اخبار دفتر امور امنیتی و انتظامی
جلسه کمیسیون پیشگیری و مقابله با سرقت استان مورخ 1401-2-31

جلسه کمیسیون پیشگیری و مقابله با سرقت استان مورخ 1401-2-31

کمیسون پیشگیری و مقابله با سرقت استان ساعت 8/30 صبح روز شنبه مورخ 1401/2/31 به ریاست آقای رحیمی تبار سرپرست اداره کل امنیتی و انتظامی برگزار و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

۷ روز پیش ادامه مطلب
جلسه کمیسیون سرقت در تاریخ 1401-1-21

جلسه کمیسیون سرقت در تاریخ 1401-1-21

جلسه کمیسیون سرقت در ساعت 9:00 صبح روز یکشنبه مورخ 1401/1/21 به ریاست جناب آقای جیریایی معاون اداره کل برگزار گردید.

۱۰ آوریل ۲۰۲۲

برگزاری جلسه کمیسیون حفاظت از اماکن و تاسیسات طبقه بندی شده و کارگروه امنیت و دفاع استان مورخ 1400-12-21

برگزاری جلسه کمیسیون حفاظت از اماکن و تاسیسات طبقه بندی شده و کارگروه امنیت و دفاع استان مورخ 1400-12-21

جلسه کمیسیون حفاظت از اماکن و تاسیسات طبقه بندی شده و کارگروه امنیت و دفاع استان به ریاست جناب آقای نظری مدیر کل امنیتی و انتظامی

۱۲ مارس ۲۰۲۲

جلسه کمیته امنیت ورزش استان مورخ 1400-12-19

جلسه کمیته امنیت ورزش استان مورخ 1400-12-19

برگزاری جلسه کمیته امنیت ورزش استان به ریاست جناب آقای نظری مدیر کل امنیتی و انتظامی

۱۰ مارس ۲۰۲۲

جلسه کمیسیون پیشگیری و مقابله با سرقت استان مورخ 1400-12-15

جلسه کمیسیون پیشگیری و مقابله با سرقت استان مورخ 1400-12-15

جلسه کمیسیون پیشگیری و مقابله با سرقت استان به ریاست جناب آقای نظری مدیر کل امنیتی و انتظامی استانداری مرکزی

۶ مارس ۲۰۲۲

برگزاری جلسه مشترک کمیسیون پیشگیری و مقابله با تروریسم و کمیسیون مقابله با قاچاق انسان مورخ 1400-12-9

برگزاری جلسه مشترک کمیسیون پیشگیری و مقابله با تروریسم و کمیسیون مقابله با قاچاق انسان مورخ 1400-12-9

برگزاری جلسه مشترک کمیسیون پیشگیری و مقابله با تروریسم و کمیسیون مقابله با قاچاق انسان مورخ 1400/12/9

۲۸ فوریه ۲۰۲۲

جلسه مشترک کارگروه پیشگیری و مقابله با جعل مدارک و اسناد رسمی استان با کمیسیون ارتقاء امنیت گردشگران خارجی و مقصدهای گردشگران استان مورخ 1400-12-4

جلسه مشترک کارگروه پیشگیری و مقابله با جعل مدارک و اسناد رسمی استان با کمیسیون ارتقاء امنیت گردشگران خارجی و مقصدهای گردشگران استان مورخ 1400-12-4

جلسه مشترک کارگروه پیشگیری و مقابله با جعل مدارک و اسناد رسمی استان با کمیسیون ارتقاء امنیت گردشگران خارجی و مقصدهای گردشگران استان مورخ 1400/12/4

۲۳ فوریه ۲۰۲۲

جلسه کمیته فنی سامانه های هوشمند نظارتی استان مورخ 1400-12-3

جلسه کمیته فنی سامانه های هوشمند نظارتی استان مورخ 1400-12-3

جلسه کمیته فنی سامانه های هوشمند نظارتی استان در ساعت 8/30 صبح روز سه شنبه مورخ 1400/12/3 به ریاست جناب آقای نظری مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

