اخبار دفتر هماهنگی امور اقتصادی
شدید نظارت بر بازار گوشت قرمز ومرغ

🔹جلسه کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار استان مرکزی به ریاست میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استاندار و با حضور اعضای مرتبط برگزار گردید.

شنبه ۱۴۰۲-۰۷-۰۱

شدید نظارت بر بازار گوشت قرمز ومرغ 🔹جلسه کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار استان مرکزی به ریاست میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استاندار و با حضور اعضای مرتبط برگزار گردید. شنبه ۱۴۰۲-۰۷-۰۱

🔍تشدید نظارت بر بازار گوشت قرمز ومرغ 🔹جلسه کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار استان مرکزی به ریاست میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استاندار و با حضور اعضای مرتبط برگزار گردید. شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۰۱

۳ روز پیش ادامه مطلب
نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان مرکزی به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استانداری مرکزی، جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی، شبکه بانکی و واحد‌های تولیدی برگزار شد.

میرزاخانی، معاون استاندار:
🔸در این نشست مسائل تعدادی از تولیدکنندگان استان مورد بررسی قرار گرفت و تصمیماتی در راستای امهال تسهیلات، تقسیط بدهی‌های مالیاتی و بیمه‌ای به منظور رفع موانع تولید اتخاذ شد.

پنج شنبه ۳۰ شهریورماه ۱۴۰۲

نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان مرکزی به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استانداری مرکزی، جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی، شبکه بانکی و واحد‌های تولیدی برگزار شد. میرزاخانی، معاون استاندار: 🔸در این نشست مسائل تعدادی از تولیدکنندگان استان مورد بررسی قرار گرفت و تصمیماتی در راستای امهال تسهیلات، تقسیط بدهی‌های مالیاتی و بیمه‌ای به منظور رفع موانع تولید اتخاذ شد. پنج شنبه ۳۰ شهریورماه ۱۴۰۲

🔹نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان مرکزی به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استانداری مرکزی، جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی، شبکه بانکی و واحد‌های تولیدی برگزار شد. میرزاخانی، معاون استاندار: 🔸در این نشست مسائل تعدادی از تولیدکنندگان استان مورد بررسی قرار گرفت و تصمیماتی در راستای امهال تسهیلات، تقسیط بدهی‌های مالیاتی و بیمه‌ای به منظور رفع موانع تولید اتخاذ شد. پنج شنبه ۳۰ شهریورماه ۱۴۰۲

۲۲ سپتامبر ۲۰۲۳

.نظارت برعرضه وقیمت محصولات بازار ایام ابتدای مهر ماه با جدیت بیشتر صورت پذیرد.
جلسه کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار استان به ریاست میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منطقه ای وبا حضور اعضای مرتبط برگزار گردید.
در این جلسه آخرین شرایط مرتبط با نظارت بر بازار ایام ابتدای مهر ماه همزمان با بازگشایی مدارس اعم از کیف ،کفش،لوازم تحریر ،پوشاک وسرویس مدارس مورد بررسی قرار گرفت ومقرر شدبا محوریت تعزیرات حکومتی استان ومشارکت اداره کل صمت واتاق اصناف نظارت بر عرضه محصولات مرتبط با جدیت تمام صورت گیرد.
همچنین آخرین شرایط عرضه گوشت قرمز ومرغ در بازار از نظر حجم وقیمت آن مورد بررسی قرار گرفت ومقرر شد بانگاه به منافع عموم مردم ومصرف کننده قیمت ها موردتجدید نظر قرار گرفته ونظارت لازم صورت گیرد واز ورود گوشت مرغ درصورت تعدیل قیمت به نفع مصرف کننده ممانعت بعمل نیاید.
چهار شنبه ۱۴۰۲-۰۶-۲۹

.نظارت برعرضه وقیمت محصولات بازار ایام ابتدای مهر ماه با جدیت بیشتر صورت پذیرد. جلسه کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار استان به ریاست میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منطقه ای وبا حضور اعضای مرتبط برگزار گردید. در این جلسه آخرین شرایط مرتبط با نظارت بر بازار ایام ابتدای مهر ماه همزمان با بازگشایی مدارس اعم از کیف ،کفش،لوازم تحریر ،پوشاک وسرویس مدارس مورد بررسی قرار گرفت ومقرر شدبا محوریت تعزیرات حکومتی استان ومشارکت اداره کل صمت واتاق اصناف نظارت بر عرضه محصولات مرتبط با جدیت تمام صورت گیرد. همچنین آخرین شرایط عرضه گوشت قرمز ومرغ در بازار از نظر حجم وقیمت آن مورد بررسی قرار گرفت ومقرر شد بانگاه به منافع عموم مردم ومصرف کننده قیمت ها موردتجدید نظر قرار گرفته ونظارت لازم صورت گیرد واز ورود گوشت مرغ درصورت تعدیل قیمت به نفع مصرف کننده ممانعت بعمل نیاید. چهار شنبه ۱۴۰۲-۰۶-۲۹

