خانه اخبار دفاتر استانداری دفتر امور سیاسی،انتخابات و تقسیمات کشوری

دفتر امور سیاسی،انتخابات و تقسیمات کشوری

دیدار رئیس و اعضای ستاد انتخابات با رییس و اعضای هیات نظارت بر انتخابات...

0
در این دیدار که در روز سه شنبه مورخ 1400/04/08 در محل هیات نظارت بر انتخابات استان برگزار شد از همکاری ها و...

برگزاری شانزدهمین جلسه ستاد انتخابات استان

0
شانزدهمین جلسه ستاد انتخابات استان در روز سه شنبه مورخ 1400/03/11 به ریاست اکرمی معاون سیاسی ، امنیتی ، اجتماعی و رئیس ستاد انتخابات...