اخبار دفتر هماهنگی امور اقتصادی
دومین جلسه کارگروه خرید غلات ودانه های روغنی به ریاست گودرزی مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی وبا حضور اعضای کارگروه برگزار شد.
در استان مرکزی به عنوان بیست ویکمین استان در سطح کشور خرید گندم از ششم خرداد ماه در شهرستان ساوه شروع شده.
در استان ۳۰ مرکز خرید شامل بخش خصوصی ومراکز تعاونی روستایی برای خرید گندم کشاورزان تجهیز وآماده شده و آخرین دستورالعمل شرکت بازرگانی به عوامل اجرایی ابلاغ گردیده.
در این جلسه مقرر گردید بازدید از مراکز خرید گندم توسط دستگاههای متولی جهت نظارت ورفع مشکلات صورت پذیرد.
دوشنبه ۱۴۰۳-۰۳-۰۷

دومین جلسه کارگروه خرید غلات ودانه های روغنی به ریاست گودرزی مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی وبا حضور اعضای کارگروه برگزار شد. در استان مرکزی به عنوان بیست ویکمین استان در سطح کشور خرید گندم از ششم خرداد ماه در شهرستان ساوه شروع شده. در استان ۳۰ مرکز خرید شامل بخش خصوصی ومراکز تعاونی روستایی برای خرید گندم کشاورزان تجهیز وآماده شده و آخرین دستورالعمل شرکت بازرگانی به عوامل اجرایی ابلاغ گردیده. در این جلسه مقرر گردید بازدید از مراکز خرید گندم توسط دستگاههای متولی جهت نظارت ورفع مشکلات صورت پذیرد. دوشنبه ۱۴۰۳-۰۳-۰۷

دومین جلسه کارگروه خرید غلات ودانه های روغنی به ریاست گودرزی مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی وبا حضور اعضای کارگروه برگزار شد. در استان مرکزی به عنوان بیست ویکمین استان در سطح کشور خرید گندم از ششم خرداد ماه در شهرستان ساوه شروع شده. در استان ۳۰ مرکز خرید شامل بخش خصوصی ومراکز تعاونی روستایی برای خرید گندم کشاورزان تجهیز وآماده شده و آخرین دستورالعمل شرکت بازرگانی به عوامل اجرایی ابلاغ گردیده. در این جلسه مقرر گردید بازدید از مراکز خرید گندم توسط دستگاههای متولی جهت نظارت ورفع مشکلات صورت پذیرد. دوشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۰۷

۱۹ روز پیش ادامه مطلب
.جلسه هماهنگی برگزاری نمایشگاه گل و گیاه محلات:
🔹 به ریاست میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استانداری مرکزی،فرماندار شهرستان محلات،مدیرکل صنعت،معدن وتجارت استان مرکزی و سایر مدیران دستگاه های اجرایی جلسه هماهنگی برگزاری نمایشگاه گل و گیاه محلات برگزار شد.
🔸 در این نشست بر بهره گیری ازظرفیت های موجود شهرستان محلات درحوزه گل و گیاه در نمایشگاه تاکید شد.
🔹 شهرستان محلات به عنوان مرکز تولید گل و کیه کشور با تنوع تولیدات، مقصد گردشگران بسیاری از سراسر استان مرکزی و کشور می باشد.
📅 پنج شنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۳

.جلسه هماهنگی برگزاری نمایشگاه گل و گیاه محلات: 🔹 به ریاست میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استانداری مرکزی،فرماندار شهرستان محلات،مدیرکل صنعت،معدن وتجارت استان مرکزی و سایر مدیران دستگاه های اجرایی جلسه هماهنگی برگزاری نمایشگاه گل و گیاه محلات برگزار شد. 🔸 در این نشست بر بهره گیری ازظرفیت های موجود شهرستان محلات درحوزه گل و گیاه در نمایشگاه تاکید شد. 🔹 شهرستان محلات به عنوان مرکز تولید گل و کیه کشور با تنوع تولیدات، مقصد گردشگران بسیاری از سراسر استان مرکزی و کشور می باشد. 📅 پنج شنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۳

جلسه هماهنگی برگزاری نمایشگاه گل و گیاه محلات: 🔹 به ریاست میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استانداری مرکزی،فرماندار شهرستان محلات،مدیرکل صنعت،معدن وتجارت استان مرکزی و سایر مدیران دستگاه های اجرایی جلسه هماهنگی برگزاری نمایشگاه گل و گیاه محلات برگزار شد. 🔸 در این نشست بر بهره گیری ازظرفیت های موجود شهرستان محلات درحوزه گل و گیاه در نمایشگاه تاکید شد. 🔹 شهرستان محلات به عنوان مرکز تولید گل و کیه کشور با تنوع تولیدات، مقصد گردشگران بسیاری از سراسر استان مرکزی و کشور می باشد. 📅 پنج شنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۳

۲۷ آوریل ۲۰۲۴

.بررسی سرفصلهای بودجه سال ۱۴۰۳ استان:
جلسه بررسی سرفصلهای بودجه استان به ریاست میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منطقه ای وبا حضور ابراهیمی نماینده منتخب مردم واعضای مرتبط برگزار واستفاده از ظرفیتهای موجود در قانون بودجه مورد تاکید قرار گرفت.

.بررسی سرفصلهای بودجه سال ۱۴۰۳ استان: جلسه بررسی سرفصلهای بودجه استان به ریاست میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منطقه ای وبا حضور ابراهیمی نماینده منتخب مردم واعضای مرتبط برگزار واستفاده از ظرفیتهای موجود در قانون بودجه مورد تاکید قرار گرفت.

بررسی سرفصلهای بودجه سال ۱۴۰۳ استان: جلسه بررسی سرفصلهای بودجه استان به ریاست میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منطقه ای وبا حضور ابراهیمی نماینده منتخب مردم واعضای مرتبط برگزار واستفاده از ظرفیتهای موجود در قانون بودجه مورد تاکید قرار گرفت.

۲۷ آوریل ۲۰۲۴

بررسی مسائل شرکت "نورد و لوله صبح صفا" در ستاد تسهیل استان مرکزی 

🔹نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان مرکزی به ریاست میرزاخانی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استاندار، فرماندار شهرستان ساوه و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی استان برگزار شد.