نظارت برعرضه وقیمت محصولات بازار ایام ابتدای مهر ماه با جدیت بیشتر صورت پذیرد. جلسه کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار استان به ریاست میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منطقه ای وبا حضور اعضای مرتبط برگزار گردید. در این جلسه آخرین شرایط مرتبط با نظارت بر بازار ایام ابتدای مهر ماه همزمان با بازگشایی مدارس اعم از کیف ،کفش،لوازم تحریر ،پوشاک وسرویس مدارس مورد بررسی قرار گرفت ومقرر شدبا محوریت تعزیرات حکومتی استان ومشارکت اداره کل صمت واتاق اصناف نظارت بر عرضه محصولات مرتبط با جدیت تمام صورت گیرد. همچنین آخرین شرایط عرضه گوشت قرمز ومرغ در بازار از نظر حجم وقیمت آن مورد بررسی قرار گرفت ومقرر شد بانگاه به منافع عموم مردم ومصرف کننده قیمت ها موردتجدید نظر قرار گرفته ونظارت لازم صورت گیرد واز ورود گوشت مرغ درصورت تعدیل قیمت به نفع مصرف کننده ممانعت بعمل نیاید. چهار شنبه ۱۴۰۲/۰۶/۲۹

۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳

گزینه نان کنجددار از کارتخوان نانوایی‌های استان مرکزی حذف شد

گزینه نان کنجددار از کارتخوان نانوایی‌های استان مرکزی حذف شد

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی گفت: گزینه نان کنجددار از کارتخوان نانوایی‌های استان مرکزی حذف شد.

۱۹ سپتامبر ۲۰۲۳

استفاده حداکثری از حضور وزیر امور اقتصادی ودارایی به استان مرکزی
در نشستی که به ریاست میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منطقه ای برگزار شد ،دستور کارهای جلسه شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی که قرار است با حضور وزیر امور اقتصادی وداریی برگزار شود مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین نظرات وپیشنهادات اعضاء به منظور برون رفت از مشکلات این حوزه مورد بحث وتبادل نظر قرار گرفت وتصمیماتی در این خصوص اتخاذ گردید.
🗓چهارشنبه یکم شهریور 1402

استفاده حداکثری از حضور وزیر امور اقتصادی ودارایی به استان مرکزی در نشستی که به ریاست میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منطقه ای برگزار شد ،دستور کارهای جلسه شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی که قرار است با حضور وزیر امور اقتصادی وداریی برگزار شود مورد بررسی قرار گرفت. همچنین نظرات وپیشنهادات اعضاء به منظور برون رفت از مشکلات این حوزه مورد بحث وتبادل نظر قرار گرفت وتصمیماتی در این خصوص اتخاذ گردید. 🗓چهارشنبه یکم شهریور 1402

استفاده حد اکثری از حضور وزیر امور اقتصادی ودارایی به استان مرکزی در نشستی که به ریاست میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منطقه ای برگزار شد ،دستور کارهای جلسه شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی که قرار است با حضور وزیر امور اقتصادی وداریی برگزار شود مورد بررسی قرار گرفت. همچنین نظرات وپیشنهادات اعضاء به منظور برون رفت از مشکلات این حوزه مورد بحث وتبادل نظر قرار گرفت وتصمیماتی در این خصوص اتخاذ گردید. 🗓چهارشنبه یکم شهریور ۱۴

۲۶ اوت ۲۰۲۳

نحوه توزیع آرد ونان مورد نیاز مواکب اربعین مورد بررسی قرار گرفت.
جلسه کارگروه گندم،آرد ونان استان به ریاست گودرزی مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری وبا حضور دیگر اعضاء برگزار شد.
در این جلسه پیرامون نحوه بازرسی ورسیدگی به تخلفات نانواییها توسط سازمان جهاد کشتورزی استان،نحوه توزیع آرد ونان مورو نیاز مواکب اربعین، 
نحوه شناور سازی گندم کارخانجات آرد استان ونظارت بر محصولات تولیدی از آرد ،توسط دانشگاه علوم پزشکی استان
مورد بحث وبررسی قرار گرفت وتصمیماتی اتخاذ گردید.
دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۴۰۲

