جلسه در خصوص سامانه ای مکاتبه در فرمانداری شهرستان محلات

0
باحضور اکبری مدیرکل امور اداری و مالی، فرماندار شهرستان محلات، عنایتی معاون اداری، حسنی معاون مالی، قلمی رئیس اداره خدمات و پشتیبانی، میروهایی...

جلسه در خصوص سامانه ای مکاتبه در دفتر مدیریت عملکرد بازرسی و امور حقوقی

0
باحضور اکبری مدیرکل امور اداری و مالی، فتح آبادی مدیرکل بازرسی، میروهایی رئیس اداره دبیرخانه و کارشناسان مربوطه جلسه در خصوص سامانه ای مکاتبه،...

به مناسبت هفته هشت سال دفاع مقدس و روز سرباز، مراسم تقدیر از سربازان...

0
به مناسبت هفته هشت سال دفاع مقدس و روز سرباز، مراسم تقدیر از سربازان امریه استانداری انجام پذیرفت

به مناسبت هفته هشت سال دفاع مقدس و روز سرباز، مراسم تقدیر از سرباز...

0
به مناسبت هفته هشت سال دفاع مقدس و روز سرباز، مراسم تقدیر از سرباز امریه فرمانداری محلات انجام پذیرفت

جلسه در خصوص سامانه ای مکاتبه در دفتر هماهنگی امور اقتصادی و امور بین...

0
با حضور اکبری، مدیرکل امور اداری و مالی، نعمتی، مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و امور بین الملل و میروهابی رئیس اداره دبیرخانه، جلسه...

جلسه در خصوص سامانه ای مکاتبه در دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری

0
با حضور اکبری، مدیرکل امور اداری و مالی، نیک ملکی، مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری، بهمنی معاون دفتر جذب و سرمایه...

جلسه در خصوص سامانه ای مکاتبه در دفتر امور روستایی و شوراها

0
با حضور اکبری، مدیرکل امور اداری و مالی، پاکپور، مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراها، عالم، معاون امور روستایی، میروهابی رئیس اداره دبیرخانه و...

جلسه در خصوص سامانه ای مکاتبه در دفتر امور شهری و شوراها

0
با حضور اکبری، مدیرکل امور اداری و مالی، حیدری، مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها، زرنوشه معاون دفتر امور شهری و میروهابی رئیس اداره...

جلسه در خصوص سامانه ای مکاتبه در دفتر امور اجتماعی

0
با حضور اکبری، مدیرکل امور اداری و مالی، اتابکی، مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی، عنایتی معاون امور اداری، خندان معاون دفار اجتماعی و...

پیام تبریک اکبری مدیرکل امور اداری و مالی به مناسبت هفته دفاع مقدس

0
دفاع مقدس، نام ‏آشناترین واژه در قاموس حماسه ‏های عزت آفرین ایران است که خاطرات دلاوری ‏های آن، در تاریخ شکوهمند این دیار به...