۲۲ فوریه ۲۰۲۲

جلسه کمیسیون حفاظت از شخصیت ها

جلسه کمیسیون حفاظت از شخصیت ها

کمیسیون حفاظت از شخصیت ها

۲۴ ژانویه ۲۰۲۲

برگزاری جلسه کمیته فنی سامانه های هوشمند نظارتی استان

برگزاری جلسه کمیته فنی سامانه های هوشمند نظارتی استان

کمیته فنی سامانه های هوشمند نظارتی استان

۲۴ ژانویه ۲۰۲۲

برگزاری سومین جلسه جرائم و تخلفات اینترنتی استان

برگزاری سومین جلسه جرائم و تخلفات اینترنتی استان

برگزاری سومین جلسه جرائم و تخلفات اینترنتی استان

۲۹ سپتامبر ۲۰۲۱

برگزاری دومین جلسه کمیته امنیتی پرنده های بدون سر نشین و کنترلی در مورخ 1400,7,6

برگزاری دومین جلسه کمیته امنیتی پرنده های بدون سر نشین و کنترلی در مورخ 1400,7,6

برگزاری دومین جلسه کمیته امنیتی پرنده های بدون سر نشین و کنترلی در مورخ 1400,7,6

۲۸ سپتامبر ۲۰۲۱

برگزاری جلسه کمیسیون ارتقاء امنیت گردشگران خارجی و مقصدهای گردشگری استان مورخ 7-6-1400

برگزاری جلسه کمیسیون ارتقاء امنیت گردشگران خارجی و مقصدهای گردشگری استان مورخ 7-6-1400

برگزاری جلسه کمیسیون ارتقاء امنیت گردشگران خارجی و مقصدهای گردشگری استان مورخ 7-6-1400

۲۹ اوت ۲۰۲۱

برگزاری دومین جلسه کارگروه پیشگیری و مقابله با جعل مدارک و اسناد رسمی استان در مورخ 1400,6,3

برگزاری دومین جلسه کارگروه پیشگیری و مقابله با جعل مدارک و اسناد رسمی استان در مورخ 1400,6,3

برگزاری دومین جلسه کارگروه پیشگیری و مقابله با جعل مدارک و اسناد رسمی استان در مورخ 1400,6,3

۲۵ اوت ۲۰۲۱

برگزاری جلسه کمیسیون پیشگیری از کاربرد سلاح گرم در درگیریها مراسمات و اختلافات به ریاست جناب آقای آدینه مدیر کل امنیتی و انتظامی استانداری در مورخ 1400,5,12

برگزاری جلسه کمیسیون پیشگیری از کاربرد سلاح گرم در درگیریها مراسمات و اختلافات به ریاست جناب آقای آدینه مدیر کل امنیتی و انتظامی استانداری در مورخ 1400,5,12

برگزاری جلسه کمیسیون پیشگیری از کاربرد سلاح گرم در درگیریها مراسمات و اختلافات به ریاست جناب آقای آدینه مدیر کل امنیتی و انتظامی استانداری در مورخ 1400,5,12

۳ اوت ۲۰۲۱

برگزاری جلسه کمیسیون مقابله با سلاح و مهمات غیر مجاز استان در مورخ 1400,5,12 به ریاست جناب آقای آدینه مدیر کل محترم امنیتی و انتظامی استانداری

برگزاری جلسه کمیسیون مقابله با سلاح و مهمات غیر مجاز استان در مورخ 1400,5,12 به ریاست جناب آقای آدینه مدیر کل محترم امنیتی و انتظامی استانداری

برگزاری جلسه کمیسیون مقابله با سلاح و مهمات غیر مجاز استان در مورخ 1400,5,12 به ریاست جناب آقای آدینه مدیر کل محترم امنیتی و انتظامی استانداری

۳ اوت ۲۰۲۱

  • 1
  • 2