برگزاری جلسه کمیسیون پیشگیری و مقابله با سرقت استان به ریاست جناب آقای اکرمی...

0
برگزاری جلسه کمیسیون پیشگیری و مقابله با سرقت استان به ریاست جناب آقای اکرمی معاون محترم سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری با حضور مدیران...

برگزاری جلسه کارگروه پیشگیری و مقابله با جعل و اسناد

0
جلسه کارگروه پیشگیری و مقابله با جعل و اسناد درساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخ 1400/4/2 به ریاست جناب آقای آدینه مدیر کل...