صد و ششمین جلسه قرارگاه پدافند زیستی با موضوع مقابله و کنترل ویروس کرونا

0
صد و ششمین جلسه قرارگاه پدافند زیستی با موضوع مقابله و کنترل ویروس کرونا به ریاست مهندس آقازاده استاندار محترم استان و با حضور...

جلسه قرارگاه پدافند سایبری

0
جلسه قرارگاه پدافند سایبری به ریاست اکرمی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی، فراهانی مدیرکل پدافند غیرعامل و سایر مدیران مربوطه روز یکشنبه مورخ 1400/05/24 در...

صد و پنجمین جلسه قرارگاه پدافند زیستی با موضوع مقابله و کنترل ویروس کرونا

0
صد و پنجمین جلسه قرارگاه پدافند زیستی با موضوع مقابله و کنترل ویروس کرونا به ریاست مهندس آقازاده استاندار محترم استان و با حضور...

جلسه ویژه بررسی وضعیت کرونا در شهرستان دلیجان

0
جلسه ویژه بررسی وضعیت کرونا در شهرستان دلیجان با حضور فراهانی مدیرکل پدافند غیرعامل، براتی زاده فرماندار شهرستان دلیجان و سایر مسئولین ذیربط روز...

جلسه ویژه بررسی وضعیت کرونا در شهرستان خمین

0
جلسه ویژه بررسی وضعیت کرونا در شهرستان خمین با حضور فراهانی مدیرکل پدافند غیرعامل، طهرانی فرماندار شهرستان خمین و سایر مسئولین ذیربط روز چهارشنبه...

بازدید اداره کل پدافند غیرعامل از مراکز طرح سنجش نوآموزان

0
بازدید اداره کل پدافند غیرعامل از مراکز اجرای طرح سنجش نوآموزان شهرستان اراک روز سه شنبه مورخ 1400/05/19 با حضور مسئولین مرتبط صورت پذیرفت. با...

صد و چهارمین جلسه قرارگاه پدافند زیستی با موضوع مقابله و کنترل ویروس کرونا

0
صد و چهارمین جلسه قرارگاه پدافند زیستی با موضوع مقابله و کنترل ویروس کرونا به ریاست مهندس آقازاده استاندار محترم استان و با حضور...

صد و سومین جلسه قرارگاه پدافند زیستی با موضوع مقابله و کنترل ویروس کرونا

0
صد و سومین جلسه قرارگاه پدافند زیستی با موضوع مقابله و کنترل ویروس کرونا به ریاست اکرمی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی و با...

جلسه ویژه بررسی وضعیت کرونا در شهرستان محلات

0
جلسه ویژه بررسی وضعیت کرونا در شهرستان محلات با حضور فراهانی مدیرکل پدافند غیرعامل، ناظری فرماندار شهرستان محلات و سایر مسئولین ذیربط روز دوشنبه...

صد و دومین جلسه قرارگاه پدافند زیستی با موضوع مقابله و کنترل ویروس کرونا

0
صد و دومین جلسه قرارگاه پدافند زیستی با موضوع مقابله و کنترل ویروس کرونا به ریاست مهندس آقازاده استاندار محترم استان و با حضور...