1398/06/13 14:47
نشست استاندار مركزي با بازنشستگان استانداري برگزار شد
نشست صمیمی سیدعلی آقازاده استاندار مرکزی با بازنشستگان استانداری؛ فرمانداریها و بخشداریهای تابعه استان مرکزی در محل سالن جلسات امیرکبیر استانداری مرکزی برگزار شد.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved