جلسه توجیهی و هم اندیشی داوطلبان عضویت در ششمین دوره شورای اسلامی شهر تفرش...

0
در این جلسه عبدالرضا حاج علی بیگی بر رعایت قوانین مربوط به تبلیغات ،ضوابط بهداشتی ستادها و رقابت توام با اخلاق تاکید کرد. در این...