اخبار دفتر امور روستایی و شوراها
برگزاری جلسه آموزشی توجیهی نحوه وضع و وصول عوارض محلی دهیاری ها در سال ۱۴۰۲

برگزاری جلسه آموزشی توجیهی نحوه وضع و وصول عوارض محلی دهیاری ها در سال ۱۴۰۲

برگزاری جلسه آموزشی توجیهی نحوه وضع و وصول عوارض محلی دهیاری ها در سال ۱۴۰۲

۴ روز پیش ادامه مطلب
دیدار مهندس اسدی معاون هماهنگی امور عمرانی با مدیران و کارکنان حوزه عمرانی

دیدار مهندس اسدی معاون هماهنگی امور عمرانی با مدیران و کارکنان حوزه عمرانی

دیدار مهندس اسدی معاون هماهنگی امور عمرانی با مدیران و کارکنان حوزه

۲۴ ژانویه ۲۰۲۳

برگزاری جلسه اضطراری ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان مرکزی*

برگزاری جلسه اضطراری ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان مرکزی*

برگزاری جلسه اضطراری ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان مرکزی

۲۴ ژانویه ۲۰۲۳

برگزاری جشن میلاد حضرت زهرا (س) و مراسم گرامیداشت روز زن و تجلیل از بانوان موفق بخش مرکزی شهرستان اراک

برگزاری جشن میلاد حضرت زهرا (س) و مراسم گرامیداشت روز زن و تجلیل از بانوان موفق بخش مرکزی شهرستان اراک

برگزاری جشن میلاد حضرت زهرا (س) و مراسم گرامیداشت روز زن و تجلیل از بانوان موفق بخش مرکزی شهرستان اراک

۱۳ ژانویه ۲۰۲۳

تولد حضرت زهرا (س) و روز گرامیداشت مقام زن گرامی باد

تولد حضرت زهرا (س) و روز گرامیداشت مقام زن گرامی باد

تولد حضرت زهرا (س) و روز گرامیداشت مقام زن گرامی باد

۱۳ ژانویه ۲۰۲۳

برگزاری هشتاد و ششمین کارگاه آموزشی ویژه دهیاران بخش نوبران شهرستان ساوه

برگزاری هشتاد و ششمین کارگاه آموزشی ویژه دهیاران بخش نوبران شهرستان ساوه

برگزاری هشتاد و ششمین کارگاه آموزشی ویژه دهیاران بخش نوبران شهرستان ساوه

۱۳ ژانویه ۲۰۲۳

برگزاری هشتاد و پنجمین کارگاه آموزشی ویژه دهیاران بخش خرقان شهرستان زرندیه

برگزاری هشتاد و پنجمین کارگاه آموزشی ویژه دهیاران بخش خرقان شهرستان زرندیه

برگزاری هشتاد و پنجمین کارگاه آموزشی ویژه دهیاران بخش خرقان شهرستان زرندیه

۱۳ ژانویه ۲۰۲۳

برگزاری هشتاد و چهارمین کارگاه آموزشی ویژه دهیاران بخش معصومیه شهرستان اراک

برگزاری هشتاد و چهارمین کارگاه آموزشی ویژه دهیاران بخش معصومیه شهرستان اراک

برگزاری هشتاد و چهارمین کارگاه آموزشی ویژه دهیاران بخش معصومیه شهرستان اراک

۱۳ ژانویه ۲۰۲۳

برگزاری هشتاد و سومین کارگاه آموزشی ویژه دهیاران بخش زالیان شهرستان شازند

برگزاری هشتاد و سومین کارگاه آموزشی ویژه دهیاران بخش زالیان شهرستان شازند

برگزاری هشتاد و سومین کارگاه آموزشی ویژه دهیاران بخش زالیان شهرستان شازند

۱۳ ژانویه ۲۰۲۳

برگزاری هشتاد و دومین کارگاه آموزشی ویژه دهیاران بخش های مرکزی و زاویه شهرستان زرندیه

برگزاری هشتاد و دومین کارگاه آموزشی ویژه دهیاران بخش های مرکزی و زاویه شهرستان زرندیه

برگزاری هشتاد و دومین کارگاه آموزشی ویژه دهیاران بخش های مرکزی و زاویه شهرستان زرندیه

۱۳ ژانویه ۲۰۲۳

برگزاری هشتاد و یکمین کارگاه آموزشی ویژه دهیاران بخش سربند شهرستان شازند

برگزاری هشتاد و یکمین کارگاه آموزشی ویژه دهیاران بخش سربند شهرستان شازند

برگزاری هشتاد و یکمین کارگاه آموزشی ویژه دهیاران بخش سربند شهرستان شازند

۱۳ ژانویه ۲۰۲۳

برگزاری هشتادمین کارگاه آموزشی ویژه دهیاران بخش کمره شهرستان خمین

برگزاری هشتادمین کارگاه آموزشی ویژه دهیاران بخش کمره شهرستان خمین

برگزاری هشتادمین کارگاه آموزشی ویژه دهیاران بخش کمره شهرستان خمین

۱۳ ژانویه ۲۰۲۳

برگزاری هفتاد و نهمین کارگاه آموزشی ویژه دهیاران بخش ساروق شهرستان اراک

برگزاری هفتاد و نهمین کارگاه آموزشی ویژه دهیاران بخش ساروق شهرستان اراک

برگزاری هفتاد و نهمین کارگاه آموزشی ویژه دهیاران بخش ساروق شهرستان اراک

۱۳ ژانویه ۲۰۲۳

برگزاری هفتاد و هشتمین کارگاه آموزشی ویژه دهیاران بخش مرکزی شهرستان محلات

برگزاری هفتاد و هشتمین کارگاه آموزشی ویژه دهیاران بخش مرکزی شهرستان محلات

برگزاری هفتاد و هشتمین کارگاه آموزشی ویژه دهیاران بخش مرکزی شهرستان محلات

۱۳ ژانویه ۲۰۲۳

برگزاری هفتاد و هفتمین کارگاه آموزشی ویژه دهیاران بخش مرکزی شهرستان دلیجان

برگزاری هفتاد و هفتمین کارگاه آموزشی ویژه دهیاران بخش مرکزی شهرستان دلیجان

برگزاری هفتاد و هفتمین کارگاه آموزشی ویژه دهیاران بخش مرکزی شهرستان دلیجان

۱۳ ژانویه ۲۰۲۳

برگزاری هفتاد و ششمین کارگاه آموزشی ویژه دهیاران بخش قره چای شهرستان خنداب

برگزاری هفتاد و ششمین کارگاه آموزشی ویژه دهیاران بخش قره چای شهرستان خنداب

برگزاری هفتاد و ششمین کارگاه آموزشی ویژه دهیاران بخش قره چای شهرستان خنداب

۱۳ ژانویه ۲۰۲۳

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 28