🔹در این نشست مسائل "شرکت نورد و لوله صفا" که اخیراً به مجموعه‌ی "صبح پارسیان صبا" واگذار شده و تحت عنوان "نورود و لوله صبح صبا" فعالیت می‌کند بررسی و با حضور نمایندگان سهامداران سابق و فعلی این شرکت، تصمیماتی در راستای رفع برخی اختلافات، تقسیط بدهی‌های تأمین اجتماعی و بدهی به برق منطقه‌ای به منظور رفع موانع تولید در این مجموعه‌ی صنعتی اتخاذ شد.
پنج‌شنبه ۳۰ فروردین ماه

بررسی مسائل شرکت "نورد و لوله صبح صفا" در ستاد تسهیل استان مرکزی 🔹نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان مرکزی به ریاست میرزاخانی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استاندار، فرماندار شهرستان ساوه و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی استان برگزار شد. 🔹در این نشست مسائل "شرکت نورد و لوله صفا" که اخیراً به مجموعه‌ی "صبح پارسیان صبا" واگذار شده و تحت عنوان "نورود و لوله صبح صبا" فعالیت می‌کند بررسی و با حضور نمایندگان سهامداران سابق و فعلی این شرکت، تصمیماتی در راستای رفع برخی اختلافات، تقسیط بدهی‌های تأمین اجتماعی و بدهی به برق منطقه‌ای به منظور رفع موانع تولید در این مجموعه‌ی صنعتی اتخاذ شد. پنج‌شنبه ۳۰ فروردین ماه

ررسی مسائل شرکت "نورد و لوله صبح صفا" در ستاد تسهیل استان مرکزی 🔹نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان مرکزی به ریاست میرزاخانی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استاندار، فرماندار شهرستان ساوه و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی استان برگزار شد. 🔹در این نشست مسائل "شرکت نورد و لوله صفا" که اخیراً به مجموعه‌ی "صبح پارسیان صبا" واگذار شده و تحت عنوان "نورود و لوله صبح صبا" فعالیت می‌کند بررسی و با حضور نمایندگان سهامداران سابق و فعلی این شرکت، تصمیماتی در راستای رفع برخی اختلافات، تقسیط بدهی‌های تأمین اجتماعی و بدهی به برق منطقه‌ای به منظور رفع موانع تولید در این مجموعه‌ی صنعتی اتخاذ شد. پنج‌شنبه ۳۰ فروردین ماه

۲۰ آوریل ۲۰۲۴

.هشتمین جلسه کمیته راهبری میوه وخرمای طرح تنظیم بازار پایان سال وماه مبارک رمضان به ریاست میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منطقه ای برگزار شد.
در این جلسه کیفیت و قیمت میوه وخرمای خریداری شده مورد بحث وبررسی قرار گرفت ومقرر گردید در چهار مرکز تعیین شده تعاون روستایی ودو میدان شهرداری پرتقال به قیمت هر کیلو 20 هزار تومان ،سبب 36 هزار تومان ،خرما ی مضافتی 100 هزار تومان وکبکاب42 هزار تومان ،با رعایت شان ومنزلت مردم وبا قیمت تعیین شده از تاریخ 26 اسفند ماه با نظارت دستگاههای ذیربط توزیع گردد.

.هشتمین جلسه کمیته راهبری میوه وخرمای طرح تنظیم بازار پایان سال وماه مبارک رمضان به ریاست میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منطقه ای برگزار شد. در این جلسه کیفیت و قیمت میوه وخرمای خریداری شده مورد بحث وبررسی قرار گرفت ومقرر گردید در چهار مرکز تعیین شده تعاون روستایی ودو میدان شهرداری پرتقال به قیمت هر کیلو 20 هزار تومان ،سبب 36 هزار تومان ،خرما ی مضافتی 100 هزار تومان وکبکاب42 هزار تومان ،با رعایت شان ومنزلت مردم وبا قیمت تعیین شده از تاریخ 26 اسفند ماه با نظارت دستگاههای ذیربط توزیع گردد.

هشتمین جلسه کمیته راهبری میوه وخرمای طرح تنظیم بازار پایان سال وماه مبارک رمضان به ریاست میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منطقه ای برگزار شد. در این جلسه کیفیت و قیمت میوه وخرمای خریداری شده مورد بحث وبررسی قرار گرفت ومقرر گردید در چهار مرکز تعیین شده تعاون روستایی ودو میدان شهرداری پرتقال به قیمت هر کیلو 20 هزار تومان ،سبب 36 هزار تومان ،خرما ی مضافتی 100 هزار تومان وکبکاب42 هزار تومان ،با رعایت شان ومنزلت مردم وبا قیمت تعیین شده از تاریخ 26 اسفند ماه با نظارت دستگاههای ذیربط توزیع گردد.

۱۶ مارس ۲۰۲۴

.جلسه بررسی سامانه سبحان به ریاست میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منطقه ای وبا حضور مدیران مربوطه برگزار گردید.
در این جلسه ضمن ارائه گزارش توسط مدیران مرتبط با سامانه به بررسی مشکلات این سامانه پرداخته شد تصمیماتی جهت رفع آن اتخاذ گردید.

.جلسه بررسی سامانه سبحان به ریاست میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منطقه ای وبا حضور مدیران مربوطه برگزار گردید. در این جلسه ضمن ارائه گزارش توسط مدیران مرتبط با سامانه به بررسی مشکلات این سامانه پرداخته شد تصمیماتی جهت رفع آن اتخاذ گردید.

جلسه بررسی سامانه سبحان به ریاست میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منطقه ای وبا حضور مدیران مربوطه برگزار گردید. در این جلسه ضمن ارائه گزارش توسط مدیران مرتبط با سامانه به بررسی مشکلات این سامانه پرداخته شد تصمیماتی جهت رفع آن اتخاذ گردید.

۱۶ مارس ۲۰۲۴

.تخصیص سهمیه آرد ماه مبارک رمضان وتعطیلات نوروز به شهرستانها استان
دهمین جلسه کارگروه ساماندهی گندم ،آرد ونان استان به ریاست میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منطقه ای و با حضور اعضا برگزار گردید.
در این جلسه پیرامون تخصیص سهمیه آرد جهت ماه مبارک رمضان ونوروز 1403 به شهرستانها مورد بررسی قرار گرفت وبه تصویب رسید.
همچنین در این جلسه مواردی چون ادامه شناور سازی سهمیه گندم کارخانه جات تولید آرد، نحوه مصرف آرد قاچاق مکشوفه،فروش نان در بسته بندی با برچسب مشخصات در سوپر مارکت ها وبرخورد قاطع وتشدید بازرسی از نانوایی ها در ایام پایانی سال وشروع ماه مبارک رمضان مورد بحث وبررسی قرار گرفته وبه تصویب اعضاء رسید.
همچنین مقرر شد نانوایی ها در تمامی ایام تعطیلات نوروز پخت کنند.
یکشنبه 20 اسفند ماه 1403

