اخبار اداره کل امور اداری و مالی
جلسه کمیته پشتیبانی

جلسه کمیته پشتیبانی

با حضور اکبری، مدیرکل امور اداری و مالی

یک ماه پیش ادامه مطلب
جلسه با بیمه رازی

جلسه با بیمه رازی

با حضور اکبری، مدیرکل امور اداری و مالی

۷ نوامبر ۲۰۲۱

جلسه کمیته سرمایه انسانی و فرهنگ سازمانی استانداري مركزي

جلسه کمیته سرمایه انسانی و فرهنگ سازمانی استانداري مركزي

با حضور اکبری، مدیرکل امور اداری و مالی

۴ نوامبر ۲۰۲۱

جلسه هماهنگی مصوبات کرونا

جلسه هماهنگی مصوبات کرونا

با حضور اکبری، مدیرکل امور اداری و مالی

۲۸ اکتبر ۲۰۲۱

مراسم تجلیل از خیری بازنشسته استانداری

مراسم تجلیل از خیری بازنشسته استانداری

با حضور اکبری، مدیرکل امور اداری و مالی

۲۸ اکتبر ۲۰۲۱

جلسه شورای مدیران حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری

جلسه شورای مدیران حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری

با حضور اکبری، مدیرکل امور اداری و مالی

۴ اکتبر ۲۰۲۱

پیام تبریک خدمت همکاران ایثارگر

پیام تبریک خدمت همکاران ایثارگر

اکبری مدیرکل امور اداری و مالی با صدور پیامی از همکاران ایثارگر تقدیر و تشکر نمودند.

۲ اکتبر ۲۰۲۱

پیام تبریک روز آتش نشانی و ایمنی

پیام تبریک روز آتش نشانی و ایمنی

اکبری مدیرکل امور اداری و مالی با صدور پیامی روز آتش نشانی و ایمنی را تبریک گفتند

۱ اکتبر ۲۰۲۱

جلسه در خصوص سامانه ی، ای مکاتبه در فرمانداری شهرستان محلات

جلسه در خصوص سامانه ی، ای مکاتبه در فرمانداری شهرستان محلات

با حضور اکبری، مدیرکل امور اداری و مالی

۲۷ سپتامبر ۲۰۲۱

جلسه در خصوص سامانه ی، ای مکاتبه در دفتر مدیریت عملکرد بازرسی و امور حقوقی

جلسه در خصوص سامانه ی، ای مکاتبه در دفتر مدیریت عملکرد بازرسی و امور حقوقی

باحضور اکبری، مدیرکل امور اداری و مالی

۲۷ سپتامبر ۲۰۲۱

به مناسبت هفته هشت سال دفاع مقدس و روز سرباز، مراسم تقدیر از سربازان امریه استانداری

به مناسبت هفته هشت سال دفاع مقدس و روز سرباز، مراسم تقدیر از سربازان امریه استانداری

با حضور اکبری مدیرکل امور اداری و مالی

۲۶ سپتامبر ۲۰۲۱

به مناسبت هفته هشت سال دفاع مقدس و روز سرباز، مراسم تقدیر از سرباز امریه فرمانداری محلات

به مناسبت هفته هشت سال دفاع مقدس و روز سرباز، مراسم تقدیر از سرباز امریه فرمانداری محلات

با حضور اکبری مدیرکل امور اداری و مالی

۲۶ سپتامبر ۲۰۲۱

جلسه در خصوص سامانه ی، ای مکاتبه در دفتر هماهنگی امور اقتصادی و امور بین الملل

جلسه در خصوص سامانه ی، ای مکاتبه در دفتر هماهنگی امور اقتصادی و امور بین الملل

باحضور اکبری، مدیرکل امور اداری و مالی

۲۵ سپتامبر ۲۰۲۱

جلسه در خصوص سامانه ی، ای مکاتبه در دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری

جلسه در خصوص سامانه ی، ای مکاتبه در دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری

باحضور اکبری، مدیرکل امور اداری و مالی

۲۵ سپتامبر ۲۰۲۱

جلسه در خصوص سامانه ی، ای مکاتبه در دفتر امور روستایی و شوراها

جلسه در خصوص سامانه ی، ای مکاتبه در دفتر امور روستایی و شوراها

باحضور اکبری، مدیرکل امور اداری و مالی

۲۵ سپتامبر ۲۰۲۱

جلسه در خصوص سامانه ی، ای مکاتبه در دفتر امور شهری و شوراها

جلسه در خصوص سامانه ی، ای مکاتبه در دفتر امور شهری و شوراها

باحضور اکبری، مدیرکل امور اداری و مالی

۲۵ سپتامبر ۲۰۲۱

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5