اخبار دفتر امور اجتماعی و فرهنگی
جلسه ساماندهی معتادین متجاهر و کارتن خواب ها برگزار گردید

جلسه ساماندهی معتادین متجاهر و کارتن خواب ها برگزار گردید

جلسه ساماندهی معتادین متجاهر و کارتن خواب ها برگزار گردید

۱۰ روز پیش ادامه مطلب
جلسه بررسی و نحوه جذب اعتبارات کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی استان برگزار گردید.

جلسه بررسی و نحوه جذب اعتبارات کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی استان برگزار گردید.

جلسه بررسی و نحوه جذب اعتبارات کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی استان برگزار گردید

۲۳ نوامبر ۲۰۲۱

چهارمین جلسه هیات اندیشه ورز استان برگزار گردید

چهارمین جلسه هیات اندیشه ورز استان برگزار گردید

چهارمین جلسه هیات اندیشه ورز استان مرکزی برگزار گردید

۳ نوامبر ۲۰۲۱

جلسه تعیین تکلیف بدهی انشعابات مدارس استان برگزار شد

جلسه تعیین تکلیف بدهی انشعابات مدارس استان برگزار شد

جلسه تعیین تکلیف بدهی انشعابات مدارس استان برگزار شد

۳ نوامبر ۲۰۲۱

ارائه خدمات تخصصی در سکونتگاههای غیر رسمی استان مرکزی

ارائه خدمات تخصصی در سکونتگاههای غیر رسمی استان مرکزی

مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مرکزی گفت: ارائه خدمات اجتماعی و مددکاری تخصصی به ساکنین سکونتگاه‌های غیررسمی استان مرکزی اولویت اصلی این مجموعه است

۲۷ اکتبر ۲۰۲۱

سیزدهمین جلسه کار گروه تخصصی، امور اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده استان برگزار شد

سیزدهمین جلسه کار گروه تخصصی، امور اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده استان برگزار شد

سیزدهمین جلسه کار گروه تخصصی، امور اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده استان برگزار شد

۱۸ اکتبر ۲۰۲۱

استانداری مرکزی:اعطای کارت منزلت برای سالمندان در دستور کار مدیران استان قرار گیرد.

استانداری مرکزی:اعطای کارت منزلت برای سالمندان در دستور کار مدیران استان قرار گیرد.

استانداری مرکزی:اعطای کارت منزلت برای سالمندان در دستور کار مدیران استان قرار گیرد.

۳۰ سپتامبر ۲۰۲۱

دهمین جلسه کارگروه تخصصی امور اجتماعی، فرهنگی، سلامت و خانواده استان برگزار گردید

دهمین جلسه کارگروه تخصصی امور اجتماعی، فرهنگی، سلامت و خانواده استان برگزار گردید

دهمین جلسه کارگروه تخصصی امور اجتماعی، فرهنگی، سلامت و خانواده استان برگزار گردید

۳۰ سپتامبر ۲۰۲۱

سومین جلسه هیات اندیشه ورز استان برگزار شد

سومین جلسه هیات اندیشه ورز استان برگزار شد

سومین جلسه هیات اندیشه ورز استان برگزار شد

۲۱ سپتامبر ۲۰۲۱

میزگرد تخصصی بررسی آسیب‌های روانی،اجتماعی و حقوقی طلاق برگزار شد

میزگرد تخصصی بررسی آسیب‌های روانی،اجتماعی و حقوقی طلاق برگزار شد

میزگرد تخصصی بررسی آسیب‌های روانی،اجتماعی و حقوقی طلاق برگزار شد

۷ سپتامبر ۲۰۲۱

نهمین جلسه کارگروه تخصصی امور اجتماعی،فرهنگی سلامت، زنان و خانواده استان برگزار گردید

نهمین جلسه کارگروه تخصصی امور اجتماعی،فرهنگی سلامت، زنان و خانواده استان برگزار گردید

نهمین جلسه کارگروه تخصصی امور اجتماعی،فرهنگی سلامت، زنان و خانواده استان برگزار گردید

۲۶ اوت ۲۰۲۱

استاندار مرکزی باصدرو پیامی روز تشکل ها و هفته مشارکت های اجتماعی را تبریک گفت

استاندار مرکزی باصدرو پیامی روز تشکل ها و هفته مشارکت های اجتماعی را تبریک گفت

استاندار مرکزی باصدرو پیامی روز تشکل ها و هفته مشارکت های اجتماعی را تبریک گفت

۱۴ اوت ۲۰۲۱

پیام دکتر اتابکی مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی به مناسبت روز تشکل هاو مشارکت های اجتماعی

پیام دکتر اتابکی مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی به مناسبت روز تشکل هاو مشارکت های اجتماعی

پیام دکتر اتابکی مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی به مناسبت روز تشکل هاو مشارکت های اجتماعی

۱۲ اوت ۲۰۲۱

نشست صمیمی سازمان های مردم نهاد شهرستان خنداب با دکتر جواد اتابکی مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری

نشست صمیمی سازمان های مردم نهاد شهرستان خنداب با دکتر جواد اتابکی مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری

نشست صمیمی سازمان های مردم نهاد شهرستان خنداب با دکتر جواد اتابکی مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری

۱۲ اوت ۲۰۲۱

برگزاری جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان خنداب با حضور مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری

برگزاری جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان خنداب با حضور مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری

برگزاری جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان خنداب با حضور مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری

۱۲ اوت ۲۰۲۱

تقدیر از خبرنگاران شهرستان خنداب به مناسبت روزخبرنگار با حضور مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری

تقدیر از خبرنگاران شهرستان خنداب به مناسبت روزخبرنگار با حضور مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری

تقدیر از خبرنگاران شهرستان خنداب به مناسبت روزخبرنگار با حضور مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری

۱۲ اوت ۲۰۲۱

  • 1
  • 2
  • 3