اخبار دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی
دیدار و جلسه هیات بازرسی انتخابات استان با فرماندار و هیات شهرستان دلیحان

دیدار و جلسه هیات بازرسی انتخابات استان با فرماندار و هیات شهرستان دلیحان

دیدار و جلسه هیات بازرسی انتخابات استان با فرماندار و هیات شهرستان دلیحان

۵ روز پیش ادامه مطلب
جلسه مشترک هیات بازرسی انتخابات استان مرکزی با هیات شهرستان محلات

جلسه مشترک هیات بازرسی انتخابات استان مرکزی با هیات شهرستان محلات

جلسه مشترک هیات بازرسی انتخابات استان مرکزی با هیات شهرستان محلات

۲۷ نوامبر ۲۰۲۳

جلسه مشترک هیات بازرسی انتخابات استان با شهرستان خمین

جلسه مشترک هیات بازرسی انتخابات استان با شهرستان خمین

جلسه مشترک هیات بازرسی انتخابات استان با شهرستان خمین

۲۷ نوامبر ۲۰۲۳

دیدار رئیس و دبیر هیات بازرسی انتخابات استان با فرماندار شهرستان زرندیه در مورخ 23-08-1402

دیدار رئیس و دبیر هیات بازرسی انتخابات استان با فرماندار شهرستان زرندیه در مورخ 23-08-1402

دیدار رئیس و دبیر هیات بازرسی انتخابات استان با فرماندار شهرستان زرندیه

۲۷ نوامبر ۲۰۲۳

دیدار و جلسه هیات بازرسی انتخابات استان با فرماندار و هیات شهرستان ساوه

دیدار و جلسه هیات بازرسی انتخابات استان با فرماندار و هیات شهرستان ساوه

دیدار و جلسه هیات بازرسی انتخابات استان با فرماندار و هیات شهرستان ساوه

۲۷ نوامبر ۲۰۲۳

دیدار و جلسه هیات بازرسی انتخابات استان با فرماندار و هیات شهرستان آشتیان

دیدار و جلسه هیات بازرسی انتخابات استان با فرماندار و هیات شهرستان آشتیان

دیدار و جلسه هیات بازرسی انتخابات استان با فرماندار و هیات شهرستان آشتیان

۲۷ نوامبر ۲۰۲۳

جلسه هیات بازرسی انتخابات استان با فرماندار و هیات شهرستان تفرش

جلسه هیات بازرسی انتخابات استان با فرماندار و هیات شهرستان تفرش

جلسه هیات بازرسی انتخابات استان با فرماندار و هیات شهرستان تفرش

۲۷ نوامبر ۲۰۲۳

دیدار و جلسه هیات بازرسی انتخابات استان با فرماندار و هیات شهرستان فراهان

دیدار و جلسه هیات بازرسی انتخابات استان با فرماندار و هیات شهرستان فراهان

دیدار و جلسه هیات بازرسی انتخابات استان با فرماندار و هیات شهرستان فراهان

۲۷ نوامبر ۲۰۲۳

دیدار رئیس و دبیر هیات بازرسی انتخابات استان با فرماندار شهرستان کمیجان 21-08-1402

دیدار رئیس و دبیر هیات بازرسی انتخابات استان با فرماندار شهرستان کمیجان 21-08-1402

دیدار رئیس و دبیر هیات بازرسی انتخابات استان با فرماندار شهرستان کمیجان 1402/08/21

۲۶ نوامبر ۲۰۲۳

جلسه مشترک 21-08-1402 هیات بازرسی انتخابات استان مرکزی با هیات شهرستان خنداب

جلسه مشترک 21-08-1402 هیات بازرسی انتخابات استان مرکزی با هیات شهرستان خنداب

جلسه مشترک 1402/08/21 هیات بازرسی انتخابات استان مرکزی با هیات شهرستان خنداب

۲۶ نوامبر ۲۰۲۳

دیدار و جلسه هیات بازرسی انتخابات استان با فرماندار و هیات شهرستان شازند

دیدار و جلسه هیات بازرسی انتخابات استان با فرماندار و هیات شهرستان شازند

دیدار و جلسه هیات بازرسی انتخابات استان با فرماندار و هیات شهرستان شازند

۲۶ نوامبر ۲۰۲۳

جلسه مشترک هیات بازرسی انتخابات استان با شهرستان اراک

جلسه مشترک هیات بازرسی انتخابات استان با شهرستان اراک

جلسه مشترک هیات بازرسی انتخابات استان با شهرستان اراک

۲۶ نوامبر ۲۰۲۳

جلسه 14-08-1402 هیات بازرسی انتخابات استان مرکزی

جلسه 14-08-1402 هیات بازرسی انتخابات استان مرکزی

جلسه1402/08/14 هیات بازرسی انتخابات استان مرکزی

۲۶ نوامبر ۲۰۲۳

شرکت دبیر هیات بازرسی انتخابات استان در جلسه وبیناری 1402-8-8 شورای نگهبان

شرکت دبیر هیات بازرسی انتخابات استان در جلسه وبیناری 1402-8-8 شورای نگهبان

شرکت دبیر هیات بازرسی انتخابات استان در جلسه وبیناری 1402/8/8 شورای نگهبان

۲۶ نوامبر ۲۰۲۳

اطلاعیه هیات بازرسی انتخابات استان مرکزی و شهرستانهای تابعه استان

اطلاعیه هیات بازرسی انتخابات استان مرکزی و شهرستانهای تابعه استان

اطلاعیه هیات بازرسی انتخابات استان مرکزی و شهرستانهای تابعه استان

۲۶ نوامبر ۲۰۲۳

صدور احکام رئیس، دبیر و اعضای هیات بازرسی انتخابات استان مرکزی

صدور احکام رئیس، دبیر و اعضای هیات بازرسی انتخابات استان مرکزی

صدور احکام رئیس، دبیر و اعضای هیات بازرسی انتخابات استان مرکزی

۲۶ نوامبر ۲۰۲۳

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5