1398/05/30 09:58
استاندار مركزي از نمايشگاه غديرخم در پارك ملت اراك بازديد كرد
آقازاده استاندارمرکزی در بازدید از نمایشگاه غدیرخم در پارک ملت اراک از برگزار کنندگان این نمایشگاه و حرکت خود جوش مردم در پخت نذری غدیر قدردانی کرد.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved