اطلاعیه برنامه زمانبندی مصاحبه پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت هشتمین دوره آزمون استخدامی استانداری مرکزی

0
1798

بدین‌وسیله به آگاهی می‌رساند: افرادی که اسامی آنها در جدول مشروحه زیر درج گردیده بر اساس جدول زمان‌بندی ذیل با رعایت پروتکلهای بهداشتی به منظور انجام مصاحبه استخدامی در زمان تعیین شده حضور بهم رسانند.

تذکرات مهم:

  1. همراه داشتن مدارک شناسایی شامل : اصل کارت ملی، شناسنامه ودو قطعه عکس ۴*۳ پشت نویسی شده
  2. عدم مراجعه داوطلب در زمان مقرر به منزله انصراف از مراحل استخدامی تلقی میگردد.
  3. حضور پذیرفته شدگان ۳۰ دقیقه قبل از زمان تعیین شده الزامی است.

شایان ذکر است پذیرفته شدگان چنانچه مدارکی مربوط به سوابق پژوهشی و آموزشی شامل (رتبه اول تا سوم مقطع تحصیلی میان دانشجویان هم رشته و هم ورودی، رتبه اول تا سوم برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی، مقالات علمی پژوهشی شامل نشریات چاپ معتبر داخلی و خارجی و علمی ترویجی، مقالات چاپ شده در کنفرانس‌ها و همایش‌های معتبر ملی نمایه شده در  ISC و یا CIVILICA و همایش‌های بین‌المللی، کتاب‌های تالیفی یا ترجمه شده و کسب مقام در جشنواره‌های علمی و یا هنری و مدرک زبان معتبر (TOLIMO, TOFEL (IBT, PBT, CBT) IELTS) را دارا می‌باشند، ضمن همراه داشتن اصل مدارک مذکور نسبت به ارائه آنها در زمان انجام مصاحبه اقدام نمایند.

آدرس محل مراجعه: اراک- بلوار فاطمیه، استانداری مرکزی- ساختمان اداره کل مدیریت بحران- سالن جلسات شهید شبان

