اخبار دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی، امور حقوقی و ارتباطات مردمی
جلسه مورخ ۱۰_۱۲_۱۴۰۲ هیأت بازرسی انتخابات استان مرکزی

جلسه مورخ ۱۰_۱۲_۱۴۰۲ هیأت بازرسی انتخابات استان مرکزی

جلسه روز پنجشنبه مورخ ۱۰_۱۲_۱۴۰۲ هیأت بازرسی انتخابات استان مرکزی

۳ روز پیش ادامه مطلب
جلسه وبیناری ۷_۱۲_۱۴۰۲ آموزشی و توجیهی بازرسان ویژه سراسر کشور برگزار گردید

جلسه وبیناری ۷_۱۲_۱۴۰۲ آموزشی و توجیهی بازرسان ویژه سراسر کشور برگزار گردید

جلسه وبیناری ۷_۱۲_۱۴۰۲ آموزشی و توجیهی بازرسان ویژه سراسر کشور برگزار گردید

۲۶ فوریه ۲۰۲۴

رزمایش ۱ عوامل بازرسی انتخابات سطح استان مرکزی در روز شنبه مورخ ۵_۱۲_۱۴۰۲ ، همزمان با سراسر کشور برگزار شد.

رزمایش ۱ عوامل بازرسی انتخابات سطح استان مرکزی در روز شنبه مورخ ۵_۱۲_۱۴۰۲ ، همزمان با سراسر کشور برگزار شد.

رزمایش ۱ عوامل بازرسی انتخابات سطح استان مرکزی در روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۵ ، همزمان با سراسر کشور برگزار شد.

۲۴ فوریه ۲۰۲۴

جلسه هیأت بازرسی انتخابات استان مرکزی در روز چهارشنبه مورخ ۲_۱۲_۱۴۰۲ برگزار گردید

جلسه هیأت بازرسی انتخابات استان مرکزی در روز چهارشنبه مورخ ۲_۱۲_۱۴۰۲ برگزار گردید

جلسه هیأت بازرسی انتخابات استان مرکزی در روز چهارشنبه مورخ ۲_۱۲_۱۴۰۲ برگزار گردید

۲۲ فوریه ۲۰۲۴

جلسه وبیناری ۲_۱۲_۱۴۰۲ هیات بازرسی انتخابات استان های سراسر کشور

جلسه وبیناری ۲_۱۲_۱۴۰۲ هیات بازرسی انتخابات استان های سراسر کشور

جلسه وبیناری ۲_۱۲_۱۴۰۲ هیات بازرسی انتخابات استان های سراسر کشور

۲۱ فوریه ۲۰۲۴

جلسه وبیناری ۳۰_۱۱_۱۴۰۲ هیأت بازرسی انتخابات استان مرکزی با شهرستانهای تابعه

جلسه وبیناری ۳۰_۱۱_۱۴۰۲ هیأت بازرسی انتخابات استان مرکزی با شهرستانهای تابعه

جلسه وبیناری ۳۰_۱۱_۱۴۰۲ هیأت بازرسی انتخابات استان مرکزی با شهرستانهای تابعه

۱۹ فوریه ۲۰۲۴

همایش آموزشی روسا و دبیران هیأت بازرسی انتخابات استان ها در روز ۲۴-۱۱-۱۴۰۲ در وزارت کشور

همایش آموزشی روسا و دبیران هیأت بازرسی انتخابات استان ها در روز ۲۴-۱۱-۱۴۰۲ در وزارت کشور

روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ همایش آموزشی روسا و دبیران هیأت بازرسی انتخابات استان ها در وزارت کشور

۱۴ فوریه ۲۰۲۴

سربازرسان و بازرسان شعب اخذ رأی انتخابات مجالس خبرگان رهبری و شورای اسلامی ۱۱ اسفند سال ۱۴۰۲ در استان مرکزی تعیین شدند

سربازرسان و بازرسان شعب اخذ رأی انتخابات مجالس خبرگان رهبری و شورای اسلامی ۱۱ اسفند سال ۱۴۰۲ در استان مرکزی تعیین شدند

سربازرسان و بازرسان شعب اخذ رأی انتخابات مجالس خبرگان رهبری و شورای اسلامی ۱۱ اسفند سال ۱۴۰۲ در استان مرکزی تعیین شدند

۷ فوریه ۲۰۲۴

چهارمین جلسه هیأت بازرسی انتخابات استان مرکزی در ۱۴۰۲-۱۱-۱۵ در حضور رئیس ستاد انتخابات استان برگزار گردید.

چهارمین جلسه هیأت بازرسی انتخابات استان مرکزی در ۱۴۰۲-۱۱-۱۵ در حضور رئیس ستاد انتخابات استان برگزار گردید.

چهارمین جلسه هیأت بازرسی انتخابات استان مرکزی در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ در حضور رئیس ستاد انتخابات استان برگزار گردید.

