برگزاری جلسه کمیسیون ارتقاء امنیت گردشگران خارجی و مقصدهای گردشگری استان مورخ ۷-۶-۱۴۰۰

0
جلسه کمیسیون ارتقاء امنیت گردشگران خارجی و مقصدهای گردشگری استان در ساعت 8 صبح روز یکشنبه مورخ 1400/6/7 به ریاست جناب آقای آدینه مدیر...

برگزاری جلسه کارگروه پیشگیری و مقابله با جعل و اسناد

0
جلسه کارگروه پیشگیری و مقابله با جعل و اسناد درساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخ 1400/4/2 به ریاست جناب آقای آدینه مدیر کل...

برگزاری جلسه کمیسیون مقابله با سلاح و مهمات غیر مجاز استان در مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۲...

0
جلسه کمیسیون مقابله با سلاح و مهمات غیر مجاز استان به ریاست جناب آقای آدینه مدیر کل امنیتی و انتظامی استانداری در ساعت 8...

برگزاری دومین جلسه کارگروه پیشگیری و مقابله با جعل مدارک و اسناد رسمی استان...

0
جلسه کارگروه پیشگیری و مقابله با جعل مدارک و اسناد رسمی استان در ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخ 1400/6/3 به ریاست جناب آقای...

برگزاری جلسه کمیسیون پیشگیری از کاربرد سلاح گرم در درگیریها مراسمات و اختلافات به...

0
جلسه کمیسیون پیشگیری از کاربرد سلاح گرم در درگیریها مراسمات و اختلافات به ریاست جناب آقای آدینه مدیر کل امنیتی و انتظامی در ساعت...

برگزاری جلسه کمیسیون پیشگیری و مقابله با سرقت استان به ریاست جناب آقای اکرمی...

0
برگزاری جلسه کمیسیون پیشگیری و مقابله با سرقت استان به ریاست جناب آقای اکرمی معاون محترم سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری با حضور مدیران...