اخبار دفتر امور شهری و شوراها
بازدید مرادی مدیر کل دفتر امور شهری و شوراها از شهرستان فراهان

بازدید مرادی مدیر کل دفتر امور شهری و شوراها از شهرستان فراهان

بازدید مرادی مدیر کل دفتر امور شهری و شوراها از شهرستان فراهان

یک سال پیش ادامه مطلب
جلسه کارگروه پسماند استان

جلسه کارگروه پسماند استان

جلسه کارگروه پسماند استان

۲۲ دسامبر ۲۰۲۲

سفر وزیر محترم میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی کشور به استان مرکزی

سفر وزیر محترم میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی کشور به استان مرکزی

سفر وزیر محترم میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی کشور به استان مرکزی

۲۲ دسامبر ۲۰۲۲

جلسه رفع مشکلات تامین سوخت ماشین آلات عمرانی شهرداری

جلسه رفع مشکلات تامین سوخت ماشین آلات عمرانی شهرداری

جلسه رفع مشکلات تامین سوخت ماشین آلات عمرانی شهرداری

۲۲ دسامبر ۲۰۲۲

جلسه کمیته اجرایی آموزش و توانمند سازی کارکنان شهرداری ها و دهیاری های استان

جلسه کمیته اجرایی آموزش و توانمند سازی کارکنان شهرداری ها و دهیاری های استان

جلسه کمیته اجرایی آموزش و توانمند سازی کارکنان شهرداری ها و دهیاری های استان

۲۲ دسامبر ۲۰۲۲

دیدار با اعضای شورای اسلامي شهرهای کمیجان و میلاجرد در محل فرمانداری کمیجان

دیدار با اعضای شورای اسلامي شهرهای کمیجان و میلاجرد در محل فرمانداری کمیجان

دیدار با اعضای شورای اسلامي شهرهای کمیجان و میلاجرد در محل فرمانداری کمیجان

۲۲ دسامبر ۲۰۲۲

دومین جلسه پیرامون بررسی مشکلات و رفع موانع تکمیل زائر سرای مشهد

دومین جلسه پیرامون بررسی مشکلات و رفع موانع تکمیل زائر سرای مشهد

دومین جلسه پیرامون بررسی مشکلات و رفع موانع تکمیل زائر سرای مشهد

۲۲ دسامبر ۲۰۲۲

جلسه هفتگی دفتر امور شهری و شوراها

جلسه هفتگی دفتر امور شهری و شوراها

جلسه هفتگی دفتر امور شهری و شوراها

۱۳ نوامبر ۲۰۲۲

برگزاری شورای سازمان همیاری شهرداری های استان در مشهد

برگزاری شورای سازمان همیاری شهرداری های استان در مشهد

برگزاری شورای سازمان همیاری شهرداری های استان در مشهد

۱۳ نوامبر ۲۰۲۲

بازدیدشهرداران و روسای شوراهای اسلامی از منطقه نمونه گردشگری چالیدر شهر طرقبه مشهد

بازدیدشهرداران و روسای شوراهای اسلامی از منطقه نمونه گردشگری چالیدر شهر طرقبه مشهد

بازدیدشهرداران و روسای شوراهای اسلامی از منطقه نمونه گردشگری چالیدر شهر طرقبه مشهد

۱۳ نوامبر ۲۰۲۲

جلسه آموزشی شهرداران و روسای شوراهای اسلامی تامین مالی پروژه های شهر

جلسه آموزشی شهرداران و روسای شوراهای اسلامی تامین مالی پروژه های شهر

جلسه آموزشی شهرداران و روسای شوراهای اسلامی تامین مالی پروژه های شهر

۱۳ نوامبر ۲۰۲۲

جلسه آموزشی  شهرداران و روسای شوراهای اسلامی  قوانین و مقررات شهرداری در مشهد مقدس

جلسه آموزشی شهرداران و روسای شوراهای اسلامی قوانین و مقررات شهرداری در مشهد مقدس

جلسه آموزشی شهرداران و روسای شوراهای اسلامی قوانین و مقررات شهرداری در مشهد مقدس

۱۳ نوامبر ۲۰۲۲

تجلیل از زحمات جناب آقای حیدری مدیر کل سابق دفتر امور شهری و شوراها

تجلیل از زحمات جناب آقای حیدری مدیر کل سابق دفتر امور شهری و شوراها

تجلیل از زحمات جناب آقای حیدری مدیر کل سابق دفتر امور شهری و شوراها

۱۳ نوامبر ۲۰۲۲

بازدید شهرداران و روسای شوراهای اسلامی استان  از مرکز فناوری های نوین شهرداری مشهد

بازدید شهرداران و روسای شوراهای اسلامی استان از مرکز فناوری های نوین شهرداری مشهد

بازدید شهرداران و روسای شوراهای اسلامی استان از مرکز فناوری های نوین شهرداری مشهد

۱۳ نوامبر ۲۰۲۲

بازدید شهرداران و روسای شوراهای اسلامی استان از مترو و قطار شهری شهرداری مشهد

بازدید شهرداران و روسای شوراهای اسلامی استان از مترو و قطار شهری شهرداری مشهد

بازدید شهرداران و روسای شوراهای اسلامی استان از مترو و قطار شهری شهرداری مشهد

۱۳ نوامبر ۲۰۲۲

بازدید شهرداران و روسای شوراهای اسلامی از سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد

بازدید شهرداران و روسای شوراهای اسلامی از سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد

بازدید شهرداران و روسای شوراهای اسلامی از سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد

۱۳ نوامبر ۲۰۲۲

  • 1
  • 2
  • 3