.تخصیص سهمیه آرد ماه مبارک رمضان وتعطیلات نوروز به شهرستانها استان دهمین جلسه کارگروه ساماندهی گندم ،آرد ونان استان به ریاست میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منطقه ای و با حضور اعضا برگزار گردید. در این جلسه پیرامون تخصیص سهمیه آرد جهت ماه مبارک رمضان ونوروز 1403 به شهرستانها مورد بررسی قرار گرفت وبه تصویب رسید. همچنین در این جلسه مواردی چون ادامه شناور سازی سهمیه گندم کارخانه جات تولید آرد، نحوه مصرف آرد قاچاق مکشوفه،فروش نان در بسته بندی با برچسب مشخصات در سوپر مارکت ها وبرخورد قاطع وتشدید بازرسی از نانوایی ها در ایام پایانی سال وشروع ماه مبارک رمضان مورد بحث وبررسی قرار گرفته وبه تصویب اعضاء رسید. همچنین مقرر شد نانوایی ها در تمامی ایام تعطیلات نوروز پخت کنند. یکشنبه 20 اسفند ماه 1403

تخصیص سهمیه آرد ماه مبارک رمضان وتعطیلات نوروز به شهرستانها استان دهمین جلسه کارگروه ساماندهی گندم ،آرد ونان استان به ریاست میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منطقه ای و با حضور اعضا برگزار گردید. در این جلسه پیرامون تخصیص سهمیه آرد جهت ماه مبارک رمضان ونوروز 1403 به شهرستانها مورد بررسی قرار گرفت وبه تصویب رسید. همچنین در این جلسه مواردی چون ادامه شناور سازی سهمیه گندم کارخانه جات تولید آرد، نحوه مصرف آرد قاچاق مکشوفه،فروش نان در بسته بندی با برچسب مشخصات در سوپر مارکت ها وبرخورد قاطع وتشدید بازرسی از نانوایی ها در ایام پایانی سال وشروع ماه مبارک رمضان مورد بحث وبررسی قرار گرفته وبه تصویب اعضاء رسید. همچنین مقرر شد نانوایی ها در تمامی ایام تعطیلات نوروز پخت کنند. یکشنبه 20 اسفند ماه 1403

۱۱ مارس ۲۰۲۴

استاندار مرکزی در کمیته تنظیم بازار:
 برای تأمین اقلام اساسی مردم در ماه رمضان و نوروز نگرانی وجود ندارد 
🔹جلسه کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار استان مرکزی به ریاست استاندار و با حضور سایر اعضا عصر چهارشنبه در سالن جلسات استانداری برگزار شد.
🔸فرزاد مخلص‌الائمه، استاندار مرکزی در این نشست اظهار داشت: خوشبختانه در استان همکاری تیمی و همدلی بین همه اجزای مرتبط با بازار وجود دارد و باید مانع رویدادهای تلخ در سطح بازار شد.
🔸استاندار مرکزی افزود: برای تنظیم بازار و تأمین اقلام اساسی مردم در ماه رمضان و نوروز نگرانی نداریم و دستگاه‌ها تلاش می‌کنند اقلام به وفور در بازار موجود باشد البته مردم نیز باید خریدها را مدیریت کنند و به پایان سال موکول نشود.
🔸 مقام عالی دولت در استان مرکزی با تأکید بر اینکه تخلف در حوزه بازار قابل چشم‌پوشی نیست، ادامه داد: رحمی نسبت به کسی که به مردم رحم نمی‌کند نخواهیم داشت اما رعایت حال کسبه‌ای که به مردم توجه دارند بشود.
🔸استاندار مرکزی بیان کرد: نظارت اصلی توسط خود اصناف انجام شود و دقت داشته باشند یک متخلف، صنفی را بدنام نکند.
🔹در این نشست همچنین گزارش دستگاه‌های نظارتی اعم از جهاد کشاورزی، اتاق اصناف، علوم پزشکی، دامپزشکی و صمت از بازرسی‌ها در سطح بازار ارائه و طرح عیدانه با تأکید بر بازرسی‌های مؤثرِ کمی و کیفی مورد بررسی قرار گرفت.

استاندار مرکزی در کمیته تنظیم بازار: برای تأمین اقلام اساسی مردم در ماه رمضان و نوروز نگرانی وجود ندارد 🔹جلسه کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار استان مرکزی به ریاست استاندار و با حضور سایر اعضا عصر چهارشنبه در سالن جلسات استانداری برگزار شد. 🔸فرزاد مخلص‌الائمه، استاندار مرکزی در این نشست اظهار داشت: خوشبختانه در استان همکاری تیمی و همدلی بین همه اجزای مرتبط با بازار وجود دارد و باید مانع رویدادهای تلخ در سطح بازار شد. 🔸استاندار مرکزی افزود: برای تنظیم بازار و تأمین اقلام اساسی مردم در ماه رمضان و نوروز نگرانی نداریم و دستگاه‌ها تلاش می‌کنند اقلام به وفور در بازار موجود باشد البته مردم نیز باید خریدها را مدیریت کنند و به پایان سال موکول نشود. 🔸 مقام عالی دولت در استان مرکزی با تأکید بر اینکه تخلف در حوزه بازار قابل چشم‌پوشی نیست، ادامه داد: رحمی نسبت به کسی که به مردم رحم نمی‌کند نخواهیم داشت اما رعایت حال کسبه‌ای که به مردم توجه دارند بشود. 🔸استاندار مرکزی بیان کرد: نظارت اصلی توسط خود اصناف انجام شود و دقت داشته باشند یک متخلف، صنفی را بدنام نکند. 🔹در این نشست همچنین گزارش دستگاه‌های نظارتی اعم از جهاد کشاورزی، اتاق اصناف، علوم پزشکی، دامپزشکی و صمت از بازرسی‌ها در سطح بازار ارائه و طرح عیدانه با تأکید بر بازرسی‌های مؤثرِ کمی و کیفی مورد بررسی قرار گرفت.

