دومین جلسه همانگی آزمون تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی

0
دومین جلسه هماهنگی تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی شاغل در شهرداری های استان با حضور اعضای کمیته در دفتر مدیر کل محترم دفتر امور شهری...

معارفه شهردار محلات و نیم ور

0
باحضور جناب آقای حیدری مدیرکل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مرکزی در فرمانداری شهرستان محلات جناب آقای جلال آقا رضایی به عنوان...

جلسه هماهنگی کمیته آزمون تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی

0
اولین جلسه هماهنگی کمیته آزمون تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی شاغل در شهرداری ها به قرارداد کار معین با حضور جناب آقای فتح آبادی...

بازدید مدیر کل دفتر امور شهری و شوراها از کوی علی ابن ابیطالب و...

0
بازدیدمدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مرکزی از کوی علی ابن ابیطالب و امام سجاد (ع) منطقه 3 شهرداری اراک