نشست هم اندیشی منتخبین ششمین دوره شورای اسلامی شهر کمیجان با فرماندار

0
در این جلسه ضمن بررسی مسائل و مشکلات شهرستان در حوزه های مختلف بر تعامل و همکاری هرچه بیشتر جهت پیگیری و رفع مشکلات...