خانه اخبار دفاتر استانداری دفتر برنامه ریزی،بودجه و تحول اداری

دفتر برنامه ریزی،بودجه و تحول اداری

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات استخدامی

0
دوره آموزشی تحت عنوان آشنایی با قوانین و مقررات استخدامی به مدت 12ساعت با همکاری اداره کل امور اداری و مالی در تاریخ های...

جلسه آموزشی ایمنی و بهداشت محیط کار

0
برگزاری دو جلسه آموزشی (ایمنی و بهداشت محیط کار) در روزهای سه شنبه مورخ 1400/05/05و چهارشنبه مورخ 1400/05/06 ویژه همکاران محترم خدمات و تاسیسات استانداری...

رفع موانع مربوط به معافیت بیمه طرح های پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی

0
با توجه به درخواست رئیس محترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک به منظور رسیدگی و رفع موانع مربوط به معافیت بیمه طرح های پژوهشی...

ابلاغ شرح وظایف پست های سازمانی

0
در راستای بهبود فرآیندها، شرح وظایف پست های سازمانی فرمانداری ها و بخشداری های تابعه استانداری مرکزی بر اساس تشکلات تفصیلی مصوب و با...

دوره آموزشی اصول برنامه ریزی مدیریت بحران

0
اولین جلسه از دوره آموزشی اصول برنامه ریزی مدیریت بحران در روز دوشنبه مورخ 1400/05/18 راس ساعت8 صبح ویژه همکاران محترم استانداری به صورت...

برگزاری چهارمین رویداد استارتاپ دمو صنعت استان مرکزی

0
برگزاری چهارمین رویداد استارتاپ دمو صنعت استان مرکزی در راستای حل مسائل واحدهای صنعتی کوچک و متوسط و شهرکهای صنعتی، نیاز های فناورانه خوشه...

دوره آموزشی (ارگونومی)

0
برگزاری دوره آموزشی (ارگونومی) در روز شنبه مورخ 1400/05/02 و سه شنبه مورخ 1400/05/04 راس ساعت 8:30 الی 11 برای همکاران محترم استانداری و...

برگزاری دوره آموزشی

0
برگزاری دوره آموزشی قوانین و مقررات استخدامی کشوری به مدت 12 ساعت ویژه کارشناسان امور اداری و مالی استانداری مرکزی و فرمانداری های تابعه...

برگزاری دوره آموزشی قوانین مالی ویژه فرمانداران،معاونین فرمانداران و بخشداران محترم

0
اولین جلسه از دوره آموزشی قوانین مالی ویژه فرمانداران-معاونین فرمانداران و بخشداران محترم در روز چهارشنبه مورخ 1400/04/22 از ساعت 9 صبح الی 12...