اخبار دفتر فناوری اطلاعات،امنیت فضای مجازی و شبکه دولت
بازدید از زیرساخت فناوری اطلاعات شهرستان ساوه و زرندیه

بازدید از زیرساخت فناوری اطلاعات شهرستان ساوه و زرندیه

بازدید از زیرساخت فناوری اطلاعات شهرستان ساوه و زرندیه

یک روز پیش ادامه مطلب
برگزاری نشست ستاد انتخابات استان

برگزاری نشست ستاد انتخابات استان

برگزاری نشست ستاد انتخابات استان

۱۵ ژوئن ۲۰۲۴

برگزاری جلسه آموزش شاخصهای پدافند سایبری

برگزاری جلسه آموزش شاخصهای پدافند سایبری

برگزاری جلسه آموزش شاخصهای پدافند سایبری

۱۰ ژوئن ۲۰۲۴

بررسی روند اجرای پروژه فیبر نوری در استان در دیدار معاون وزیر ارتباطات با استاندار مرکزی

بررسی روند اجرای پروژه فیبر نوری در استان در دیدار معاون وزیر ارتباطات با استاندار مرکزی

بررسی روند اجرای پروژه فیبر نوری در استان در دیدار معاون وزیر ارتباطات با استاندار مرکزی

۶ ژوئن ۲۰۲۴

بازدید استاندار مرکزی از نمایشگاه الکامپ،تلکام 1403

بازدید استاندار مرکزی از نمایشگاه الکامپ،تلکام 1403

بازدید استاندار مرکزی از نمایشگاه الکامپ،تلکام 1403

۲ ژوئن ۲۰۲۴

نشست فرمانداران با استاندار

نشست فرمانداران با استاندار

نشست فرمانداران با استاندار

۲ ژوئن ۲۰۲۴

نخستین جلسۀ ستاد انتخابات استان مرکزی برگزار شد

نخستین جلسۀ ستاد انتخابات استان مرکزی برگزار شد

نخستین جلسۀ ستاد انتخابات استان مرکزی برگزار شد

۲ ژوئن ۲۰۲۴

پانزدهمین نمایشگاه الکامپ، تلکام استان مرکزی برگزار شد

پانزدهمین نمایشگاه الکامپ، تلکام استان مرکزی برگزار شد

پانزدهمین نمایشگاه الکامپ، تلکام استان مرکزی برگزار شد

۲ ژوئن ۲۰۲۴

انتصاب رئیس کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات استان

انتصاب رئیس کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات استان

انتصاب رئیس کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات استان

۲ ژوئن ۲۰۲۴

بازدید از شرکت گاز استان

بازدید از شرکت گاز استان

بازدید از شرکت گاز استان

۱ ژوئن ۲۰۲۴

برگزاری جلسه کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات استان

برگزاری جلسه کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات استان

برگزاری جلسه کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات استان

۱ ژوئن ۲۰۲۴

برگزاری جلسه در خصوص حوزه زیرساخت و فناوری اطلاعات استان

برگزاری جلسه در خصوص حوزه زیرساخت و فناوری اطلاعات استان

برگزاری جلسه در خصوص حوزه زیرساخت و فناوری اطلاعات استان

۳۰ آوریل ۲۰۲۴

برگزاری جلسه پوشش شبکه ملی اطلاعات در روستاهای بالای 20 خانوار استان

برگزاری جلسه پوشش شبکه ملی اطلاعات در روستاهای بالای 20 خانوار استان

برگزاری جلسه پوشش شبکه ملی اطلاعات در روستاهای بالای 20 خانوار استان

۳۰ آوریل ۲۰۲۴

برگزاری جلسه در اداره کل بازرسی استان

برگزاری جلسه در اداره کل بازرسی استان

برگزاری جلسه در اداره کل بازرسی استان

۱۷ آوریل ۲۰۲۴

برگزاری جلسه در خصوص پروژه FTTX  در محل شهرداری اراک

برگزاری جلسه در خصوص پروژه FTTX در محل شهرداری اراک

برگزاری جلسه در خصوص پروژه FTTX در محل شهرداری اراک

۱۷ آوریل ۲۰۲۴

بازدید استاندار مرکزی از صندوق اخذ رأی ارامنه در اراک

بازدید استاندار مرکزی از صندوق اخذ رأی ارامنه در اراک

بازدید استاندار مرکزی از صندوق اخذ رأی ارامنه در اراک

۳ مارس ۲۰۲۴

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 10