معاونت توسعه مدیریت و منابع

ردیف نام نام خانوادگی   کد ملی   شغل محلتاریخ مراجعهساعت انجام مصاحبه
۱سیدخلیلمیرسعیدی مجدابادی کهنه۵۳۴۹۸۶۲۲۶کارشناس تحلیلگرسیستم ۱- اشتیان۱۴۰۰/۰۲/۰۷۸
۲سیدابراهیمهزارخانی۵۸۰۰۲۶۶۵۵کارشناس تحلیلگرسیستم ۱- اشتیان۱۴۰۰/۰۲/۰۷۸
۳حسیندارستانی فراهانی۵۸۰۰۴۲۸۱۲کارشناس تحلیلگرسیستم ۱-اشتیان۱۴۰۰/۰۲/۰۷۸
۴طاهرهرنجبر۵۵۹۲۳۶۳۱۱کارشناس تحلیلگرسیستم ۱-کمره-خمین۱۴۰۰/۰۲/۰۷۸
۵منظرعباسی۵۵۰۱۵۷۴۸۴کارشناس تحلیلگرسیستم ۱-کمره-خمین۱۴۰۰/۰۲/۰۷۹
۶احمدبیات۵۳۲۴۶۸۹۱۰کارشناس تحلیلگرسیستم ۱-کمره-خمین۱۴۰۰/۰۲/۰۷۹
۷شیریننیکنام۶۱۸۹۹۷۹۳۱۹کارشناس تحلیلگرسیستم ۱-مرکزی -زرندیه۱۴۰۰/۰۲/۰۷۹
۸حمیدرضاافقی۶۱۸۰۰۲۸۳۸۹کارشناس تحلیلگرسیستم ۱-مرکزی -زرندیه۱۴۰۰/۰۲/۰۷۹
۹رضافتحی۶۱۸۰۰۳۰۴۰۵کارشناس تحلیلگرسیستم ۱-فرمانداری زرندیه۱۴۰۰/۰۲/۰۷۱۰
۱۰امیرسلیم خانی۶۱۸۰۰۲۱۷۶۷کارشناس تحلیلگرسیستم ۱-فرمانداری زرندیه۱۴۰۰/۰۲/۰۷۱۰
۱۱هانیهحیدریان۶۱۸۰۰۲۹۱۱۳کارشناس تحلیلگرسیستم ۱-فرمانداری زرندیه۱۴۰۰/۰۲/۰۷۱۰
۱۲سیدامیرمحمدابوالحسنی۵۵۰۱۷۱۶۱۴کارشناس تحلیلگرسیستم ۱-مرکزی -خمین۱۴۰۰/۰۲/۰۷۱۰
۱۳امیرعباسکتاوند۵۵۹۸۷۷۹۸۶کارشناس تحلیلگرسیستم ۱-مرکزی -خمین۱۴۰۰/۰۲/۰۷۱۱
۱۴مرضیهمشایخی۵۵۹۸۹۷۲۱۹کارشناس تحلیلگرسیستم ۱-مرکزی -خمین۱۴۰۰/۰۲/۰۷۱۱
۱۵علیرضارضایی۵۹۰۲۶۸۹۱۰کارشناس تحلیلگرسیستم ۱-فرمانداری ساوه۱۴۰۰/۰۲/۰۷۱۱
۱۶حامدصبوحی۵۹۰۱۹۹۰۵۶کارشناس تحلیلگرسیستم ۱-فرمانداری ساوه۱۴۰۰/۰۲/۰۷۱۱
۱۷سارابگری۱۹۳۱۰۰۴۴۰۴کارشناس تحلیلگرسیستم ۱-فرمانداری ساوه۱۴۰۰/۰۲/۰۷۱۲
۱۸محمدابراهیمحبیب پور۵۴۴۹۲۱۳۵۴۹کارشناس تحلیلگرسیستم ۱-خنجین-فراهان۱۴۰۰/۰۲/۰۷۱۲
۱۹یاسرکریمی۵۲۰۶۴۹۳۵۴کارشناس تحلیلگرسیستم ۱-خنجین-فراهان۱۴۰۰/۰۲/۰۷۱۲
۲۰ویدالطفی شاه ابادی فراهانی۵۴۴۰۰۱۶۰۰۷کارشناس تحلیلگرسیستم ۱-خنجین-فراهان۱۴۰۰/۰۲/۰۷۱۲
۲۱حسینوفایی نسب۵۱۰۰۳۰۰۷۶کارشناس مطالعات اجتماعی واقتصادی اشتیان۱۴۰۰/۰۲/۰۸۸
۲۲زیبامقصودی اشتیانی۵۱۰۰۲۰۲۸۳کارشناس مطالعات اجتماعی واقتصادی اشتیان۱۴۰۰/۰۲/۰۸۸
۲۳فاطمهسلیمانی راد۳۷۰۸۲۹۸۷۵کارشناس مطالعات اجتماعی واقتصادی اشتیان۱۴۰۰/۰۲/۰۸۸
۲۴عباسمهدوی۷۵۶۲۷۱۲۴کارشناس توسعه امورسیاسی -ساروق -اراک۱۴۰۰/۰۲/۰۸۸
۲۵وحیدخوشدونی فراهانی۵۲۰۷۱۷۹۳۷کارشناس توسعه امورسیاسی -ساروق -اراک۱۴۰۰/۰۲/۰۸۹