نحوه توزیع آرد ونان مورد نیاز مواکب اربعین مورد بررسی قرار گرفت. جلسه کارگروه گندم،آرد ونان استان به ریاست گودرزی مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری وبا حضور دیگر اعضاء برگزار شد. در این جلسه پیرامون نحوه بازرسی ورسیدگی به تخلفات نانواییها توسط سازمان جهاد کشتورزی استان،نحوه توزیع آرد ونان مورو نیاز مواکب اربعین، نحوه شناور سازی گندم کارخانجات آرد استان ونظارت بر محصولات تولیدی از آرد ،توسط دانشگاه علوم پزشکی استان مورد بحث وبررسی قرار گرفت وتصمیماتی اتخاذ گردید. دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۴۰۲

●نحوه توزیع آرد ونان مورد نیاز مواکب اربعین مورد بررسی قرار گرفت. جلسه کارگروه گندم،آرد ونان استان به ریاست گودرزی مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری وبا حضور دیگر اعضاء برگزار شد. در این جلسه پیرامون نحوه بازرسی ورسیدگی به تخلفات نانواییها توسط سازمان جهاد کشتورزی استان،نحوه توزیع آرد ونان مورو نیاز مواکب اربعین، نحوه شناور سازی گندم کارخانجات آرد استان ونظارت بر محصولات تولیدی از آرد ،توسط دانشگاه علوم پزشکی استان مورد بحث وبررسی قرار گرفت وتصمیماتی اتخاذ گردید. دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۴۰۲

۲۱ اوت ۲۰۲۳

جلسه .ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان مرکزی به ریاست میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استاندار، مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی، مدیرکل صنعت،معدن وتجارت استان مرکزی و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی، شبکه بانکی و تولیدکنندگان برگزار شد.

در این نشست مسائل تعدادی از واحد تولیدی استان مورد بررسی قرار گرفت و تصمیماتی در راستای امهال تسهیلات، تقسیط بدهی‌های مالیاتی و تأمین اجتماعی به منظور رفع موانع تولید اتخاذ شد.

📅 چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۲

جلسه .ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان مرکزی به ریاست میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استاندار، مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی، مدیرکل صنعت،معدن وتجارت استان مرکزی و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی، شبکه بانکی و تولیدکنندگان برگزار شد. در این نشست مسائل تعدادی از واحد تولیدی استان مورد بررسی قرار گرفت و تصمیماتی در راستای امهال تسهیلات، تقسیط بدهی‌های مالیاتی و تأمین اجتماعی به منظور رفع موانع تولید اتخاذ شد. 📅 چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۲

جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان مرکزی به ریاست میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استاندار، مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی، مدیرکل صنعت،معدن وتجارت استان مرکزی و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی، شبکه بانکی و تولیدکنندگان برگزار شد. در این نشست مسائل تعدادی از واحد تولیدی استان مورد بررسی قرار گرفت و تصمیماتی در راستای امهال تسهیلات، تقسیط بدهی‌های مالیاتی و تأمین اجتماعی به منظور رفع موانع تولید اتخاذ شد. 📅 چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۲

۱۰ اوت ۲۰۲۳

حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منطقه ای استانداری مرکزی و مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و هیات همراه در محل شهرک صنعتی خمین:
  در این سفرضمن بازدید از شرکت ویستا اعتماد ایرانیان تولید کننده انواع ظروف چینی ، طی جلسه ای مسائل و مشکلات این شرکت را نیز بررسی شد . 
هم چنین در این جلسه در خصوص مسائل و مشکلات شهرک صنعتی خمین از جمله مشکلات زیر ساختی و تاسیساتی شهرک ، مشکلات آب شهرک و لزوم تسریع در انتقال سهمیه آب شهرک از خط انتقال کوچری ، نظافت و نگهداری شهرک و... نیز بحث و تبادل نظر و تصمیماتی اتخاذ گردید .
سه شنبه ۱۴۰۲-۰۵-۱۷

حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منطقه ای استانداری مرکزی و مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و هیات همراه در محل شهرک صنعتی خمین: در این سفرضمن بازدید از شرکت ویستا اعتماد ایرانیان تولید کننده انواع ظروف چینی ، طی جلسه ای مسائل و مشکلات این شرکت را نیز بررسی شد . هم چنین در این جلسه در خصوص مسائل و مشکلات شهرک صنعتی خمین از جمله مشکلات زیر ساختی و تاسیساتی شهرک ، مشکلات آب شهرک و لزوم تسریع در انتقال سهمیه آب شهرک از خط انتقال کوچری ، نظافت و نگهداری شهرک و... نیز بحث و تبادل نظر و تصمیماتی اتخاذ گردید . سه شنبه ۱۴۰۲-۰۵-۱۷

حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منطقه ای استانداری مرکزی و هیات همراه در محل شهرک صنعتی خمین: در این سفرضمن بازدید از شرکت ویستا اعتماد ایرانیان تولید کننده انواع ظروف چینی ، طی جلسه ای مسائل و مشکلات این شرکت را نیز بررسی شد . هم چنین در این جلسه در خصوص مسائل و مشکلات شهرک صنعتی خمین از جمله مشکلات زیر ساختی و تاسیساتی شهرک ، مشکلات آب شهرک و لزوم تسریع در انتقال سهمیه آب شهرک از خط انتقال کوچری ، نظافت و نگهداری شهرک و... نیز بحث و تبادل نظر و تصمیماتی اتخاذ گردید . سه شنبه ۱۴۰۲/۰۵/۱۷

۹ اوت ۲۰۲۳

حضورمیرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منطقه ای استاندار مرکزی در شهرستان خمین
 در این سفر بازدید از شهرک صنعتی شهدای قورچی باشی و بررسی مشکلات واحدهای صنعتی این شهرک صورت پذیرفت.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی و هیات همراه با حضور در محل شهر صنعتی شهدای قورچی باشی از واحد تولید ایزوگام مستقر در این شهرک نیز بازدید کردند و طی جلسه ای در همین شرکت مسائل و مشکلات این شرکت از جمله مشکلات تامین قیر و بروز رسانی دستگاه ها جهت تولید قیر ، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش و... را نیز بررسی کردند . 
همچنین در این جلسه در خصوص مسائل و مشکلات شهرک صنعتی شهدای قورچی باشی از جمله آب و برق ، مشکلات زیر ساختی ، بالابودن قیمت زمین در شهرک و... نیز بحث و تبادل نظر وتصمیماتی اتخاذ گردید .
سه شنبه ۱۴۰۲-۰۵-۱۷

حضورمیرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منطقه ای استاندار مرکزی در شهرستان خمین در این سفر بازدید از شهرک صنعتی شهدای قورچی باشی و بررسی مشکلات واحدهای صنعتی این شهرک صورت پذیرفت. معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی و هیات همراه با حضور در محل شهر صنعتی شهدای قورچی باشی از واحد تولید ایزوگام مستقر در این شهرک نیز بازدید کردند و طی جلسه ای در همین شرکت مسائل و مشکلات این شرکت از جمله مشکلات تامین قیر و بروز رسانی دستگاه ها جهت تولید قیر ، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش و... را نیز بررسی کردند . همچنین در این جلسه در خصوص مسائل و مشکلات شهرک صنعتی شهدای قورچی باشی از جمله آب و برق ، مشکلات زیر ساختی ، بالابودن قیمت زمین در شهرک و... نیز بحث و تبادل نظر وتصمیماتی اتخاذ گردید . سه شنبه ۱۴۰۲-۰۵-۱۷

حضورمیرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منطقه ای استانداری مرکزی در شهرستان خمین در این سفر بازدید از شهرک صنعتی شهدای قورچی باشی و بررسی مشکلات واحدهای صنعتی این شهرک صورت پذیرفت. معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی و هیات همراه با حضور در محل شهر صنعتی شهدای قورچی باشی از واحد تولید ایزوگام مستقر در این شهرک نیز بازدید کردند و طی جلسه ای در همین شرکت مسائل و مشکلات این شرکت از جمله مشکلات تامین قیر و بروز رسانی دستگاه ها جهت تولید قیر ، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش و... را نیز بررسی کردند . همچنین در این جلسه در خصوص مسائل و مشکلات شهرک صنعتی شهدای قورچی باشی از جمله آب و برق ، مشکلات زیر ساختی ، بالابودن قیمت زمین در شهرک و... نیز بحث و تبادل نظر وتصمیماتی اتخاذ گردید . سه شنبه ۱۴۰۲/۰۵/۱۷

۹ اوت ۲۰۲۳

جلسه. کمیته پایش تجارت خارجی استان به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منطقه ای وبا حضورافتخاریان مشاور حوزه صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی کشور وسایر اعضاء تشکیل شد.
در این نشست پیرامون پذیرش هیات تجاری از کشور فنلاتد واعزام هیات تجاری به دو کشور نیجریه وروسیه بحث وگفتگو شد.
همچنین شرکت در نمایشگاه رو پلاست
روسیه مورد بررسی وتبادل نظر قرار گرفت.
در این جلسه ، تشکیل کنسر سیوم های صادراتی در استان وعملکرد کنسر سیوم های صادراتی، تجهیزات سازان نفت ،گاز وپتروشیمی مور د بررسی قرار گرفت وتصمیماتی در این خصوص اتخاذ گردید.
دوشنبه ۱۴۰۲-۰۵-۱۶

جلسه. کمیته پایش تجارت خارجی استان به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منطقه ای وبا حضورافتخاریان مشاور حوزه صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی کشور وسایر اعضاء تشکیل شد. در این نشست پیرامون پذیرش هیات تجاری از کشور فنلاتد واعزام هیات تجاری به دو کشور نیجریه وروسیه بحث وگفتگو شد. همچنین شرکت در نمایشگاه رو پلاست روسیه مورد بررسی وتبادل نظر قرار گرفت. در این جلسه ، تشکیل کنسر سیوم های صادراتی در استان وعملکرد کنسر سیوم های صادراتی، تجهیزات سازان نفت ،گاز وپتروشیمی مور د بررسی قرار گرفت وتصمیماتی در این خصوص اتخاذ گردید. دوشنبه ۱۴۰۲-۰۵-۱۶

جلسه کمیته پایش تجارت خارجی استان به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منطقه ای وبا حضورافتخاریان مشاور حوزه صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی کشور وسایر اعضاء تشکیل شد. در این نشست پیرامون پذیرش هیات تجاری از کشور فنلاتد واعزام هیات تجاری به دو کشور نیجریه وروسیه بحث وگفتگو شد. همچنین شرکت در نمایشگاه رو پلاست روسیه مورد بررسی وتبادل نظر قرار گرفت. در این جلسه ، تشکیل کنسر سیوم های صادراتی در استان وعملکرد کنسر سیوم های صادراتی، تجهیزات سازان نفت ،گاز وپتروشیمی مور د بررسی قرار گرفت وتصمیماتی در این خصوص اتخاذ گردید. دوشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۱۶

۷ اوت ۲۰۲۳

جلسه کمیته پایش تجارت خارجی استان به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منطقه ای وبا حضورافتخاریان مشاور حوزه صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی کشور وسایر اعضاء تشکیل شد.
در این نشست پیرامون پذیرش هیات تجاری از کشور فنلاتد واعزام هیات تجاری به دو کشور نیجریه وروسیه بحث وگفتگو شد.
همچنین شرکت در نمایشگاه رو پلاست
روسیه مورد بررسی وتبادل نظر قرار گرفت.
در این جلسه ، تشکیل کنسر سیوم های صادراتی در استان وعملکرد کنسر سیوم های صادراتی، تجهیزات سازان نفت ،گاز وپتروشیمی مور د بررسی قرار گرفت وتصمیماتی در این خصوص اتخاذ گردید.
دوشنبه ۱۴۰۲-۰۵-۱۶

جلسه کمیته پایش تجارت خارجی استان به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منطقه ای وبا حضورافتخاریان مشاور حوزه صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی کشور وسایر اعضاء تشکیل شد. در این نشست پیرامون پذیرش هیات تجاری از کشور فنلاتد واعزام هیات تجاری به دو کشور نیجریه وروسیه بحث وگفتگو شد. همچنین شرکت در نمایشگاه رو پلاست روسیه مورد بررسی وتبادل نظر قرار گرفت. در این جلسه ، تشکیل کنسر سیوم های صادراتی در استان وعملکرد کنسر سیوم های صادراتی، تجهیزات سازان نفت ،گاز وپتروشیمی مور د بررسی قرار گرفت وتصمیماتی در این خصوص اتخاذ گردید. دوشنبه ۱۴۰۲-۰۵-۱۶

جلسه کمیته پایش تجارت خارجی استان به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منطقه ای وبا حضورافتخاریان مشاور حوزه صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی کشور وسایر اعضاء تشکیل شد. در این نشست پیرامون پذیرش هیات تجاری از کشور فنلاتد واعزام هیات تجاری به دو کشور نیجریه وروسیه بحث وگفتگو شد. همچنین شرکت در نمایشگاه رو پلاست روسیه مورد بررسی وتبادل نظر قرار گرفت. در این جلسه ، تشکیل کنسر سیوم های صادراتی در استان وعملکرد کنسر سیوم های صادراتی، تجهیزات سازان نفت ،گاز وپتروشیمی مور د بررسی قرار گرفت وتصمیماتی در این خصوص اتخاذ گردید. دوشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۱۶

۷ اوت ۲۰۲۳

جلسه کمیته پایش تجارت خارجی استان به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منطقه ای وبا حضورافتخاریان مشاور حوزه صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی کشور وسایر اعضاء تشکیل شد.
در این نشست پیرامون پذیرش هیات تجاری از کشور فنلاتد واعزام هیات تجاری به دو کشور نیجریه وروسیه بحث وگفتگو شد.
همچنین شرکت در نمایشگاه رو پلاست
روسیه مورد بررسی وتبادل نظر قرار گرفت.
در این جلسه ، تشکیل کنسر سیوم های صادراتی در استان وعملکرد کنسر سیوم های صادراتی، تجهیزات سازان نفت ،گاز وپتروشیمی مور د بررسی قرار گرفت وتصمیماتی در این خصوص اتخاذ گردید.
دوشنبه ۱۴۰۲-۰۵-۱۶

جلسه کمیته پایش تجارت خارجی استان به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منطقه ای وبا حضورافتخاریان مشاور حوزه صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی کشور وسایر اعضاء تشکیل شد. در این نشست پیرامون پذیرش هیات تجاری از کشور فنلاتد واعزام هیات تجاری به دو کشور نیجریه وروسیه بحث وگفتگو شد. همچنین شرکت در نمایشگاه رو پلاست روسیه مورد بررسی وتبادل نظر قرار گرفت. در این جلسه ، تشکیل کنسر سیوم های صادراتی در استان وعملکرد کنسر سیوم های صادراتی، تجهیزات سازان نفت ،گاز وپتروشیمی مور د بررسی قرار گرفت وتصمیماتی در این خصوص اتخاذ گردید. دوشنبه ۱۴۰۲-۰۵-۱۶

جلسه کمیته پایش تجارت خارجی استان به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منطقه ای وبا حضورافتخاریان مشاور حوزه صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی کشور وسایر اعضاء تشکیل شد. در این نشست پیرامون پذیرش هیات تجاری از کشور فنلاتد واعزام هیات تجاری به دو کشور نیجریه وروسیه بحث وگفتگو شد. همچنین شرکت در نمایشگاه رو پلاست روسیه مورد بررسی وتبادل نظر قرار گرفت. در این جلسه ، تشکیل کنسر سیوم های صادراتی در استان وعملکرد کنسر سیوم های صادراتی، تجهیزات سازان نفت ،گاز وپتروشیمی مور د بررسی قرار گرفت وتصمیماتی در این خصوص اتخاذ گردید. دوشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۱۶

۷ اوت ۲۰۲۳

سی و ششمین کارگروه رصد و پایش آرد و نان استان به ریاست گودرزی مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری  با حضور اعضا برگزار شد. 
در این جلسه عملکرد جهاد کشاورزی استان در برخورد با تخلفات نانوایان و اقدام جدی تر و قاطعانه تاکید گردید.
 همچنین مقرر شد با تخلفات کارت های تکراری، فروش بیش از اندازه سهمیه ارد و فروش تعداد بالای نان با نانوایان متخلف برخورد شود. 
ضمنا مقرر شد پیرامون صنوف آرد بر که به صورت غیر مجاز اقدام به خرید آرد نموده اند برخورد شود.
سه شنبه ۱۴۰۲-۰۵-۱۰

سی و ششمین کارگروه رصد و پایش آرد و نان استان به ریاست گودرزی مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری با حضور اعضا برگزار شد. در این جلسه عملکرد جهاد کشاورزی استان در برخورد با تخلفات نانوایان و اقدام جدی تر و قاطعانه تاکید گردید. همچنین مقرر شد با تخلفات کارت های تکراری، فروش بیش از اندازه سهمیه ارد و فروش تعداد بالای نان با نانوایان متخلف برخورد شود. ضمنا مقرر شد پیرامون صنوف آرد بر که به صورت غیر مجاز اقدام به خرید آرد نموده اند برخورد شود. سه شنبه ۱۴۰۲-۰۵-۱۰

سی و ششمین کارگروه رصد و پایش آرد و نان استان به ریاست گودرزی مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری با حضور اعضا برگزار شد. در این جلسه عملکرد جهاد کشاورزی استان در برخورد با تخلفات نانوایان و اقدام جدی تر و قاطعانه تاکید گردید. همچنین مقرر شد با تخلفات کارت های تکراری، فروش بیش از اندازه سهمیه ارد و فروش تعداد بالای نان با نانوایان متخلف برخورد شود. ضمنا مقرر شد پیرامون صنوف آرد بر که به صورت غیر مجاز اقدام به خرید آرد نموده اند برخورد شود. سه شنبه ۱۴۰۲/۰۵/۱۰

۱ اوت ۲۰۲۳

جلسه کارگروه رصد و پایش وضعیت گندم، آرد و نان به ریاست گودرزی مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری با حضور اعضای مرتبط تشکیل و ضمن رصد و کنترل نظارت ها و بازرسی ها از نانوایی ها، بر تشدید بازرسی ها و هوشمند و موثر بودن آنها تاکید، در مورد واحدهای نانوایی دارای اختلال در ارتباط و عدم کارکرد دستگاههای کارتخوان آنها در برخی روستاها تصمیم گیری شد، همچنین نحوه برخورد با واحدهای آرد بری که از مسیر سامانه اقدام به خرید آرد نمی نمایند هم مشخص گردید، مقرر شد اطلاع رسانی از شرایط اجرای طرح در استان و آگاهی بخشی به شهروندان محترم توسط دستگاههای عضو کارگروه مورد پیگیری قرار گیرد ضمن اینکه در مورد تامین سهمیه مازاد برای تامین آرد مورد نیاز ایام سوگواری محرم و صفر هم اخذ تصمیم شد.

