جلسه در خصوص بیمه تکمیلی پرسنل و بازنشستگان استانداری

0
با حضور اکبری مدیرکل امور اداری و مالی، عنایتی معاون اداری مدیرکل، حسنی معاون مالی مدیرکل و میرزایی کارشناس امور اداری و رفاه، جلسه...

برگزاری مراسم تجلیل از بازنشستگان استانداری

0
مراسم تجلیل از بازنشستگان استانداری، با حضور اکبری مدیرکل امور اداری و مالی، عنایتی معاون اداری و حسنی معاون مالی در دفتر اداره کل...

برگزاری جلسه کمیته سرمایه انسانی و فرهنگ سازمانی استانداری مرکزی

0
با حضور اکبری مدیرکل امور اداری و مالی، جلسه کمیته سرمایه انسانی و فرهنگ سازمانی استانداري مركزي به ریاست آخانی معاون توسعه مديريت...

جلسه اسناد جهت تسویه حساب مطالبات شرکت مخابرات استان

0
با حضور اکبری، مدیرکل امور اداری و مالی، جلسه اسناد جهت تسویه حساب مطالبات شرکت مخابرات به ریاست آخانی معاون توسعه مدیریت و منابع...

جلسه بررسی قراردادهای استانداری مرکزی

0
با حضور اکبری مدیرکل امور اداری و مالی، زهرا آخانی معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری، ذیحساب و رئیس امورمالی جلسه بررسی قراردادها برگزار...

جلسه کار گروه امنیت راهبردی و فناوری اطلاعات

0
جلسه کار گروه امنیت راهبردی و فناوری اطلاعات با حضور اکبری مدیرکل امور اداری و مالی، به ریاست زهرا آخانی معاون توسعه مدیریت و...

جلسه دیدار رئیس و اعضای ستاد انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا

0
باحضور اکبری مدیرکل امور اداری و مالی، در جلسه دیدار رئیس و اعضای ستاد انتخابات با رییس و اعضای هیات نظارت بر انتخابات استان

برگزاری جلسه کمیته پشتیبانی و مالی ستاد انتخابات استان

0
جلسه کمیته پشتیبانی و مالی ستاد انتخابات استان باحضور اکبری مدیرکل امور اداری و مالی، به ریاست زهرا آخانی معاون توسعه مدیریت و...

عنایتی معاون اموراداری اداره کل اموراداری و مالی استانداری خبر داد:

0
حضور 24 نفر آقایان پذیرفته شده در آزمون استخدامی دراستانداری مرکزی جهت طی مراحل استخدامی        به دنبال برنامه ریزی های به عمل آمده در...