اخبار اداره کل امور اداری و مالی
با حضور علیرضا حسنی،    مدیرکل امور اداری و مالی

با حضور علیرضا حسنی، مدیرکل امور اداری و مالی

جلسه باز گشایی مناقصه آژانس استانداری

یک ماه پیش ادامه مطلب
با حضور علیرضا حسنی،   مدیرکل امور اداری و مالی

با حضور علیرضا حسنی، مدیرکل امور اداری و مالی

جلسه کمیته طبقه‌بندی مشاغل

۶ ژوئن ۲۰۲۴

با حضور علیرضا حسنی،   مدیرکل امور اداری و مالی

با حضور علیرضا حسنی، مدیرکل امور اداری و مالی

دیدار با رئیس بانک ملت شعبه بلوار فاطمیه

۶ ژوئن ۲۰۲۴

با حضور علیرضا حسنی،  مدیرکل امور اداری و مالی

با حضور علیرضا حسنی، مدیرکل امور اداری و مالی

جلسه پشتیبانی و هماهنگی برگزاری چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، با همکاران فرمانداری شهرستان اراک

۲۹ مه ۲۰۲۴

با حضور علیرضا حسنی،  مدیرکل امور اداری و مالی

با حضور علیرضا حسنی، مدیرکل امور اداری و مالی

نشست بررسی روند اجرای توافق‌نامه‌ی فی‌مابین وزارت کشور و بنیاد ملی نخبگان

۲۷ آوریل ۲۰۲۴

با حضور علیرضا حسنی، مدیرکل امور اداری و مالی

با حضور علیرضا حسنی، مدیرکل امور اداری و مالی

جلسه بازگشایی مناقصه شرکت خدماتی استانداری در سال ۱۴۰۳

۱۶ آوریل ۲۰۲۴

با حضور علیرضا حسنی، مدیرکل امور اداری و مالی

با حضور علیرضا حسنی، مدیرکل امور اداری و مالی

جلسه تودیع و معارفه معاون اداری، اداره کل امور اداری و مالی

۱۵ آوریل ۲۰۲۴

باحضور علیرضا حسنی، مدیرکل امور اداری و مالی

باحضور علیرضا حسنی، مدیرکل امور اداری و مالی

اولین جلسه کمیته سرمایه انسانی

۱۱ آوریل ۲۰۲۴

با حضور علیرضا حسنی،.    سرپرست اداره کل امور اداری و مالی

با حضور علیرضا حسنی،. سرپرست اداره کل امور اداری و مالی

جلسه آمادگی استان مرکزی جهت برگزاری انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی

۲۸ فوریه ۲۰۲۴

با حضور علیرضا حسنی،.  سرپرست اداره کل امور اداری و مالی

با حضور علیرضا حسنی،. سرپرست اداره کل امور اداری و مالی

جلسه در خصوص تعاونی مسکن

۱۴ فوریه ۲۰۲۴

با هماهنگی اداره کل امور اداری و مالی

با هماهنگی اداره کل امور اداری و مالی

انتقال دستگاههای احراز هویت به انبارهای استان

۴ فوریه ۲۰۲۴

با حضور علیرضا حسنی،   سرپرست اداره کل امور اداری و مالی

با حضور علیرضا حسنی، سرپرست اداره کل امور اداری و مالی

جلسه آمادگی استان مرکزی برای برگزاری انتخابات ۱۱ اسفند

۴ فوریه ۲۰۲۴

با هماهنگی اداره کل امور اداری و مالی

با هماهنگی اداره کل امور اداری و مالی

تعمیرات نمای ساختمان اصلی استانداری

۲۸ ژانویه ۲۰۲۴

با حضور علیرضا حسنی،   سرپرست اداره کل امور اداری و مالی

با حضور علیرضا حسنی، سرپرست اداره کل امور اداری و مالی

دیدار با روسای سابق و کنونی بانک ملی شعبه فاطمیه

۲۸ ژانویه ۲۰۲۴

با حضور علیرضا حسنی،  سرپرست اداره کل امور اداری و مالی

با حضور علیرضا حسنی، سرپرست اداره کل امور اداری و مالی

جلسه پشتیبانی انتخابات در فرمانداری ساوه

۲۳ ژانویه ۲۰۲۴

با حضور علیرضا حسنی،  سرپرست اداره کل امور اداری و مالی

با حضور علیرضا حسنی، سرپرست اداره کل امور اداری و مالی

جهت بازدید و سرکشی از فضای سبز، آشپزخانه و محوطه های استانداری

۲۲ ژانویه ۲۰۲۴

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 9