۲۶فاطمهفراهانی۵۲۰۱۰۳۴۵۹کارشناس توسعه امورسیاسی -ساروق -اراک۱۴۰۰/۰۲/۰۸۹
۲۷پژماناخوان ملایری۵۲۰۵۶۲۵۸۵کارشناس توسعه امورسیاسی -مرکزی -خمین۱۴۰۰/۰۲/۰۸۹
۲۸عباسمحمدی۵۵۰۲۰۵۹۳۴کارشناس توسعه امورسیاسی -مرکزی -خمین۱۴۰۰/۰۲/۰۸۹
۲۹حمیدهتلخ ابی۵۴۴۰۰۳۰۳۹۵کارشناس مطالعات اجتماعی واقتصادی -فراهان۱۴۰۰/۰۲/۰۸۱۰
۳۰سودهمحمدی نژاد۵۳۴۷۸۴۴۹۶کارشناس مطالعات اجتماعی واقتصادی-فراهان۱۴۰۰/۰۲/۰۸۱۰
۳۱بهنامصالحی درمنکی۱۲۷۰۴۳۱۷۱۴کارشناس مطالعات اجتماعی واقتصادی-فراهان۱۴۰۰/۰۲/۰۸۱۰
۳۲امیرعباسکمیجانی۵۲۰۱۱۷۲۸۱کارشناس مطالعات اجتماعی واقتصادی -کمیجان۱۴۰۰/۰۲/۰۸۱۰
۳۳حمیدپاکپور۵۳۳۰۱۹۹۴۱کارشناس مطالعات اجتماعی واقتصادی -کمیجان۱۴۰۰/۰۲/۰۸۱۱
۳۴بهزاداسدی۵۵۹۸۵۱۴۱۳کارشناس توسعه امورسیاسی -مرکزی -تفرش۱۴۰۰/۰۲/۰۸۱۱
۳۵حدیثهکریمی۵۲۰۵۰۵۸۴۰کارشناس توسعه امورسیاسی -قره چای-خنداب۱۴۰۰/۰۲/۰۸۱۱
۳۶فاطمهامیدی نیا۵۷۱۹۹۱۳۸۲۳کارشناس توسعه امورسیاسی -قره چای-خنداب۱۴۰۰/۰۲/۰۸۱۱
۳۷میتراچگینی۶۱۷۰۰۷۳۹۹۳کارشناس توسعه امورسیاسی -قره چای-خنداب۱۴۰۰/۰۲/۰۸۱۲
۳۸زهراصفدری۶۲۲۳۱۸۰۰۴کارشناس توسعه امورسیاسی -قره کهریز -شازند۱۴۰۰/۰۲/۰۸۱۲
۳۹امیدعبدلی۵۲۰۸۱۵۸۳۱کارشناس توسعه امورسیاسی -قره کهریز -شازند۱۴۰۰/۰۲/۰۸۱۲
۴۰محسنشفیعی۵۹۳۰۰۰۳۲۹۷کارشناس توسعه امورسیاسی -قره کهریز -شازند۱۴۰۰/۰۲/۰۸۱۲
۴۱محمدصالحی۶۱۰۱۰۴۳۱۴کارشناس امورامنیتی وانتظامی -سربند شازند۱۴۰۰/۰۲/۰۹۱۰
۴۲محسنکمانی۵۲۰۱۵۳۸۲۰کارشناس امورکشوری ومدنی – خرقان زرندیه۱۴۰۰/۰۲/۰۹۱۰
۴۳تورجبخشایشی۵۶۹۸۰۵۵۵۴کارشناس روابط عمومی – فرمانداری محلات۱۴۰۰/۰۲/۰۹۱۰
۴۴بهزادنجفی۵۷۹۹۵۰۱۷۴کارشناس روابط عمومی – فرمانداری محلات۱۴۰۰/۰۲/۰۹۱۰
۴۵سیده معصومهحسینی اقدم۱۳۶۱۱۷۹۷۷۵کارشناس روابط عمومی – فرمانداری محلات۱۴۰۰/۰۲/۰۹۱۰
۴۶مریماسمعیلی۵۲۰۰۲۴۷۲۹کارشناس امورشوراهاوشهرداریها-معصومیه -اراک۱۴۰۰/۰۲/۰۹۸
۴۷رضامیکاییلی۵۷۰۰۳۸۲۲۷کارشناس امورشوراهاوشهرداریها-معصومیه -اراک۱۴۰۰/۰۲/۰۹۸
۴۸احسانشیخ الاسلامی۴۱۳۲۳۷۴۴۰۸کارشناس امورشوراهاوشهرداریها-معصومیه -اراک۱۴۰۰/۰۲/۰۹۸
۴۹هانیهحسینی۵۲۰۲۵۵۱۸۶کارشناس امورشوراهاوشهرداریها-مرکزی -اشتیان۱۴۰۰/۰۲/۰۹۹
۵۰مصطفیقلعه نویی۵۲۰۴۹۷۴۷۳کارشناس امورشوراهاوشهرداریها-مرکزی -اشتیان۱۴۰۰/۰۲/۰۹۹
۵۱نرگساوانلواوه۶۰۳۳۹۲۹۳۸کارشناس امورشوراهاوشهرداریها-ساوه۱۴۰۰/۰۲/۰۹۱۱
