دومین جلسه ستادپیشگیری،هماهنگی وفرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان شازندبرگزارشد.

0
42

دومین جلسه (فوق العاده و اضطراری) ستاد پیشگیری ، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان شازند برگزارشد. 

دراین جلسه موضوعاتی ازجمله: شستشوی کانال ها و مسیرها و منهول ها برای رفع نشتی گاز، بررسی سیستم های دفع فاضلاب و چاه های جذبی شرکت های واقع در ناحیه صنعتی به ویژه صنایع شیمیایی بزرگ، بررسی  مخاطرات برق اطراف واحدهای شیمیایی و منهول ها به منظور جلوگیری از ایجادهرگونه جرقه و آتش سوزی  برقی احتمالی و…مطرح وموردبررسی قرارگرفت.

روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۴/۶ ساعت۱۷، دومین جلسه (فوق العاده و اضطراری) ستاد پیشگیری ، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان شازندباموضوع مشکلات ناحیه صنعتی شهیدبابایی شهبازبه ریاست حسین رجبی فرماندار وباحضورمدیرکل امنیتی وانتظامی استانداری،معاون مدیرکل مدیریت بحران استانداری مرکزی ،معاونین فرماندارودیگراعضای مدیریت بحران شهرستان شازند در محل سالن جلسات فرمانداری بارعایت پروتکل های بهداشتی برگزارشد. 

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید

شانزده + هشت =