۴ فوریه ۲۰۲۴

حضور ۱۱_۱۱_۱۴۰۲ علیرضا ملک جانی دبیر هیات بازرسی انتخابات و کمیته حقوقی ستاد انتخابات استان مرکزی در فرمانداری شهرستان اراک

حضور ۱۱_۱۱_۱۴۰۲ علیرضا ملک جانی دبیر هیات بازرسی انتخابات و کمیته حقوقی ستاد انتخابات استان مرکزی در فرمانداری شهرستان اراک

حضور ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ علیرضا ملک جانی دبیر هیات بازرسی انتخابات و کمیته حقوقی ستاد انتخابات استان مرکزی در فرمانداری شهرستان اراک

۳۱ ژانویه ۲۰۲۴

حضور ۱۱_۱۱_۱۴۰۲ علیرضا ملک جانی دبیر هیات بازرسی انتخابات و کمیته حقوقی ستاد انتخابات استان مرکزی در فرمانداری شهرستان خمین

حضور ۱۱_۱۱_۱۴۰۲ علیرضا ملک جانی دبیر هیات بازرسی انتخابات و کمیته حقوقی ستاد انتخابات استان مرکزی در فرمانداری شهرستان خمین

حضور ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ علیرضا ملک جانی دبیر هیات بازرسی انتخابات و کمیته حقوقی ستاد انتخابات استان مرکزی در فرمانداری شهرستان خمین

۳۱ ژانویه ۲۰۲۴

حضور ۱۰_۱۱_۱۴۰۲ علیرضا ملک جانی دبیر هیات بازرسی انتخابات و کمیته حقوقی ستاد انتخابات استان مرکزی در فرمانداری شهرستان ساوه

حضور ۱۰_۱۱_۱۴۰۲ علیرضا ملک جانی دبیر هیات بازرسی انتخابات و کمیته حقوقی ستاد انتخابات استان مرکزی در فرمانداری شهرستان ساوه

حضور ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ علیرضا ملک جانی دبیر هیات بازرسی انتخابات و کمیته حقوقی ستاد انتخابات استان مرکزی در فرمانداری شهرستان ساوه

۳۰ ژانویه ۲۰۲۴

حضور ۱۰_۱۱_۱۴۰۲ علیرضا ملک جانی دبیر هیات بازرسی انتخابات و کمیته حقوقی ستاد انتخابات استان مرکزی در فرمانداری شهرستان زرندیه

حضور ۱۰_۱۱_۱۴۰۲ علیرضا ملک جانی دبیر هیات بازرسی انتخابات و کمیته حقوقی ستاد انتخابات استان مرکزی در فرمانداری شهرستان زرندیه

حضور ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ علیرضا ملک جانی دبیر هیات بازرسی انتخابات و کمیته حقوقی ستاد انتخابات استان مرکزی در فرمانداری شهرستان زرندیه

۳۰ ژانویه ۲۰۲۴

حضور ۹_۱۱_۱۴۰۲ علیرضا ملک جانی دبیر هیات بازرسی انتخابات و کمیته حقوقی ستاد انتخابات استان مرکزی در فرمانداری شهرستان محلات

حضور ۹_۱۱_۱۴۰۲ علیرضا ملک جانی دبیر هیات بازرسی انتخابات و کمیته حقوقی ستاد انتخابات استان مرکزی در فرمانداری شهرستان محلات

حضور ۱۴۰۲/۱۱/۹ علیرضا ملک جانی دبیر هیات بازرسی انتخابات و کمیته حقوقی ستاد انتخابات استان مرکزی در فرمانداری شهرستان محلات

۳۰ ژانویه ۲۰۲۴

حضور ۹_۱۱_۱۴۰۲ علیرضا ملک جانی دبیر هیات بازرسی انتخابات و کمیته حقوقی ستاد انتخابات استان مرکزی در فرمانداری شهرستان دلیجان

حضور ۹_۱۱_۱۴۰۲ علیرضا ملک جانی دبیر هیات بازرسی انتخابات و کمیته حقوقی ستاد انتخابات استان مرکزی در فرمانداری شهرستان دلیجان

حضور ۱۴۰۲/۱۱/۹ علیرضا ملک جانی دبیر هیات بازرسی انتخابات و کمیته حقوقی ستاد انتخابات استان مرکزی در فرمانداری شهرستان دلیجان

۳۰ ژانویه ۲۰۲۴

حضور ۸_۱۱_۱۴۰۲ علیرضا ملک جانی دبیر هیات بازرسی انتخابات و کمیته حقوقی ستاد انتخابات استان مرکزی در فرمانداری شهرستان خنداب

حضور ۸_۱۱_۱۴۰۲ علیرضا ملک جانی دبیر هیات بازرسی انتخابات و کمیته حقوقی ستاد انتخابات استان مرکزی در فرمانداری شهرستان خنداب

حضور ۱۴۰۲/۱۱/۸ علیرضا ملک جانی دبیر هیات بازرسی انتخابات و کمیته حقوقی ستاد انتخابات استان مرکزی در فرمانداری شهرستان خنداب

۳۰ ژانویه ۲۰۲۴

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7