مسائل اجرایی انتخابات

آیا مرجع صدور مدرک تحصیلی طلاب علوم دینی صرفاً از طرف مدیر محترم مرکز حوزه علمیه قم می باشد و مدارک صادره از سوی مدیران محترم حوزه های علمیه سایر شهرستانها برای داوطلب انتخابات معتبر نمی باشد؟
جواب: صرفا از طرف مرکز مدیریت حوزه علمیه قم
۲- انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید حداقل و حداکثر چند سال سن داشته باشند؟
جواب: حداقل سن سی سال تمام و حداکثر هفتاد و پنج سال تمام
۳- در چه فاصله زمانی قبل از ثبت نام می بایست اشخاص مطرح در ماده ۲۹ استعفا دهند؟
جواب: حداقل شش ماه قبل از ثبت نام
۴- تقسیم بندی و تعریف حوزه های انتخابیه در انتخابات مجلس شورای اسلامی چگونه است؟
جواب:در این انتخابات، حوزه های انتخابیه به حوزه اصلی و فرعی تقسیم می شوند و بر مبنای آخرین تغییرات حوزه های انتخابیه مصوب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
۵- انتخاب نماینده در مرحله اول و دوم و میاندوره ای مجلس شورای اسلامی به چه صورت است؟
جواب:انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مرحله اول منوط به کسب اکثریت حداقل یک چهارم کل آراء و در مرحله دوم و میاندوره ای با کسب اکثریت نسبی به هرمیزان است.
۶- کیفیت انتخابات مجلس شورای اسلامی می باشد؟
جواب:انتخابات مجلس شورای اسلامی بصورت مستقیم و عمومی و با رأی مخفی صورت       می گیرد.
۷- در صورتی که آرای دو یا چند نفر از نامزدها مساوی باشد ملاک انتخاب چگونه است؟
جواب: ملاک انتخاب یک یا چند نفر از آنان، با روش قرعه می باشد که در جلسه مشترک هیأتهای اجرایی و نظارت  مرکز حوزه انتخابیه صورت می گیرد.
۸- چنانچه در مرحله اول برای یک یا چند نفر ا زداوطلبان اکثریت حداقل یک چهارم آراء حاصل نگردید انتخابات به چه شکلی خواهد بود؟
جواب:نتیجه انتخابات دو مرحله ای خواهد بود. بدین معنی که از بین نامزدهایی که اکثریت حداقل یک چهارم آراء را در مرحله اول بدست نیاورده اند، فقط به تعداد دو برابر نمایندگان موردنیاز از بین کسانی که بیشترین آراء را در مرحله اول داشته اند در مرحله دوم شرکت       می کنند. و در صورتی که تعداد نامزدهای باقیمانده کمتر ا زدو برابر  باشد، تمام آنان در مرحله دوم انتخابات شرکت می کنند.
۹- مدت زمان اخذ رأی چگونه می باشد؟
جواب:انتخابات در یک روز انجام می شود و مدت آن حداقل ده ساعت و در صورت ضرورت قابل تمدید می باشد. و تشخیص ضرورت و مدت تمدید انتخابات برعهده وزیر کشور است.
۱۰- فعالیت انتخاباتی کارمندان برای تبلیغ داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی به چه شکل است؟
جواب: فعالیت کارمندان برای داوطلبان نمایندگی در ساعات اداری ممنوع می باشد لیکن در    ساعات غیر اداری و همچنین زمانی که در مرخصی بسر می برند بلامانع است.
۱۱- استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه ها و ادارات، شرکت های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها و شرکت ها و سازمانهای وابسته به آنها و نهادها و موسساتی که از بودجه عمومی(به هرمقدار) استفاده می کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور در انتخابات به چه نحو است؟
جواب:ممنوع می باشد.
۱۲- تعداد نمایندگان اقلیتهای دینی چند نفر می باشد؟
جواب:زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده
مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده
مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده                                                        
۱۳- نمایندگان خانه احزاب مجاز هستند بر سر صندوق ها حاضر شوند و یا سهمیه ای از ناظران        انتخاباتی به آنها تعلق  می گیرد؟
جواب:در قانون چنین چیزی پیش بینی نشده است.
آنها نمی توانند به عنوان خانه احزاب کارت حضور بر سر صندوق داشته باشند ولی می توانند    بعنوان نمایندگان نامزدها این کار را انجام دهند و به این اعتباربرای آنها کارت صادرشود.
۱۴- رسیدگی به صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی چگونه می باشد؟
جواب: مطابق ماده ۴۸ قانون انتخابات هیأتهای اجرایی صلاحیت داوطلبان را از مراجع چهارگانه   استعلام کرده و همچنین بررسیهای محلی مثبت به صلاحیت داوطلبان اظهارنظر می نمایند.
۱۵-شرایط داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی کدامند؟
جواب: بر طبق ماده ۲۸ قانون انتخابات انتخاب شوندگان باید دارای شرایط زیر باشند:
اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران .
تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران .
ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه .
داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن .
نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه .
سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینائی ، شنوایی و گویایی .
حداقل سن سی سال تمام و حداکثر هفتاد و پنج سال تمام .
۱۶- تا کنون چه تغییراتی در قانون انتخابات ایجاد شده است؟
فعلاً تبصره ۲ ماده ۲۸ مبنی بر شرط داشتن پنج سال سابقه خدمت اجرایی در سطح کارشناسی و احتساب آن به عنوان یک مقطع تحصیلی حذف شده است.
۱۷- مسئولین و کارکنان دولت مشمول استعفای پیش از ثبت نام داوطلبان کدامند؟
به استناد بندهای الف ، ب وج ماده ۲۹ قانون انتخابات و نیز تبصره یک همین ماده بسیاری از مدیران ارشد ومدیران ستادی و همچنین استانداران، معاونین ومشاورین استانداران، فرمانداران و بخشداران، شهرداران و روسای مناطق شهرداری و …
در صورتی که قصد داوطلبی نمایندگی مجلس شورای اسلامی در هر یک از حوزه های انتخابیه سراسر کشور را دارند باید ۶ ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا دهند . همچنین بسیاری از مدیران استانی نیز در صورت کاندیداتوری مجلس شورای اسلامی در حوزه مسئولیت خود بایستی از سمت خود استعفا دهند.
لازم به ذکر است مطابق تبصره یک این ماده کلیه مقامات دارای عناوین همطراز با عناوین مذکور هم بایستی از سمت خود استعفا دهند.

۱۸- آیا حضور رئیس هیأت اجرایی در جلسات ضروری است؟
جواب:بلی مطابق ماده ۳۴ قانون انتخابات اعضای هیأت اجرایی پس از پذیرفتن عضویت، ملزم به شرکت در جلسات و امضای صورتجلسات و اعتبارنامه منتخبین و انجام سایر وظایف قانونی می باشند.
۱۹- آیا بازنشستگان نیروهای نظامی می توانند درامور اجرایی یا نظارتی شرکت داشته باشند؟
جواب:بکارگیری کارکنان بازنشسته کشوری و لشکری در امر برگزاری انتخابات با رعایت ضوابط و مقررات قانونی بلامانع می باشد.
۲۰- آیا بسیجیان می توانند در امور اجرایی یا نظارتی همکاری داشته باشند؟
جواب:بکارگیری نیروهای بسیج برای حفاظت شعب اخذ رأی تابع شرایط خاص و در صورت درخواست ناحیه انتظامی استان و تصویب شورای تأمین استان امکان پذیر است لیکن بهره گیری از خدمات این قبیل افراد و بدون ذکر عنوان و برای تأمین عوامل اجرایی شعب اخذ رأی بلامانع  می باشد.