۵۲خاطرهتاریخی۵۹۰۳۴۴۸۶۲کارشناس امورشوراهاوشهرداریها-ساوه۱۴۰۰/۰۲/۰۹۱۱
۵۳امیننصرالهی۵۲۰۴۴۸۸۷۱کارشناس امورشوراهاوشهرداریها-زالیان -شازند۱۴۰۰/۰۲/۰۹۱۱
۵۴سیدحمیدرضامیراحمدی۵۲۰۰۴۷۲۴۹کارشناس امورشوراهاوشهرداریها-زالیان -شازند۱۴۰۰/۰۲/۰۹۱۱
۵۵محمدیوسفی۵۷۱۹۸۷۶۳۹۱کارشناس راهبری حراست -خنجین -فراهان۱۴۰۰/۰۲/۰۹۹
۵۶عباسگودرزی۵۳۴۷۵۵۸۳۶کارشناس راهبری حراست -خنجین -فراهان۱۴۰۰/۰۲/۰۹۹
۵۷زینبفضلی۵۶۹۸۳۴۱۰۴کارشناس توسعه وعمران امورشهری وروستایی -مرکزی -زرندیه۱۴۰۰/۰۲/۱۱۱۰
۵۸عبدالرضاقاسمی۵۵۰۰۲۰۰۱۲کارشناس توسعه وعمران امورشهری وروستایی -مرکزی -خمین۱۴۰۰/۰۲/۱۱۸
۵۹سیدحسینرضوی۱۶۰۲۲۸۵۸کارشناس توسعه وعمران امورشهری وروستایی -مرکزی -خمین۱۴۰۰/۰۲/۱۱۸
۶۰مهدیرضایی۵۵۹۹۳۸۷۵۶کارشناس توسعه وعمران امورشهری وروستایی -مرکزی -خمین۱۴۰۰/۰۲/۱۱۸
۶۱پیامامیرخانی۳۲۵۸۳۳۵۹۷۴کارشناس توسعه وعمران امورشهری وروستایی -مرکزی -فراهان۱۴۰۰/۰۲/۱۱۸
۶۲انسیهفراهانی۵۴۴۰۰۱۴۸۱۰کارشناس توسعه وعمران امورشهری وروستایی -مرکزی -فراهان۱۴۰۰/۰۲/۱۱۸
۶۳علیشکوری۵۲۰۲۹۹۱۳۲کارشناس توسعه وعمران امورشهری وروستایی -مرکزی -خنداب۱۴۰۰/۰۲/۱۱۹
۶۴پرویناحمدی۶۱۰۰۳۶۰۶۸کارشناس توسعه وعمران امورشهری وروستایی -مرکزی -خنداب۱۴۰۰/۰۲/۱۱۹
۶۵امیدلطفی۶۱۷۸۸۳۴۷۲۱کارشناس توسعه وعمران امورشهری وروستایی -مرکزی -خنداب۱۴۰۰/۰۲/۱۱۹
۶۶راضیهرضایی۵۷۰۰۰۸۶۱۱کارشناس توسعه وعمران امورشهری وروستایی -مرکزی -دلیجان۱۴۰۰/۰۲/۱۱۱۰
۶۷ایمانحسنی۵۶۰۰۶۱۶۶۸کارشناس توسعه وعمران امورشهری وروستایی -مرکزی -دلیجان۱۴۰۰/۰۲/۱۱۱۰
۶۸علیرضاحسینی۵۷۰۰۰۹۵۶۱کارشناس توسعه وعمران امورشهری وروستایی -مرکزی -دلیجان۱۴۰۰/۰۲/۱۱۱۰
۶۹امیرسعیدمنسوب بصیری۶۰۳۳۱۵۶۰۷کارشناس توسعه وعمران امورشهری وروستایی -نوبران -ساوه۱۴۰۰/۰۲/۱۱۱۲
۷۰رسولگلابی۶۰۳۳۴۳۸۸۰کارشناس توسعه وعمران امورشهری وروستایی -نوبران -ساوه۱۴۰۰/۰۲/۱۱۱۲
۷۱وحیدهقربانی۶۰۳۲۶۹۹۳۱کارشناس توسعه وعمران امورشهری وروستایی -نوبران -ساوه۱۴۰۰/۰۲/۱۱۱۲
۷۲محمدخان ابادی۵۷۱۰۰۱۶۹۳۴کارشناس توسعه وعمران امورشهری وروستایی -مرکزی -کمیجان۱۴۰۰/۰۲/۱۱۱۰
۷۳فاطمهاتابکی۵۷۱۰۰۱۲۶۲۹کارشناس توسعه وعمران امورشهری وروستایی -مرکزی -کمیجان۱۴۰۰/۰۲/۱۱۱۰
۷۴سعیدپویا۵۷۱۰۰۰۶۰۶۸کارشناس توسعه وعمران امورشهری وروستایی -مرکزی -کمیجان۱۴۰۰/۰۲/۱۱۱۰
۷۵مبینامدنی۵۶۰۰۷۰۴۴۶کارشناس توسعه وعمران امورشهری وروستایی -مرکزی -محلات۱۴۰۰/۰۲/۱۱۱۱
۷۶علی اصغررضایی۵۶۰۰۵۰۵۳۴کارشناس توسعه وعمران امورشهری وروستایی -مرکزی -محلات۱۴۰۰/۰۲/۱۱۱۱
۷۷مریمفرنگی۵۶۰۰۲۸۳۷۷کارشناس توسعه وعمران امورشهری وروستایی -مرکزی -محلات۱۴۰۰/۰۲/۱۱۱۱
۷۸محمدچهره ازاد۵۰۲۰۰۳۵۴۷۵کارشناس توسعه وعمران امورشهری وروستایی -مرکزی -اراک۱۴۰۰/۰۲/۱۳۸
۷۹الههجهان نژادی۴۰۶۰۵۹۴۳۹۳کارشناس توسعه وعمران امورشهری وروستایی -مرکزی -اراک۱۴۰۰/۰۲/۱۳۸
۸۰فاطمهترابی۴۸۴۹۹۵۰۷۷۹کارشناس توسعه وعمران امورشهری وروستایی -مرکزی -اراک۱۴۰۰/۰۲/۱۳۸
۸۱مسعوداسترابی۵۱۹۹۶۷۹۹۲کارشناس توسعه وعمران امورشهری وروستایی -مرکزی -اشتیان۱۴۰۰/۰۲/۱۳۸
۸۲محمدرضاگویا۵۱۰۰۲۳۴۲۸کارشناس توسعه وعمران امورشهری وروستایی -مرکزی -اشتیان۱۴۰۰/۰۲/۱۳۸
۸۳مجیدواضحی اشتیانی۵۱۰۰۲۲۴۸۰کارشناس توسعه وعمران امورشهری وروستایی -مرکزی -اشتیان۱۴۰۰/۰۲/۱۳۸
۸۴مصطفیاناری۵۷۱۰۰۴۷۳۳۳کارشناس توسعه وعمران امورشهری وروستایی -مخنجین -فراهان۱۴۰۰/۰۲/۱۳۹
۸۵محمدوحیدی۷۷۸۰۸۱۲۶کارشناس توسعه وعمران امورشهری وروستایی -مرکزی -تفرش۱۴۰۰/۰۲/۱۳۹
۸۶احمدیعقوبی۵۸۰۰۴۳۸۰۰کارشناس توسعه وعمران امورشهری وروستایی -مرکزی -تفرش۱۴۰۰/۰۲/۱۳۹
۸۷جمیلهعسکری۵۸۰۰۲۵۰۷۱کارشناس توسعه وعمران امورشهری وروستایی -مرکزی -تفرش۱۴۰۰/۰۲/۱۳۹
۸۸رضااسدی۵۵۹۸۴۲۱۴۷کارشناس توسعه وعمران امورشهری وروستایی -کمره -خمین۱۴۰۰/۰۲/۱۳۱۰
۸۹محمداسدیان۵۵۰۱۳۳۷۴۷کارشناس توسعه وعمران امورشهری وروستایی -کمره -خمین۱۴۰۰/۰۲/۱۳۱۰
۹۰پروانهامیدی۵۵۹۸۳۷۹۹۲کارشناس توسعه وعمران امورشهری وروستایی -کمره -خمین۱۴۰۰/۰۲/۱۳۱۰
۹۱محمدده بالایی۳۳۰۹۸۰۷۶۰۶کارشناس توسعه وعمران امورشهری وروستایی -خرقان -زرندیه۱۴۰۰/۰۲/۱۳۱۲
۹۲ابراهیمنصیری۷۸۰۴۱۲۷۹کارشناس توسعه وعمران امورشهری وروستایی -خرقان -زرندیه۱۴۰۰/۰۲/۱۳۱۲
۹۳محمدایزدپوری۵۹۰۱۱۱۷۶۰کارشناس توسعه وعمران امورشهری وروستایی -خرقان -زرندیه۱۴۰۰/۰۲/۱۳۱۲
۹۴علیرضاحسینی۶۱۸۰۰۰۵۸۷۷کارشناس توسعه وعمران امورشهری وروستایی -فرمانداری-زرندیه۱۴۰۰/۰۲/۱۳۱۱
۹۵نرگسزینی۱۸۲۳۳۵۰۳کارشناس توسعه وعمران امورشهری وروستایی -فرمانداری-زرندیه۱۴۰۰/۰۲/۱۳۱۱
۹۶محمدامامقلی۷۷۶۵۲۱۵۰کارشناس توسعه وعمران امورشهری وروستایی -فرمانداری-زرندیه۱۴۰۰/۰۲/۱۳۱۱

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید

چهارده − چهارده =