جلسه کارگروه رصد و پایش وضعیت گندم، آرد و نان به ریاست گودرزی مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری با حضور اعضای مرتبط تشکیل و ضمن رصد و کنترل نظارت ها و بازرسی ها از نانوایی ها، بر تشدید بازرسی ها و هوشمند و موثر بودن آنها تاکید، در مورد واحدهای نانوایی دارای اختلال در ارتباط و عدم کارکرد دستگاههای کارتخوان آنها در برخی روستاها تصمیم گیری شد، همچنین نحوه برخورد با واحدهای آرد بری که از مسیر سامانه اقدام به خرید آرد نمی نمایند هم مشخص گردید، مقرر شد اطلاع رسانی از شرایط اجرای طرح در استان و آگاهی بخشی به شهروندان محترم توسط دستگاههای عضو کارگروه مورد پیگیری قرار گیرد ضمن اینکه در مورد تامین سهمیه مازاد برای تامین آرد مورد نیاز ایام سوگواری محرم و صفر هم اخذ تصمیم شد.

جلسه کارگروه رصد و پایش وضعیت گندم، آرد و نان به ریاست گودرزی مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری با حضور اعضای مرتبط تشکیل و ضمن رصد و کنترل نظارت ها و بازرسی ها از نانوایی ها، بر تشدید بازرسی ها و هوشمند و موثر بودن آنها تاکید، در مورد واحدهای نانوایی دارای اختلال در ارتباط و عدم کارکرد دستگاههای کارتخوان آنها در برخی روستاها تصمیم گیری شد، همچنین نحوه برخورد با واحدهای آرد بری که از مسیر سامانه اقدام به خرید آرد نمی نمایند هم مشخص گردید، مقرر شد اطلاع رسانی از شرایط اجرای طرح در استان و آگاهی بخشی به شهروندان محترم توسط دستگاههای عضو کارگروه مورد پیگیری قرار گیرد ضمن اینکه در مورد تامین سهمیه مازاد برای تامین آرد مورد نیاز ایام سوگواری محرم و صفر هم اخذ تصمیم شد.

۲۰ ژوئیه ۲۰۲۳

جلسه هماهنگی و توجیهی روسای محترم اتحادیه نانوایان استان پیرامون مسائل و مشکلات نانوایی ها، کیفیت آرد، تاخیر در حمل آرد و نحوه اجرای سامانه نانینو به ریاست گودرزی مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی ومدیران مربوطه برگزار گردید.
در این جلسه روسای اتحادیه خبازی ها، نظارت و مسایل خود را پیرامون مشکلات نانوایان مطرح نمودند و مواردی مانند نحوه اجرای دقیق طرح هوشمند سازی آرد و نان و مقابله با تخلفات نانوایی ها، آموزش نحوه به کارگیری دستورالعمل هوشمند سازی در فروش نان توسط نانوایان، اقتصاد نانوایی، مشکلات قطعی کارتخوان های هوشمند خبازی، متناسب سازی قیمت نان مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید با مشارکت و همراهی کلیه روسای اتحادیه خبازان نسبت به رفع مشکلات پیش رو اقدام لازم را به عمل آورند.
دوشنبه1402-04-26

جلسه هماهنگی و توجیهی روسای محترم اتحادیه نانوایان استان پیرامون مسائل و مشکلات نانوایی ها، کیفیت آرد، تاخیر در حمل آرد و نحوه اجرای سامانه نانینو به ریاست گودرزی مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی ومدیران مربوطه برگزار گردید. در این جلسه روسای اتحادیه خبازی ها، نظارت و مسایل خود را پیرامون مشکلات نانوایان مطرح نمودند و مواردی مانند نحوه اجرای دقیق طرح هوشمند سازی آرد و نان و مقابله با تخلفات نانوایی ها، آموزش نحوه به کارگیری دستورالعمل هوشمند سازی در فروش نان توسط نانوایان، اقتصاد نانوایی، مشکلات قطعی کارتخوان های هوشمند خبازی، متناسب سازی قیمت نان مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید با مشارکت و همراهی کلیه روسای اتحادیه خبازان نسبت به رفع مشکلات پیش رو اقدام لازم را به عمل آورند. دوشنبه1402-04-26

جلسه هماهنگی و توجیهی روسای محترم اتحادیه نانوایان استان پیرامون مسائل و مشکلات نانوایی ها، کیفیت آرد، تاخیر در حمل آرد و نحوه اجرای سامانه نانینو به ریاست گودرزی مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی ومدیران مربوطه برگزار گردید. در این جلسه روسای اتحادیه خبازی ها، نظارت و مسایل خود را پیرامون مشکلات نانوایان مطرح نمودند و مواردی مانند نحوه اجرای دقیق طرح هوشمند سازی آرد و نان و مقابله با تخلفات نانوایی ها، آموزش نحوه به کارگیری دستورالعمل هوشمند سازی در فروش نان توسط نانوایان، اقتصاد نانوایی، مشکلات قطعی کارتخوان های هوشمند خبازی، متناسب سازی قیمت نان مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید با مشارکت و همراهی کلیه روسای اتحادیه خبازان نسبت به رفع مشکلات پیش رو اقدام لازم را به عمل آورند. دوشنبه1402/04/26

۱۸ ژوئیه ۲۰۲۳

جلسه کمیته پایش تجارت خارجی استان به ریاست گودرزی مدیرکل دفترهماهنگی امور اقتصادی وبا دستورکار بررسی آمار عملکردتجارت خارجی استان درسه ماهه اول سال جاری وبررسی اعزام وپذیرش هیات های تجاری استان برگزار گردید.دراین جلسه ضمن بررسی آمار مقایسه ای صادرات وواردات استان نسبت به سال جاری وتحلیل دلایل کاهش صورت گرفته ، بر لزوم توسعه صادرات استان تارسیدن به برنامه هدف گزاری شده سال ، با برگزاری مستمر کمیته پایش، ایجاد دفتر نمایندگی وزارت امورخارجه دراستان، ورود بیشتر بخش خصوصی با ایجاد شرکتهای (حمل ونقل، مدیریت صادرات وکنسرسیوم صادرات)دراستان به این موضوع وبررسی علل کاهش صادرات شرکتها با تشکیل جلسه ودعوت ازواحدهای تولیدی تاکید نمودند.
دوشنبه ۱۴۰۲-۰۴-۲۶

جلسه کمیته پایش تجارت خارجی استان به ریاست گودرزی مدیرکل دفترهماهنگی امور اقتصادی وبا دستورکار بررسی آمار عملکردتجارت خارجی استان درسه ماهه اول سال جاری وبررسی اعزام وپذیرش هیات های تجاری استان برگزار گردید.دراین جلسه ضمن بررسی آمار مقایسه ای صادرات وواردات استان نسبت به سال جاری وتحلیل دلایل کاهش صورت گرفته ، بر لزوم توسعه صادرات استان تارسیدن به برنامه هدف گزاری شده سال ، با برگزاری مستمر کمیته پایش، ایجاد دفتر نمایندگی وزارت امورخارجه دراستان، ورود بیشتر بخش خصوصی با ایجاد شرکتهای (حمل ونقل، مدیریت صادرات وکنسرسیوم صادرات)دراستان به این موضوع وبررسی علل کاهش صادرات شرکتها با تشکیل جلسه ودعوت ازواحدهای تولیدی تاکید نمودند. دوشنبه ۱۴۰۲-۰۴-۲۶

جلسه کمیته پایش تجارت خارجی استان به ریاست گودرزی مدیرکل دفترهماهنگی امور اقتصادی وبا دستورکار بررسی آمار عملکردتجارت خارجی استان درسه ماهه اول سال جاری وبررسی اعزام وپذیرش هیات های تجاری استان برگزار گردید.دراین جلسه ضمن بررسی آمار مقایسه ای صادرات وواردات استان نسبت به سال جاری وتحلیل دلایل کاهش صورت گرفته ، بر لزوم توسعه صادرات استان تارسیدن به برنامه هدف گزاری شده سال ، با برگزاری مستمر کمیته پایش، ایجاد دفتر نمایندگی وزارت امورخارجه دراستان، ورود بیشتر بخش خصوصی با ایجاد شرکتهای (حمل ونقل، مدیریت صادرات وکنسرسیوم صادرات)دراستان به این موضوع وبررسی علل کاهش صادرات شرکتها با تشکیل جلسه ودعوت ازواحدهای تولیدی تاکید نمودند. دوشنبه ۱۴۰۲/۰۴/۲۶

۱۸ ژوئیه ۲۰۲۳

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 11