برگزاری اولین جلسه هیات بازرسی انتخابات استان

0
اولین جلسه هیات بازرسی انتخابات استان راس ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخ 99/12/27 در محل دفتر معاونت هماهنگی امور عمرانی با حضور رئیس...

برگزاری هشتمین جلسه هیات بازرسی انتخابات استان

0
هشتمین جلسه هیات بازرسی انتخابات استان راس ساعت 12 صبح روز شنبه مورخ 1400/03/01 در محل دفتر معاونت هماهنگی امور عمرانی با حضور رئیس...

برگزاری سومین جلسه هیات بازرسی انتخابات استان

0
سومین جلسه هیات بازرسی انتخابات استان راس ساعت 13 روز سه شنبه مورخ 1400/01/24 در محل سالن جلسات شهید محلاتی واقع در ساختمان شماره...

برگزاری چهارمین جلسه هیات بازرسی انتخابات استان

0
چهارمین جلسه هیات بازرسی انتخابات استان راس ساعت 11 صبح روز سه شنبه مورخ 1400/01/31 در محل دفتر معاونت هماهنگی امور عمرانی و با...

پاسخگویی مدیرکل محترم کمیته امداد امام خمینی در سامد

0
جناب آقای مومنی مدیر کل کمیته امداد استان در تاریخ 99/03/10 در مرکز سامد دفتر مدیریت عملکرد بازرسی و امورحقوقی استانداری حضور یافتند و...

برگزاری پنجمین جلسه هیات بازرسی انتخابات استان

0
پنجمین جلسه هیات بازرسی انتخابات استان به صورت مشترک با هیات عالی نظارت بر انتخابات شورای اسلامی استان راس ساعت11 صبح روز شنبه مورخ...

برگزاری دومین جلسه هیات بازرسی انتخابات استان

0
دومین جلسه هیات بازرسی انتخابات استان راس ساعت 11 صبح روز شنبه مورخ 1400/01/14 در محل دفتر معاونت هماهنگی امور عمرانی با حضور رئیس...

برگزاری هفتمین جلسه هیات بازرسی انتخابات استان

0
هفتمین جلسه هیات بازرسی انتخابات استان راس ساعت 13:30 روز دوشنبه مورخ 1400/02/13 در محل سالن جلسات معاونت امور عمرانی استانداری و با حضور...

برگزاری ششمین جلسه هیات بازرسی انتخابات استان

0
ششمین جلسه هیات بازرسی انتخابات به صورت مشترک با ستاد پیشگیری از تخلفات انتخابات و ستاد انتخابات استان راس ساعت 11 صبح روز شنبه...