استاندار مرکزی در کمیته تنظیم بازار: 🔴 برای تأمین اقلام اساسی مردم در ماه رمضان و نوروز نگرانی وجود ندارد 🔹جلسه کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار استان مرکزی به ریاست استاندار و با حضور سایر اعضا عصر چهارشنبه در سالن جلسات استانداری برگزار شد. 🔸فرزاد مخلص‌الائمه، استاندار مرکزی در این نشست اظهار داشت: خوشبختانه در استان همکاری تیمی و همدلی بین همه اجزای مرتبط با بازار وجود دارد و باید مانع رویدادهای تلخ در سطح بازار شد. 🔸استاندار مرکزی افزود: برای تنظیم بازار و تأمین اقلام اساسی مردم در ماه رمضان و نوروز نگرانی نداریم و دستگاه‌ها تلاش می‌کنند اقلام به وفور در بازار موجود باشد البته مردم نیز باید خریدها را مدیریت کنند و به پایان سال موکول نشود. 🔸 مقام عالی دولت در استان مرکزی با تأکید بر اینکه تخلف در حوزه بازار قابل چشم‌پوشی نیست، ادامه داد: رحمی نسبت به کسی که به مردم رحم نمی‌کند نخواهیم داشت اما رعایت حال کسبه‌ای که به مردم توجه دارند بشود. 🔸استاندار مرکزی بیان کرد: نظارت اصلی توسط خود اصناف انجام شود و دقت داشته باشند یک متخلف، صنفی را بدنام نکند. 🔹در این نشست همچنین گزارش دستگاه‌های نظارتی اعم از جهاد کشاورزی، اتاق اصناف، علوم پزشکی، دامپزشکی و صمت از بازرسی‌ها در سطح بازار ارائه و طرح عیدانه با تأکید بر بازرسی‌های مؤثرِ کمی و کیفی مورد بررسی قرار گرفت.

۹ مارس ۲۰۲۴

مرحله دوم طرح فجرانه کالابرگ الکترونیکی ۱۸ اسفندماه آغاز می‌شود- شارژ اعتبار ۲۲۰ هزار تومانی برای ۷ دهک یارانه‌بگیر 

🔻‌استقبال ۸۶ درصدی از طرح فجرانه در استان مرکزی

🔸مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی روز چهارشنبه در نشست خبری ستاد کالابرگ الکترونیک استان با محوریت طرح فجرانه، اظهار کرد: هفت دهک یارانه‌بگیر مشمول طرح هستند و فاز نهایی طرح کالابرگ الکترونیکی تحت عنوان فجرانه از دهه فجر آغاز شده و حداقل ۳ ماه ادامه دارد.

🔸 محمدرضا گودرزی تصریح کرد: شارژ اعتبار ۲۲۰ هزار تومانی مرحله اول طرح فجرانه ۱۷ بهمن ماه انجام شد و خانوارها تا ساعت ۲۴ روز ۱۶ اسفند برای استفاده از آن فرصت دارند، شارژ مرحله دوم نیز از ۱۸ اسفند طی دو روز انجام می‌شود و خانوارها برای خرید ۱۱ قلم کالا تا سقف تعیین شده، به ازای هر نفر ۲۲۰ هزار تومان اعتبار خرید دریافت می‌کنند و یک ماه فرصت دارند از آن استفاده کنند.

🔸وی افزود: قیمت روز سبد مشتمل بر ۱۱ قلم ۷۴۳,۷۵۰ تومان بوده که خانوار دهک‌های اول تا هفتم در صورت خرید بسته می‌بایست قیمت سال ۱۴۰۱ را به مبلغ ۵۲۳,۳۰۰ تومان از جیب خود پرداخت نماید و مابه‌التفاوت آن تا قیمت روز به مبلغ۲۲۰,۴۵۰ تومان از محل اعتبار جدید دولت تامین می‌گردد.

🔸گودرزی خاطرنشان کرد: بنا نیست حتما در یک بار خرید تمام ۱۱ قلم یا تمام اعتبار خریداری شود بلکه خانوارها می‌توانند تا سقف تعیین شده برای هر قلم کالا، به صورت جداگانه خرید کنند.

مرحله دوم طرح فجرانه کالابرگ الکترونیکی ۱۸ اسفندماه آغاز می‌شود- شارژ اعتبار ۲۲۰ هزار تومانی برای ۷ دهک یارانه‌بگیر 🔻‌استقبال ۸۶ درصدی از طرح فجرانه در استان مرکزی 🔸مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی روز چهارشنبه در نشست خبری ستاد کالابرگ الکترونیک استان با محوریت طرح فجرانه، اظهار کرد: هفت دهک یارانه‌بگیر مشمول طرح هستند و فاز نهایی طرح کالابرگ الکترونیکی تحت عنوان فجرانه از دهه فجر آغاز شده و حداقل ۳ ماه ادامه دارد. 🔸 محمدرضا گودرزی تصریح کرد: شارژ اعتبار ۲۲۰ هزار تومانی مرحله اول طرح فجرانه ۱۷ بهمن ماه انجام شد و خانوارها تا ساعت ۲۴ روز ۱۶ اسفند برای استفاده از آن فرصت دارند، شارژ مرحله دوم نیز از ۱۸ اسفند طی دو روز انجام می‌شود و خانوارها برای خرید ۱۱ قلم کالا تا سقف تعیین شده، به ازای هر نفر ۲۲۰ هزار تومان اعتبار خرید دریافت می‌کنند و یک ماه فرصت دارند از آن استفاده کنند. 🔸وی افزود: قیمت روز سبد مشتمل بر ۱۱ قلم ۷۴۳,۷۵۰ تومان بوده که خانوار دهک‌های اول تا هفتم در صورت خرید بسته می‌بایست قیمت سال ۱۴۰۱ را به مبلغ ۵۲۳,۳۰۰ تومان از جیب خود پرداخت نماید و مابه‌التفاوت آن تا قیمت روز به مبلغ۲۲۰,۴۵۰ تومان از محل اعتبار جدید دولت تامین می‌گردد. 🔸گودرزی خاطرنشان کرد: بنا نیست حتما در یک بار خرید تمام ۱۱ قلم یا تمام اعتبار خریداری شود بلکه خانوارها می‌توانند تا سقف تعیین شده برای هر قلم کالا، به صورت جداگانه خرید کنند.

مرحله دوم طرح فجرانه کالابرگ الکترونیکی ۱۸ اسفندماه آغاز می‌شود/ شارژ اعتبار ۲۲۰ هزار تومانی برای ۷ دهک یارانه‌بگیر 🔻‌استقبال ۸۶ درصدی از طرح فجرانه در استان مرکزی 🔸مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی روز چهارشنبه در نشست خبری ستاد کالابرگ الکترونیک استان با محوریت طرح فجرانه، اظهار کرد: هفت دهک یارانه‌بگیر مشمول طرح هستند و فاز نهایی طرح کالابرگ الکترونیکی تحت عنوان فجرانه از دهه فجر آغاز شده و حداقل ۳ ماه ادامه دارد. 🔸 محمدرضا گودرزی تصریح کرد: شارژ اعتبار ۲۲۰ هزار تومانی مرحله اول طرح فجرانه ۱۷ بهمن ماه انجام شد و خانوارها تا ساعت ۲۴ روز ۱۶ اسفند برای استفاده از آن فرصت دارند، شارژ مرحله دوم نیز از ۱۸ اسفند طی دو روز انجام می‌شود و خانوارها برای خرید ۱۱ قلم کالا تا سقف تعیین شده، به ازای هر نفر ۲۲۰ هزار تومان اعتبار خرید دریافت می‌کنند و یک ماه فرصت دارند از آن استفاده کنند. 🔸وی افزود: قیمت روز سبد مشتمل بر ۱۱ قلم ۷۴۳,۷۵۰ تومان بوده که خانوار دهک‌های اول تا هفتم در صورت خرید بسته می‌بایست قیمت سال ۱۴۰۱ را به مبلغ ۵۲۳,۳۰۰ تومان از جیب خود پرداخت نماید و مابه‌التفاوت آن تا قیمت روز به مبلغ۲۲۰,۴۵۰ تومان از محل اعتبار جدید دولت تامین می‌گردد. 🔸گودرزی خاطرنشان کرد: بنا نیست حتما در یک بار خرید تمام ۱۱ قلم یا تمام اعتبار خریداری شود بلکه خانوارها می‌توانند تا سقف تعیین شده برای هر قلم کالا، به صورت جداگانه خرید کنند.

