اخبار دفتر برنامه ریزی، بودجه و تحول اداری
روش های مشارکت مراکز علمی در توسعه و بهبود وضعیت استان

روش های مشارکت مراکز علمی در توسعه و بهبود وضعیت استان

هفته پژوهش

۶ ماه پیش ادامه مطلب
جلسه بررسی نتایج پایانی بررسی شناخت و اولویت بندی مسائل کودکان در شهر اراک جهت رسیدن به شاخص های شهر دوستدار کودک

جلسه بررسی نتایج پایانی بررسی شناخت و اولویت بندی مسائل کودکان در شهر اراک جهت رسیدن به شاخص های شهر دوستدار کودک

طرح های پژوهشی

۱۵ نوامبر ۲۰۲۱

تدوین سند تقسیمات کشوری استان مرکزی

تدوین سند تقسیمات کشوری استان مرکزی

طرح های پژوهشی

۱۵ نوامبر ۲۰۲۱

هفته پژوهش و فناوری

هفته پژوهش و فناوری

پژوهش

۲ نوامبر ۲۰۲۱

تشریح برنامه های هفته پژوهش و فناوری

تشریح برنامه های هفته پژوهش و فناوری

هفته پژوهش و فناوری

۱ نوامبر ۲۰۲۱

فراخوان اولویت های پژوهشی 1400

فراخوان اولویت های پژوهشی 1400

فراخوان اولویت های پژوهشی 1400

۲۸ سپتامبر ۲۰۲۱

دوره آموزشی اصول برنامه ریزی مدیریت بحران

دوره آموزشی اصول برنامه ریزی مدیریت بحران

دوره آموزشی اصول برنامه ریزی مدیریت بحران

۹ اوت ۲۰۲۱

دوره آموزشی اصول و مبانی بانکداری

دوره آموزشی اصول و مبانی بانکداری

دوره آموزشی اصول و مبانی بانکداری

۹ اوت ۲۰۲۱

برگزاری چهارمین رویداد استارتاپ دمو صنعت استان مرکزی

برگزاری چهارمین رویداد استارتاپ دمو صنعت استان مرکزی

برگزاری چهارمین رویداد استارتاپ دمو صنعت استان مرکزی

۳۱ ژوئیه ۲۰۲۱

رفع موانع مربوط به معافیت بیمه طرح های پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی

رفع موانع مربوط به معافیت بیمه طرح های پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی

رفع موانع مربوط به معافیت بیمه طرح های پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی

۳۱ ژوئیه ۲۰۲۱

جلسه آموزشی ایمنی و بهداشت محیط کار

جلسه آموزشی ایمنی و بهداشت محیط کار

جلسه آموزشی ایمنی و بهداشت محیط کار

۳۱ ژوئیه ۲۰۲۱

دوره آموزشی (ارگونومی)

دوره آموزشی (ارگونومی)

دوره آموزشی (ارگونومی)

۳۱ ژوئیه ۲۰۲۱

برگزاری دوره آموزشی قوانین مالی ویژه فرمانداران،معاونین فرمانداران و بخشداران محترم

برگزاری دوره آموزشی قوانین مالی ویژه فرمانداران،معاونین فرمانداران و بخشداران محترم

برگزاری دوره آموزشی قوانین مالی ویژه فرمانداران،معاونین فرمانداران و بخشداران محترم

۱۸ ژوئیه ۲۰۲۱

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات استخدامی

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات استخدامی

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات استخدامی

۱۸ ژوئیه ۲۰۲۱

جلسه شورای مدیران حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع

جلسه شورای مدیران حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع

جلسه شورای مدیران حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع

۵ ژوئیه ۲۰۲۱

ابلاغ شرح وظایف پست های سازمانی

ابلاغ شرح وظایف پست های سازمانی

ابلاغ شرح وظایف پست های سازمانی

۲۸ ژوئن ۲۰۲۱

برگزاری دوره آموزشی

برگزاری دوره آموزشی

برگزاری دوره آموزشی

۲۸ ژوئن ۲۰۲۱