین آمادگی برای برپایی پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی سنگ ایران در محلات و برگزاری نمایشگاه صنعت استان، ارزیابی و تصمیمات لازم اتخاذ شد. #استان_مرکزی #توسعه_صادرات دوشنبه ۱۰ مهرماه

📦ایجاد دهکده لجستیک و بندر خشک، تبادلات تجاری استان مرکزی را توسعه می‌دهد 🔹کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان مرکزی به ریاست استاندار و با حضور سایر اعضا برگزار شد. استاندار: 🔸صادرات از جمله متغیرهای کلان اقتصاد کشور است و آمار واردات و صادرات استان تابع شرایطی است که صرفاً بر مبنای گزارش گمرکات قابل تحلیل نیست. 🔸بخش غیردولتی باید موانع عمده‌ای که در قالب کارگروه توسعه صادرات استان قابل حل هستند را با راهکار پیشنهادی مطرح و بخش دولتی نیز پس از بررسی کارشناسی، متناسب با این مسائل از کارگروه مصوبه بگیرد. 🔸سال گذشته مصوبه تأسیس مرکز لجستیک استان اخذ شده که اخیراً به دهکده ارتقا یافت و امیدواریم با شکل‌گیری این دهکده و بندر خشک در استان اتفاقات خوبی در حوزه تبادلات تجاری استان شکل بگیرد. 🔸در بخش صادرات استان در زمینه فرش و صنایع دستی، کشاورزی و در صنعت شاهد افزایش و در خام فروشی کاهش داشته‌ایم لذا باید با توجه به مزیت‌ها و موفقیت‌ها، مسیر رشد را با جدیت دنبال کنیم. معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار: 🔸با توجه به اینکه تجار نمی‌توانند به تنهایی به بازار برخی کشورها ورود کنند لذا اتاق بازرگانی و سازمان صمت باید به دنبال ایجاد و تقویت کنسرسیوم‌های صادراتی باشند. 🔹در این نشست ضمن بررسی آخرین وضعیت تبادلات تجاری استان در نیمه نخست سال و موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات، همچنین آمادگی برای برپایی پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی سنگ ایران در محلات و برگزاری نمایشگاه صنعت استان، ارزیابی و تصمیمات لازم اتخاذ شد. #استان_مرکزی #توسعه_صادرات دوشنبه ۱۰ مهرماه

۳ اکتبر ۲۰۲۳

شدید نظارت بر بازار گوشت قرمز ومرغ

🔹جلسه کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار استان مرکزی به ریاست میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استاندار و با حضور اعضای مرتبط برگزار گردید.

شنبه ۱۴۰۲-۰۷-۰۱

شدید نظارت بر بازار گوشت قرمز ومرغ 🔹جلسه کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار استان مرکزی به ریاست میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استاندار و با حضور اعضای مرتبط برگزار گردید. شنبه ۱۴۰۲-۰۷-۰۱

🔍تشدید نظارت بر بازار گوشت قرمز ومرغ 🔹جلسه کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار استان مرکزی به ریاست میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استاندار و با حضور اعضای مرتبط برگزار گردید. شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۰۱

۲۴ سپتامبر ۲۰۲۳

نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان مرکزی به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استانداری مرکزی، جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی، شبکه بانکی و واحد‌های تولیدی برگزار شد.

میرزاخانی، معاون استاندار:
🔸در این نشست مسائل تعدادی از تولیدکنندگان استان مورد بررسی قرار گرفت و تصمیماتی در راستای امهال تسهیلات، تقسیط بدهی‌های مالیاتی و بیمه‌ای به منظور رفع موانع تولید اتخاذ شد.

پنج شنبه ۳۰ شهریورماه ۱۴۰۲

نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان مرکزی به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استانداری مرکزی، جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی، شبکه بانکی و واحد‌های تولیدی برگزار شد. میرزاخانی، معاون استاندار: 🔸در این نشست مسائل تعدادی از تولیدکنندگان استان مورد بررسی قرار گرفت و تصمیماتی در راستای امهال تسهیلات، تقسیط بدهی‌های مالیاتی و بیمه‌ای به منظور رفع موانع تولید اتخاذ شد. پنج شنبه ۳۰ شهریورماه ۱۴۰۲