۷ مارس ۲۰۲۴

.بازدید صنعتی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی:

🔹 میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی عصر روز سه شنبه از دو واحد تولیدی در شهر اراک بازدید نمود.

🔹 در این بازدید ها که مدیرکل صنعت،معدن تجارت استان مرکزی و مدیرکل دفتر اقتصادی استانداری مرکزی میرزاخانی را همراهی می نمودند دو واحد تولیدی لوازم و تجهیزات پزشکی و آیینه بهداشتی مورد بازدید قرار گرفتند.

🔹 میرزاخانی در بازدید از شرکت بهارطب امین تولید کننده تجهیزات پزشکی،تنفسی و بیهوشی بیمارستانی در جریان نحوه تولید محصولات این شرکت قرار گرفت.

🔹 شرکت بهار طب امین تولید کننده انواع مدار تنفسی ونتیلاتور،کاتتر مونت، ماسک اکسیژن غیر قابل تنفسی،ماسک نپولایزر محفظه دارویی در شهر اراک می باشد.

🔹 موضوع سرمایه در گردش واختصاص زمین جهت ایجاد طرح توسعه از مواردی بود که مدیرعامل شرکت در بازدید معاون استاندار مرکزی مطرح نمود.

🔹 در ادامه معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی از واحد تولید آیینه نسیم ماهان تولید کننده انواع آیینه های بهداشتی در شهر اراک بازدید نمود.

🔹 در این بازدید مدیرعامل شرکت ضمن تشریح نحوه تولید محصول در این شرکت به بیان مسائل و مشکلات پیش 
روی این صنعت پرداخت.
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

.بازدید صنعتی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی: 🔹 میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی عصر روز سه شنبه از دو واحد تولیدی در شهر اراک بازدید نمود. 🔹 در این بازدید ها که مدیرکل صنعت،معدن تجارت استان مرکزی و مدیرکل دفتر اقتصادی استانداری مرکزی میرزاخانی را همراهی می نمودند دو واحد تولیدی لوازم و تجهیزات پزشکی و آیینه بهداشتی مورد بازدید قرار گرفتند. 🔹 میرزاخانی در بازدید از شرکت بهارطب امین تولید کننده تجهیزات پزشکی،تنفسی و بیهوشی بیمارستانی در جریان نحوه تولید محصولات این شرکت قرار گرفت. 🔹 شرکت بهار طب امین تولید کننده انواع مدار تنفسی ونتیلاتور،کاتتر مونت، ماسک اکسیژن غیر قابل تنفسی،ماسک نپولایزر محفظه دارویی در شهر اراک می باشد. 🔹 موضوع سرمایه در گردش واختصاص زمین جهت ایجاد طرح توسعه از مواردی بود که مدیرعامل شرکت در بازدید معاون استاندار مرکزی مطرح نمود. 🔹 در ادامه معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی از واحد تولید آیینه نسیم ماهان تولید کننده انواع آیینه های بهداشتی در شهر اراک بازدید نمود. 🔹 در این بازدید مدیرعامل شرکت ضمن تشریح نحوه تولید محصول در این شرکت به بیان مسائل و مشکلات پیش روی این صنعت پرداخت. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

بازدید صنعتی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی: 🔹 میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی عصر روز سه شنبه از دو واحد تولیدی در شهر اراک بازدید نمود. 🔹 در این بازدید ها که مدیرکل صنعت،معدن تجارت استان مرکزی و مدیرکل دفتر اقتصادی استانداری مرکزی میرزاخانی را همراهی می نمودند دو واحد تولیدی لوازم و تجهیزات پزشکی و آیینه بهداشتی مورد بازدید قرار گرفتند. 🔹 میرزاخانی در بازدید از شرکت بهارطب امین تولید کننده تجهیزات پزشکی،تنفسی و بیهوشی بیمارستانی در جریان نحوه تولید محصولات این شرکت قرار گرفت. 🔹 شرکت بهار طب امین تولید کننده انواع مدار تنفسی ونتیلاتور،کاتتر مونت، ماسک اکسیژن غیر قابل تنفسی،ماسک نپولایزر محفظه دارویی در شهر اراک می باشد. 🔹 موضوع سرمایه در گردش واختصاص زمین جهت ایجاد طرح توسعه از مواردی بود که مدیرعامل شرکت در بازدید معاون استاندار مرکزی مطرح نمود. 🔹 در ادامه معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی از واحد تولید آیینه نسیم ماهان تولید کننده انواع آیینه های بهداشتی در شهر اراک بازدید نمود. 🔹 در این بازدید مدیرعامل شرکت ضمن تشریح نحوه تولید محصول در این شرکت به بیان مسائل و مشکلات پیش روی این صنعت پرداخت. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

۷ مارس ۲۰۲۴

.جزئیات طرح فجرانه کالابرگ به صورت شفاف برای مردم بیان شود

🔹جلسه ستاد استانی طرح کالابرگ الکترونیک با محوریت بررسی روند اجرایی طرح فجرانه در استان به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استاندار مرکزی، مدیران دستگاه‌های اجرایی و سایر اعضا برگزار شد.

🔸معاون استاندار مرکزی در این نشست بیان کرد: طرح فجرانه کالابرگ به صورت صحیح اطلاع‌رسانی نشده و برخی‌ تصور کردند تنها در دهه فجر قابلیت استفاده دارد، در حالی که این طرح سه ماهه است لذا جزئیات این طرح باید به صورت شفاف برای مردم بیان شود.

🔸حسن میرزاخانی افزود: یکی از مسائل مهم و ضروری کشور مسئله معیشت و حمایت از اقشار ضعیف جامعه است و سیاست دولت در این حوزه مسئله‌محوری نتیجه‌گرا است.

