1398/06/16 08:56
ديدار و سركشي استاندار مركزي از خانواده ۵ قلوهاي اراكي
سیدعلی آقازاده استاندار مرکزی با حضور در منزل خانواده ۵ قلوها در شهر اراک پس از دیدار با والدین آنها از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات آنان قرار گرفت و دستورات لازم در جهت ارتقای سطح رفاهی و معیشت اقتصادی آنان را صادر نمود.

 

 

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved