گرامیداشت روز سرباز

0
جلسه گرامیداشت روز سرباز با حضور فراهانی مدیرکل پدافند غیرعامل، عنایتی معاون اداری و مالی و دیگر مسئولین ذیربط روز سه شنبه مورخ 1400/07/04...

شورای پدافند غیرعامل استان

0
جلسه شورای پدافند غیر عامل استان به ریاست اکرمی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی، با حضور فراهانی مدیرکل پدافند غیرعامل و سایر مدیران مربوطه...

صد و دهمین جلسه قرارگاه پدافند زیستی با موضوع مقابله و کنترل ویروس کرونا

0
صد و دهمین  جلسه قرارگاه پدافند زیستی با موضوع مقابله و کنترل ویروس کرونا به ریاست اکرمی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی با حضور...

جلسه کمیسیون پیشگیری و مقابله با تهدیدات بیوتروریسمی

0
  جلسه کمیسیون پیشگیری و مقابله با تهدیدات بیوتروریسمی به ریاست فراهانی مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری با حضور مسئولین مربوطه روز سه شنبه مورخ 1400/06/30در...

جلسه قرارگاه شهید سلیمانی

0
جلسه پیگیری طرح شهید سلیمانی با حضور اکرمی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی، فراهانی مدیرکل پدافند غیرعامل و سایر مدیران مربوطه روز یکشنبه 1400/06/28...

دومین جلسه ستاد اربعین حسینی استان

0
دومین جلسه ستاد اربعین حسینی استان به ریاست اکرمی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی، فراهانی مدیرکل پدافند غیرعامل و با حضور مدیران مربوطه روز...

صد و نهمین جلسه قرارگاه پدافند زیستی با موضوع مقابله و کنترل ویروس کرونا

0
صد و نهمین جلسه قرارگاه پدافند زیستی با موضوع مقابله و کنترل ویروس کرونا به ریاست مهندس آقازاده استاندار محترم استان با حضور فراهانی...

جلسه ستاد اربعین حسینی استان

0
جلسه ستاد اربعین حسینی استان به ریاست اکرمی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی، فراهانی مدیرکل پدافند غیرعامل و با حضور مدیران مربوطه روز سه...

صد و هشتمین جلسه قرارگاه پدافند زیستی با موضوع مقابله و کنترل ویروس کرونا

0
صد و هشتمین جلسه قرارگاه پدافند زیستی با موضوع مقابله و کنترل ویروس کرونا به ریاست مهندس آقازاده استاندار محترم استان با حضور فراهانی...

صد و هفتمین جلسه قرارگاه پدافند زیستی با موضوع مقابله و کنترل ویروس کرونا

0
صد و هفتمین جلسه قرارگاه پدافند زیستی با موضوع مقابله و کنترل ویروس کرونا به ریاست اکرمی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی  با حضور...