🔸وی گفت: در موضوع رفع مسائل طرح کالابرگ کلیه دستگاه‌ها و واحدهایی که به نوعی با این مسئله در ارتباط هستند، باید مسائل را شناسایی و جهت انعکاس به دستگاه‌های متولی در سطح ملی به استانداری اعلام کنند و رسانه‌ها هم در این خصوص با توجه به شناختی که از مسائل دارند در کنار دستگاه‌های اجرایی باشند.

🔸معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی گفت: استانداری مسائل را جمع‌بندی می‌کند و آن را به سمع نظر وزارت کشور و وزارت تعاون می‌رساند تا کمبود و کاستی‌های این طرح مرتفع شود.

🔸امیدی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی نیز اظهار داشت: یک‌هزار و ۹۱۸ میلیارد و ۳۴۰ میلیون ریال خرید مرحله اول طرح فجرانه از ۱۷ بهمن‌ماه تا روز ۱۴ اسفندماه در این استان انجام شد.

.جزئیات طرح فجرانه کالابرگ به صورت شفاف برای مردم بیان شود 🔹جلسه ستاد استانی طرح کالابرگ الکترونیک با محوریت بررسی روند اجرایی طرح فجرانه در استان به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استاندار مرکزی، مدیران دستگاه‌های اجرایی و سایر اعضا برگزار شد. 🔸معاون استاندار مرکزی در این نشست بیان کرد: طرح فجرانه کالابرگ به صورت صحیح اطلاع‌رسانی نشده و برخی‌ تصور کردند تنها در دهه فجر قابلیت استفاده دارد، در حالی که این طرح سه ماهه است لذا جزئیات این طرح باید به صورت شفاف برای مردم بیان شود. 🔸حسن میرزاخانی افزود: یکی از مسائل مهم و ضروری کشور مسئله معیشت و حمایت از اقشار ضعیف جامعه است و سیاست دولت در این حوزه مسئله‌محوری نتیجه‌گرا است. 🔸وی گفت: در موضوع رفع مسائل طرح کالابرگ کلیه دستگاه‌ها و واحدهایی که به نوعی با این مسئله در ارتباط هستند، باید مسائل را شناسایی و جهت انعکاس به دستگاه‌های متولی در سطح ملی به استانداری اعلام کنند و رسانه‌ها هم در این خصوص با توجه به شناختی که از مسائل دارند در کنار دستگاه‌های اجرایی باشند. 🔸معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی گفت: استانداری مسائل را جمع‌بندی می‌کند و آن را به سمع نظر وزارت کشور و وزارت تعاون می‌رساند تا کمبود و کاستی‌های این طرح مرتفع شود. 🔸امیدی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی نیز اظهار داشت: یک‌هزار و ۹۱۸ میلیارد و ۳۴۰ میلیون ریال خرید مرحله اول طرح فجرانه از ۱۷ بهمن‌ماه تا روز ۱۴ اسفندماه در این استان انجام شد.

جزئیات طرح فجرانه کالابرگ به صورت شفاف برای مردم بیان شود 🔹جلسه ستاد استانی طرح کالابرگ الکترونیک با محوریت بررسی روند اجرایی طرح فجرانه در استان به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استاندار مرکزی، مدیران دستگاه‌های اجرایی و سایر اعضا برگزار شد. 🔸معاون استاندار مرکزی در این نشست بیان کرد: طرح فجرانه کالابرگ به صورت صحیح اطلاع‌رسانی نشده و برخی‌ تصور کردند تنها در دهه فجر قابلیت استفاده دارد، در حالی که این طرح سه ماهه است لذا جزئیات این طرح باید به صورت شفاف برای مردم بیان شود. 🔸حسن میرزاخانی افزود: یکی از مسائل مهم و ضروری کشور مسئله معیشت و حمایت از اقشار ضعیف جامعه است و سیاست دولت در این حوزه مسئله‌محوری نتیجه‌گرا است. 🔸وی گفت: در موضوع رفع مسائل طرح کالابرگ کلیه دستگاه‌ها و واحدهایی که به نوعی با این مسئله در ارتباط هستند، باید مسائل را شناسایی و جهت انعکاس به دستگاه‌های متولی در سطح ملی به استانداری اعلام کنند و رسانه‌ها هم در این خصوص با توجه به شناختی که از مسائل دارند در کنار دستگاه‌های اجرایی باشند. 🔸معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی گفت: استانداری مسائل را جمع‌بندی می‌کند و آن را به سمع نظر وزارت کشور و وزارت تعاون می‌رساند تا کمبود و کاستی‌های این طرح مرتفع شود. 🔸امیدی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی نیز اظهار داشت: یک‌هزار و ۹۱۸ میلیارد و ۳۴۰ میلیون ریال خرید مرحله اول طرح فجرانه از ۱۷ بهمن‌ماه تا روز ۱۴ اسفندماه در این استان انجام شد.

۷ مارس ۲۰۲۴

.رشد 10 درصدی صادرات استان
هشتمین جلسه کارگروه توسعه صادرات استان به ریاست میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منطقه ای وبا حضور اعضای مربوطه برگزار شد.
در این جلسه ضمن بررسی عملکرد 11 ماهه صادرات استان ، شاهد رشد 10 درصدی آن نسبت به مورد مشابه سال قبل بودیم
 همچنین شرایط صادرات و واردات استان ونیز تمهیدات ارزی ورفع مشکلات واحدهای مربوطه مورد بررسی قرار گرفت ومقرر شد اتاق بازرگانی نقش پر رنگ تری در امر توسعه صادرات غیر نفتی داشته و به واحد های دارای مشکل در رفع تعهدات ارزی کمک کند.
در این جلسه تقویم نمایشگاه بین الملل اراک با ذکر ملاحظات لازم مورد بررسی و وتصویب قرار گرفت.
یکشنبه 13 اسفند ماه 1402

.رشد 10 درصدی صادرات استان هشتمین جلسه کارگروه توسعه صادرات استان به ریاست میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منطقه ای وبا حضور اعضای مربوطه برگزار شد. در این جلسه ضمن بررسی عملکرد 11 ماهه صادرات استان ، شاهد رشد 10 درصدی آن نسبت به مورد مشابه سال قبل بودیم همچنین شرایط صادرات و واردات استان ونیز تمهیدات ارزی ورفع مشکلات واحدهای مربوطه مورد بررسی قرار گرفت ومقرر شد اتاق بازرگانی نقش پر رنگ تری در امر توسعه صادرات غیر نفتی داشته و به واحد های دارای مشکل در رفع تعهدات ارزی کمک کند. در این جلسه تقویم نمایشگاه بین الملل اراک با ذکر ملاحظات لازم مورد بررسی و وتصویب قرار گرفت. یکشنبه 13 اسفند ماه 1402

