اخبار دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی
پاسخگویی مدیرکل تعاون در سامد

پاسخگویی مدیرکل تعاون در سامد

سامانه ارتباط مردم با دولت

۱۰ روز پیش ادامه مطلب
پاسخگویی معاون محترم سیاسی استانداری در سامد

پاسخگویی معاون محترم سیاسی استانداری در سامد

سامانه ارتباط مردم با دولت

۲۳ نوامبر ۲۰۲۱

پاسخگویی مدیرکل بنیاد شهید در سامد

پاسخگویی مدیرکل بنیاد شهید در سامد

سامانه ارتباط مردم با دولت

۲۲ نوامبر ۲۰۲۱

پاسخگویی مدیرکل محترم ثبت احوال استان

پاسخگویی مدیرکل محترم ثبت احوال استان

سامانه ارتباط مردم با دولت

۲۸ اکتبر ۲۰۲۱

پاسخگویی مدیرکل محترم گمرکات استان

پاسخگویی مدیرکل محترم گمرکات استان

سامانه ارتباط مردم با دولت

۲۸ اکتبر ۲۰۲۱

بازرسی از روند اجرای برنامه های ملاقات مردمی فرمانداری دلیجان

بازرسی از روند اجرای برنامه های ملاقات مردمی فرمانداری دلیجان

ملاقات مردمی مدیران

۲۷ اکتبر ۲۰۲۱

پاسخگویی مدیر کل محترم محیط زیست در سامد

پاسخگویی مدیر کل محترم محیط زیست در سامد

سامانه ارتباط مردم با دولت

۲۷ اکتبر ۲۰۲۱

چارت سازمانی دفتر

چارت سازمانی دفتر

چارت سازمانی دفتر

۲۶ اکتبر ۲۰۲۱

ارتباط مردم با دولت از طریق تماس با شماره 111

ارتباط مردم با دولت از طریق تماس با شماره 111

سامانه ارتباط مردم با دولت (سامد)

۲۶ اکتبر ۲۰۲۱

پاسخگویی معاون سیاسی استانداری در سامد

پاسخگویی معاون سیاسی استانداری در سامد

سامانه ارتباط مردم با دولت

۱۹ اکتبر ۲۰۲۱

پاسخگویی شهردار محترم ساوه در سامد

پاسخگویی شهردار محترم ساوه در سامد

سامانه ارتباط مردم با دولت

۱۹ اکتبر ۲۰۲۱

پاسخگویی مدیر عامل محترم شرکت گاز استان

پاسخگویی مدیر عامل محترم شرکت گاز استان

سامانه ارتباط مردم با دولت

۱۹ اکتبر ۲۰۲۱

بازرسی از روند اجرای برنامه های ملاقات مردمی فرمانداری فراهان

بازرسی از روند اجرای برنامه های ملاقات مردمی فرمانداری فراهان

ملاقات مردمی مدیران

۱۳ اکتبر ۲۰۲۱

پاسخگویی فرماندار محترم زرندیه

پاسخگویی فرماندار محترم زرندیه

سامانه ارتباط مردم با دولت

۱۳ اکتبر ۲۰۲۱

پاسخگویی فرماندار کمیجان در سامد

پاسخگویی فرماندار کمیجان در سامد

سامانه ارتباط مردم با دولت

۱۳ اکتبر ۲۰۲۱

بازرسی از روند اجرای برنامه های ملاقات مردمی فرمانداری خنداب

بازرسی از روند اجرای برنامه های ملاقات مردمی فرمانداری خنداب

ملاقات مردمی مدیران

۱۱ اکتبر ۲۰۲۱

  • 1
  • 2