خانه اخبار دفاتر استانداری دفتر برنامه ریزی،بودجه و تحول اداری

دفتر برنامه ریزی،بودجه و تحول اداری

برگزاری دوره آموزشی قوانین مالی ویژه فرمانداران،معاونین فرمانداران و بخشداران محترم

0
اولین جلسه از دوره آموزشی قوانین مالی ویژه فرمانداران-معاونین فرمانداران و بخشداران محترم در روز چهارشنبه مورخ 1400/04/22 از ساعت 9 صبح الی 12...

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات استخدامی

0
دوره آموزشی تحت عنوان آشنایی با قوانین و مقررات استخدامی به مدت 12ساعت با همکاری اداره کل امور اداری و مالی در تاریخ های...

جلسه شورای مدیران حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع

0
برگزاری جلسه شورای مدیران حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع

ابلاغ شرح وظایف پست های سازمانی

0
در راستای بهبود فرآیندها، شرح وظایف پست های سازمانی فرمانداری ها و بخشداری های تابعه استانداری مرکزی بر اساس تشکلات تفصیلی مصوب و با...

برگزاری دوره آموزشی

0
برگزاری دوره آموزشی قوانین و مقررات استخدامی کشوری به مدت 12 ساعت ویژه کارشناسان امور اداری و مالی استانداری مرکزی و فرمانداری های تابعه...