1398/06/04 16:13
با حضور استاندار مركزي؛
طرح ها و پروژه هاي عمراني بخش ساروق بهره برداري شد
با حضور آقازاده استاندار مرکزی همزمان با سومین روز از هفته دولت پروژه ها و طرحهای عمرانی بخش ساروق به صورت متمرکز در روستای مشهدالکوبه بهره برداری شد.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved