اخبار دفتر امور روستایی و شوراها
همایش آموزشی و توجیهی دهیاران منتخب استان برگزار گردید.

همایش آموزشی و توجیهی دهیاران منتخب استان برگزار گردید.

برگزاری همایش آموزشی و توجیهی دهیاران منتخب استان

۲ ماه پیش ادامه مطلب
بازدید کارشناس دفتر امور روستایی و شوراها از تعدادی از دهیاری های بخش مرکزی شهرستان کمیجان

بازدید کارشناس دفتر امور روستایی و شوراها از تعدادی از دهیاری های بخش مرکزی شهرستان کمیجان

بازدید کارشناس دفتر امور روستایی و شوراها از تعدادی از دهیاری های بخش مرکزی شهرستان کمیجان

۲۲ سپتامبر ۲۰۲۲

برگزاری پنجاهمین کارگاه آموزشی ویژه اعضای شوراهای اسلامی روستاها در بخش مرکزی شهرستان آشتیان

برگزاری پنجاهمین کارگاه آموزشی ویژه اعضای شوراهای اسلامی روستاها در بخش مرکزی شهرستان آشتیان

برگزاری پنجاهمین کارگاه آموزشی ویژه اعضای شوراهای اسلامی روستاها در بخش مرکزی شهرستان آشتیان

۲۲ سپتامبر ۲۰۲۲

جلسه هماهنگی اجرای برنامه های فرهنگی و اجتماعی در روستاها برگزار گردید.

جلسه هماهنگی اجرای برنامه های فرهنگی و اجتماعی در روستاها برگزار گردید.

برگزاری جلسه هماهنگی اجرای برنامه های فرهنگی و اجتماعی در روستاها

۱۹ سپتامبر ۲۰۲۲

مجمع عمومی عادی و فوق العاده اتحادیه شرکت های تعاونی توسعه و مدیریت روستایی دهیاری های دشت بان استان مرکزی برگزار گردید.

مجمع عمومی عادی و فوق العاده اتحادیه شرکت های تعاونی توسعه و مدیریت روستایی دهیاری های دشت بان استان مرکزی برگزار گردید.

مجمع عمومی عادی و فوق العاده اتحادیه شرکت های تعاونی توسعه و مدیریت روستایی دهیاری های دشت بان استان مرکزی برگزار گردید.

۱۹ سپتامبر ۲۰۲۲

برگزاری بیست و هشتمین کارگاه آموزشی آشنایی با سامانه تدارکات الکترونیک دولت(ستاد) ویژه ناظرین مالی و فنی و دهیاران روستاهای بخش مرکزی شهرستان خمین

برگزاری بیست و هشتمین کارگاه آموزشی آشنایی با سامانه تدارکات الکترونیک دولت(ستاد) ویژه ناظرین مالی و فنی و دهیاران روستاهای بخش مرکزی شهرستان خمین

برگزاری بیست و هشتمین کارگاه آموزشی آشنایی با سامانه تدارکات الکترونیک دولت(ستاد) ویژه ناظرین مالی و فنی و دهیاران روستاهای بخش مرکزی شهرستان خمین

۱۸ سپتامبر ۲۰۲۲

نشست آموزشی دو روزه مسئولین آموزش دفاتر روستایی استانداری های سراسر کشور برگزار شد

نشست آموزشی دو روزه مسئولین آموزش دفاتر روستایی استانداری های سراسر کشور برگزار شد

نشست آموزشی دو روزه مسئولین آموزش دفاتر روستایی استانداری های سراسر کشور برگزار شد

۱۸ سپتامبر ۲۰۲۲

دیدار تعدادی از اهالی روستاهای استان، اعضای شوراهای اسلامی و دهیاران با مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراها*

دیدار تعدادی از اهالی روستاهای استان، اعضای شوراهای اسلامی و دهیاران با مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراها*

دیدار تعدادی از اهالی روستاهای استان، اعضای شوراهای اسلامی و دهیاران با مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراها

۱۸ سپتامبر ۲۰۲۲

برگزاری جلسه کمیته سرمایه انسانی دهیاری های استان

برگزاری جلسه کمیته سرمایه انسانی دهیاری های استان

برگزاری جلسه کمیته سرمایه انسانی دهیاری های استان

۱۸ سپتامبر ۲۰۲۲

برگزاری چهل و نهمین کارگاه آموزشی ویژه اعضای شوراهای اسلامی روستاها در بخش میلاجرد شهرستان کمیجان

برگزاری چهل و نهمین کارگاه آموزشی ویژه اعضای شوراهای اسلامی روستاها در بخش میلاجرد شهرستان کمیجان

برگزاری چهل و نهمین کارگاه آموزشی ویژه اعضای شوراهای اسلامی روستاها در بخش میلاجرد شهرستان کمیجان

۱۴ سپتامبر ۲۰۲۲

جلسه بررسی و تدوین دفترچه عوارض ملاک عمل دهیاری ها و شوراهای بخش در سال ۱۴۰۲

جلسه بررسی و تدوین دفترچه عوارض ملاک عمل دهیاری ها و شوراهای بخش در سال ۱۴۰۲

جلسه بررسی و تدوین دفترچه عوارض ملاک عمل دهیاری ها و شوراهای بخش در سال ۱۴۰۲

۱۳ سپتامبر ۲۰۲۲

بازدید کارشناس دفتر از تعدادی از دهیاری های بخش میلاجرد شهرستان کمیجان

بازدید کارشناس دفتر از تعدادی از دهیاری های بخش میلاجرد شهرستان کمیجان

بازدید کارشناس دفتر از تعدادی از دهیاری های بخش میلاجرد شهرستان کمیجان

۱۳ سپتامبر ۲۰۲۲

بازدید کارشناس دفتر از دهیاری های بخش مرکزی شهرستان ساوه

بازدید کارشناس دفتر از دهیاری های بخش مرکزی شهرستان ساوه

بازدید کارشناس دفتر از دهیاری های بخش مرکزی شهرستان ساوه

۱۳ سپتامبر ۲۰۲۲

برگزاری بیست و هفتمین کارگاه آموزشی ویژه دهیاران در بخش های مرکزی و زاویه از توابع شهرستان زرندیه

برگزاری بیست و هفتمین کارگاه آموزشی ویژه دهیاران در بخش های مرکزی و زاویه از توابع شهرستان زرندیه

برگزاری بیست و هفتمین کارگاه آموزشی ویژه دهیاران در بخش های مرکزی و زاویه از توابع شهرستان زرندیه

۱۳ سپتامبر ۲۰۲۲

برگزاری جلسه کمیته انضباطی کارکنان دهیاری ها

برگزاری جلسه کمیته انضباطی کارکنان دهیاری ها

برگزاری جلسه کمیته انضباطی کارکنان دهیاری ها

۱۲ سپتامبر ۲۰۲۲

برگزاری بیست و ششمین کارگاه آموزشی آشنایی با سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) ویژه ناظرین مالی و فنی و دهیاران شهرستان کمیجان

برگزاری بیست و ششمین کارگاه آموزشی آشنایی با سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) ویژه ناظرین مالی و فنی و دهیاران شهرستان کمیجان

برگزاری بیست و ششمین کارگاه آموزشی آشنایی با سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) ویژه ناظرین مالی و فنی و دهیاران شهرستان کمیجان

۱۲ سپتامبر ۲۰۲۲

بازدید نماینده دفتر امور روستایی و شوراها از دهیاری های بخش زاویه شهرستان زرندیه

بازدید نماینده دفتر امور روستایی و شوراها از دهیاری های بخش زاویه شهرستان زرندیه

بازدید نماینده دفتر امور روستایی و شوراها از دهیاری های بخش زاویه شهرستان زرندیه

۱۲ سپتامبر ۲۰۲۲

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 20