رشد 10 درصدی صادرات استان هشتمین جلسه کارگروه توسعه صادرات استان به ریاست میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منطقه ای وبا حضور اعضای مربوطه برگزار شد. در این جلسه ضمن بررسی عملکرد 11 ماهه صادرات استان ، شاهد رشد 10 درصدی آن نسبت به مورد مشابه سال قبل بودیم همچنین شرایط صادرات و واردات استان ونیز تمهیدات ارزی ورفع مشکلات واحدهای مربوطه مورد بررسی قرار گرفت ومقرر شد اتاق بازرگانی نقش پر رنگ تری در امر توسعه صادرات غیر نفتی داشته و به واحد های دارای مشکل در رفع تعهدات ارزی کمک کند. در این جلسه تقویم نمایشگاه بین الملل اراک با ذکر ملاحظات لازم مورد بررسی و وتصویب قرار گرفت. یکشنبه 13 اسفند ماه 1402

۴ مارس ۲۰۲۴

0جلسه کارگروه تنظیم بازار استان به ریاست میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منطقه ای وبا حضور اعضا برگزار شد.
در این جلسه در خصوص نحوه برگزاری نمایشگاه اقتصاد مقاومتی ونیز چگونگی برگزاری نمایشگاه عرضه مستقیم کالا (بهاره)بحث وتبادل نظر شد.
همچنین مقرر شد تا تاریخ پانزدهم اسفند ماه دستگاه های مربوطه نسبت به استقرار اکیپ های ثابت بازرسی درمرکز شهر اراک اقدام وامکانات تجهیزات لازم رابراي تدارک رزمایش بازرسی ونظارت در روز سه شنبه یا چهارشنبه فراهم نمایند.
شنبه 1402-12-12

0جلسه کارگروه تنظیم بازار استان به ریاست میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منطقه ای وبا حضور اعضا برگزار شد. در این جلسه در خصوص نحوه برگزاری نمایشگاه اقتصاد مقاومتی ونیز چگونگی برگزاری نمایشگاه عرضه مستقیم کالا (بهاره)بحث وتبادل نظر شد. همچنین مقرر شد تا تاریخ پانزدهم اسفند ماه دستگاه های مربوطه نسبت به استقرار اکیپ های ثابت بازرسی درمرکز شهر اراک اقدام وامکانات تجهیزات لازم رابراي تدارک رزمایش بازرسی ونظارت در روز سه شنبه یا چهارشنبه فراهم نمایند. شنبه 1402-12-12

جلسه کارگروه تنظیم بازار استان به ریاست میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منطقه ای وبا حضور اعضا برگزار شد. در این جلسه در خصوص نحوه برگزاری نمایشگاه اقتصاد مقاومتی ونیز چگونگی برگزاری نمایشگاه عرضه مستقیم کالا (بهاره)بحث وتبادل نظر شد. همچنین مقرر شد تا تاریخ پانزدهم اسفند ماه دستگاه های مربوطه نسبت به استقرار اکیپ های ثابت بازرسی درمرکز شهر اراک اقدام وامکانات تجهیزات لازم رابراي تدارک رزمایش بازرسی ونظارت در روز سه شنبه یا چهارشنبه فراهم نمایند. شنبه 1402/12/12

۳ مارس ۲۰۲۴

.جلسه ستاد تسهیل ورفع موانع تولید شهرستان زرندیه-با حضور دبیر ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید 

🔹به ریاست استاندار مرکزی و با حضور دبیر ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید، معاون هماهنگی تمور اقتصادی استانداری مرکزی،مدیرکل صنعت،معدن وتجارت استان مرکزی، جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان زرندیه برگزار شد.
🔹در این نشست دکتر آقا علیخانی برگزاری جلسات ستاد تسهیل را در رفع موانع تولید تاثیر گذار دانست و گفت: استان مرکزی به عنوان یکی از استان‌های موفق در برگزاری نشست های ستاد تسهیل و رفع موانع تولید عمل نموده است که این روند باعث برگشت تعداد زیادی از واحدهای نیمه تعطیل تولیدی به چرخه تولید گردیده است.
🔹وی افزود: مصوبات ستاد تسهیل ملی قانونی و اجرای آن از سوی دستگاه های مرتبط لازم الاجراء می باشد.و دستگاه های نظارتی در این زمینه حمایت های ویژه ای را از مصوبات ستاد تسهیل داشته اند.
🔹در این جلسه مسائل و مشکلات تعدادی از واحدهای تولیدی شهرستان زرندیه مطرح گردید و پس از استماع نظرات کارشناسی دستگاه های مرتبط تصمیماتی در جهت رفع این موانع و مشکلات اخذ گردید.
🔹نحوه محاسبه مواد اولیه در بورس کالا،نحوه محاسبه هزینه های گاز بهاء، عدم تملک اراضی مجاور واحد تولیدی در شهرک صنعتی، تخصیص ارز جهت واردات ماشین آلات تولیدی، مشکلات انتقال سند مالکیت از مسائلی بود که از سوی واحدهای تولیدی شهرستان زرندیه طرح شد.

📅 یکشنبه ۸ بهمن ۱۴۰۲

.جلسه ستاد تسهیل ورفع موانع تولید شهرستان زرندیه-با حضور دبیر ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید 🔹به ریاست استاندار مرکزی و با حضور دبیر ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید، معاون هماهنگی تمور اقتصادی استانداری مرکزی،مدیرکل صنعت،معدن وتجارت استان مرکزی، جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان زرندیه برگزار شد. 🔹در این نشست دکتر آقا علیخانی برگزاری جلسات ستاد تسهیل را در رفع موانع تولید تاثیر گذار دانست و گفت: استان مرکزی به عنوان یکی از استان‌های موفق در برگزاری نشست های ستاد تسهیل و رفع موانع تولید عمل نموده است که این روند باعث برگشت تعداد زیادی از واحدهای نیمه تعطیل تولیدی به چرخه تولید گردیده است. 🔹وی افزود: مصوبات ستاد تسهیل ملی قانونی و اجرای آن از سوی دستگاه های مرتبط لازم الاجراء می باشد.و دستگاه های نظارتی در این زمینه حمایت های ویژه ای را از مصوبات ستاد تسهیل داشته اند. 🔹در این جلسه مسائل و مشکلات تعدادی از واحدهای تولیدی شهرستان زرندیه مطرح گردید و پس از استماع نظرات کارشناسی دستگاه های مرتبط تصمیماتی در جهت رفع این موانع و مشکلات اخذ گردید. 🔹نحوه محاسبه مواد اولیه در بورس کالا،نحوه محاسبه هزینه های گاز بهاء، عدم تملک اراضی مجاور واحد تولیدی در شهرک صنعتی، تخصیص ارز جهت واردات ماشین آلات تولیدی، مشکلات انتقال سند مالکیت از مسائلی بود که از سوی واحدهای تولیدی شهرستان زرندیه طرح شد. 📅 یکشنبه ۸ بهمن ۱۴۰۲

