به مناسبت هفته هشت سال دفاع مقدس و روز سرباز، مراسم تقدیر از سرباز...

0
به مناسبت هفته هشت سال دفاع مقدس و روز سرباز، مراسم تقدیر از سرباز امریه فرمانداری آشتیان انجام پذیرفت

به مناسبت هفته هشت سال دفاع مقدس و روز سرباز، مراسم تقدیر از سرباز...

0
به مناسبت هفته هشت سال دفاع مقدس و روز سرباز، مراسم تقدیر از سرباز امریه فرمانداری کمیجان انجام پذیرفت

به مناسبت هفته هشت سال دفاع مقدس و روز سرباز، مراسم تقدیر از سرباز...

0
به مناسبت هفته هشت سال دفاع مقدس، با هماهنگی اداره کل امور اداری و مالی و اداره امور اداری و رفاه، مراسم تقدیر از...

به مناسبت هفته هشت سال دفاع مقدس و روز سرباز مراسم تقدیر از سرباز...

0
به مناسبت هفته هشت سال دفاع مقدس و روز سرباز، با همکاری اداره کل امور اداری و مالی، مراسم تقدیر از سرباز امریه فرمانداری...

به مناسبت هفته هشت سال دفاع مقدس، طرح غربالگری دیابت دراستانداری انجام پذیرفت.

0
با همکاری اداره کل امور اداری ومالی و واحد کارگزینی و رفاه، به مناسبت هشت سال دفاع مقدس، طرح غربالگری دیابت از کارکنان استانداری...

بازدید از سرپرستی بیمه رازی

0
با حضور اکبری، مدیرکل امور اداری و مالی، پاکپور، مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراها، از سرپرستی بیمه رازی

بازدید از سرپرستی بانک قرض الحسنه مهر ایران استان

0
با حضور اکبری، مدیرکل امور اداری و مالی، پاکپور، مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراها، جهت بازدید از سرپرستی بانک قرض الحسنه مهر ایران...

به مناسبت هفته هشت سال دفاع مقدس،طرح تعیین میزان آنتی بادی حاصل از تزریق...

0
به مناسبت هفته هشت سال دفاع مقدس، با همکاری اداره کل امور اداری و مالی و امور اداری و واحد کارگزینی و رفاه، طرح...

جلسه کار گروه امنیت راهبردی و فناوری اطلاعات

0
با حضور آخانی معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری، اکبری مدیرکل امور اداری و مالی، صفری مدیرکل حراست، زادشیر مدیر فناوری اطلاعات، معاونین...

جلسه کمیته سرمایه انسانی و فرهنگ سازمانی استانداری مرکزی

0
باحضور آخانی، معاون توسعه مدیریت و منابع، اکبری، مدیرکل امور اداری ومالی و اعضای کمیته، هشتمین جلسه کمیته سرمایه انسانی و فرهنگ سازمانی استانداری...