اخبار دفتر هماهنگی امور اقتصادی
جلسه کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار

نشست مشترک کمیته های اقدام مشترک تنظیم بازار ملی و استانی  به ریاست کوشش تبار معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور و با حضور میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری و گودرزی سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی و معاونین اقتصادی استانداریهای سراسر کشور و مدیران مربوطه به صورت ویدئو کنفرانس برگزار گردید.


سه شنبه ۳ اردیبهشت 1401

جلسه کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار نشست مشترک کمیته های اقدام مشترک تنظیم بازار ملی و استانی به ریاست کوشش تبار معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور و با حضور میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری و گودرزی سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی و معاونین اقتصادی استانداریهای سراسر کشور و مدیران مربوطه به صورت ویدئو کنفرانس برگزار گردید. سه شنبه ۳ اردیبهشت 1401

جلسه کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار نشست مشترک کمیته های اقدام مشترک تنظیم بازار ملی و استانی به ریاست کوشش تبار معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور و با حضور میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری و گودرزی سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی و معاونین اقتصادی استانداریهای سراسر کشور و مدیران مربوطه به صورت ویدئو کنفرانس برگزار گردید. سه شنبه ۳ اردیبهشت 1401

۳ روز پیش ادامه مطلب
جلسه هماهنگی افتتاحیه رسمی کارخانه نو آوری آفتاب( کارنا) .

جلسه هماهنگی افتتاحیه رسمی کارخانه نو آوری آفتاب( کارنا) .

جلسه هماهنگی افتتاحیه رسمی کارخانه نو آوری آفتاب( کارنا) به ریاست میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای و با حضور سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی و مدیران مربوطه برگزار گردید سه شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۱

۲۴ مه ۲۰۲۲

جلسه کارگروه رصد و پایش گندم، آرد و نان .

جلسه کارگروه رصد و پایش گندم، آرد و نان .

جلسه کارگروه رصد و پایش گندم، آرد و نان به ریاست میرزاخانی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای و با حضور گودرزی سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی و مدیران مربوطه برگزار گردید. شنبه 31 اردیبهشت 1401

۲۱ مه ۲۰۲۲

جلسه بررسی مشکلات بیمارستان سینا با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی و مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال0

جلسه بررسی مشکلات بیمارستان سینا با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی و مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال0

جلسه بررسی مشکلات بیمارستان سینا با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی و مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال پنجشنبه 29 اردیبهشت 1401

۱۹ مه ۲۰۲۲

جلسه ی کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار

جلسه ی کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار

جلسه کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار نشست مشترک کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار ملی و استانی با دستورکار "بررسی مشکلات استانها برای اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه" به ریاست کوشش تبار معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور و با حضور میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری و گودرزی سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی و مدیران مربوطه به صورت ویدئو کنفرانس برگزار گردید. دوشنبه 26 اردیبهشت 1401

۱۷ مه ۲۰۲۲

جلسه کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار .

جلسه کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار .

جلسه کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار با دستور کار " طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها" به ریاست حسن میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی و با حضور کوشش تبار معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور، گودرزی سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی و معاونین هماهنگی امور اقتصادی استانداری های سراسر کشور به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد. چهارشنبه 22 اردیبهشت 1401

۱۲ مه ۲۰۲۲

جلسه کمیته مدیریت مصرف برق.

جلسه کمیته مدیریت مصرف برق.

جلسه کمیته مدیریت مصرف برق جلسه کمیته مدیریت مصرف برق، به منظور "بررسی شرایط تامین و مصرف برق و نحوه عملکرد کمیته مدیریت مصرف برق" به ریاست سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و با حضور سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی و مدیران مربوطه برگزار گردید. یکشنبه 18 اردیبهشت 1401

۸ مه ۲۰۲۲

نشست کمیته های اقدام تنظیم بازار .

نشست کمیته های اقدام تنظیم بازار .

نشست کمیته های اقدام تنظیم بازار به منظور " بررسی وضعیت آرد صنف و صنعت و تامین روغن و سایر کالاهای اساسی با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور ، معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی ، معاون وزیر و مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران و سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری و سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی و مدیران مربوطه به صورت ویدئو کنفرانس برگزار گردید. یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

۱ مه ۲۰۲۲

جلسه کارگروه خرید غلات استان.

جلسه کارگروه خرید غلات استان.

جلسه کارگروه خرید غلات استان به ریاست سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و با حضور سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی و مدیران مربوطه برگزار گردید. شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

۱ مه ۲۰۲۲

جلسه، کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان.

جلسه، کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان.

جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان ، به منظور رسیدگی به مشکلات واحدهای صنعتی به ریاست میرزاخانی، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و با حضور سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی و مدیران مربوطه برگزار گردید. شنبه 10 اردیبهشت 1401

۳۰ آوریل ۲۰۲۲

جلسه ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان به ریاست سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و با حضور سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی و مدیران مربوطه برگزار گردید.

جلسه ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان به ریاست سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و با حضور سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی و مدیران مربوطه برگزار گردید.

جلسه ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان به ریاست سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و با حضور سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی و مدیران مربوطه برگزار گردید.

۲۱ آوریل ۲۰۲۲

جلسه کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار استان به ریاست سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری و با حضور سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی و مدیران دستگاه های اجرایی با موضوع "تنظیم بازار و تامین و توزیع کالاهای اساسی "برگزار گردید.

جلسه کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار استان به ریاست سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری و با حضور سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی و مدیران دستگاه های اجرایی با موضوع "تنظیم بازار و تامین و توزیع کالاهای اساسی "برگزار گردید.

جلسه کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار استان به ریاست سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری و با حضور سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی و مدیران دستگاه های اجرایی با موضوع تنظیم بازار و تامین و توزیع کالاهای اساسی برگزار گردید.

۱۹ آوریل ۲۰۲۲

جلسه "بررسی ابعاد مختلف موضوع افزایش قیمت گندم صنف و صنعت "به ریاست سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و با حضور سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی و مدیران مربوطه برگزار گردید.

جلسه "بررسی ابعاد مختلف موضوع افزایش قیمت گندم صنف و صنعت "به ریاست سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و با حضور سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی و مدیران مربوطه برگزار گردید.

جلسه بررسی ابعاد مختلف موضوع افزایش قیمت گندم صنف و صنعت به ریاست سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و با حضور سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی و مدیران مربوطه برگزار گردید.

۱۸ آوریل ۲۰۲۲

نشست مدیران، حوزه اقتصادی استانداری با سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی

نشست مدیران، حوزه اقتصادی استانداری با سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی

نشست مدیران حوزه اقتصادی استانداری با سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی

۱۷ آوریل ۲۰۲۲

جلسه بررسی مشکلات شرکت موهیکو

جلسه بررسی مشکلات شرکت موهیکو

جلسه بررسی مشکلات شرکت موهیکو

۱۶ آوریل ۲۰۲۲

هماهنگی پیرامون مصوبات پنجاه و نهمین شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی پیرامون ایجاد بورس کالای آلومینیوم در اراک برای حمایت از بنگاه های اقتصادی و واحدهای صنعتی زنجیره تولید و رفع موانع و مشکلات

هماهنگی پیرامون مصوبات پنجاه و نهمین شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی پیرامون ایجاد بورس کالای آلومینیوم در اراک برای حمایت از بنگاه های اقتصادی و واحدهای صنعتی زنجیره تولید و رفع موانع و مشکلات

هماهنگی پیرامون مصوبات پنجاه و نهمین شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

۱۳ آوریل ۲۰۲۲

  • 1
  • 2
  • 3