نود و نهمین جلسه قرارگاه پدافند زیستی با موضوع مقابله و کنترل ویروس کرونا

0
نود و نهمین جلسه قرارگاه پدافند زیستی با موضوع مقابله و کنترل ویروس کرونا به ریاست اکرمی معاون استاندار و با حضور فراهانی مدیرکل...

صدمین جلسه قرارگاه پدافند زیستی با موضوع مقابله و کنترل ویروس کرونا

0
صدمین جلسه قرارگاه پدافند زیستی با موضوع مقابله و کنترل ویروس کرونا به ریاست مهندس آقازاده استاندار محترم استان و با حضور فراهانی مدیرکل...

جلسه کمیسیون پیشگیری و مقابله با تهدیدات بیوتروریسمی

0
  جلسه کمیسیون پیشگیری و مقابله با تهدیدات بیوتروریسمی با حضور فراهانی مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری، شانقی مدیرکل دامپزشکی و سایر مسئولین مربوطه روز چهارشنبه...

شورای پدافند غیرعامل استان

0
جلسه شورای پدافند غیر عامل استان به ریاست اکرمی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی، با حضور فراهانی مدیرکل پدافند غیرعامل و سایر مدیران مربوطه...

جلسه قرارگاه شهید سلیمانی

0
جلسه پیگیری طرح شهید سلیمانی با حضور اکرمی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی، فراهانی مدیرکل پدافند غیرعامل و سایر مدیران مربوطه روز یکشنبه 1400/06/28...

صد و یکمین جلسه قرارگاه پدافند زیستی با موضوع مقابله و کنترل ویروس کرونا

0
صد و یکمین جلسه قرارگاه پدافند زیستی با موضوع مقابله و کنترل ویروس کرونا به ریاست مهندس آقازاده استاندار محترم استان و با حضور...

مراسم راه اندازی خط مبادله مستقیم پستی اراک به اصفهان وخرم آباد

0
مراسم راه اندازی خط مبادله مستقیم پستی اراک به اصفهان و خرم آباد با حضور فراهانی مدیرکل پدافند غیرعامل استان و سایر مسئولین روز...

جلسه مشترک شورای پدافند غیرعامل با قرارگاه شیمیایی استان

0
جلسه مشترک شورای پدافند غیر عامل با قرارگاه پدافند شیمیایی استان با حضور جناب آقای شاهوردیان جانشین محترم قرارگاه پدافند شیمیایی سازمان پدافند غیرعامل...

جلسه کمیسیون پیشگیری و مقابله با تهدیدات بیوتروریسمی

0
  جلسه کمیسیون پیشگیری و مقابله با تهدیدات بیوتروریسمی به ریاست فراهانی مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری با حضور مسئولین مربوطه روز سه شنبه مورخ 1400/06/30در...

صد و ششمین جلسه قرارگاه پدافند زیستی با موضوع مقابله و کنترل ویروس کرونا

0
صد و ششمین جلسه قرارگاه پدافند زیستی با موضوع مقابله و کنترل ویروس کرونا به ریاست مهندس آقازاده استاندار محترم استان و با حضور...