اطلاعیه برنامه زمانبندی مصاحبه پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت هشتمین دوره آزمون استخدامی استانداری...

0
اطلاعیه برنامه زمانبندی مصاحبه پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت هشتمین دوره آزمون استخدامی استانداری مرکزی

اطلاعیه پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت هشتمین آزمون استخدامی استانداری و فرمانداریهای تابعه...

0
اطلاعیه در خصوص پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت هشتمین آزمون استخدامی استانداری و فرمانداریهای تابعه استان ( به همراه اسامی 96 نفر پذیرفته شده اولیه و مدارک مورد نیاز برای انجام مصاحبه)

اینفوگرافی نتایج نهایی ثبت نام داوطلبان عضویت در انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر...

0
اینفوگرافی نتایج نهایی ثبت نام داوطلبان عضویت در انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر در استان مرکزی

مدیرکل توسعه منابع انسانی وزارت کشور تشریح کرد: روند برگزاری مصاحبه تخصصی پذیرفته شدگان...

0
روشن ضمیر از برگزاری مصاحبه تخصصی پذیرفته شدگان صف و ستاد وزارت کشور در هشتمین آزمون استخدامی در سه بخش سوابق آموزشی و پژوهشی، دانش و مهارت شغلی و روانشناسی خبر داد.