🔹نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان مرکزی به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استانداری مرکزی، جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی، شبکه بانکی و واحد‌های تولیدی برگزار شد. میرزاخانی، معاون استاندار: 🔸در این نشست مسائل تعدادی از تولیدکنندگان استان مورد بررسی قرار گرفت و تصمیماتی در راستای امهال تسهیلات، تقسیط بدهی‌های مالیاتی و بیمه‌ای به منظور رفع موانع تولید اتخاذ شد. پنج شنبه ۳۰ شهریورماه ۱۴۰۲

۲۲ سپتامبر ۲۰۲۳

.نظارت برعرضه وقیمت محصولات بازار ایام ابتدای مهر ماه با جدیت بیشتر صورت پذیرد.
جلسه کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار استان به ریاست میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منطقه ای وبا حضور اعضای مرتبط برگزار گردید.
در این جلسه آخرین شرایط مرتبط با نظارت بر بازار ایام ابتدای مهر ماه همزمان با بازگشایی مدارس اعم از کیف ،کفش،لوازم تحریر ،پوشاک وسرویس مدارس مورد بررسی قرار گرفت ومقرر شدبا محوریت تعزیرات حکومتی استان ومشارکت اداره کل صمت واتاق اصناف نظارت بر عرضه محصولات مرتبط با جدیت تمام صورت گیرد.
همچنین آخرین شرایط عرضه گوشت قرمز ومرغ در بازار از نظر حجم وقیمت آن مورد بررسی قرار گرفت ومقرر شد بانگاه به منافع عموم مردم ومصرف کننده قیمت ها موردتجدید نظر قرار گرفته ونظارت لازم صورت گیرد واز ورود گوشت مرغ درصورت تعدیل قیمت به نفع مصرف کننده ممانعت بعمل نیاید.
چهار شنبه ۱۴۰۲-۰۶-۲۹

.نظارت برعرضه وقیمت محصولات بازار ایام ابتدای مهر ماه با جدیت بیشتر صورت پذیرد. جلسه کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار استان به ریاست میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منطقه ای وبا حضور اعضای مرتبط برگزار گردید. در این جلسه آخرین شرایط مرتبط با نظارت بر بازار ایام ابتدای مهر ماه همزمان با بازگشایی مدارس اعم از کیف ،کفش،لوازم تحریر ،پوشاک وسرویس مدارس مورد بررسی قرار گرفت ومقرر شدبا محوریت تعزیرات حکومتی استان ومشارکت اداره کل صمت واتاق اصناف نظارت بر عرضه محصولات مرتبط با جدیت تمام صورت گیرد. همچنین آخرین شرایط عرضه گوشت قرمز ومرغ در بازار از نظر حجم وقیمت آن مورد بررسی قرار گرفت ومقرر شد بانگاه به منافع عموم مردم ومصرف کننده قیمت ها موردتجدید نظر قرار گرفته ونظارت لازم صورت گیرد واز ورود گوشت مرغ درصورت تعدیل قیمت به نفع مصرف کننده ممانعت بعمل نیاید. چهار شنبه ۱۴۰۲-۰۶-۲۹

نظارت برعرضه وقیمت محصولات بازار ایام ابتدای مهر ماه با جدیت بیشتر صورت پذیرد. جلسه کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار استان به ریاست میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منطقه ای وبا حضور اعضای مرتبط برگزار گردید. در این جلسه آخرین شرایط مرتبط با نظارت بر بازار ایام ابتدای مهر ماه همزمان با بازگشایی مدارس اعم از کیف ،کفش،لوازم تحریر ،پوشاک وسرویس مدارس مورد بررسی قرار گرفت ومقرر شدبا محوریت تعزیرات حکومتی استان ومشارکت اداره کل صمت واتاق اصناف نظارت بر عرضه محصولات مرتبط با جدیت تمام صورت گیرد. همچنین آخرین شرایط عرضه گوشت قرمز ومرغ در بازار از نظر حجم وقیمت آن مورد بررسی قرار گرفت ومقرر شد بانگاه به منافع عموم مردم ومصرف کننده قیمت ها موردتجدید نظر قرار گرفته ونظارت لازم صورت گیرد واز ورود گوشت مرغ درصورت تعدیل قیمت به نفع مصرف کننده ممانعت بعمل نیاید. چهار شنبه ۱۴۰۲/۰۶/۲۹

۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳

گزینه نان کنجددار از کارتخوان نانوایی‌های استان مرکزی حذف شد

گزینه نان کنجددار از کارتخوان نانوایی‌های استان مرکزی حذف شد

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی گفت: گزینه نان کنجددار از کارتخوان نانوایی‌های استان مرکزی حذف شد.

۱۹ سپتامبر ۲۰۲۳

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 12