با سلام و احترام 

دفتر امور زنان و خانواده استانداری با توجه به اهمیت نقش و کارکرد زنان به عنوان یکی از مهترین ارکان خانواده ها و نیز حضور ثمر بخش آنها در نظام اداری بر آن است که با انجام این نظر سنجی اولویت های که در نظام اداری موجب تحکیم بنیاد خانواده می گردد را تعیین نماید . امید است با اعلان نظر خود مارا در این زمینه یاری فرمایید  .

 

به نظر شما درجه اهمیت گزینه ای ذیل به چه میزان است 

نظر سنجی

اضافه نمودن حق عائله مندی به مولفه های حقوقی موجود

دیدن نتایج

Loading ... Loading ...

کاهش ساعت کاری برای زنان سرپرست خانوار

دیدن نتایج

Loading ... Loading ...

تعطیلی کاری در روز های پنجشنبه

دیدن نتایج

Loading ... Loading ...

افزایش امکان تصدی پست های مدریتی موافق

دیدن نتایج

Loading ... Loading ...

ایجاد بستر دولت الکترونیک و انجام وظایف شغلی به صورت دور کاری

دیدن نتایج

Loading ... Loading ...

ایجاد بستر دولت الکترونیک و انجام وظایف شغلی به صورت دور کاری

دیدن نتایج

Loading ... Loading ...

اختصاص کمک هزینه ویژه برای فرزند آوری

دیدن نتایج

Loading ... Loading ...

اختصاص بسته های رفاهی مستمر به کارکنان زن

دیدن نتایج

Loading ... Loading ...