اخبار دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی
طرح واکسیناسیون اتباع خارجی استان

طرح واکسیناسیون اتباع خارجی استان

🍃اطلاعیه طرح واکسیناسیون سراسری پناهندگان خارجی 🍃

۶ روز پیش ادامه مطلب
اجرای طرح سوادآموزی اتباع خارجی

اجرای طرح سوادآموزی اتباع خارجی

سوادآموزی به عنوان فرصت دوم آموختن و سرمایه‌گذاری زیربنایی برای آینده و اولین قدم به سوی توانمندسازی افراد جامعه برای استفاده از اشکال جدید سواد است.

۲۸ نوامبر ۲۰۲۱