جلسه ستاد تسهیل ورفع موانع تولید شهرستان زرندیه/با حضور دبیر ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید 🔹به ریاست استاندار مرکزی و با حضور دبیر ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید، معاون هماهنگی تمور اقتصادی استانداری مرکزی،مدیرکل صنعت،معدن وتجارت استان مرکزی، جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان زرندیه برگزار شد. 🔹در این نشست دکتر آقا علیخانی برگزاری جلسات ستاد تسهیل را در رفع موانع تولید تاثیر گذار دانست و گفت: استان مرکزی به عنوان یکی از استان‌های موفق در برگزاری نشست های ستاد تسهیل و رفع موانع تولید عمل نموده است که این روند باعث برگشت تعداد زیادی از واحدهای نیمه تعطیل تولیدی به چرخه تولید گردیده است. 🔹وی افزود: مصوبات ستاد تسهیل ملی قانونی و اجرای آن از سوی دستگاه های مرتبط لازم الاجراء می باشد.و دستگاه های نظارتی در این زمینه حمایت های ویژه ای را از مصوبات ستاد تسهیل داشته اند. 🔹در این جلسه مسائل و مشکلات تعدادی از واحدهای تولیدی شهرستان زرندیه مطرح گردید و پس از استماع نظرات کارشناسی دستگاه های مرتبط تصمیماتی در جهت رفع این موانع و مشکلات اخذ گردید. 🔹نحوه محاسبه مواد اولیه در بورس کالا،نحوه محاسبه هزینه های گاز بهاء، عدم تملک اراضی مجاور واحد تولیدی در شهرک صنعتی، تخصیص ارز جهت واردات ماشین آلات تولیدی، مشکلات انتقال سند مالکیت از مسائلی بود که از سوی واحدهای تولیدی شهرستان زرندیه طرح شد. 📅 یکشنبه ۸ بهمن ۱۴۰۲

۲۹ ژانویه ۲۰۲۴

.جلسه کارگروه گندم، آرد و نان استان به ریاست میرزاخانی معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی وبا حضوراعضای کارگروه برگزار و مسائل و مشکلات و مرور مصوبات قبل، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. 
در این جلسه مقرر گردید طرح شناورسازی سهمیه گندم تحویلی به کارخانجات آرد به منظور رقابت در تولیدآرد با کیفیت به 30 درصد افزایش یابد. کلیه خبازان موظف به نصب بنر در داخل نانوایی و پلاک روز های تعطیل در پشت درب نانوایی شده اند و کیفیت ارد کارخانجات و میزان مصرف نمک و جوش شیرین در نانوایی ها توسط دانشگاه علوم پزشکی و اداره استاندارد به صورت ماهانه مورد رصد و پایش قرار گیرد با متخلفین برخورد گردد.

.جلسه کارگروه گندم، آرد و نان استان به ریاست میرزاخانی معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی وبا حضوراعضای کارگروه برگزار و مسائل و مشکلات و مرور مصوبات قبل، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. در این جلسه مقرر گردید طرح شناورسازی سهمیه گندم تحویلی به کارخانجات آرد به منظور رقابت در تولیدآرد با کیفیت به 30 درصد افزایش یابد. کلیه خبازان موظف به نصب بنر در داخل نانوایی و پلاک روز های تعطیل در پشت درب نانوایی شده اند و کیفیت ارد کارخانجات و میزان مصرف نمک و جوش شیرین در نانوایی ها توسط دانشگاه علوم پزشکی و اداره استاندارد به صورت ماهانه مورد رصد و پایش قرار گیرد با متخلفین برخورد گردد.

جلسه کارگروه گندم، آرد و نان استان به ریاست میرزاخانی معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی وبا حضوراعضای کارگروه برگزار و مسائل و مشکلات و مرور مصوبات قبل، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. در این جلسه مقرر گردید طرح شناورسازی سهمیه گندم تحویلی به کارخانجات آرد به منظور رقابت در تولیدآرد با کیفیت به 30 درصد افزایش یابد. کلیه خبازان موظف به نصب بنر در داخل نانوایی و پلاک روز های تعطیل در پشت درب نانوایی شده اند و کیفیت ارد کارخانجات و میزان مصرف نمک و جوش شیرین در نانوایی ها توسط دانشگاه علوم پزشکی و اداره استاندارد به صورت ماهانه مورد رصد و پایش قرار گیرد با متخلفین برخورد گردد.

۲۰ ژانویه ۲۰۲۴

.جلسه کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار استان با موضوع بررسی شرایط قیمت وتوزیع گوشت قرمز در استان به ریاست میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منطقه ای برگزار شد.
در این جلسه مقرر گردید گوشت قرمز با قیمت کارشناسی شده وبا قیمت مصوب،با فاکتور با قیمت ۵ درصد سود خرده فروشی عرضه گردد.
همچنین هماهنگی های لازم با شهرداری جهت مدیریت کشتارگاهها توسط فرمانداری شهرستان صورت گیرد.
در پایان مقرر شد با متخلفین در عرضه گوشت برخورد قانونی صورت گیرد.

.جلسه کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار استان با موضوع بررسی شرایط قیمت وتوزیع گوشت قرمز در استان به ریاست میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منطقه ای برگزار شد. در این جلسه مقرر گردید گوشت قرمز با قیمت کارشناسی شده وبا قیمت مصوب،با فاکتور با قیمت ۵ درصد سود خرده فروشی عرضه گردد. همچنین هماهنگی های لازم با شهرداری جهت مدیریت کشتارگاهها توسط فرمانداری شهرستان صورت گیرد. در پایان مقرر شد با متخلفین در عرضه گوشت برخورد قانونی صورت گیرد.

جلسه کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار استان با موضوع بررسی شرایط قیمت وتوزیع گوشت قرمز در استان به ریاست میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منطقه ای برگزار شد. در این جلسه مقرر گردید گوشت قرمز با قیمت کارشناسی شده وبا قیمت مصوب،با فاکتور با قیمت ۵ درصد سود خرده فروشی عرضه گردد. همچنین هماهنگی های لازم با شهرداری جهت مدیریت کشتارگاهها توسط فرمانداری شهرستان صورت گیرد. در پایان مقرر شد با متخلفین در عرضه گوشت برخورد قانونی صورت گیرد.

۲۰ ژانویه ۲۰۲۴

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 13