1398/06/13 14:43
با حضور استاندار مركزي؛
نشست بررسي تغييرات طرح جامع كلان شهر اراك برگزار شد
با حضور آقازاده استاندار مرکزی نشست بررسی تغییرات طرح جامع کلان شهر اراک در محل استانداری برگزار شد.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved