1398/06/05 15:20
حضور استاندار مركزي در برنامه رصد از شبكه آفتاب و تبيين اقدامات و عملكرد دولت
آقازاده استاندار مرکزی همزمان با چهارمین روز از هفته دولت با حضور در شبکه آفتاب از برنامه رصد (ساعت 22) در گفتگوی زنده با مردم اقدامات و عملکرد دولت را تبیین می نماید.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved