اخبار دفتر امور روستایی و شوراها
انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی دهیاران و کارکنان دهیاری ها

انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی دهیاران و کارکنان دهیاری ها

انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی دهیاران و کارکنان دهیاری ها

۹ روز پیش ادامه مطلب
دومین جشنواره ملی انار شهرستان ساوه برگزار شد

دومین جشنواره ملی انار شهرستان ساوه برگزار شد

برگزاری دومین جشنواره ملی انار شهرستان ساوه

۱۲ نوامبر ۲۰۲۳

کسب رتبه عالی در سطح کشور توسط دفتر امور روستایی و شوراها

کسب رتبه عالی در سطح کشور توسط دفتر امور روستایی و شوراها

کسب رتبه عالی توسط دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری مرکزی

۱۲ نوامبر ۲۰۲۳

سفر آموزشی دهیاران بخش مرکزی شهرستان شازند به مشهد مقدس

سفر آموزشی دهیاران بخش مرکزی شهرستان شازند به مشهد مقدس

سفر آموزشی دهیاران بخش مرکزی شهرستان شازند به مشهد مقدس

۳۰ اکتبر ۲۰۲۳

تقدیر مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر کشور از مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری مرکزی

تقدیر مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر کشور از مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری مرکزی

تقدیر مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر کشور از مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری مرکزی

۳۰ اکتبر ۲۰۲۳

بازدید مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراها از دهیاری روستای شیرین آباد شهرستان فراهان

بازدید مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراها از دهیاری روستای شیرین آباد شهرستان فراهان

بازدید مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراها از دهیاری روستای شیرین آباد شهرستان فراهان

۳۰ اکتبر ۲۰۲۳

برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان دوره های مشارکتی ویژه دهیاران بخش مرکزی شهرستان دلیجان

برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان دوره های مشارکتی ویژه دهیاران بخش مرکزی شهرستان دلیجان

برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان دوره های مشارکتی ویژه دهیاران بخش مرکزی شهرستان دلیجان

۳۰ اکتبر ۲۰۲۳

برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان آیین نگارش و مکاتبات اداری ویژه دهیاران بخش خرقان شهرستان زرندیه

برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان آیین نگارش و مکاتبات اداری ویژه دهیاران بخش خرقان شهرستان زرندیه

برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان آیین نگارش و مکاتبات اداری ویژه دهیاران بخش خرقان شهرستان زرندیه

۳۰ اکتبر ۲۰۲۳

برگزاری اولین سفر آموزشی درون استانی با اعزام دهیاران بخش نوبران شهرستان ساوه به شهرستان محلات

برگزاری اولین سفر آموزشی درون استانی با اعزام دهیاران بخش نوبران شهرستان ساوه به شهرستان محلات

برگزاری اولین سفر آموزشی درون استانی با اعزام دهیاران بخش نوبران شهرستان ساوه به شهرستان محلات

۳۰ اکتبر ۲۰۲۳

برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان آیین نگارش و مکاتبات اداری ویژه دهیاران بخش مرکزی شهرستان خنداب

برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان آیین نگارش و مکاتبات اداری ویژه دهیاران بخش مرکزی شهرستان خنداب

برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان آیین نگارش و مکاتبات اداری ویژه دهیاران بخش مرکزی شهرستان خنداب

۳۰ اکتبر ۲۰۲۳

برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان آیین نگارش و مکاتبات اداری ویژه دهیاران بخش مرکزی شهرستان اراک

برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان آیین نگارش و مکاتبات اداری ویژه دهیاران بخش مرکزی شهرستان اراک

برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان آیین نگارش و مکاتبات اداری ویژه دهیاران بخش مرکزی شهرستان اراک

۳۰ اکتبر ۲۰۲۳

برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان دوره های مشارکتی ویژه دهیاران بخش قره چای شهرستان خنداب

برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان دوره های مشارکتی ویژه دهیاران بخش قره چای شهرستان خنداب

برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان دوره های مشارکتی ویژه دهیاران بخش قره چای شهرستان خنداب

۳۰ اکتبر ۲۰۲۳

برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان دوره های مشارکتی ویژه دهیاران بخش مرکزی شهرستان آشتیان

برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان دوره های مشارکتی ویژه دهیاران بخش مرکزی شهرستان آشتیان

برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان دوره های مشارکتی ویژه دهیاران بخش مرکزی شهرستان آشتیان

۳۰ اکتبر ۲۰۲۳

جلسه اجرایی نظارت بر عملکرد طرح‌های برخوردار از تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه کشور

جلسه اجرایی نظارت بر عملکرد طرح‌های برخوردار از تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه کشور

جلسه اجرایی نظارت بر عملکرد طرح‌های برخوردار از تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه کشور

۲۳ اکتبر ۲۰۲۳

برگزاری جلسه آشنایی با نرم افزارهای مالی در دهیاری ها و آموزش سامانه شناسه ملی دهیاری ها

برگزاری جلسه آشنایی با نرم افزارهای مالی در دهیاری ها و آموزش سامانه شناسه ملی دهیاری ها

برگزاری جلسه آشنایی با نرم افزارهای مالی در دهیاری ها و آموزش سامانه شناسه ملی دهیاری ها

۲۳ اکتبر ۲۰۲۳

برگزاری جشن بزرگ روستا و عشایر بخش مرکزی شهرستان ساوه و پاسداشت ثبت جهانی کاروانسرای تاریخی باغ‌شیخ

برگزاری جشن بزرگ روستا و عشایر بخش مرکزی شهرستان ساوه و پاسداشت ثبت جهانی کاروانسرای تاریخی باغ‌شیخ

برگزاری جشن بزرگ روستا و عشایر بخش مرکزی شهرستان ساوه و پاسداشت ثبت جهانی کاروانسرای تاریخی باغ‌شیخ

۲۳ اکتبر ۲۰۲۳

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 44